[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://dpkg/po/tr.poZor oldu ama bitti :)

dpkg zor bir çeviri. Orjinal iletiler bazen ingilizce olarak bile bir anlam ifade etmeyebiliyor. İletilerin çoğunda İngilizce kelimeden çok gettext değişkeni var :) Bazı iletiler bir bütünlük içermeyip yanındaki/önündeki iletiyle, hatta bazen kod içinde üretilen yazılarla birleştirilip gösteriliyor. Bu iletilerin hepsi çevrilebilir olarak işaretlenmemiş. Alan dar, orjinal iletiler kısa, bol bol anlamsız kısaltmalar kullanılmış. Çoğu durumda iletiyi anlayabilmek için koda başvurmak zorunda kaldım ama yine de herşeyi düzgün olarak çevirmek mümkün olmadı.

Sorun olmadığından emin olmak için teknolojinin her türlü imkanından faydalanmaya çalıştım fakat muhakkak bazı sıkıntılar olacaktır. Gözünüze çarpan yazım yanlışı, hizası düzgün olmayan ya da 80 karakteri aşan yardım iletileri, anlatım bozukluğu vb. her türlü yorumunuzu bekliyorum.

Çeviriye ek olarak derlenmiş dil dosyasını da ekliyorum. Çeviri dpkg git reposundaki son sürüme göre ayarlı fakat şu an 4-5 değişen ileti haricinde jessie'deki dpkg ile çalışıyor. Tek gözüme çarpan dpkg --help ekranındaki "For internal use" mesajı, çeviride mevcut fakat şu an jessie/sid'deki dpkg sürümünde görünmüyor. Bu dosyayı /usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/dpkg.mo olarak kaydedip kullanmaya başlayabilir ve gördüğünüz sıkıntıları buraya yazabilirsiniz :)

Belki jessie'ye yetişir diye çeviriyi burada çok fazla bekletmeden bir an önce göndermek niyetindeyim. Her türlü görüş ve önerinizi bekliyorum.
# dpkg translation.
# Copyright (C) 2014 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the dpkg package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dpkg 1.17.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-17 15:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-29 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10N Turkish\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#: lib/dpkg/ar.c:78
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in archive '%.250s' member '%.16s' size"
msgstr ""
"arÅ?iv boyutundaki '%c' karakteri geçersiz, arÅ?iv: '%.250s', üye '%.16s'"

#: lib/dpkg/ar.c:99 lib/dpkg/ar.c:122 lib/dpkg/ar.c:136 lib/dpkg/ar.c:140
#: lib/dpkg/ar.c:168 utils/update-alternatives.c:1169
#, c-format
msgid "unable to write file '%s'"
msgstr "'%s' dosyasına yazılamadı"

#: lib/dpkg/ar.c:110
#, c-format
msgid "ar member name '%s' length too long"
msgstr "ar üye adı '%s' çok uzun"

#: lib/dpkg/ar.c:112
#, c-format
msgid "ar member size %jd too large"
msgstr "ar üye boyutu %jd çok büyük"

#: lib/dpkg/ar.c:119
#, c-format
msgid "generated corrupt ar header for '%s'"
msgstr "'%s' dosyası için yaratılan ar baÅ?lıÄ?ı bozuk"

#: lib/dpkg/ar.c:154
#, c-format
msgid "failed to fstat ar member file (%s)"
msgstr "ar üye dosyası (%s) için fstat çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: lib/dpkg/ar.c:163
#, c-format
msgid "cannot append ar member file (%s) to '%s': %s"
msgstr "üye dosyası (%s) ar dosyasına (%s) eklenemiyor: %s"

#: lib/dpkg/arch.c:64 lib/dpkg/parsehelp.c:109 lib/dpkg/pkg-format.c:212
msgid "may not be empty string"
msgstr "boÅ? bir dizgi olamaz"

#: lib/dpkg/arch.c:66
msgid "must start with an alphanumeric"
msgstr "mimari adı bir harf ya da rakamla baÅ?lamalıdır"

#: lib/dpkg/arch.c:73 lib/dpkg/parsehelp.c:117
#, c-format
msgid "character `%c' not allowed (only letters, digits and characters `%s')"
msgstr ""
"`%c' karakterine izin verilmiyor (sadece harfler, rakamlar ve `%s' "
"karakterlerine izin veriliyor)"

#: lib/dpkg/arch.c:236
msgctxt "architecture"
msgid "<none>"
msgstr "<yok>"

#: lib/dpkg/arch.c:238
msgctxt "architecture"
msgid "<empty>"
msgstr "<boÅ?>"

#: lib/dpkg/arch.c:328
msgid "error writing to architecture list"
msgstr "mimari listesine yazılırken bir sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:57
#, c-format
msgid "unable to create new file '%.250s'"
msgstr "yeni dosya (%.250s) oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:68
#, c-format
msgid "unable to write new file '%.250s'"
msgstr "yeni dosyaya (%.250s) yazılamadı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:70
#, c-format
msgid "unable to flush new file '%.250s'"
msgstr "yeni '%.250s' dosyasına flush çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:72
#, c-format
msgid "unable to sync new file '%.250s'"
msgstr "yeni '%.250s' dosyasına sync çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:81
#, c-format
msgid "unable to close new file `%.250s'"
msgstr "yeni '%.250s' dosyası kapatılamadı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:92
#, c-format
msgid "error removing old backup file '%s'"
msgstr "eski yedek dosyası '%s' kaldırılırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:94
#, c-format
msgid "error creating new backup file '%s'"
msgstr "yeni yedek dosyası '%s' oluÅ?turulurken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:103 lib/dpkg/atomic-file.c:105
#: lib/dpkg/triglib.c:447 src/infodb-upgrade.c:169 src/infodb-upgrade.c:174
#: src/infodb-upgrade.c:200 src/remove.c:345 src/remove.c:436
#, c-format
msgid "cannot remove `%.250s'"
msgstr "`%.250s' kaldırılamadı"

#: lib/dpkg/atomic-file.c:115
#, c-format
msgid "error installing new file '%s'"
msgstr "yeni dosya (%s) kurulamadı"

#: lib/dpkg/buffer.c:133
msgid "failed to write"
msgstr "yazma baÅ?arısız"

#: lib/dpkg/buffer.c:154
msgid "failed to read"
msgstr "okuma baÅ?arısız"

#: lib/dpkg/buffer.c:227
msgid "unexpected end of file or stream"
msgstr "beklenmeyen dosya ya da akıÅ? sonu"

#: lib/dpkg/buffer.c:271
msgid "failed to seek"
msgstr "seek çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/command.c:179 lib/dpkg/command.c:226 src/help.c:392
#: src/unpack.c:103 src/unpack.c:143 src/unpack.c:467 src/unpack.c:926
#: dpkg-deb/build.c:192 dpkg-deb/build.c:505 dpkg-deb/build.c:604
#: dpkg-deb/info.c:66 dpkg-split/split.c:71 utils/update-alternatives.c:414
#, c-format
msgid "unable to execute %s (%s)"
msgstr "%s (%s) çalıÅ?tırılamadı"

#: lib/dpkg/compress.c:113 lib/dpkg/compress.c:122
#, c-format
msgid "%s: pass-through copy error: %s"
msgstr "%s: doÄ?rudan kopyalama hatası: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:156
#, c-format
msgid "%s: error binding input to gzip stream"
msgstr "%s: girdi gzip akıÅ?ına baÄ?lanırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/compress.c:168
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error: '%s'"
msgstr "%s: dahili gzip okuma hatası: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:176 lib/dpkg/compress.c:180
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error"
msgstr "%s: dahili gzip yazma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:206
#, c-format
msgid "%s: error binding output to gzip stream"
msgstr "%s: çıktı gzip akıÅ?ına baÄ?lanırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/compress.c:213
#, c-format
msgid "%s: internal gzip read error"
msgstr "%s: dahili gzip okuma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:223
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: '%s'"
msgstr "%s: dahili gzip yazma hatası: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:236
#, c-format
msgid "%s: internal gzip write error: %s"
msgstr "%s: dahili gzip yazma hatası: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:289
#, c-format
msgid "%s: error binding input to bzip2 stream"
msgstr "%s: girdi bzip2 akıÅ?ına baÄ?lanırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/compress.c:301
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error: '%s'"
msgstr "%s: dahili bzip2 okuma hatası: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:309 lib/dpkg/compress.c:313 lib/dpkg/compress.c:363
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error"
msgstr "%s: dahili bzip2 yazma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:327
#, c-format
msgid "%s: error binding output to bzip2 stream"
msgstr "%s: çıktı bzip2 akıÅ?ına baÄ?lanırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/compress.c:334
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 read error"
msgstr "%s: dahili bzip2 okuma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:344 lib/dpkg/compress.c:355
#, c-format
msgid "%s: internal bzip2 write error: '%s'"
msgstr "%s: dahili bzip2 yazma hatası: '%s'"

#: lib/dpkg/compress.c:351
msgid "unexpected bzip2 error"
msgstr "beklenmeyen bzip2 hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:412
msgid "internal error (bug)"
msgstr "dahili hata"

#: lib/dpkg/compress.c:419
msgid "memory usage limit reached"
msgstr "bellek kullanım sınırına eriÅ?ildi"

#: lib/dpkg/compress.c:423
msgid "unsupported compression preset"
msgstr "önceden tanımlı sıkıÅ?tırma ayarı desteklenmiyor"

#: lib/dpkg/compress.c:425
msgid "unsupported options in file header"
msgstr "dosya baÅ?lıÄ?ında desteklenmeyen seçenekler var"

#: lib/dpkg/compress.c:429
msgid "compressed data is corrupt"
msgstr "sıkıÅ?tırılmıÅ? veri bozuk"

#: lib/dpkg/compress.c:433
msgid "unexpected end of input"
msgstr "beklenmeyen girdi sonu"

#: lib/dpkg/compress.c:437
msgid "file format not recognized"
msgstr "dosya biçimi algılanamadı"

#: lib/dpkg/compress.c:441
msgid "unsupported type of integrity check"
msgstr "desteklenmeyen tutarlılık denetimi türü"

#: lib/dpkg/compress.c:482
#, c-format
msgid "%s: lzma read error"
msgstr "%s: lzma okuma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:494
#, c-format
msgid "%s: lzma write error"
msgstr "%s: lzma yazma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:503
#, c-format
msgid "%s: lzma close error"
msgstr "%s: lzma kapatma hatası"

#: lib/dpkg/compress.c:509
#, c-format
msgid "%s: lzma error: %s"
msgstr "%s: lzma hatası: %s"

#: lib/dpkg/compress.c:816
msgid "unknown compression strategy"
msgstr "bilinmeyen sıkıÅ?tırma stratejisi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:69
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains file `%.250s' whose name is too long (length=%d, "
"max=%d)"
msgstr ""
"güncelleme dizini dosya adı çok uzun olan `%.250s' dosyasını barındırıyor "
"(uzunluk=%d, azami=%d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:73
#, c-format
msgid ""
"updates directory contains files with different length names (both %d and %d)"
msgstr ""
"güncelleme dizini farklı uzunluktaki dosya adlarına sahip dosyalar "
"barındırıyor (%d ve %d)"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:87
#, c-format
msgid "cannot scan updates directory `%.255s'"
msgstr "güncelleme dizini `%.255s' taranamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:101
#, c-format
msgid "failed to remove incorporated update file %.255s"
msgstr "birleÅ?tirilmiÅ? güncelleme dosyası %.255s silinirken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:122 dpkg-deb/build.c:493
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s'"
msgstr "`%.255s' oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:126
#, c-format
msgid "unable to fill %.250s with padding"
msgstr "%.250s dosyasına dolgu yapılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:128
#, c-format
msgid "unable to flush %.250s after padding"
msgstr "%.250s dosyası dolgu yapıldıktan sonra temizlenemedi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:130
#, c-format
msgid "unable to seek to start of %.250s after padding"
msgstr "dolgu yapıldıktan sonra %.250s dosyasının baÅ?ına gidilemedi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:196
#, c-format
msgid "unable to open lock file %s for testing"
msgstr "kilit dosyası %s denetim amaçlı açılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:222
msgid "unable to open/create status database lockfile"
msgstr "durum veritabanı kilit dosyası açılamadı/oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:232
msgid "you do not have permission to lock the dpkg status database"
msgstr "dpkg durum veritabanını kilitlemek için gerekli izine sahip deÄ?ilsiniz"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:234
msgid "dpkg status database"
msgstr "dpkg durum veritabanı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:258
msgid "requested operation requires superuser privilege"
msgstr ""
"istenen iÅ?lem süper kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmayı gerektiriyor"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:263
msgid "unable to access dpkg status area"
msgstr "dpkg durum bölgesine eriÅ?ilemedi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:265
msgid "operation requires read/write access to dpkg status area"
msgstr "bu iÅ?lem dpkg durum bölgesine okuma/yazma eriÅ?imi gerektirir"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:316
#, c-format
msgid "failed to remove my own update file %.255s"
msgstr "güncelleme dosyası %.255s kaldırılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:354
#, c-format
msgid "unable to write updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu yazılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:357
#, c-format
msgid "unable to flush updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu temizlenemedi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:360
#, c-format
msgid "unable to truncate for updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu kısaltılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:363
#, c-format
msgid "unable to fsync updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu eÅ?itlenemedi"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:366
#, c-format
msgid "unable to close updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu kapatılamadı"

#: lib/dpkg/dbmodify.c:370
#, c-format
msgid "unable to install updated status of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin güncellenmiÅ? durumu kurulamadı"

#: lib/dpkg/deb-version.c:55
msgid "format version with empty major component"
msgstr "biçim sürümünün ana bileÅ?eni boÅ?"

#: lib/dpkg/deb-version.c:57
msgid "format version has no dot"
msgstr "biçim sürümünde nokta yok"

#: lib/dpkg/deb-version.c:63
msgid "format version with empty minor component"
msgstr "biçim sürümünün ikincil bileÅ?eni boÅ?"

#: lib/dpkg/deb-version.c:65
msgid "format version followed by junk"
msgstr "biçim sürümünü takip eden geçersiz karakterler"

#: lib/dpkg/dir.c:50
#, c-format
msgid "unable to get file descriptor for directory '%s'"
msgstr "'%s' dizininin dosya tanımlayıcısı alınamadı"

#: lib/dpkg/dir.c:54
#, c-format
msgid "unable to sync directory '%s'"
msgstr "'%s' dizini için sync çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/dir.c:69 lib/dpkg/dir.c:131
#, c-format
msgid "unable to open directory '%s'"
msgstr "'%s' dizini açılamadı"

#: lib/dpkg/dir.c:109 src/divertcmd.c:217 dpkg-split/split.c:207
#: utils/update-alternatives.c:1305
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası açılamadı"

#: lib/dpkg/dir.c:111 src/divertcmd.c:232 dpkg-deb/build.c:640
#: dpkg-split/join.c:70 dpkg-split/queue.c:203
#: utils/update-alternatives.c:1425
#, c-format
msgid "unable to sync file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası için sync çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/dir.c:113 src/divertcmd.c:234 dpkg-deb/build.c:642
#: dpkg-split/join.c:72 dpkg-split/queue.c:205
#: utils/update-alternatives.c:1333 utils/update-alternatives.c:1427
#, c-format
msgid "unable to close file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası kapatılamadı"

#: lib/dpkg/dump.c:472
#, c-format
msgid "failed to write details of `%.50s' to `%.250s'"
msgstr ""
"`%.50s' paketinin ayrıntıları `%.250s' dosyasına yazılırken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/dump.c:496
#, c-format
msgid "unable to set buffering on %s database file"
msgstr "\"%s\" veritabanı dosyasının tamponu ayarlanamadı"

#: lib/dpkg/dump.c:508
#, c-format
msgid "failed to write %s database record about '%.50s' to '%.250s'"
msgstr ""
"'%2$.50s' paketinin \"%1$s\" veritabanı kaydı `%3$.250s' dosyasına yazılamadı"

#: lib/dpkg/ehandle.c:98
#, c-format
msgid ""
"%s: unrecoverable fatal error, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: kurtarılamaz ciddi hata, iÅ?lem iptal ediliyor:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:104
#, c-format
msgid ""
"%s: outside error context, aborting:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: hata baÄ?lamı dıÅ?ında, iptal ediliyor:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:124
msgid "out of memory for new error context"
msgstr "yeni hata baÄ?lamı için bellek yetersiz"

#: lib/dpkg/ehandle.c:189
#, c-format
msgid ""
"%s: error while cleaning up:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"%s: temizlik yapılırken sorun yaÅ?andı:\n"
" %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:208
#, c-format
msgid "%s: too many nested errors during error recovery!!\n"
msgstr "%s: hata kurtarma esnasında çok fazla yuvalanmıÅ? hata!!\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:275 lib/dpkg/ehandle.c:314
msgid "out of memory for new cleanup entry"
msgstr "yeni temizlik girdisi için bellek yetersiz"

#: lib/dpkg/ehandle.c:298
msgid "out of memory for new cleanup entry with many arguments"
msgstr "çok argümanlı yeni temizlik girdisi için bellek yetersiz"

#: lib/dpkg/ehandle.c:359
#, c-format
msgid "%s: error: %s\n"
msgstr "%s: hata: %s\n"

#: lib/dpkg/ehandle.c:395
#, c-format
msgid "%s:%s:%d:%s: internal error: %s\n"
msgstr "%s:%s:%d:%s: dâhilî hata: %s\n"

#: lib/dpkg/fields.c:52
#, c-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s eksik"

#: lib/dpkg/fields.c:56
#, c-format
msgid "'%.50s' is not allowed for %s"
msgstr "%2$s için '%1$.50s' dizgisine izin verilmez"

#: lib/dpkg/fields.c:80
#, c-format
msgid "junk after %s"
msgstr "%s alanından sonraki veriler geçersiz"

#: lib/dpkg/fields.c:94
#, c-format
msgid "invalid package name (%.250s)"
msgstr "geçersiz paket adı (%.250s)"

#: lib/dpkg/fields.c:109
#, c-format
msgid "empty file details field `%s'"
msgstr "dosya ayrıntıları alanı (%s) boÅ?"

#: lib/dpkg/fields.c:112
#, c-format
msgid "file details field `%s' not allowed in status file"
msgstr "durum dosyasında dosya ayrıntıları alanı (%s) bulunamaz"

#: lib/dpkg/fields.c:125
#, c-format
msgid "too many values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr ""
"dosya ayrıntıları alanı (%s) diÄ?er alanlara kıyasla çok fazla deÄ?er içeriyor"

#: lib/dpkg/fields.c:139
#, c-format
msgid "too few values in file details field `%s' (compared to others)"
msgstr ""
"dosya ayrıntıları alanı (%s) diÄ?er alanlara kıyasla çok az deÄ?er içeriyor"

#: lib/dpkg/fields.c:162
msgid "yes/no in boolean field"
msgstr "mantıksal alanda evet/hayır deÄ?eri"

#: lib/dpkg/fields.c:177
msgid "foreign/allowed/same/no in quadstate field"
msgstr "dörtlü deÄ?er alanında yabancı/izin verilen/aynı/hayır deÄ?erleri"

#: lib/dpkg/fields.c:189
#, c-format
msgid "'%s' is not a valid architecture name: %s"
msgstr "'%s', geçerli bir mimari adı deÄ?ildir: %s"

#: lib/dpkg/fields.c:208
msgid "word in 'Priority' field"
msgstr "'Priority' (öncelik) alanında sözcük"

#: lib/dpkg/fields.c:221 lib/dpkg/fields.c:272 lib/dpkg/fields.c:622
#: lib/dpkg/fields.c:647
#, c-format
msgid "value for '%s' field not allowed in this context"
msgstr "'%s' alanı için bu deÄ?ere bu baÄ?lamda izin verilmez"

#: lib/dpkg/fields.c:226
msgid "first (want) word in 'Status' field"
msgstr "'Status' alanındaki ilk sözcük (want)"

#: lib/dpkg/fields.c:228
msgid "second (error) word in 'Status' field"
msgstr "'Status' alanındaki ikinci sözcük (error)"

#: lib/dpkg/fields.c:230
msgid "third (status) word in 'Status' field"
msgstr "'Status' alanındaki üçüncü sözcük (status)"

#: lib/dpkg/fields.c:240 lib/dpkg/fields.c:278
#, c-format
msgid "error in '%s' field string '%.250s'"
msgstr "'%s' alanının deÄ?eri hatalı bir dizgi: '%.250s'"

#: lib/dpkg/fields.c:252
#, c-format
msgid "obsolete '%s' or '%s' field used"
msgstr "artık kullanılmayan '%s' veya '%s' alanları kullanılmıÅ?"

#: lib/dpkg/fields.c:305
#, c-format
msgid "value for '%s' field has malformatted line '%.*s'"
msgstr "'%s' alanının deÄ?eri hatalı biçimlenmiÅ? bir satır içeriyor (%.*s)"

#: lib/dpkg/fields.c:327
#, c-format
msgid "value for '%s' has line starting with non-space '%c'"
msgstr ""
"'%s' alanının deÄ?eri boÅ?luk olmayan '%c' karakteri ile baÅ?layan bir satır "
"içeriyor"

#: lib/dpkg/fields.c:344
msgid "root or null directory is listed as a conffile"
msgstr ""
"kök dizin ya da geçersiz bir dizin yapılandırma dosyası olarak listelenmiÅ?"

#: lib/dpkg/fields.c:405
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, missing package name, or garbage where package name expected"
msgstr ""
"`%s' alanındaki paket adı deÄ?eri yok ya da geçersiz bir paket adı verilmiÅ?"

#: lib/dpkg/fields.c:415
#, c-format
msgid "`%s' field, invalid package name `%.255s': %s"
msgstr "`%s' alanındaki paket adı (%.255s) geçersiz: %s"

#: lib/dpkg/fields.c:444
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, missing architecture name, or garbage where architecture name "
"expected"
msgstr ""
"`%s' alanında mimari adı verilmemiÅ? ya da geçersiz bir mimari adı verilmiÅ?"

#: lib/dpkg/fields.c:457
#, c-format
msgid ""
"'%s' field, reference to '%.255s': invalid architecture name '%.255s': %s"
msgstr "'%s' alanı, '%.255s' referansı: '%.255s' geçersiz bir mimari adı: %s"

#: lib/dpkg/fields.c:491
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" bad version relationship %c%c"
msgstr ""
"'%s' alanı, '%.255s' referansı:\n"
" geçersiz sürüm iliÅ?kisi (%c%c)"

#: lib/dpkg/fields.c:497
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" `%c' is obsolete, use `%c=' or `%c%c' instead"
msgstr ""
"'%s' alanı, '%.255s' referansı:\n"
" '%c' artık kullanılmamaktadır, bunun yerine `%c=' ya da `%c%c' kullanın"

#: lib/dpkg/fields.c:507
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" implicit exact match on version number, suggest using `=' instead"
msgstr ""
"'%s' alanı, '%.255s' referansı:\n"
" sürüm numarasında örtük eÅ?leÅ?me, `=' kullanmanız önerilir"

#: lib/dpkg/fields.c:515
#, c-format
msgid "only exact versions may be used for '%s' field"
msgstr "'%s' alanında sadece tam olarak belirtilmiÅ? sürümler kullanılabilir"

#: lib/dpkg/fields.c:520
#, c-format
msgid ""
"`%s' field, reference to `%.255s':\n"
" version value starts with non-alphanumeric, suggest adding a space"
msgstr ""
"'%s' alanı, '%.255s' referansı:\n"
" sürüm deÄ?eri bir harf ya da rakamla baÅ?lamıyor, boÅ?luk eklemeniz önerilir"

#: lib/dpkg/fields.c:537 lib/dpkg/fields.c:541
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version contains `%c'"
msgstr "'%s' alanı, '%.255s' referansı: sürüm '%c' içeriyor"

#: lib/dpkg/fields.c:545
#, c-format
msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
msgstr "'%s' alanı, '%.255s' referansı: sürüm deÄ?erinin sonu yok"

#: lib/dpkg/fields.c:551
#, c-format
msgid "'%s' field, reference to '%.255s': error in version"
msgstr "'%s' alanı, '%.255s' referansı: sürüm hatalı"

#: lib/dpkg/fields.c:561
#, c-format
msgid "`%s' field, syntax error after reference to package `%.255s'"
msgstr "`%s' alanı, `%.255s' paketine olan referanstan sonra sözdizimi hatası"

#: lib/dpkg/fields.c:568
#, c-format
msgid "alternatives (`|') not allowed in %s field"
msgstr "%s alanında alternatiflere (`|') izin verilmez"

#: lib/dpkg/fields.c:629
#, c-format
msgid "illegal pending trigger name `%.255s': %s"
msgstr "geçersiz askıda tetikleyici adı (%.255s): %s"

#: lib/dpkg/fields.c:633
#, c-format
msgid "duplicate pending trigger `%.255s'"
msgstr "mükerrer askıda tetikleyici adı (%.255s)"

#: lib/dpkg/fields.c:656
#, c-format
msgid "illegal package name in awaited trigger `%.255s': %s"
msgstr "beklenen tetikleyicilerde geçersiz paket adı (%.255s): %s"

#: lib/dpkg/fields.c:661
#, c-format
msgid "duplicate awaited trigger package `%.255s'"
msgstr "mükerrer beklenen tetikleyici paketi (%.255s)"

#: lib/dpkg/file.c:53
#, c-format
msgid "unable to stat source file '%.250s'"
msgstr "'%.250s' kaynak dosyasına stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: lib/dpkg/file.c:57
#, c-format
msgid "unable to change ownership of target file '%.250s'"
msgstr "hedef dosyanın (%.250s) sahibi deÄ?iÅ?tirilemedi"

#: lib/dpkg/file.c:61
#, c-format
msgid "unable to set mode of target file '%.250s'"
msgstr "hedef dosyanın (%.250s) kipi ayarlanamadı"

#: lib/dpkg/file.c:87
#, c-format
msgid "unable to unlock %s"
msgstr "%s dosyasının kilidi açılamadı"

#: lib/dpkg/file.c:113
#, c-format
msgid "unable to check file '%s' lock status"
msgstr "'%s' dosyasının kilit durumu denetlenemedi"

#: lib/dpkg/file.c:148
#, c-format
msgid "%s is locked by another process"
msgstr "%s dosyası baÅ?ka bir süreç tarafından kullanılıyor"

#: lib/dpkg/file.c:150
#, c-format
msgid "unable to lock %s"
msgstr "%s kilitlenemedi"

#: lib/dpkg/file.c:171 lib/dpkg/file.c:176
msgid "showing file on pager"
msgstr "dosya sayfalayıcıda görüntüleniyor"

#: lib/dpkg/log.c:53
#, c-format
msgid "could not open log '%s': %s"
msgstr "günlük dosyası '%s' açılamadı: %s"

#: lib/dpkg/log.c:85
msgid "<package status and progress file descriptor>"
msgstr "<paket durumu ve ilerleme dosyası tanımlayıcısı>"

#: lib/dpkg/log.c:114
#, c-format
msgid "unable to write to status fd %d"
msgstr "durum dosyası tanımlayıcısına (%d) yazılamadı"

#: lib/dpkg/mlib.c:42 lib/dpkg/mlib.c:98 utils/update-alternatives.c:274
#: utils/update-alternatives.c:331 utils/update-alternatives.c:1122
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "bellek ayırma baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/mlib.c:110
#, c-format
msgid "failed to dup for std%s"
msgstr "std%s için dup çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: lib/dpkg/mlib.c:111
#, c-format
msgid "failed to dup for fd %d"
msgstr "%d dosya tanımlayıcısının dup çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: lib/dpkg/mlib.c:117
msgid "failed to create pipe"
msgstr "boru yaratma baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/mlib.c:125
#, c-format
msgid "error writing to '%s'"
msgstr "'%s' dosyasına yazılamadı"

#: lib/dpkg/mlib.c:135
#, c-format
msgid "unable to read filedescriptor flags for %.250s"
msgstr "%.250s dosyasının dosya tanımlayıcı bayrakları okunamadı"

#: lib/dpkg/mlib.c:137
#, c-format
msgid "unable to set close-on-exec flag for %.250s"
msgstr "%.250s dosyasının close-on-exec bayraÄ?ı ayarlanamadı"

#: lib/dpkg/options.c:64
#, c-format
msgid "configuration error: %s:%d: %s"
msgstr "yapılandırma hatası: %s:%d: %s"

#: lib/dpkg/options.c:78
#, c-format
msgid "failed to open configuration file '%.255s' for reading: %s"
msgstr "yapılandırma dosyası (%.255s) okuma amacıyla açılamadı: %s"

#: lib/dpkg/options.c:105
#, c-format
msgid "unbalanced quotes in '%s'"
msgstr "Å?u satırda parantezler dengede deÄ?il: '%s'"

#: lib/dpkg/options.c:121
#, c-format
msgid "unknown option '%s'"
msgstr "bilinmeyen seçenek '%s'"

#: lib/dpkg/options.c:125
#, c-format
msgid "'%s' needs a value"
msgstr "'%s' bir deÄ?er gerektirir"

#: lib/dpkg/options.c:131
#, c-format
msgid "'%s' does not take a value"
msgstr "'%s' bir deÄ?er almaz"

#: lib/dpkg/options.c:137
#, c-format
msgid "read error in configuration file `%.255s'"
msgstr "`%.255s' yapılandırma dosyası okunamadı"

#: lib/dpkg/options.c:138
#, c-format
msgid "error closing configuration file `%.255s'"
msgstr "`%.255s' yapılandırma dosyası kapatılamadı"

#: lib/dpkg/options.c:174
#, c-format
msgid "error opening configuration directory '%s'"
msgstr "'%s' yapılandırma dizini açılamadı"

#: lib/dpkg/options.c:237
#, c-format
msgid "unknown option --%s"
msgstr "bilinmeyen seçenek --%s"

#: lib/dpkg/options.c:241
#, c-format
msgid "--%s option takes a value"
msgstr "--%s seçeneÄ?ine bir deÄ?er verilmesi gerekiyor"

#: lib/dpkg/options.c:246
#, c-format
msgid "--%s option does not take a value"
msgstr "--%s seçeneÄ?i bir deÄ?er almaz"

#: lib/dpkg/options.c:254
#, c-format
msgid "unknown option -%c"
msgstr "bilinmeyen seçenek -%c"

#: lib/dpkg/options.c:259
#, c-format
msgid "-%c option takes a value"
msgstr "-%c seçeneÄ?ine bir deÄ?er verilmesi gerekiyor"

#: lib/dpkg/options.c:267
#, c-format
msgid "-%c option does not take a value"
msgstr "-%c seçeneÄ?i bir deÄ?er almaz"

#: lib/dpkg/options.c:286 dpkg-split/main.c:127
#, c-format
msgid "invalid integer for --%s: `%.250s'"
msgstr "--%s seçeneÄ?i için geçersiz tamsayı: `%.250s'"

#: lib/dpkg/options.c:294
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'\n"
msgstr "'--%s' seçeneÄ?i kullanımdan kalktı\n"

#: lib/dpkg/options.c:310
#, c-format
msgid "conflicting actions -%c (--%s) and -%c (--%s)"
msgstr "-%c (--%s) ve -%c (--%s) eylemleri bir arada kullanılamaz"

#: lib/dpkg/options-parsers.c:49
#, c-format
msgid "--%s needs a valid package name but '%.250s' is not: %s"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?i geçerli bir paket adı kullanılmasını gerektirir ama '%.250s' "
"bu Å?artları saÄ?lamıyor: %s"

#: lib/dpkg/parse.c:139
#, c-format
msgid "duplicate value for `%s' field"
msgstr "`%s' alanı için mükerrer deÄ?er"

#: lib/dpkg/parse.c:151
#, c-format
msgid "user-defined field name `%.*s' too short"
msgstr "kullanıcı tanımlı alan adı (%.*s) çok kısa"

#: lib/dpkg/parse.c:157
#, c-format
msgid "duplicate value for user-defined field `%.*s'"
msgstr "kullanıcı tanımlı `%.*s' alanındaki deÄ?er mükerrer durumda"

#: lib/dpkg/parse.c:202 lib/dpkg/parsehelp.c:287 lib/dpkg/parsehelp.c:299
#, c-format
msgid "missing %s"
msgstr "%s eksik"

#: lib/dpkg/parse.c:204 lib/dpkg/parsehelp.c:289 lib/dpkg/parsehelp.c:302
#, c-format
msgid "empty value for %s"
msgstr "%s deÄ?eri belirtilmemiÅ?"

#: lib/dpkg/parse.c:213
#, c-format
msgid "package has field '%s' but is missing architecture"
msgstr "paketin çoklu mimari alanı '%s' Å?eklinde ama eksik mimariler var"

#: lib/dpkg/parse.c:217
#, c-format
msgid "package has field '%s' but is architecture all"
msgstr ""
"paketin çoklu mimari alanı '%s' Å?eklinde ama mimari alanı 'hepsi' Å?eklinde"

#: lib/dpkg/parse.c:236
msgid "Config-Version for package with inappropriate Status"
msgstr "'Status' alanı uygun olmayan pakette 'Config-Version' alanı var"

#: lib/dpkg/parse.c:247
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are awaited"
msgstr "paket '%s' durumunda ama beklenen tetikleyiciler var"

#: lib/dpkg/parse.c:251
msgid "package has status triggers-awaited but no triggers awaited"
msgstr "paket 'triggers-awaited' durumunda ama hiçbir tetikleyici beklenmiyor"

#: lib/dpkg/parse.c:257
#, c-format
msgid "package has status %s but triggers are pending"
msgstr "paket '%s' durumunda ama askıda olan tetikleyiciler var"

#: lib/dpkg/parse.c:261
msgid "package has status triggers-pending but no triggers pending"
msgstr ""
"paket 'triggers-pending' durumunda ama askıda olan hiçbir tetikleyici yok"

#: lib/dpkg/parse.c:271
msgid "Package which in state not-installed has conffiles, forgetting them"
msgstr ""
"'not-installed' durumundaki paketin yapılandırma dosyaları var, dosyalar "
"siliniyor"

#: lib/dpkg/parse.c:349
msgid ""
"multiple non-coinstallable package instances present; most probably due to "
"an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"birlikte kurulamayacak birden fazla paket mevcut; bu durum büyük olasılıkla "
"resmî olmayan dpkg sürümlerinden yükseltilme kaynaklıdır"

#: lib/dpkg/parse.c:353
msgid ""
"mixed non-coinstallable and coinstallable package instances present; most "
"probably due to an upgrade from an unofficial dpkg"
msgstr ""
"birlikte kurulamayan ve birlikte kurulabilen paket örnekleri mevcut; bu "
"durum büyük olasılıkla resmî olmayan dpkg sürümlerinden yükseltilme "
"kaynaklıdır"

#: lib/dpkg/parse.c:413
#, c-format
msgid ""
"%s %s (Multi-Arch: %s) is not co-installable with %s which has multiple "
"installed instances"
msgstr ""
"%s %s (Multi-Arch: %s) paketi birden fazla kurulu örneÄ?i mevcut olan %s "
"paketi ile birlikte kurulamaz"

#: lib/dpkg/parse.c:543
#, c-format
msgid "failed to open package info file `%.255s' for reading"
msgstr "paket bilgi dosyası `%.255s' okumak için açılamadı"

#: lib/dpkg/parse.c:562
#, c-format
msgid "can't stat package info file `%.255s'"
msgstr "paket bilgi dosyasına (%.255s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: lib/dpkg/parse.c:571
#, c-format
msgid "reading package info file '%s': %s"
msgstr "paket bilgi dosyası (%s) okunuyor: %s"

#: lib/dpkg/parse.c:581
#, c-format
msgid "can't mmap package info file `%.255s'"
msgstr "paket bilgi dosyasına (%.255s) mmap çaÄ?rısı yapılamadı"

#: lib/dpkg/parse.c:586
#, c-format
msgid "reading package info file '%.255s'"
msgstr "paket bilgi dosyası (%.255s) okunuyor"

#: lib/dpkg/parse.c:626
msgid "empty field name"
msgstr "boÅ? alan adı"

#: lib/dpkg/parse.c:628
#, c-format
msgid "field name '%.*s' cannot start with hyphen"
msgstr "alan adı (%.*s) kısa çizgi ile baÅ?layamaz"

#: lib/dpkg/parse.c:638
#, c-format
msgid "EOF after field name `%.*s'"
msgstr "alan adından (%.*s) sonra dosya sonu karakteri"

#: lib/dpkg/parse.c:641
#, c-format
msgid "newline in field name `%.*s'"
msgstr "alan adında (%.*s) yeni satır karakteri"

#: lib/dpkg/parse.c:644
#, c-format
msgid "MSDOS EOF (^Z) in field name `%.*s'"
msgstr "alan adında (%.*s) MSDOS dosya sonu karakteri (^Z)"

#: lib/dpkg/parse.c:648
#, c-format
msgid "field name `%.*s' must be followed by colon"
msgstr "alan adından (%.*s) sonra iki nokta üst üste iÅ?areti gelmelidir"

#: lib/dpkg/parse.c:659
#, c-format
msgid "EOF before value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr ""
"`%.*s' alanının deÄ?erinden önce dosya sonu karakteri (sondaki yeni satır "
"eksik)"

#: lib/dpkg/parse.c:663
#, c-format
msgid "MSDOS EOF char in value of field `%.*s' (missing newline?)"
msgstr ""
"`%.*s' alanının deÄ?erinde MSDOS dosya sonu karakteri (yeni satır eksik "
"olabilir)"

#: lib/dpkg/parse.c:674
#, c-format
msgid "blank line in value of field '%.*s'"
msgstr "'%.*s' alanının deÄ?erinde boÅ? satır"

#: lib/dpkg/parse.c:694
#, c-format
msgid "EOF during value of field `%.*s' (missing final newline)"
msgstr ""
"`%.*s' alanının deÄ?erinde dosya sonu karakteri (sondaki yeni satır eksik)"

#: lib/dpkg/parse.c:727
#, c-format
msgid "failed to close after read: `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dosyası okunduktan sonra kapatılamadı"

#: lib/dpkg/parse.c:784
msgid "several package info entries found, only one allowed"
msgstr ""
"birden fazla paket bilgi girdisi bulundu ama sadece bir girdiye izin "
"veriliyor"

#: lib/dpkg/parse.c:810
#, c-format
msgid "no package information in `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dosyası hiç bir paket bilgisi içermiyor"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:48
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d package '%.255s':\n"
" %.255s"
msgstr ""
"'%3$.255s' paketi '%1$.255s' dosyası ayrıÅ?tırılırken %2$d. satır civarında:\n"
" %4$.255s"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:52
#, c-format
msgid ""
"parsing file '%.255s' near line %d:\n"
" %.255s"
msgstr ""
"'%.255s' dosyası ayrıÅ?tırılırken %d. satır civarında:\n"
" %.255s"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:111
msgid "must start with an alphanumeric character"
msgstr "bir harf ya da rakam ile karakter ile baÅ?lamalıdır"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:159
msgctxt "version"
msgid "<none>"
msgstr "<yok>"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:193
msgid "version string is empty"
msgstr "sürüm dizgisi boÅ?"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:205
msgid "version string has embedded spaces"
msgstr "sürüm dizgisinde boÅ?luk karakterleri var"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:214
msgid "epoch in version is not number"
msgstr "sürüm numarasındaki devir kısmı bir sayı deÄ?il"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:216
msgid "epoch in version is negative"
msgstr "sürüm numarasındaki devir sayısı negatif"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:218
msgid "epoch in version is too big"
msgstr "sürüm numarasındaki devir sayısı çok büyük"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:220
msgid "nothing after colon in version number"
msgstr "sürüm numarasında iki noktadan sonra karakter yok"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:235
msgid "version number does not start with digit"
msgstr "sürüm numarası rakam ile baÅ?lamıyor"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:238
msgid "invalid character in version number"
msgstr "sürüm numarasında geçersiz karakter"

#: lib/dpkg/parsehelp.c:242
msgid "invalid character in revision number"
msgstr "revizyon numarasında geçersiz karakter"

#: lib/dpkg/pkg-db.c:164 lib/dpkg/pkg-spec.c:98
#, c-format
msgid "ambiguous package name '%s' with more than one installed instance"
msgstr "'%s' paket adı birden fazla kurulu pakete iÅ?aret ediyor"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:87
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in field width"
msgstr "alan geniÅ?liÄ?inde geçersiz '%c' karakteri"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:92
msgid "field width is out of range"
msgstr "alan geniÅ?liÄ?i aralıÄ?ın dıÅ?ında"

#: lib/dpkg/pkg-format.c:183
msgid "missing closing brace"
msgstr "kapatma parantezi eksik"

#: lib/dpkg/pkg-show.c:141
msgid "(no description available)"
msgstr "(açıklama mevcut deÄ?il)"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c:71
#, c-format
msgid "illegal package name in specifier '%s%s%s': %s"
msgstr "'%s%s%s' tanımlayıcısında geçersiz paket adı: %s"

#: lib/dpkg/pkg-spec.c:82
#, c-format
msgid "illegal architecture name in specifier '%s:%s': %s"
msgstr "'%s:%s' tanımlayıcısında geçersiz mimari adı: %s"

#: lib/dpkg/report.c:66
#, c-format
msgid "%s: warning: %s\n"
msgstr "%s: uyarı: %s\n"

#: lib/dpkg/strwide.c:60
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte string '%s' to a wide-character string"
msgstr "çok baytlı '%s' dizgisi bir geniÅ? karakter dizgisine dönüÅ?türülemiyor"

#: lib/dpkg/strwide.c:113
#, c-format
msgid "cannot convert multibyte sequence '%s' to a wide character"
msgstr "çok baytlı '%s' dizisi bir geniÅ? karakter dizgisine dönüÅ?türülemiyor"

#: lib/dpkg/subproc.c:55
#, c-format
msgid "unable to ignore signal %s before running %.250s"
msgstr "%2$.250s çalıÅ?tırılmadan önce %1$s sinyali gözardı edilemedi"

#: lib/dpkg/subproc.c:68
#, c-format
msgid "error un-catching signal %s: %s\n"
msgstr "%s sinyali serbest bırakılamadı: %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c:78
#, c-format
msgid "%s (subprocess): %s\n"
msgstr "%s (alt süreç): %s\n"

#: lib/dpkg/subproc.c:89 utils/update-alternatives.c:411
msgid "fork failed"
msgstr "fork sistem çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/subproc.c:119
#, c-format
msgid "subprocess %s returned error exit status %d"
msgstr "alt süreç %s %d çıkıÅ? kodu ile sona erdi"

#: lib/dpkg/subproc.c:128
#, c-format
msgid "subprocess %s was interrupted"
msgstr "%s alt süreci kesintiye uÄ?radı"

#: lib/dpkg/subproc.c:130
#, c-format
msgid "subprocess %s was killed by signal (%s)%s"
msgstr "%s alt süreci %s sinyali ile öldürüldü %s"

#: lib/dpkg/subproc.c:132
msgid ", core dumped"
msgstr ", bellek dökümü yapıldı"

#: lib/dpkg/subproc.c:134
#, c-format
msgid "subprocess %s failed with wait status code %d"
msgstr "alt süreç %s %d durum kodu döndürerek baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/subproc.c:151 utils/update-alternatives.c:418
#, c-format
msgid "wait for subprocess %s failed"
msgstr "%s alt süreci wait çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:75
#, c-format
msgid "invalid package name `%.250s' in triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyasında (%.250s) geçersiz paket adı (%.250s)"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:84
#, c-format
msgid "truncated triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) kısaltıldı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:88
#, c-format
msgid "syntax error in triggers deferred file `%.250s' at character `%s'%s"
msgstr ""
"tetikleyici erteleme dosyasındaki (%.250s) `%s'%s karakterinde sözdizimi "
"hatası"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:134
#, c-format
msgid "unable to open/create triggers lockfile `%.250s'"
msgstr "yeni tetikleyici kilit dosyası (%.250s) açılamadı/oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:141
msgid "triggers area"
msgstr "tetikleyici bölgesi"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:154
#, c-format
msgid "unable to open triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) açılamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:168
#, c-format
msgid "unable to stat triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyasına (%.250s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:183
#, c-format
msgid "unable to open/create new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "yeni tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) açılamadı/oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:221
#, c-format
msgid "error reading triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) okunurken sorun yaÅ?andı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:229
#, c-format
msgid "unable to write new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "yeni tetikleyici erteleme dosyasına (%.250s) yazılamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:234
#, c-format
msgid "unable to close new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "yeni tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) kapatılamadı"

#: lib/dpkg/trigdeferred.l:238
#, c-format
msgid "unable to install new triggers deferred file `%.250s'"
msgstr "yeni tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) kurulamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:228
#, c-format
msgid ""
"invalid or unknown syntax in trigger name `%.250s' (in trigger interests for "
"package `%.250s')"
msgstr ""
"tetikleyici adı (%.250s) geçersiz veya bilinmeyen bir sözdizimi kullanıyor "
"(`%.250s' paketinin tetikleyici ilgi listesinde)"

#: lib/dpkg/triglib.c:269
#, c-format
msgid "failed to open trigger interest list file `%.250s'"
msgstr "'%.250s' paketinin tetikleyici ilgi listesi açılamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:297
#, c-format
msgid "failed to rewind trigger interest file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici ilgi listesine (%.250s) rewind çaÄ?rısı yapılamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:312
#, c-format
msgid ""
"trigger interest file `%.250s' syntax error; illegal package name `%.250s': "
"%.250s"
msgstr ""
"tetikleyici ilgi listesi (%.250s) sözdizimi hatası içeriyor; paket adı "
"(%.250s) hatalı: %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:430
#, c-format
msgid ""
"duplicate file trigger interest for filename `%.250s' and package `%.250s'"
msgstr ""
"'%.250s' dosya adı ve '%.250s' paketi için mükerrer tetikleyici ilgi dosyası"

#: lib/dpkg/triglib.c:501
#, c-format
msgid "unable to read file triggers file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici erteleme dosyası (%.250s) okunamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:512
#, c-format
msgid "syntax error in file triggers file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici ilgi dosyasında (%.250s) sözdizimi hatası"

#: lib/dpkg/triglib.c:524
#, c-format
msgid ""
"file triggers record mentions illegal package name `%.250s' (for interest in "
"file `%.250s'): %.250s"
msgstr ""
"dosya tetikleyici kaydı geçersiz bir paket adından (%.250s) söz ediyor. ("
"ilgilenilen dosya '%.250s'): %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:663
#, c-format
msgid ""
"triggers ci file `%.250s' contains illegal trigger syntax in trigger name `"
"%.250s': %.250s"
msgstr ""
"tetikleyici ci dosyası (%.250s) tetikleyici adında (%.250s) geçersiz bir "
"tetikleyici sözdizimi içeriyor: %.250s"

#: lib/dpkg/triglib.c:683
#, c-format
msgid "unable to open triggers ci file `%.250s'"
msgstr "tetikleyici 'ci' dosyası (%.250s) açılamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:698
msgid "triggers ci file contains unknown directive syntax"
msgstr "tetikleyici ci dosyası bilinmeyen bir yönerge sözdizimi içeriyor"

#: lib/dpkg/triglib.c:711
#, c-format
msgid "triggers ci file contains unknown directive `%.250s'"
msgstr "tetikleyici ci dosyası bilinmeyen bir yönerge içeriyor (%.250s)"

#: lib/dpkg/triglib.c:777
#, c-format
msgid "unable to create triggers state directory `%.250s'"
msgstr "tetikleyici durum dizini (%.250s) oluÅ?turulamadı"

#: lib/dpkg/triglib.c:780
#, c-format
msgid "unable to set ownership of triggers state directory `%.250s'"
msgstr "tetikleyici durum dizininin (%.250s) sahipliÄ?i ayarlanamadı"

#: lib/dpkg/trigname.c:34
msgid "empty trigger names are not permitted"
msgstr "boÅ? tetikleyici adlarına izin verilmiyor"

#: lib/dpkg/trigname.c:38
msgid "trigger name contains invalid character"
msgstr "tetikleyici adı geçersiz karakter içeriyor"

#: lib/dpkg/utils.c:56
#, c-format
msgid "read error in `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyası okunamadı"

#: lib/dpkg/utils.c:61
#, c-format
msgid "fgets gave an empty string from `%.250s'"
msgstr "fgets çaÄ?rısı `%.250s' dosyasından boÅ? dizgi döndürüyor"

#: lib/dpkg/utils.c:63
#, c-format
msgid "too-long line or missing newline in `%.250s'"
msgstr ""
"`%.250s' dosyasında çok uzun bir satır veya eksik yeni satır karakteri var"

#: lib/dpkg/utils.c:75
#, c-format
msgid "unexpected eof reading `%.250s'"
msgstr "`%.250s' okunurken beklenmeyen dosya sonu karakteriyle karÅ?ılaÅ?ıldı"

#: lib/dpkg/varbuf.c:82 lib/dpkg/varbuf.c:88
msgid "error formatting string into varbuf variable"
msgstr "dizgi varbuf deÄ?iÅ?keni olarak biçimlendirilirken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:244
msgid "error reading from dpkg-deb pipe"
msgstr "dpkg-deb borusundan okuma yapılırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:259
#, c-format
msgid "cannot skip padding for file '%.255s': %s"
msgstr "'%.255s' dosyasının dolgu karakterleri atlanamadı: %s"

#: src/archives.c:272
#, c-format
msgid "cannot skip file '%.255s' (replaced or excluded?) from pipe: %s"
msgstr ""
"'%.255s' dosyası borudan atlanamıyor (deÄ?iÅ?tirilmiÅ? veya hariç bırakılmıÅ?): "
"%s"

#: src/archives.c:334
#, c-format
msgid "unable to create `%.255s' (while processing `%.255s')"
msgstr "`%.255s' oluÅ?turulamadı (`%.255s' iÅ?lenirken)"

#: src/archives.c:347
#, c-format
msgid "cannot copy extracted data for '%.255s' to '%.255s': %s"
msgstr "açılmıÅ? '%.255s' verisi '%.255s' konumuna kopyalanamıyor: %s"

#: src/archives.c:363 src/archives.c:480 src/statcmd.c:167
#, c-format
msgid "error setting ownership of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dosyasının sahipliÄ?i ayarlanırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:365 src/archives.c:482 src/statcmd.c:169
#, c-format
msgid "error setting permissions of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dosyasının izinleri ayarlanırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:373 src/archives.c:1218 src/archives.c:1259
#, c-format
msgid "error closing/writing `%.255s'"
msgstr "`%.255s' kapatılırken/yazılırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:377
#, c-format
msgid "error creating pipe `%.255s'"
msgstr "`%.255s' borusu oluÅ?turulurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:382 src/archives.c:387
#, c-format
msgid "error creating device `%.255s'"
msgstr "`%.255s' aygıtı oluÅ?turulurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:401 src/infodb-upgrade.c:146 src/infodb-upgrade.c:166
#, c-format
msgid "error creating hard link `%.255s'"
msgstr "`%.255s' sabit baÄ?ı oluÅ?turulurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:408 utils/update-alternatives.c:481
#, c-format
msgid "error creating symbolic link `%.255s'"
msgstr "`%.255s' sembolik baÄ?ı oluÅ?turulurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:414
#, c-format
msgid "error creating directory `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dizini oluÅ?turulurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:433
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for tar file '%.255s': %s"
msgstr "'%.255s' tar dosyasının MD5 saÄ?lama toplamı hesaplanamıyor: %s"

#: src/archives.c:461 src/archives.c:465
#, c-format
msgid "error setting timestamps of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' konumunun zaman damgaları ayarlanırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:477
#, c-format
msgid "error setting ownership of symlink `%.255s'"
msgstr "`%.255s' sembolik baÄ?ının sahipliÄ?i ayarlanırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:514
msgid "cannot open security status notification channel"
msgstr "durum bildirim kanalı açılamadı"

#: src/archives.c:529
msgid "cannot get security labeling handle"
msgstr "güvenlik etiketi dosya sapı alınamadı"

#: src/archives.c:577
#, c-format
msgid "cannot set security context for file object '%s'"
msgstr "'%s' dosya nesnesinin güvenlik baÄ?lamı ayarlanamadı"

#: src/archives.c:606 src/archives.c:1142 utils/update-alternatives.c:319
#, c-format
msgid "unable to read link `%.255s'"
msgstr "`%.255s' baÄ?ı okunamadı"

#: src/archives.c:608 src/archives.c:1144 src/configure.c:762
#, c-format
msgid "symbolic link '%.250s' size has changed from %jd to %zd"
msgstr "'%.250s' sembolik baÄ?ının boyutu deÄ?iÅ?miÅ? (eskiden: %jd Å?imdi: %zd)"

#: src/archives.c:645
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite shared '%.250s', which is different from other instances "
"of package %.250s"
msgstr ""
"paylaÅ?ılan '%.250s' dosyasının üzerine yazılmaya çalıÅ?ılıyor, dosya %.250s "
"paketinin diÄ?er örneklerinden farklı"

#: src/archives.c:737
#, c-format
msgid "failed to stat (dereference) existing symlink `%.250s'"
msgstr "mevcut sembolik baÄ?a (%.250s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/archives.c:759
#, c-format
msgid ""
"failed to stat (dereference) proposed new symlink target `%.250s' for "
"symlink `%.250s'"
msgstr ""
"`%2$.250s' sembolik baÄ?ı için önerilen yeni hedefe (%1$.250s) stat çaÄ?rısı "
"yapılamadı"

#: src/archives.c:817
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `"
"%.250s' (package: %.100s)"
msgstr ""
"`%2$.250s' dosyasının yönlendirilmiÅ? sürümü olan `%1$.250s' dosyasının "
"üzerine yazmaya çalıÅ?ıyor (paket: %3$.100s)"

#: src/archives.c:823
#, c-format
msgid "trying to overwrite `%.250s', which is the diverted version of `%.250s'"
msgstr ""
"`%2$.250s' dosyasının yönlendirilmiÅ? sürümü olan `%1$.250s' dosyasının "
"üzerine yazmaya çalıÅ?ıyor"

#: src/archives.c:853
#, c-format
msgid "unable to stat `%.255s' (which I was about to install)"
msgstr "kurulmak üzere olan '%.255s' dosyasına stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/archives.c:861
#, c-format
msgid ""
"unable to clean up mess surrounding `%.255s' before installing another "
"version"
msgstr ""
"`%.255s' dosyasının yeni sürümü kurulmadan önce temizlik esnasında sorun "
"yaÅ?andı"

#: src/archives.c:867
#, c-format
msgid "unable to stat restored `%.255s' before installing another version"
msgstr ""
"geri yüklenmiÅ? `%.255s' dosyasının baÅ?ka bir sürümü kurulmadan önce stat "
"çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/archives.c:903
#, c-format
msgid "archive contained object `%.255s' of unknown type 0x%x"
msgstr "arÅ?iv bilinmeyen 0x%2$x türündeki `%1$.255s' nesnesini içeriyor"

#: src/archives.c:985 src/divertcmd.c:148 utils/update-alternatives.c:623
#: utils/update-alternatives.c:1232 utils/update-alternatives.c:1310
#: utils/update-alternatives.c:1461 utils/update-alternatives.c:1725
#: utils/update-alternatives.c:2223 utils/update-alternatives.c:2271
#: utils/update-alternatives.c:2446
#, c-format
msgid "cannot stat file '%s'"
msgstr "'%s' dosyasına stat çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: src/archives.c:1000
#, c-format
msgid "Replacing files in old package %s (%s) ...\n"
msgstr "Eski paketteki dosyalar deÄ?iÅ?tiriliyor %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c:1006
#, c-format
msgid "Replaced by files in installed package %s (%s) ...\n"
msgstr "Kurulu paketteki dosyalar ile deÄ?iÅ?tiriliyor %s (%s) ...\n"

#: src/archives.c:1016
#, c-format
msgid ""
"trying to overwrite directory '%.250s' in package %.250s %.250s with "
"nondirectory"
msgstr ""
"%2$.250s %3$.250s paketindeki '%1$.250s' dizininin üzerine dizin olmayan bir "
"dosya yazılmaya çalıÅ?ılıyor"

#: src/archives.c:1023
#, c-format
msgid "trying to overwrite '%.250s', which is also in package %.250s %.250s"
msgstr ""
"%2$.250s %3$.250s paketinde de bulunan '%1$.250s' dosyasının üzerine "
"yazılmaya çalıÅ?ılıyor"

#: src/archives.c:1132
#, c-format
msgid "unable to move aside `%.255s' to install new version"
msgstr ""
"yeni sürümün kurulabilmesi için `%.255s' taÅ?ınacaktı ama bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:1149
#, c-format
msgid "unable to make backup symlink for `%.255s'"
msgstr "`%.255s' için yedek sembolik baÄ? oluÅ?turulamadı"

#: src/archives.c:1151
#, c-format
msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
msgstr "`%.255s' yedek sembolik baÄ?ının sahibi deÄ?iÅ?tirilemedi"

#: src/archives.c:1156
#, c-format
msgid "unable to make backup link of `%.255s' before installing new version"
msgstr "yeni sürümün kurulumundan önce `%.255s' için yedek baÄ? oluÅ?turulamadı"

#: src/archives.c:1173 src/archives.c:1267
#, c-format
msgid "unable to install new version of `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dosyasının yeni sürümü kurulamadı"

#: src/archives.c:1212 src/archives.c:1255
#, c-format
msgid "unable to open '%.255s'"
msgstr "'%.255s' açılamadı"

#: src/archives.c:1257
#, c-format
msgid "unable to sync file '%.255s'"
msgstr "'%.255s' dosyası diske yazılamadı"

#: src/archives.c:1334
#, c-format
msgid ""
"ignoring dependency problem with %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s ile ilgili baÄ?ımlılık sorunu gözardı ediliyor:\n"
"%s"

#: src/archives.c:1339
#, c-format
msgid ""
"considering deconfiguration of essential\n"
" package %s, to enable %s"
msgstr ""
"%2$s paketini etkinleÅ?tirebilmek için %1$s temel paketinin\n"
" yapılandırılmasının kaldırılması düÅ?ünülüyor"

#: src/archives.c:1343
#, c-format
msgid ""
"no, %s is essential, will not deconfigure\n"
" it in order to enable %s"
msgstr ""
"hayır, %s temel bir pakettir ve %s paketini etkinleÅ?tirmek\n"
" için yapılandırılması kaldırılmayacak"

#: src/archives.c:1352
#, c-format
msgid ""
"no, cannot proceed with %s (--auto-deconfigure will help):\n"
"%s"
msgstr ""
"hayır, %s ile devam edilemez (--auto-deconfigure seçeneÄ?i yardımcı olabilir:"
"\n"
"%s"

#: src/archives.c:1362
#, c-format
msgid "removal of %.250s"
msgstr "%.250s kaldırma"

#: src/archives.c:1387
#, c-format
msgid "installation of %.250s"
msgstr "%.250s kurulumu"

#: src/archives.c:1389
#, c-format
msgid "considering deconfiguration of %s, which would be broken by %s ..."
msgstr ""
"%2$s tarafından bozulabilecek %1$s paketinin yapılandırılmasının "
"kaldırılması düÅ?ünülüyor ..."

#: src/archives.c:1395
#, c-format
msgid "yes, will deconfigure %s (broken by %s)"
msgstr ""
"evet, %2$s paketinin bozduÄ?u %1$s paketinin yapılandırılması kaldırılacak"

#: src/archives.c:1400 src/archives.c:1523
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s dosyası, %s paketi:\n"
"%s"

#: src/archives.c:1408
msgid "ignoring breakage, may proceed anyway!"
msgstr "bozukluk gözardı ediliyor, devam edilecek!"

#: src/archives.c:1413
#, c-format
msgid ""
"installing %.250s would break %.250s, and\n"
" deconfiguration is not permitted (--auto-deconfigure might help)"
msgstr ""
"%.250s paketini kurmak %.250s paketini bozar ve yapılandırmanın "
"kaldırılmasına\n"
" izin verilmiyor (--auto-deconfigure seçeneÄ?inin yardımı dokunabilir)"

#: src/archives.c:1418
#, c-format
msgid "installing %.250s would break existing software"
msgstr "%.250s paketini kurmak diÄ?er yazılımların iÅ?levini bozar"

#: src/archives.c:1450
#, c-format
msgid "considering removing %s in favour of %s ..."
msgstr "%2$s için %1$s paketinin kaldırılması düÅ?ünülüyor ..."

#: src/archives.c:1456
#, c-format
msgid "%s is not properly installed; ignoring any dependencies on it"
msgstr ""
"%s düzgün Å?ekilde kurulmamıÅ?; bu pakete baÄ?lı tüm baÄ?ımlılıklar gözardı "
"ediliyor"

#: src/archives.c:1485
#, c-format
msgid "may have trouble removing %s, as it provides %s ..."
msgstr "%2$s paketini saÄ?ladıÄ?ı için %1$s paketini kaldırmak sorun olabilir ..."

#: src/archives.c:1500
#, c-format
msgid ""
"package %s requires reinstallation, but will remove anyway as you requested"
msgstr ""
"%s paketi yeniden kurulum gerektiriyor ama isteÄ?iniz üzerine kaldırılacak"

#: src/archives.c:1504
#, c-format
msgid "package %s requires reinstallation, will not remove"
msgstr "%s paketi yeniden kurulum gerektiriyor, kaldırılmayacak"

#: src/archives.c:1513
#, c-format
msgid "yes, will remove %s in favour of %s"
msgstr "evet, %2$s için %1$s kaldırılacak"

#: src/archives.c:1526
#, c-format
msgid "conflicting packages - not installing %.250s"
msgstr "paketler çakıÅ?ıyor - %.250s kurulmayacak"

#: src/archives.c:1528
msgid "ignoring conflict, may proceed anyway!"
msgstr "çakıÅ?ma gözardı ediliyor, devam edilecek!"

#: src/archives.c:1580
#, c-format
msgid "--%s --recursive needs at least one path argument"
msgstr ""
"--%s --recursive seçeneÄ?i en az bir adet yol argümanı kullanımını gerektirir"

#: src/archives.c:1590
msgid "find for dpkg --recursive"
msgstr "dpkg --recursive için find komutu"

#: src/archives.c:1611
msgid "failed to fdopen find's pipe"
msgstr "find sürecinin borusuna fdopen çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: src/archives.c:1617
msgid "error reading find's pipe"
msgstr "find sürecinin borusu okunurken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:1618
msgid "error closing find's pipe"
msgstr "find sürecinin borusu kapatılırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/archives.c:1621
#, c-format
msgid "find for --recursive returned unhandled error %i"
msgstr ""
"--recursive iÅ?lemi için açılan find süreci yakalanmayan bir hata ile döndü "
"(%i)"

#: src/archives.c:1624
msgid "searched, but found no packages (files matching *.deb)"
msgstr "arama yapıldı ama hiç (*.deb örüntüsüyle eÅ?leÅ?en) paket bulunamadı"

#: src/archives.c:1635
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package archive file argument"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?i en az bir adet paket arÅ?ivi dosyası argümanına ihtiyaç duyar"

#: src/archives.c:1672 src/divertcmd.c:76 src/divertcmd.c:116
#: src/enquiry.c:234 src/enquiry.c:355 src/enquiry.c:557 src/enquiry.c:559
#: src/enquiry.c:572 src/enquiry.c:602 src/main.c:66 src/main.c:170
#: src/main.c:321 src/main.c:609 src/packages.c:266 src/querycmd.c:329
#: src/querycmd.c:431 src/querycmd.c:473 src/querycmd.c:482 src/querycmd.c:528
#: src/querycmd.c:612 src/querycmd.c:785 src/querycmd.c:833 src/select.c:101
#: src/statcmd.c:64 src/statcmd.c:94 src/trigcmd.c:57 src/trigcmd.c:89
#: dpkg-deb/build.c:487 dpkg-deb/extract.c:234 dpkg-deb/extract.c:270
#: dpkg-deb/info.c:206 dpkg-deb/info.c:244 dpkg-deb/main.c:61
#: dpkg-deb/main.c:134 dpkg-split/info.c:266 dpkg-split/main.c:55
#: dpkg-split/main.c:99 dpkg-split/queue.c:156 dpkg-split/queue.c:298
msgid "<standard output>"
msgstr "<standart çıktı>"

#: src/archives.c:1673 src/packages.c:267 src/querycmd.c:330
#: src/querycmd.c:429 src/querycmd.c:534 src/querycmd.c:613 src/select.c:102
#: dpkg-split/main.c:170 dpkg-split/queue.c:234
msgid "<standard error>"
msgstr "<standart hata>"

#: src/archives.c:1716
#, c-format
msgid "Selecting previously unselected package %s.\n"
msgstr "Daha önce seçili olmayan %s paketi seçiliyor.\n"

#: src/archives.c:1720
#, c-format
msgid "Skipping unselected package %s.\n"
msgstr "Seçili olmayan %s paketi atlanıyor.\n"

#: src/archives.c:1737
#, c-format
msgid "version %.250s of %.250s already installed, skipping"
msgstr "%2$.250s paketinin %1$.250s sürümü zaten kurulu, atlanıyor"

#: src/archives.c:1746
#, c-format
msgid "downgrading %.250s from %.250s to %.250s"
msgstr "%.250s, %.250s sürümünden %.250s sürümüne düÅ?ürülüyor"

#: src/archives.c:1752
#, c-format
msgid "will not downgrade %.250s from %.250s to %.250s, skipping"
msgstr "%.250s, %.250s sürümünden %.250s sürümüne düÅ?ürülmeyecek, atlanıyor"

#: src/cleanup.c:87
#, c-format
msgid ""
"unable to remove newly-installed version of `%.250s' to allow reinstallation "
"of backup copy"
msgstr ""
"`%.250s' dosyasının yedek kopyanın tekrar kurulabilmesi için dosyanın yeni "
"kurulan sürümü silinecekti ama bir sorun yaÅ?andı"

#: src/cleanup.c:94
#, c-format
msgid "unable to restore backup version of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyasının yedeÄ?i geri yüklenemedi"

#: src/cleanup.c:98
#, c-format
msgid "unable to remove backup copy of '%.250s'"
msgstr "'%.250s' dosyasının yedeÄ?i kaldırılamadı"

#: src/cleanup.c:102
#, c-format
msgid "unable to remove newly-installed version of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyasının yeni kurulmuÅ? olan sürümü kaldırılamadı"

#: src/cleanup.c:109
#, c-format
msgid "unable to remove newly-extracted version of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyasının yeni açılmıÅ? olan sürümü kaldırılamadı"

#: src/configure.c:98
#, c-format
msgid "Configuration file '%s'\n"
msgstr "Yapılandırma dosyası '%s'\n"

#: src/configure.c:100
#, c-format
msgid "Configuration file '%s' (actually '%s')\n"
msgstr "Yapılandırma dosyası '%s' (aslında '%s')\n"

#: src/configure.c:105
#, c-format
msgid ""
" ==> File on system created by you or by a script.\n"
" ==> File also in package provided by package maintainer.\n"
msgstr ""
" ==> Sistemdeki dosya ya siz ya da bir betik oluÅ?turmuÅ?.\n"
" ==> Bu dosya aynı zamanda bir paket tarafından da saÄ?lanıyor.\n"

#: src/configure.c:109
#, c-format
msgid "   Not modified since installation.\n"
msgstr "   Kurulumdan bu yana deÄ?iÅ?tirilmemiÅ?.\n"

#: src/configure.c:111
#, c-format
msgid " ==> Modified (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr ""
" ==> Kurulumdan bu yana (siz ya da bir betik tarafından) deÄ?iÅ?tirilmiÅ?.\n"

#: src/configure.c:112
#, c-format
msgid " ==> Deleted (by you or by a script) since installation.\n"
msgstr " ==> Kurulumdan bu yana (siz ya da bir betik tarafından) silinmiÅ?.\n"

#: src/configure.c:115
#, c-format
msgid " ==> Package distributor has shipped an updated version.\n"
msgstr " ==> Paket daÄ?ıtıcısı güncellenmiÅ? bir sürümü yayımlamıÅ?.\n"

#: src/configure.c:116
#, c-format
msgid "   Version in package is the same as at last installation.\n"
msgstr "   Paketteki sürüm son kurulumdakiyle aynı.\n"

#: src/configure.c:125
#, c-format
msgid " ==> Using new file as you requested.\n"
msgstr " ==> Ä°steÄ?iniz üzerine yeni dosya kullanılıyor.\n"

#: src/configure.c:129
#, c-format
msgid " ==> Using current old file as you requested.\n"
msgstr " ==> Ä°steÄ?iniz üzerine halihazırdaki eski dosya kullanılıyor.\n"

#: src/configure.c:138
#, c-format
msgid " ==> Keeping old config file as default.\n"
msgstr " ==> Eski yapılandırma dosyası öntanımlı olarak tutuluyor.\n"

#: src/configure.c:142
#, c-format
msgid " ==> Using new config file as default.\n"
msgstr " ==> Yeni yapılandırma dosyası öntanımlı olarak kullanılıyor.\n"

#: src/configure.c:148
#, c-format
msgid ""
"  What would you like to do about it ? Your options are:\n"
"  Y or I : install the package maintainer's version\n"
"  N or O : keep your currently-installed version\n"
"   D   : show the differences between the versions\n"
"   Z   : start a shell to examine the situation\n"
msgstr ""
"  Bu durum için ne yapmak istersiniz ? Seçenekleriniz Å?unlardır:\n"
"  Y veya I : paket geliÅ?tiricisinin sürümünü kullan\n"
"  N or O  : mevcut/kurulu durumdaki sürümü kullanmaya devam et\n"
"   D    : sürümler arasındaki farkları göster\n"
"   Z    : durumu incelemek için bir kabuk baÅ?lat\n"

#: src/configure.c:156
#, c-format
msgid " The default action is to keep your current version.\n"
msgstr " �ntanımlı eylem mevcut sürümü korumaktır.\n"

#: src/configure.c:159
#, c-format
msgid " The default action is to install the new version.\n"
msgstr " �ntanımlı eylem yeni sürümü kurmaktır.\n"

#: src/configure.c:163
msgid "[default=N]"
msgstr "[öntanımlı=H]"

#: src/configure.c:164
msgid "[default=Y]"
msgstr "[öntanımlı=E]"

#: src/configure.c:165
msgid "[no default]"
msgstr "[öntanımlı yok]"

#: src/configure.c:168
msgid "error writing to stderr, discovered before conffile prompt"
msgstr ""
"standart hataya yazılamıyor, yapılandırma dosyası isteminden önce farkedildi"

#: src/configure.c:177
msgid "read error on stdin at conffile prompt"
msgstr "yapılandırma dosyası istemi esnasında standart girdiden okuma hatası"

#: src/configure.c:178
msgid "EOF on stdin at conffile prompt"
msgstr ""
"yapılandırma dosyası istemi esnasında standart girdide dosya sonu karakteri"

#: src/configure.c:211 src/configure.c:215
msgid "conffile difference visualizer"
msgstr "yapılandırma dosyası fark görselleÅ?tirici"

#: src/configure.c:232
msgid "Type `exit' when you're done.\n"
msgstr "Ä°Å?iniz bittiÄ?inde çıkmak için `exit' yazın.\n"

#: src/configure.c:241 src/configure.c:245
msgid "conffile shell"
msgstr "yapılandırma dosyası kabuÄ?u"

#: src/configure.c:403
#, c-format
msgid "unable to stat new distributed conffile '%.250s'"
msgstr "yeni daÄ?ıtık yapılandırma dosyasına (%.250s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/configure.c:413
#, c-format
msgid "unable to stat current installed conffile `%.250s'"
msgstr ""
"Å?u anda kurulu olan yapılandırma dosyasına (%.250s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/configure.c:425
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Configuration file `%s', does not exist on system.\n"
"Installing new config file as you requested.\n"
msgstr ""
"\n"
"`%s' yapılandırma dosyası sisteminizde mevcut deÄ?il.\n"
"Ä°steÄ?iniz üzerine yeni yapılandırma dosyası kuruluyor.\n"

#: src/configure.c:467
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old backup '%.250s': %s"
msgstr "%s: eski yedek (%.250s) kaldırılamadı: %s"

#: src/configure.c:476
#, c-format
msgid "%s: failed to rename '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: '%.250s' dosyasının adı '%.250s' olarak deÄ?iÅ?tirilemedi: %s"

#: src/configure.c:483
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s': %s"
msgstr "%s: '%.250s' kaldırılamadı: %s"

#: src/configure.c:490
#, c-format
msgid "%s: failed to remove old distributed version '%.250s': %s"
msgstr "%s: eski daÄ?ıtık sürüm (%.250s) kaldırılamadı: %s"

#: src/configure.c:495
#, c-format
msgid "%s: failed to remove '%.250s' (before overwrite): %s"
msgstr "%s: '%.250s' (üzerine yazılmadan önce) kaldırılamadı: %s"

#: src/configure.c:500
#, c-format
msgid "%s: failed to link '%.250s' to '%.250s': %s"
msgstr "%s: '%.250s', '%.250s' konumuna baÄ?lanamadı: %s"

#: src/configure.c:505
#, c-format
msgid "Installing new version of config file %s ...\n"
msgstr "Yapılandırma dosyasının yeni sürümü yükleniyor %s ...\n"

#: src/configure.c:512 utils/update-alternatives.c:488
#, c-format
msgid "unable to install `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "`%.250s', `%.250s' olarak kurulamadı"

#: src/configure.c:564
#, c-format
msgid "no package named `%s' is installed, cannot configure"
msgstr ""
"`%s' adında kurulu bir paket olmadıÄ?ı için yapılandırma gerçekleÅ?tirilemiyor"

#: src/configure.c:567
#, c-format
msgid "package %.250s is already installed and configured"
msgstr "%.250s paketi kurulmuÅ? ve yapılandırılmıÅ?"

#: src/configure.c:571
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for configuration\n"
" cannot configure (current status `%.250s')"
msgstr ""
"%.250s paketi yapılandırma için hazır deÄ?il\n"
" bu paket yapılandırılamaz (mevcut durum `%.250s')"

#: src/configure.c:583
#, c-format
msgid ""
"package %s cannot be configured because %s is not ready (current status '%s')"
msgstr "%s yapılandırılamaz çünkü %s hazır deÄ?il (mevcut durum: '%s')"

#: src/configure.c:591
#, c-format
msgid ""
"package %s %s cannot be configured because %s is at a different version (%s)"
msgstr "%s %s yapılandırılamıyor çünkü %s paketi farklı bir sürümde (%s)"

#: src/configure.c:627
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent configuration of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"baÄ?ımlılık sorunları yüzünden %s paketi yapılandırılamıyor:\n"
"%s"

#: src/configure.c:630
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "baÄ?ımlılık sorunları - yapılandırılmadan bırakılıyor"

#: src/configure.c:633
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but configuring anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: baÄ?ımlılık sorunları var ama isteÄ?iniz üzerine yapılandırılıyor:\n"
"%s"

#: src/configure.c:641
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting configuration"
msgstr ""
"paket çok tutarsız bir durumda; yapılandırmaya teÅ?ebbüs\n"
" etmeden önce paketi yeniden kurmanız daha iyi olur"

#: src/configure.c:644
#, c-format
msgid "Setting up %s (%s) ...\n"
msgstr "Ayarlanıyor %s (%s) ...\n"

#: src/configure.c:731
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to stat config file '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: yapılandırma dosyasına stat çaÄ?rısı yapılamadı (%s)\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c:745
#, c-format
msgid ""
"%s: config file '%s' is a circular link\n"
" (= '%s')"
msgstr ""
"%s: yapılandırma dosyası döngüsel bir baÄ? (%s)\n"
" (= '%s')"

#: src/configure.c:756
#, c-format
msgid ""
"%s: unable to readlink conffile '%s'\n"
" (= '%s'): %s"
msgstr ""
"%s: yapılandırma dosyasına readlink çaÄ?rısı yapılamadı (%s)\n"
" (= '%s'): %s"

#: src/configure.c:783
#, c-format
msgid ""
"%s: conffile '%.250s' resolves to degenerate filename\n"
" ('%s' is a symlink to '%s')"
msgstr ""
"%s: yapılandırma dosyası (%.250s) bozuk bir dosya adına iÅ?aret ediyor\n"
" ('%s', '%s' konumuna iÅ?aret eden bir sembolik baÄ?)"

#: src/configure.c:799
#, c-format
msgid "%s: conffile '%.250s' is not a plain file or symlink (= '%s')"
msgstr ""
"%s: yapılandırma dosyası (%.250s) normal bir dosya ya da sembolik baÄ? deÄ?il "
"(= '%s')"

#: src/configure.c:827 dpkg-split/split.c:143
#, c-format
msgid "cannot compute MD5 hash for file '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyasının MD5 saÄ?lama toplamı hesaplanamıyor: %s"

#: src/configure.c:834
#, c-format
msgid "%s: unable to open %s for hash: %s"
msgstr "%s: %s saÄ?lama amaçlı açılamadı: %s"

#: src/depcon.c:247
#, c-format
msgid "%s depends on %s"
msgstr "%s, %s paketine baÄ?ımlı"

#: src/depcon.c:250
#, c-format
msgid "%s pre-depends on %s"
msgstr "%s, %s paketine ön baÄ?ımlı"

#: src/depcon.c:253
#, c-format
msgid "%s recommends %s"
msgstr "%s, %s paketini tavsiye eder"

#: src/depcon.c:256
#, c-format
msgid "%s suggests %s"
msgstr "%s, %s paketini önerir"

#: src/depcon.c:259
#, c-format
msgid "%s breaks %s"
msgstr "%s, %s paketini bozar"

#: src/depcon.c:262
#, c-format
msgid "%s conflicts with %s"
msgstr "%s, %s paketi ile çakıÅ?ır"

#: src/depcon.c:265
#, c-format
msgid "%s enhances %s"
msgstr "%s, %s paketini geliÅ?tirir"

#: src/depcon.c:378
#, c-format
msgid " %.250s is to be removed.\n"
msgstr " %.250s kaldırılacak.\n"

#: src/depcon.c:382
#, c-format
msgid " %.250s is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s paketinin yapılandırması kaldırılacak.\n"

#: src/depcon.c:390
#, c-format
msgid " %.250s is to be installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s kurulacak, ama sürümü %.250s.\n"

#: src/depcon.c:404
#, c-format
msgid " %.250s is installed, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s kurulu, ama sürümü %.250s.\n"

#: src/depcon.c:424
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but has never been configured.\n"
msgstr " %.250s paketi açılmıÅ?, ama hiç yapılandırılmamıÅ?.\n"

#: src/depcon.c:429
#, c-format
msgid " %.250s is unpacked, but is version %.250s.\n"
msgstr " %.250s paketi açılmıÅ?, ama sürümü %.250s.\n"

#: src/depcon.c:438
#, c-format
msgid " %.250s latest configured version is %.250s.\n"
msgstr " %.250s paketinin yapılandırılmıÅ? en son sürümü %.250s.\n"

#: src/depcon.c:450
#, c-format
msgid " %.250s is %s.\n"
msgstr " %.250s %s.\n"

#: src/depcon.c:490
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be removed.\n"
msgstr " %.250s, %.250s paketini saÄ?lıyor ama kaldırılacak.\n"

#: src/depcon.c:495
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is to be deconfigured.\n"
msgstr " %.250s, %.250s paketini saÄ?lıyor ama yapılandırması kaldırılacak.\n"

#: src/depcon.c:506
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s but is %s.\n"
msgstr " %.250s, %.250s paketini saÄ?lıyor ama %s.\n"

#: src/depcon.c:521
#, c-format
msgid " %.250s is not installed.\n"
msgstr " %.250s kurulu deÄ?il.\n"

#: src/depcon.c:553
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is to be installed.\n"
msgstr " %.250s (sürüm %.250s) kurulacak.\n"

#: src/depcon.c:584
#, c-format
msgid " %.250s (version %.250s) is present and %s.\n"
msgstr " %.250s (sürüm %.250s) mevcut ve %s.\n"

#: src/depcon.c:615
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is to be installed.\n"
msgstr " %.250s, %.250s paketini saÄ?lıyor ve kurulacak.\n"

#: src/depcon.c:664
#, c-format
msgid " %.250s provides %.250s and is present and %s.\n"
msgstr " %.250s, %.250s paketini saÄ?lıyor, mevcut ve %s.\n"

#: src/divertcmd.c:53
msgid "Use --help for help about diverting files."
msgstr ""
"Dosyaları yönlendirme hakkında yardım almak için --help seçeneÄ?ini kullanın."

#: src/divertcmd.c:69 src/statcmd.c:57 utils/update-alternatives.c:80
#, c-format
msgid "Debian %s version %s.\n"
msgstr "Debian %s sürüm %s.\n"

#: src/divertcmd.c:73 src/main.c:63 src/querycmd.c:782 src/statcmd.c:61
#: src/trigcmd.c:54 dpkg-deb/main.c:58 dpkg-split/main.c:52
#: utils/update-alternatives.c:84
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
"later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
msgstr ""
"Bu bir özgür yazılımdır; kopyalama Å?artları için GNU Genel Kamu Lisansı\n"
"sürüm 2 ya da daha yenisine bakın. Hiçbir garanti verilmez.\n"

#: src/divertcmd.c:85 src/main.c:81 src/querycmd.c:794 src/statcmd.c:73
#: dpkg-deb/main.c:70 dpkg-split/main.c:64 utils/update-alternatives.c:92
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<option> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Kullanım: %s [<seçenek> ...] <komut>\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c:89
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" [--add] <file>      add a diversion.\n"
" --remove <file>     remove the diversion.\n"
" --list [<glob-pattern>] show file diversions.\n"
" --listpackage <file>   show what package diverts the file.\n"
" --truename <file>    return the diverted file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" [--add] <dosya>      yönlendirme ekle.\n"
" --remove <dosya>     yönlendirmeyi kaldır.\n"
" --list [<glob-örüntüsü>] dosya yönlendirmelerini göster.\n"
" --listpackage <dosya>   dosyayı hangi paketlerin yönlendirdiÄ?ini göster."
"\n"
" --truename <dosya>    yönlendirilmiÅ? dosyanın asıl adını döndür.\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c:98
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --package <package>   name of the package whose copy of <file> will "
"not\n"
"               be diverted.\n"
" --local         all packages' versions are diverted.\n"
" --divert <divert-to>   the name used by other packages' versions.\n"
" --rename         actually move the file aside (or back).\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the diversions file.\n"
" --test          don't do anything, just demonstrate.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --package <paket>    sahip olduÄ?u <dosya> yönlendirilmeyecek olan "
"paket.\n"
" --local         tüm paketlerin sürümleri yönlendirilir.\n"
" --divert <yönlendir>   diÄ?er paketlerin sürümlerinin kullandıÄ?ı ad.\n"
" --rename         dosyayı gerçekten taÅ?ı.\n"
" --admindir <dizin>    yönlendirme dosyasının bulunduÄ?u dizini ayarla.\n"
" --test          bir Å?ey yapma, sadece ne yapılacaÄ?ını göster.\n"
" --quiet         sessiz iÅ?lem, azami çıktı.\n"
" --help          bu yardım iletisini göster.\n"
" --version        sürüm numarasını göster.\n"
"\n"

#: src/divertcmd.c:112
#, c-format
msgid ""
"When adding, default is --local and --divert <original>.distrib.\n"
"When removing, --package or --local and --divert must match if specified.\n"
"Package preinst/postrm scripts should always specify --package and --"
"divert.\n"
msgstr ""
"Ekleme iÅ?leminde öntanımlı seçenekler --local ve --divert <özgün>.distrib\n"
"Å?eklindedir.\n"
"Kaldırma iÅ?leminde --package veya --local ve --divert seçenekleri\n"
"belirtiliyorsa eÅ?leÅ?melidir.\n"
"Paket preinst/postrm betikleri --package ve --divert seçeneklerini her "
"zaman\n"
"belirtmelidir.\n"

#: src/divertcmd.c:166
#, c-format
msgid "error checking '%s'"
msgstr "'%s' denetlenirken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/divertcmd.c:201
#, c-format
msgid ""
"rename involves overwriting `%s' with\n"
" different file `%s', not allowed"
msgstr ""
"yeniden adlandırma iÅ?lemi `%s' dosyasının farklı bir dosya olan `%s'\n"
" ile deÄ?iÅ?tirilmesine neden olacaÄ?ı için iptal ediliyor"

#: src/divertcmd.c:222 utils/update-alternatives.c:1392
#, c-format
msgid "unable to create file '%s'"
msgstr "'%s' dosyası oluÅ?turulamadı"

#: src/divertcmd.c:227
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s': %s"
msgstr "'%s', '%s' olarak kopyalanamıyor: %s"

#: src/divertcmd.c:239
#, c-format
msgid "cannot rename '%s' to '%s'"
msgstr "'%s', '%s' olarak yeniden adlandırılamıyor"

#: src/divertcmd.c:254
#, c-format
msgid "rename: remove duplicate old link '%s'"
msgstr "yeniden adlandırma: eski baÄ?ı kaldır (%s)"

#: src/divertcmd.c:264
#, c-format
msgid "unable to remove copied source file '%s'"
msgstr "kopyalanmıÅ? kaynak dosyası (%s) kaldırılamadı"

#: src/divertcmd.c:273 src/divertcmd.c:737
#, c-format
msgid "filename \"%s\" is not absolute"
msgstr "\"%s\" dosya adı mutlak deÄ?il"

#: src/divertcmd.c:275
msgid "file may not contain newlines"
msgstr "dosya adı yeni satır karakteri içeremez"

#: src/divertcmd.c:295
#, c-format
msgid "local diversion of %s"
msgstr "%s dosyasının yerel yönlendirmesi"

#: src/divertcmd.c:297
#, c-format
msgid "local diversion of %s to %s"
msgstr "%s dosyasının %s hedefine yerel yönlendirmesi"

#: src/divertcmd.c:301
#, c-format
msgid "diversion of %s by %s"
msgstr "%s dosyasının %s kaynaklı yönlendirmesi"

#: src/divertcmd.c:304
#, c-format
msgid "diversion of %s to %s by %s"
msgstr "%s dosyasının %s hedefine %s kaynaklı yönlendirmesi"

#: src/divertcmd.c:320
#, c-format
msgid "any diversion of %s"
msgstr "%s dosyasının tüm yönlendirmeleri"

#: src/divertcmd.c:322
#, c-format
msgid "any diversion of %s to %s"
msgstr "%s dosyasının %s hedefine tüm yönlendirmeleri"

#: src/divertcmd.c:427 src/divertcmd.c:559 src/divertcmd.c:677
#: src/divertcmd.c:699 src/statcmd.c:283
#, c-format
msgid "--%s needs a single argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i bir adet argüman kullanımını gerektirir"

#: src/divertcmd.c:436
msgid "cannot divert directories"
msgstr "dizinler yönlendirilemedi"

#: src/divertcmd.c:449
#, c-format
msgid "cannot divert file '%s' to itself"
msgstr "'%s' dosyası kendine yönlendirilemedi"

#: src/divertcmd.c:469
#, c-format
msgid "Leaving '%s'\n"
msgstr "'%s' bırakılıyor\n"

#: src/divertcmd.c:474
#, c-format
msgid "`%s' clashes with `%s'"
msgstr "`%s', `%s' ile çakıÅ?ıyor"

#: src/divertcmd.c:497
#, c-format
msgid "Adding '%s'\n"
msgstr "'%s' ekleniyor\n"

#: src/divertcmd.c:503
#, c-format
msgid "Ignoring request to rename file '%s' owned by diverting package '%s'\n"
msgstr ""
"yönlendiren paketin (%2$s) sahip olduÄ?u '%1$s' paketinin yönlendirilme "
"isteÄ?i gözardı ediliyor\n"

#: src/divertcmd.c:568
#, c-format
msgid "No diversion '%s', none removed.\n"
msgstr "'%s' yönlendirmesi yok, hiçbir yönlendirme kaldırılmadı.\n"

#: src/divertcmd.c:583
#, c-format
msgid ""
"mismatch on divert-to\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"yönlendirmede eÅ?leÅ?mezlik\n"
" `%s' kaldırılırken\n"
" `%s' ile karÅ?ılaÅ?ıldı"

#: src/divertcmd.c:590
#, c-format
msgid ""
"mismatch on package\n"
" when removing `%s'\n"
" found `%s'"
msgstr ""
"pakette eÅ?leÅ?mezlik\n"
" `%s' kaldırılırken\n"
" `%s' ile karÅ?ılaÅ?ıldı"

#: src/divertcmd.c:600
#, c-format
msgid "Ignoring request to remove shared diversion '%s'.\n"
msgstr "PaylaÅ?ılan yönlendirmeyi (%s) kaldırma isteÄ?i gözardı ediliyor.\n"

#: src/divertcmd.c:606
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Kaldırılıyor '%s'\n"

#: src/divertcmd.c:728
msgid "package may not contain newlines"
msgstr "paket adı yeni satır karakteri içeremez"

#: src/divertcmd.c:739
msgid "divert-to may not contain newlines"
msgstr "yönlendirme seçeneÄ?i yeni satır içeremez"

#: src/divertdb.c:64
msgid "failed to open diversions file"
msgstr "yönlendirme dosyası açılamadı"

#: src/divertdb.c:69
msgid "failed to fstat diversions file"
msgstr "yönlendirme dosyasına fstat çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: src/divertdb.c:122
#, c-format
msgid "conflicting diversions involving `%.250s' or `%.250s'"
msgstr "yönlendirmeler çakıÅ?ıyor (hem `%.250s' hem de `%.250s' içeriyor)"

#: src/enquiry.c:94
msgid ""
"The following packages are in a mess due to serious problems during\n"
"installation. They must be reinstalled for them (and any packages\n"
"that depend on them) to function properly:\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler kurulumları esnasında yaÅ?anan sorunlardan ötürü\n"
"sıkıntılı durumdadır. Bu paketlerin ve bu paketlere baÄ?ımlı olan\n"
"diÄ?er paketlerin iÅ?lev görebilmeleri için bu paketler yeniden kurul-\n"
"malıdır:\n"

#: src/enquiry.c:101
msgid ""
"The following packages have been unpacked but not yet configured.\n"
"They must be configured using dpkg --configure or the configure\n"
"menu option in dselect for them to work:\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler açılmıÅ? ama henüz yapılandırılmamıÅ?. Bu pa-\n"
"ketler iÅ?lev görür hale gelebilmeleri için dpkg --configure ko-\n"
"mutu ile veya dselect'teki menü seçeneÄ?i kullanılarak yapılandı-\n"
"rılmalıdırlar:\n"

#: src/enquiry.c:108
msgid ""
"The following packages are only half configured, probably due to problems\n"
"configuring them the first time. The configuration should be retried using\n"
"dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketlerin yapılandırma iÅ?lemleri, büyük olasılıkla ilk\n"
"yapılandırılmalarında çıkan sorunlardan dolayı, yarım kalmıÅ? durumda.\n"
"Yapılandırma iÅ?lemi dpkg --configure <paket> komutu ile ya da dselect\n"
"menü seçeneÄ?i kullanılarak tekrar denenmelidir:\n"

#: src/enquiry.c:115
msgid ""
"The following packages are only half installed, due to problems during\n"
"installation. The installation can probably be completed by retrying it;\n"
"the packages can be removed using dselect or dpkg --remove:\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler, kurulum esnasında yaÅ?anan sorunlar nedeniyle yarı\n"
"kurulmuÅ? durumdalar. Kurulum büyük olasılıkla tekrar denenerek tamamlana-\n"
"bilir; ya da bu paketler dselect veya dpkg --remove kullanılarak kaldırı-\n"
"labilir:\n"

#: src/enquiry.c:122
msgid ""
"The following packages are awaiting processing of triggers that they\n"
"have activated in other packages. This processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler diÄ?er paketlerde etkinleÅ?tirdikleri tetiklemelerin\n"
"iÅ?lenmesini bekliyorlar. Bu iÅ?leme dselect ya da dpkg --configure --pending\n"
"(ya da dpkg --triggers-only) komutu kullanılarak talep edilebilir:\n"

#: src/enquiry.c:129
msgid ""
"The following packages have been triggered, but the trigger processing\n"
"has not yet been done. Trigger processing can be requested using\n"
"dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler tetiklenmiÅ? ama tetikleyiciler henüz iÅ?lenmemiÅ?. "
"Tetikleyici\n"
"iÅ?lemelerin yapılmasını istemek için dselect ya da dpkg --configure --"
"pending\n"
"(ya da dpkg --triggers-only) komutları kullanılabilir:\n"

#: src/enquiry.c:136
msgid ""
"The following packages are missing the list control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"Veritabanında aÅ?aÄ?ıdaki paketlerin liste denetim dosyalarının kaydı yok,\n"
"bu yüzden bu paketlerin yeniden kurulmaları gerekiyor:\n"

#: src/enquiry.c:142
msgid ""
"The following packages are missing the md5sums control file in the\n"
"database, they need to be reinstalled:\n"
msgstr ""
"Veritabanında aÅ?aÄ?ıdaki paketlerin md5sums denetim dosyalarının kaydı yok,\n"
"bu yüzden bu paketlerin yeniden kurulmaları gerekiyor:\n"

#: src/enquiry.c:147
msgid "The following packages do not have an architecture:\n"
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki paketlerin bir mimarisi yok:\n"

#: src/enquiry.c:151
msgid "The following packages have an illegal architecture:\n"
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki paketler geçersiz bir mimariye sahip:\n"

#: src/enquiry.c:156
msgid ""
"The following packages have an unknown foreign architecture, which will\n"
"cause dependency issues on front-ends. This can be fixed by registering\n"
"the foreign architecture with dpkg --add-architecture:\n"
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki paketler bilinmeyen bir yabancı mimariye ait; bu durum ön uç\n"
"araçlarında baÄ?ımlılık sorunlarına yol açar. dpkg --add-architecture komutu\n"
"ile yabancı mimarileri kaydedebilir ve bu sorunu düzeltebilirsiniz:\n"

#: src/enquiry.c:185 src/querycmd.c:488 src/querycmd.c:703 src/querycmd.c:730
#: src/querycmd.c:762
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed"
msgstr "'%s' paketi kurulu deÄ?il"

#: src/enquiry.c:218
msgid ""
"Another process has locked the database for writing, and might currently be\n"
"modifying it, some of the following problems might just be due to that.\n"
msgstr ""
"BaÅ?ka bir iÅ?lem veritabanını yazmak için kilitlemiÅ? ve Å?u anda veritabanını\n"
"deÄ?iÅ?tiriyor olabilir. AÅ?aÄ?ıdaki sorunlardan bazıları bundan kaynaklı "
"olabilir.\n"

#: src/enquiry.c:263
msgctxt "section"
msgid "<unknown>"
msgstr "<bilinmeyen>"

#: src/enquiry.c:283 src/enquiry.c:368 src/enquiry.c:467 src/enquiry.c:568
#: src/enquiry.c:591 src/select.c:120 src/select.c:201 src/trigcmd.c:219
#: src/update.c:48 src/update.c:114 dpkg-split/queue.c:249
#, c-format
msgid "--%s takes no arguments"
msgstr "--%s seçeneÄ?i argüman almaz"

#: src/enquiry.c:323
#, c-format
msgid " %d in %s: "
msgstr " %2$s bölümünden %1$d paket: "

#: src/enquiry.c:342
#, c-format
msgid " %d package, from the following section:"
msgid_plural " %d packages, from the following sections:"
msgstr[0] " Å?u bölümden %d paket:"
msgstr[1] " Å?u bölümden %d paket:"

#: src/enquiry.c:383
#, c-format
msgid ""
"Version of dpkg with working %s support not yet configured.\n"
" Please use 'dpkg --configure dpkg', and then try again.\n"
msgstr ""
"dpkg'nin \"%s\" desteÄ?ine sahip bir sürümü henüz yapılandırılmamıÅ?.\n"
" Lütfen 'dpkg --configure dpkg' komutunu çalıÅ?tırdıktan sonra tekrar deneyin."
"\n"

#: src/enquiry.c:388
#, c-format
msgid "dpkg not recorded as installed, cannot check for %s support!\n"
msgstr ""
"dpkg kurulu olarak kayıtlı deÄ?il, \"%s\" desteÄ?inin varlıÄ?ı denetlenemiyor!\n"

#: src/enquiry.c:399
msgid "Pre-Depends field"
msgstr "'Pre-Depends' alanı"

#: src/enquiry.c:407
msgid "epoch"
msgstr "devir"

#: src/enquiry.c:415
msgid "long filenames"
msgstr "uzun dosya adları"

#: src/enquiry.c:424
msgid "multiple Conflicts and Replaces"
msgstr "birden fazla 'Ã?akıÅ?ır' ve 'DeÄ?iÅ?tirir' deÄ?eri"

#: src/enquiry.c:432
msgid "multi-arch"
msgstr "çoklu-mimari"

#: src/enquiry.c:440
msgid "versioned Provides"
msgstr "sürümlendirilmiÅ? 'Provides'"

#: src/enquiry.c:541
#, c-format
msgid ""
"cannot see how to satisfy pre-dependency:\n"
" %s"
msgstr ""
"önbaÄ?ımlılıklar saÄ?lanamıyor:\n"
" %s"

#: src/enquiry.c:542
#, c-format
msgid "cannot satisfy pre-dependencies for %.250s (wanted due to %.250s)"
msgstr "%.250s için önbaÄ?ımlılıklar saÄ?lanamıyor (%.250s için isteniyordu)"

#: src/enquiry.c:580 dpkg-deb/main.c:171 dpkg-deb/main.c:180
#, c-format
msgid "obsolete option '--%s'; please use '--%s' instead"
msgstr ""
"'--%s' seçeneÄ?i kullanımdan kalkmıÅ?tır; lütfen bunun yerine '--%s' kullanın"

#: src/enquiry.c:649
msgid ""
"--compare-versions takes three arguments: <version> <relation> <version>"
msgstr "--compare-versions seçeneÄ?i 3 argüman alır: <sürüm> <iliÅ?ki> <sürüm>"

#: src/enquiry.c:654
msgid "--compare-versions bad relation"
msgstr "--compare-versions kötü iliÅ?ki"

#: src/enquiry.c:659 src/enquiry.c:661 src/enquiry.c:670 src/enquiry.c:672
#, c-format
msgid "version '%s' has bad syntax: %s"
msgstr "'%s' sürümünün söz dizimi hatalı: %s"

#: src/errors.c:65
#, c-format
msgid "failed to allocate memory for new entry in list of failed packages: %s"
msgstr "baÅ?arısız paketler listesinin yeni girdisi için bellek ayrılamadı: %s"

#: src/errors.c:76
msgid "too many errors, stopping"
msgstr "çok fazla hata oldu, iÅ?lem durduruluyor"

#: src/errors.c:85
#, c-format
msgid ""
"error processing package %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"%s paketi iÅ?lenirken sorun yaÅ?andı (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c:98
#, c-format
msgid ""
"error processing archive %s (--%s):\n"
" %s"
msgstr ""
"%s arÅ?ivi iÅ?lenirken sorun yaÅ?andı (--%s):\n"
" %s"

#: src/errors.c:110
msgid "Errors were encountered while processing:\n"
msgstr "Ä°Å?leme esnasında hatalarla karÅ?ılaÅ?ıldı:\n"

#: src/errors.c:117
msgid "Processing was halted because there were too many errors.\n"
msgstr "Ã?ok fazla hatayla karÅ?ılaÅ?ıldıÄ?ı için iÅ?lem yarıda bırakıldı.\n"

#: src/errors.c:128
#, c-format
msgid "package %s was on hold, processing it anyway as you requested"
msgstr "%s paketi tutuluyordu ama yine de isteÄ?iniz üzerine iÅ?lenecek"

#: src/errors.c:132
#, c-format
msgid ""
"Package %s is on hold, not touching it. Use --force-hold to override.\n"
msgstr ""
"%s paketi tutuluyor, bu pakete dokunulmayacak. Geçersiz kılmak için\n"
" --force-hold seçeneÄ?ini kullanabilirsiniz.\n"

#: src/errors.c:142
msgid "overriding problem because --force enabled:"
msgstr "--force seçeneÄ?i kullanımda olduÄ?u için sorunlar gözardı ediliyor:"

#: src/filesdb.c:235
#, c-format
msgid "unable to open files list file for package `%.250s'"
msgstr "`%.250s' paketinin dosyalarını listeleyen dosya açılamadı"

#: src/filesdb.c:240
#, c-format
msgid ""
"files list file for package '%.250s' missing; assuming package has no files "
"currently installed"
msgstr ""
"`%.250s' paketinin dosyalarını listeleyen dosya bulunamadı; paketin "
"hâlihazırda hiçbir dosyasının olmadıÄ?ı varsayılıyor"

#: src/filesdb.c:252
#, c-format
msgid "unable to stat files list file for package '%.250s'"
msgstr ""
"`%.250s' paketinin dosyalarını listeleyen dosyaya stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/filesdb.c:256
#, c-format
msgid "files list for package '%.250s' is not a regular file"
msgstr "'%.250s' paketinin dosya listesi sıradan bir dosya deÄ?il"

#: src/filesdb.c:264
#, c-format
msgid "reading files list for package '%.250s'"
msgstr "'%.250s' paketinin dosya listesi okunuyor"

#: src/filesdb.c:274
#, c-format
msgid "files list file for package '%.250s' is missing final newline"
msgstr ""
"'%.250s' paketinin dosya listesi dosyasının sonundaki yeni satır karakteri "
"eksik"

#: src/filesdb.c:282
#, c-format
msgid "files list file for package `%.250s' contains empty filename"
msgstr "'%.250s' paketinin dosya listesi dosyası boÅ? satır içeriyor"

#: src/filesdb.c:293
#, c-format
msgid "error closing files list file for package `%.250s'"
msgstr "'%.250s' paketinin dosya listesi dosyası kapatılamadı"

#: src/filesdb.c:405
msgid "(Reading database ... "
msgstr "(Veritabanı okunuyor ... "

#: src/filesdb.c:426
#, c-format
msgid "%d file or directory currently installed.)\n"
msgid_plural "%d files and directories currently installed.)\n"
msgstr[0] "%d dosya veya dizin kurulu durumda.)\n"
msgstr[1] "%d dosya veya dizin kurulu durumda.)\n"

#: src/filesdb-hash.c:95
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' is missing final newline"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyasının (%1$s) sonundaki yeni satır eksik"

#: src/filesdb-hash.c:104
#, c-format
msgid "control file '%s' missing value"
msgstr "'%s' denetim dosyasında eksik deÄ?er"

#: src/filesdb-hash.c:107
#, c-format
msgid "control file '%s' missing value separator"
msgstr "'%s' denetim dosyasında eksik bir deÄ?er ayırıcı var"

#: src/filesdb-hash.c:120
#, c-format
msgid "control file '%s' for package '%s' contains empty filename"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyası (%1$s) boÅ? bir dosya adı içeriyor"

#: src/filesdb-hash.c:146
#, c-format
msgid "cannot open '%s' control file for package '%s'"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyası (%1$s) açılamıyor"

#: src/filesdb-hash.c:151
#, c-format
msgid "cannot stat '%s' control file for package '%s'"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyasına (%1$s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/filesdb-hash.c:155
#, c-format
msgid "'%s' file for package '%s' is not a regular file"
msgstr "'%2$s' paketinin '%1$s' dosyası normal bir dosya deÄ?il"

#: src/filesdb-hash.c:165
#, c-format
msgid "cannot read '%s' control file for package '%s'"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyası (%1$s) okunamadı"

#: src/filesdb-hash.c:172
#, c-format
msgid "cannot close '%s' control file for package '%s'"
msgstr "'%2$s' paketinin denetim dosyası (%1$s) kapatılamadı"

#: src/help.c:44
msgid "not installed"
msgstr "kurulu deÄ?il"

#: src/help.c:45
msgid "not installed but configs remain"
msgstr "kurulu deÄ?il ama yapılandırma dosyaları duruyor"

#: src/help.c:46
msgid "broken due to failed removal or installation"
msgstr "baÅ?arısız kaldırma veya kurulum nedeniyle bozuk"

#: src/help.c:47
msgid "unpacked but not configured"
msgstr "paket açılmıÅ? ama yapılandırılmamıÅ?"

#: src/help.c:48
msgid "broken due to postinst failure"
msgstr "kurulum sonrası betiÄ?i baÅ?arısız olduÄ?u için bozuk"

#: src/help.c:49
msgid "awaiting trigger processing by another package"
msgstr "baÅ?ka bir paketin tetikleyicilerinin iÅ?lenmesini bekliyor"

#: src/help.c:50
msgid "triggered"
msgstr "tetiklenmiÅ?"

#: src/help.c:51
msgid "installed"
msgstr "kurulu"

#: src/help.c:112
msgid "PATH is not set"
msgstr "PATH ayarlanmamıÅ?"

#: src/help.c:134
#, c-format
msgid "'%s' not found in PATH or not executable"
msgstr ""
"'%s' PATH deÄ?iÅ?keninde bulunamadı ya da çalıÅ?tırılabilir bir dosya deÄ?il"

#: src/help.c:143
#, c-format
msgid ""
"%d expected program not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgid_plural ""
"%d expected programs not found in PATH or not executable\n"
"%s"
msgstr[0] ""
"%d program PATH deÄ?iÅ?keninde bulunamadı ya da çalıÅ?tırılabilir bir dosya "
"deÄ?il\n"
"%s"
msgstr[1] ""
"%d program PATH deÄ?iÅ?keninde bulunamadı ya da çalıÅ?tırılabilir bir dosya "
"deÄ?il\n"
"%s"

#: src/help.c:146
msgid ""
"Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin"
msgstr ""
"Not: root kullanıcısının PATH ortam deÄ?iÅ?keni genelde /usr/local/sbin, /usr/"
"sbin ve /sbin'i içerir"

#: src/help.c:387
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.255s'"
msgstr "'%.255s' güvenli bir biçimde kaldırılamadı"

#: src/help.c:392 dpkg-deb/info.c:66 dpkg-deb/info.c:68
msgid "rm command for cleanup"
msgstr "temizlik için rm komutu"

#: src/infodb-access.c:53
#, c-format
msgid "unable to check existence of `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyasının varlıÄ?ı denetlenemedi"

#: src/infodb-access.c:83 src/infodb-upgrade.c:93
msgid "cannot read info directory"
msgstr "info dizini okunamıyor"

#: src/infodb-format.c:52 src/unpack.c:692
#, c-format
msgid "error trying to open %.250s"
msgstr "%.250s açılırken bir sorun yaÅ?andı"

#: src/infodb-format.c:56
#, c-format
msgid "corrupt info database format file '%s'"
msgstr "veritabanı biçim dosyası (%s) bozuk"

#: src/infodb-format.c:88
#, c-format
msgid "info database format (%d) is bogus or too new; try getting a newer dpkg"
msgstr ""
"bilgi veritabanı biçimi (%d) geçersiz ya da çok yeni; daha yeni bir dpkg "
"sürümünü deneyin"

#: src/infodb-upgrade.c:123
#, c-format
msgid "info file %s/%s not associated to any package"
msgstr "bilgi dosyası (%s/%s) hiçbir paket ile iliÅ?kili deÄ?il"

#: src/infodb-upgrade.c:183
#, c-format
msgid "error while writing '%s'"
msgstr "'%s' yazılırken sorun yaÅ?andı"

#: src/main.c:60
#, c-format
msgid "Debian `%s' package management program version %s.\n"
msgstr "Debian `%s' paket yönetim programı sürüm %s.\n"

#: src/main.c:85
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -i|--install    <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --unpack      <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...\n"
" --configure    <package> ... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <package> ... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <package> ... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <package> ... | -a|--pending\n"
" -V|--verify <package> ...    Verify the integrity of package(s).\n"
" --get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.\n"
" --set-selections         Set package selections from stdin.\n"
" --clear-selections        Deselect every non-essential package.\n"
" --update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.\n"
" --merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.\n"
" --clear-avail          Erase existing available info.\n"
" --forget-old-unavail       Forget uninstalled unavailable pkgs.\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
" -C|--audit            Check for broken package(s).\n"
" --add-architecture <arch>    Add <arch> to the list of architectures.\n"
" --remove-architecture <arch>   Remove <arch> from the list of "
"architectures.\n"
" --print-architecture       Print dpkg architecture.\n"
" --print-foreign-architectures  Print allowed foreign architectures.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.\n"
" --force-help           Show help on forcing.\n"
" -Dh|--debug=help         Show help on debugging.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" -i|--install    <.deb dosya adı> ... | -R|--recursive <dizin> ...\n"
" --unpack      <.deb dosya adı> ... | -R|--recursive <dizin> ...\n"
" -A|--record-avail <.deb dosya adı> ... | -R|--recursive <dizin> ...\n"
" --configure    <paket> ..... | -a|--pending\n"
" --triggers-only  <paket> ..... | -a|--pending\n"
" -r|--remove    <paket> ..... | -a|--pending\n"
" -P|--purge     <paket> ..... | -a|--pending\n"
" -V|--verify <paket> ...     Paket(lerin) tutarlılıÄ?ını denetle(s).\n"
" --get-selections [<örüntü> ...] Seçimlerin listesini standart çıktıya yaz."
"\n"
" --set-selections         Paket seçimlerini standart girdiden al.\n"
" --clear-selections        Temel olmayan tüm paketlerin seçimini "
"kaldır.\n"
" --update-avail [<Paket-dosyası>] Mevcut paket bilgisini deÄ?iÅ?tir.\n"
" --merge-avail [<Paket-dosyası]  Dosyadaki bilgiler ile birleÅ?tir.\n"
" --clear-avail          Mevcut kullanılabilir paket bilgisini sil."
"\n"
" --forget-old-unavail       Kullanılamayan kaldırılmıÅ? paketleri unut."
"\n"
" -s|--status <paket> ...     Paketin durum bilgilerini göster.\n"
" -p|--print-avail <paket> ...   Paketin kullanılabilir sürümlerini göster."
"\n"
" -L|--listfiles <paket> ...    Paket(ler)in dosyalarını göster.\n"
" -l|--list [<örüntü> ...]     EÅ?leÅ?en paketleri listele.\n"
" -S|--search <örüntü> ...     Dosyaların hangi paket(ler)e ait olduÄ?unu "
"bul.\n"
" -C|--audit            Bozuk paket(ler)i denetle.\n"
" --add-architecture <mimari>   <mimari>'yi mimari listesine ekle.\n"
" --remove-architecture <mimari>  <mimari>'yi mimari listesinden çıkar.\n"
" --print-architecture       dpkg mimarisini göster.\n"
" --print-foreign-architectures  İzin verilen yabancı mimarileri göster.\n"
" --compare-versions <a> <op> <b> Sürüm numaralarını karÅ?ılaÅ?tır.\n"
" --force-help           Zorlama yardımını göster.\n"
" -Dh|--debug=help         Hata ayıklama yardımını göster.\n"
"\n"

#: src/main.c:117 src/querycmd.c:813 src/trigcmd.c:76 dpkg-deb/main.c:89
#: dpkg-split/main.c:78
#, c-format
msgid ""
" -?, --help            Show this help message.\n"
"   --version          Show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
" -?, --help            Bu yardım iletisini göster.\n"
"   --version          Sürüm numarasını göster.\n"
"\n"

#: src/main.c:122
#, c-format
msgid ""
"Use dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile on archives (type %s --help).\n"
"\n"
msgstr ""
"ArÅ?ivler için dpkg "
"-b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|\n"
" -x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile kullanın (%s --help yazın).\n"
"\n"

#: src/main.c:127
#, c-format
msgid ""
"For internal use: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep "
"|\n"
" --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dâhilî kullanım için: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |\n"
" --assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep |"
"\n"
" --assert-multi-arch | --assert-versioned-provides.\n"
"\n"

#: src/main.c:133
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>   Use <directory> instead of %s.\n"
" --root=<directory>     Install on a different root directory.\n"
" --instdir=<directory>   Change installation dir without changing admin "
"dir.\n"
" --path-exclude=<pattern>  Do not install paths which match a shell "
"pattern.\n"
" --path-include=<pattern>  Re-include a pattern after a previous "
"exclusion.\n"
" -O|--selected-only     Skip packages not selected for install/"
"upgrade.\n"
" -E|--skip-same-version   Skip packages whose same version is installed.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Skip packages with earlier version than "
"installed.\n"
" -B|--auto-deconfigure   Install even if it would break some other "
"package.\n"
" --[no-]triggers      Skip or force consequential trigger "
"processing.\n"
" --verify-format=<format>  Verify output format (supported: 'rpm').\n"
" --no-debsig        Do not try to verify package signatures.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Just say what we would do - don't do it.\n"
" -D|--debug=<octal>     Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).\n"
" --status-fd <n>      Send status change updates to file descriptor "
"<n>.\n"
" --status-logger=<command> Send status change updates to <command>'s "
"stdin.\n"
" --log=<filename>      Log status changes and actions to <filename>.\n"
" --ignore-depends=<package>,...\n"
"               Ignore dependencies involving <package>.\n"
" --force-...        Override problems (see --force-help).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Stop when problems encountered.\n"
" --abort-after <n>     Abort after encountering <n> errors.\n"
"\n"
msgstr ""
"Options:\n"
" --admindir=<dizin>     %s yerine <dizin>'i kullan.\n"
" --root=<dizin>       Farklı bir kök dizine kur.\n"
" --instdir=<dizin>     Kurulum dizinini deÄ?iÅ?tir (yönetim dizini aynı "
"kalır).\n"
" --path-exclude=<örüntü>  Kabuk örüntüsüyle eÅ?leÅ?en dosyaları kurma.\n"
" --path-include=<örüntü>  �nceden hariç bırakılan örüntüyü tekrar dahil "
"et.\n"
" -O|--selected-only     Kurma/kaldırma için seçilmemiÅ? paketleri atla.\n"
" -E|--skip-same-version   Aynı sürümü kurulu olan paketleri atla.\n"
" -G|--refuse-downgrade   Eski sürümleri kurulu olan paketleri atla.\n"
" -B|--auto-deconfigure   BaÅ?ka paketleri bozacak olsa bile kur.\n"
" --[no-]triggers      Dolaylı tetikleyici iÅ?lemeleri atla ya da zorla."
"\n"
" --verify-format=<biçim>  DoÄ?rulama çıktı biçimi (desteklenen: 'rpm').\n"
" --no-debsig        Paket imzalarını doÄ?rulamaya çalıÅ?ma.\n"
" --no-act|--dry-run|--simulate\n"
"               Sadece ne yapılacaÄ?ını söyle, yapma.\n"
" -D|--debug=<sekizlik>   Hata ayıklamayı etkinleÅ?tir (-Dhelp veya "
"--debug=help'e bakın).\n"
" --status-fd <n>      Durum deÄ?iÅ?ikliklerini <n> dosya "
"tanımlayıcısına gönder.\n"
" --status-logger=<komut>  Durum deÄ?iÅ?ikliklerini <komut>'un girdisine yaz."
"\n"
" --log=<dosya>       Durum deÄ?iÅ?ikliklerini ve eylemleri <dosya>'ya "
"yaz.\n"
" --ignore-depends=<paket>,...\n"
"               <paket> ile ilgili baÄ?ımlılıkları gözardı et.\n"
" --force-...        Sorunları gözardı et (--force-help'e bakın).\n"
" --no-force-...|--refuse-...\n"
"               Sorun yaÅ?andıÄ?ında iÅ?lemi iptal et.\n"
" --abort-after <n>     <n> sayıda hatadan sonra iÅ?lemi iptal et.\n"
"\n"

#: src/main.c:161
#, c-format
msgid ""
"Comparison operators for --compare-versions are:\n"
" lt le eq ne ge gt    (treat empty version as earlier than any "
"version);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (treat empty version as later than any version);\n"
" < << <= = >= >> >    (only for compatibility with control file "
"syntax).\n"
"\n"
msgstr ""
"--compare-versions seçeneÄ?inin kullandıÄ?ı karÅ?ılaÅ?tırma iÅ?leçleri:\n"
" lt le eq ne ge gt    (boÅ? sürümler diÄ?er her sürümden daha eski "
"sayılır);\n"
" lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (boÅ? sürümler diÄ?er her sürümden daha yeni "
"sayılır);\n"
" < << <= = >= >> >    (control dosyası sözdizimi ile uyumluluk için).\n"
"\n"

#: src/main.c:168
#, c-format
msgid "Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management.\n"
msgstr "Kullanıcı dostu paket yönetimi için 'apt' veya 'aptitude' kullanın.\n"

#: src/main.c:176
msgid ""
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];\n"
"Use 'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management;\n"
"Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;\n"
"Type dpkg --force-help for a list of forcing options;\n"
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"\n"
"Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through 'less' or "
"'more' !"
msgstr ""
"Paket kurma ve kaldırma hakkında yardım almak için dpkg --help yazın [*];\n"
"Kullanıcı dostu paket yönetimi için 'apt' veya 'aptitude' araçlarını "
"kullanın;\n"
"dpkg ile kullanabileceÄ?iniz hata ayıklama bayraklarının listesini görmek "
"için\n"
"dpkg -Dhelp yazın;\n"
"Zorlama seçeneklerinin listesini görmek için dpkg --force-help yazın;\n"
"*.deb dosyalarını deÄ?iÅ?tirme hakkında bilgi almak için dpkg-deb --help yazın;"
"\n"
"\n"
"[*] ile iÅ?aretlenmiÅ? komutlar fazla miktarda çıktı üretir - 'less' ya da\n"
"'more' araçları ile birlikte kullanın !"

#: src/main.c:225
msgid "Set all force options"
msgstr "Tüm zorlama seçeneklerini ayarla"

#: src/main.c:227
msgid "Replace a package with a lower version"
msgstr "Bir paketi eski bir sürümüyle deÄ?iÅ?tir"

#: src/main.c:229
msgid "Configure any package which may help this one"
msgstr "Bu pakete yardımcı olabilecek tüm paketleri yapılandır"

#: src/main.c:231
msgid "Process incidental packages even when on hold"
msgstr "Paketleri tutuluyor olsalar bile iÅ?leme sok"

#: src/main.c:233
msgid "Try to (de)install things even when not root"
msgstr "root deÄ?ilken bile paketleri kurmayı/kaldırmayı dene"

#: src/main.c:235
msgid "PATH is missing important programs, problems likely"
msgstr "PATH önemli programları içermiyor, muhtemel sorunlar"

#: src/main.c:237
msgid "Install a package even if it fails authenticity check"
msgstr "Paketi gerçekliÄ?i doÄ?rulanamasa bile kur"

#: src/main.c:239
msgid "Process even packages with wrong versions"
msgstr "YanlıÅ? sürüme sahip paketleri bile iÅ?le"

#: src/main.c:241
msgid "Overwrite a file from one package with another"
msgstr "BaÅ?ka bir dosyayı paketin bir dosyasının üzerine yaz"

#: src/main.c:243
msgid "Overwrite a diverted file with an undiverted version"
msgstr "YönlendirilmemiÅ? bir dosyayı yönlendirilmiÅ? olanın üzerine yaz"

#: src/main.c:245
msgid "Overwrite one package's directory with another's file"
msgstr "Bir paketin dosyasını baÅ?ka bir paketin dizininin üzerine yaz"

#: src/main.c:247
msgid "Do not perform safe I/O operations when unpacking"
msgstr "Paket açarken güvenli G/Ã? iÅ?lemlerini kullanma"

#: src/main.c:249
msgid "Always use the new config files, don't prompt"
msgstr "Her zaman yeni yapılandırma dosyalarını kullan, soru sorma"

#: src/main.c:251
msgid "Always use the old config files, don't prompt"
msgstr "Her zaman eski yapılandırma dosyalarını kullan, soru sorma"

#: src/main.c:253
msgid ""
"Use the default option for new config files if one\n"
"is available, don't prompt. If no default can be found,\n"
"you will be prompted unless one of the confold or\n"
"confnew options is also given"
msgstr ""
"Yeni yapılandırma dosyaları için, eÄ?er varsa öntanımlı ayarı\n"
"kullan ve soru sorma. �ntanımlı bir ayar yoksa ve confold ya da\n"
"confnew seçeneklerinden biri belirtilmediyse ne yapılacaÄ?ı size\n"
"sorulacaktır"

#: src/main.c:258
msgid "Always install missing config files"
msgstr "Eksik yapılandırma dosyalarını her zaman kur"

#: src/main.c:260
msgid "Offer to replace config files with no new versions"
msgstr "Yeni sürümü olmasa da yapılandırma dosyalarını deÄ?iÅ?tirmeyi teklif et"

#: src/main.c:262
msgid "Process even packages with wrong or no architecture"
msgstr "YanlıÅ? mimariye sahip ya da mimarisi olmayan paketleri bile iÅ?le"

#: src/main.c:264
msgid "Install even if it would break another package"
msgstr "BaÅ?ka bir paketi bozacak olsa bile kur"

#: src/main.c:266
msgid "Allow installation of conflicting packages"
msgstr "Ã?akıÅ?an paketlerin kurulumuna izin ver"

#: src/main.c:268
msgid "Turn all dependency problems into warnings"
msgstr "Tüm baÄ?ımlılık sorunlarını uyarılara dönüÅ?tür"

#: src/main.c:270
msgid "Turn dependency version problems into warnings"
msgstr "Tüm baÄ?ımlılık sürümü sorunlarını uyarılara dönüÅ?tür"

#: src/main.c:272
msgid "Remove packages which require installation"
msgstr "Kurulum gerektiren paketleri kaldır"

#: src/main.c:274
msgid "Remove an essential package"
msgstr "Temel bir paketi kaldır"

#: src/main.c:286
msgid "Generally helpful progress information"
msgstr "Genelde faydalı ilerleme bilgisi"

#: src/main.c:287
msgid "Invocation and status of maintainer scripts"
msgstr "GeliÅ?tirici betiklerinin çaÄ?rıları ve durumları"

#: src/main.c:288
msgid "Output for each file processed"
msgstr "Ä°Å?lenen her dosya için çıktı"

#: src/main.c:289
msgid "Lots of output for each file processed"
msgstr "Ä°Å?lenen her dosya için çok fazla çıktı"

#: src/main.c:290
msgid "Output for each configuration file"
msgstr "Her yapılandırma dosyası için çıktı"

#: src/main.c:291
msgid "Lots of output for each configuration file"
msgstr "Her bir yapılandırma dosyası için çok fazla çıktı"

#: src/main.c:292
msgid "Dependencies and conflicts"
msgstr "BaÄ?ımlılıklar ve çakıÅ?malar"

#: src/main.c:293
msgid "Lots of dependencies/conflicts output"
msgstr "Ã?ok fazla baÄ?ımlılık/çakıÅ?ma çıktısı"

#: src/main.c:294
msgid "Trigger activation and processing"
msgstr "Tetikleyici etkinleÅ?tirme ve iÅ?leme"

#: src/main.c:295
msgid "Lots of output regarding triggers"
msgstr "Tetikleyicilerle ilgili çok fazla çıktı"

#: src/main.c:296
msgid "Silly amounts of output regarding triggers"
msgstr "Tetikleyicilerle ilgili çok çok fazla çıktı"

#: src/main.c:297
msgid "Lots of drivel about eg the dpkg/info directory"
msgstr "dpkg/info dizini gibi Å?eyler hakkında çok fazla bilgi"

#: src/main.c:298
msgid "Insane amounts of drivel"
msgstr "AÅ?ırı miktarda gereksiz bilgi"

#: src/main.c:311
#, c-format
msgid ""
"%s debugging option, --debug=<octal> or -D<octal>:\n"
"\n"
" Number Ref. in source  Description\n"
msgstr ""
"%s hata ayıklama seçeneÄ?i, --debug=<sekizlik> ya da -D<sekizlik>:\n"
"\n"
" Numara Kaynaktaki ref. Açıklama\n"

#: src/main.c:318
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Debugging options can be mixed using bitwise-or.\n"
"Note that the meanings and values are subject to change.\n"
msgstr ""
"\n"
"Hata ayıklama seçenekleri bit tabanlı veya iÅ?leci ile bir arada "
"kullanılabilir.\n"
"Anlamların ve deÄ?erlerin ileride deÄ?iÅ?ebileceÄ?ini göz önünde bulundurun.\n"

#: src/main.c:328
#, c-format
msgid "--%s requires a positive octal argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i pozitif bir sekizlik argüman gerektirir"

#: src/main.c:343
#, c-format
msgid "unknown verify output format '%s'"
msgstr "bilinmeyen doÄ?rulama çıktısı biçimi '%s'"

#: src/main.c:367
#, c-format
msgid "null package name in --%s comma-separated list '%.250s'"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?ine verilen virgülle ayrılmıÅ? deÄ?erde (%.250s) boÅ? bir paket adı "
"var"

#: src/main.c:451
#, c-format
msgid "error executing hook '%s', exit code %d"
msgstr "'%s' kancası çalıÅ?tırılırken sorun yaÅ?andı, çıkıÅ? kodu %d"

#: src/main.c:490
msgid "status logger"
msgstr "durum günlükçüsü"

#: src/main.c:502 src/main.c:532 src/main.c:767 dpkg-deb/info.c:311
#, c-format
msgid "--%s takes exactly one argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i sadece bir argüman alır"

#: src/main.c:512
#, c-format
msgid "architecture '%s' is illegal: %s"
msgstr "'%s' mimarisi geçerli deÄ?il: %s"

#: src/main.c:515
#, c-format
msgid "architecture '%s' is reserved and cannot be added"
msgstr "'%s' mimarisi önceden ayrılmıÅ? ve eklenemez"

#: src/main.c:538
#, c-format
msgid "cannot remove non-foreign architecture '%s'"
msgstr "yabancı olmayan '%s' mimarisi kaldırılamıyor"

#: src/main.c:549
#, c-format
msgid "removing architecture '%s' currently in use by database"
msgstr "veritabanı tarafından hâlâ kullanılan '%s' mimarisi kaldırılıyor"

#: src/main.c:552
#, c-format
msgid "cannot remove architecture '%s' currently in use by the database"
msgstr ""
"veritabanı tarafından hâlâ kullanılmakta olan '%s' mimarisi kaldırılamıyor"

#: src/main.c:597
#, c-format
msgid ""
"%s forcing options - control behaviour when problems found:\n"
" warn but continue: --force-<thing>,<thing>,...\n"
" stop with error:  --refuse-<thing>,<thing>,... | --no-force-<thing>,...\n"
" Forcing things:\n"
msgstr ""
"%s zorlama seçenekleri - sorun yaÅ?andıÄ?ında takınılacak tutum:\n"
" uyar ama devam et: --force-<Å?ey>,<Å?ey>,...\n"
" hata ver ve dur:  --refuse-<Å?ey>,<Å?ey>,... | --no-force-<Å?ey>,...\n"
" Zorlanan Å?eyler:\n"

#: src/main.c:606
#, c-format
msgid ""
"\n"
"WARNING - use of options marked [!] can seriously damage your installation.\n"
"Forcing options marked [*] are enabled by default.\n"
msgstr ""
"\n"
"UYARI - [!] ile iÅ?aretlenmiÅ? seçenekler kurulumunuza ciddi Å?ekilde zarar "
"verebilir.\n"
"[*] ile iÅ?aretlenmiÅ? seçenekler öntanımlı olarak etkin durumdadır.\n"

#: src/main.c:621
#, c-format
msgid "unknown force/refuse option `%.*s'"
msgstr "bilinmeyen zorlama/reddetme seçeneÄ?i `%.*s'"

#: src/main.c:630
#, c-format
msgid "obsolete force/refuse option '%s'\n"
msgstr "kullanımdan kalkmıÅ? zorlama/reddetme seçeneÄ?i '%s'\n"

#: src/main.c:772
#, c-format
msgid "couldn't open `%i' for stream"
msgstr "`%i' akıÅ? için açılamadı"

#: src/main.c:797
#, c-format
msgid "unexpected eof before end of line %d"
msgstr "%d. satırın bitmeden önce beklenmeyen dosya sonu"

#: src/main.c:840 src/main.c:858 src/querycmd.c:875 src/statcmd.c:368
#: dpkg-deb/main.c:258 dpkg-split/main.c:166
msgid "need an action option"
msgstr "bir eylem seçeneÄ?i belirtilmesi gerekiyor"

#: src/main.c:864 src/script.c:106
msgid "unable to setenv for subprocesses"
msgstr "alt süreç için setenv çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: src/packages.c:115
msgid ""
"you must specify packages by their own names, not by quoting the names of "
"the files they come in"
msgstr ""
"paketleri, içinde geldikleri dosyanın adlarını deÄ?il paket adlarını "
"kullanarak belirtmelisiniz"

#: src/packages.c:137
#, c-format
msgid "--%s --pending does not take any non-option arguments"
msgstr "--%s --pending, seçenek olmayan bir argüman almaz"

#: src/packages.c:142 src/querycmd.c:451 src/querycmd.c:689
#, c-format
msgid "--%s needs at least one package name argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i en az bir adet paket adı argümanı kullanımını gerektirir"

#: src/packages.c:189
#, c-format
msgid "Package %s listed more than once, only processing once.\n"
msgstr "%s paketi bir çok kez listelenmiÅ?, sadece bir kez iÅ?lem yapılacak.\n"

#: src/packages.c:193
#, c-format
msgid ""
"More than one copy of package %s has been unpacked\n"
" in this run ! Only configuring it once.\n"
msgstr ""
"programın bu çalıÅ?masında %s paketinin bir çok kopyası\n"
" açılmıÅ? ! Paket sadece bir kez yapılandırılacak.\n"

#: src/packages.c:244
#, c-format
msgid ""
"package %.250s is not ready for trigger processing\n"
" (current status `%.250s' with no pending triggers)"
msgstr ""
"%.250s paketi tetikleyicilerin iÅ?lenmesi için hazır deÄ?il\n"
" (paket Å?u an '%.250s' durumunda ve askıda tetikleyici yok)"

#: src/packages.c:346
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is to be removed.\n"
msgstr " %2$s paketini saÄ?layan %1$s paketi kaldırılacak.\n"

#: src/packages.c:350
#, c-format
msgid " Package %s is to be removed.\n"
msgstr " %s paketi kaldırılacak.\n"

#: src/packages.c:370
#, c-format
msgid " Version of %s on system, provided by %s, is %s.\n"
msgstr ""
" Sistemde mevcut olan %s paketinin %s tarafından saÄ?lanan sürümü %s.\n"

#: src/packages.c:383
#, c-format
msgid " Version of %s on system is %s.\n"
msgstr " Sistemde mevcut olan %s paketinin sürümü %s.\n"

#: src/packages.c:406
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s awaits trigger processing.\n"
msgstr ""
" %2$s paketini saÄ?layan %1$s paketi tetikleyici iÅ?lemlerini bekliyor.\n"

#: src/packages.c:411
#, c-format
msgid " Package %s awaits trigger processing.\n"
msgstr " %s paketi tetikleyici iÅ?lemlerini bekliyor.\n"

#: src/packages.c:440
#, c-format
msgid "also configuring '%s' (required by '%s')"
msgstr "'%s' paketi de yapılandırılıyor ('%s' paketinin gereksinimi üzerine)"

#: src/packages.c:449
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not configured yet.\n"
msgstr " %2$s paketini saÄ?layan %1$s henüz yapılandırılmadı.\n"

#: src/packages.c:453
#, c-format
msgid " Package %s is not configured yet.\n"
msgstr " %s paketi henüz yapılandırılmadı.\n"

#: src/packages.c:464
#, c-format
msgid " Package %s which provides %s is not installed.\n"
msgstr " %2$s paketini saÄ?layan %1$s kurulu deÄ?il.\n"

#: src/packages.c:468
#, c-format
msgid " Package %s is not installed.\n"
msgstr " '%s' paketi kurulu deÄ?il.\n"

#: src/packages.c:511
#, c-format
msgid " %s (%s) breaks %s and is %s.\n"
msgstr " %s (%s), %s paketini bozar ve %s.\n"

#: src/packages.c:518
#, c-format
msgid " %s (%s) provides %s.\n"
msgstr " %s (%s), %s paketini saÄ?lar.\n"

#: src/packages.c:523
#, c-format
msgid " Version of %s to be configured is %s.\n"
msgstr " %s paketinin yapılandırılacak olan sürümü %s.\n"

#: src/packages.c:670
msgid " depends on "
msgstr " Å?una baÄ?ımlı: "

#: src/packages.c:676
msgid "; however:\n"
msgstr ", ama:\n"

#. TRANSLATORS: This is the header that appears on 'dpkg-query -l'. The
#. * string should remain under 80 characters. The uppercase letters in
#. * the state values denote the abbreviated letter that will appear on
#. * the first three columns, which should ideally match the English one
#. * (e.g. Remove â?? supRimeix), see dpkg-query(1) for further details. The
#. * translated message can use additional lines if needed.
#: src/querycmd.c:191
msgid ""
"Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold\n"
"| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-"
"pend\n"
"|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)\n"
msgstr ""
"İstenen=bilinmeyen(U)/kur(I)/kaldır(R)/temizle(P)/tut(H)\n"
"| Durum=kurulu-deÄ?il(N)/kurulu(I)/yapılandırma-dosyası(C)/açılmıÅ?(U)\n"
"|/yarı-yapılandırılmıÅ?(F)/yarı-kurulu(H)/tetikleyici-bekliyor(W)\n"
"|/tetikleyici-askıda(T)/ Hata?=(yok)/tekrar-kur(R) (Durum,Hata: büyük-"
"harf=kötü)\n"

#: src/querycmd.c:195
msgid "Name"
msgstr "Ad"

#: src/querycmd.c:195
msgid "Version"
msgstr "Sürüm"

#: src/querycmd.c:196
msgid "Architecture"
msgstr "Mimari"

#: src/querycmd.c:196
msgid "Description"
msgstr "Açıklama"

#: src/querycmd.c:319 src/querycmd.c:602 src/select.c:95
#, c-format
msgid "no packages found matching %s"
msgstr "%s ile eÅ?leÅ?en bir paket bulunamadı"

#: src/querycmd.c:350
#, c-format
msgid "diversion by %s from: %s\n"
msgstr "%s tarafından Å?uradan yönlendirme: %s\n"

#: src/querycmd.c:352
#, c-format
msgid "diversion by %s to: %s\n"
msgstr "%s tarafından Å?uraya yönlendirme: %s\n"

#: src/querycmd.c:355
#, c-format
msgid "local diversion from: %s\n"
msgstr "Å?uradan yerel yönlendirme: %s\n"

#: src/querycmd.c:356
#, c-format
msgid "local diversion to: %s\n"
msgstr "Å?uraya yerel yönlendirme: %s\n"

#: src/querycmd.c:386
msgid "--search needs at least one file name pattern argument"
msgstr ""
"--search seçeneÄ?i en az bir dosya adı örüntüsü argümanı kullanımını "
"gerektirir"

#: src/querycmd.c:427
#, c-format
msgid "no path found matching pattern %s"
msgstr "%s örüntüsüne uyan bir konum bulunamadı"

#: src/querycmd.c:469
#, c-format
msgid "package '%s' is not installed and no information is available"
msgstr "'%s' paketi kurulu deÄ?il ve hakkında bilgi yok"

#: src/querycmd.c:478
#, c-format
msgid "package '%s' is not available"
msgstr "'%s' paketi kullanılabilir deÄ?il"

#: src/querycmd.c:497
#, c-format
msgid "Package `%s' does not contain any files (!)\n"
msgstr "`%s' paketi hiç dosya içermiyor (!)\n"

#: src/querycmd.c:505
#, c-format
msgid "locally diverted to: %s\n"
msgstr "yerel olarak Å?uraya yönlendirilmiÅ?: %s\n"

#: src/querycmd.c:508
#, c-format
msgid "package diverts others to: %s\n"
msgstr "paket diÄ?erlerini Å?uraya yönlendiriyor: %s\n"

#: src/querycmd.c:511
#, c-format
msgid "diverted by %s to: %s\n"
msgstr "%s tarafından Å?uraya yönlendirilmiÅ?: %s\n"

#: src/querycmd.c:532
msgid ""
"Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,\n"
"and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.\n"
msgstr ""
"ArÅ?iv dosyalarını incelemek için dpkg --info (= dpkg-deb --info) kullanın,\n"
"arÅ?ivin içeriÄ?ini listelemek için dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) "
"kullanın.\n"

#: src/querycmd.c:553 dpkg-deb/info.c:260
#, c-format
msgid "error in show format: %s"
msgstr "gösterme biçimi hatalı: %s"

#: src/querycmd.c:644
#, c-format
msgid "control file contains %c"
msgstr "'control' dosyası %c karakterini barındırıyor"

#: src/querycmd.c:694 dpkg-deb/build.c:454
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments"
msgstr "--%s en çok iki argüman alır"

#: src/querycmd.c:724
#, c-format
msgid "--%s takes one package name argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i bir adet paket adı argümanı alır"

#: src/querycmd.c:749 src/querycmd.c:754
#, c-format
msgid "--%s takes exactly two arguments"
msgstr "--%s tam iki argüman alır"

#: src/querycmd.c:767
#, c-format
msgid "control file '%s' does not exist"
msgstr "denetim dosyası '%s' mevcut deÄ?il"

#: src/querycmd.c:779
#, c-format
msgid "Debian %s package management program query tool version %s.\n"
msgstr "Debian %s paket yönetim programı sorgulama aracı sürüm %s.\n"

#: src/querycmd.c:798
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--status <package> ...    Display package status details.\n"
" -p|--print-avail <package> ...  Display available version details.\n"
" -L|--listfiles <package> ...   List files `owned' by package(s).\n"
" -l|--list [<pattern> ...]    List packages concisely.\n"
" -W|--show [<pattern> ...]    Show information on package(s).\n"
" -S|--search <pattern> ...    Find package(s) owning file(s).\n"
"   --control-list <package>   Print the package control file list.\n"
"   --control-show <package> <file>\n"
"                  Show the package control file.\n"
" -c|--control-path <package> [<file>]\n"
"                  Print path for package control file.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" -s|--status <paket> ...     Paket durum bilgilerini göster.\n"
" -p|--print-avail <paket> ...   Kullanılabilir sürüm ayrıntılarını göster."
"\n"
" -L|--listfiles <paket> ...    Paket(ler)in sahip olduÄ?u dosyaları "
"göster.\n"
" -l|--list [<örüntü> ...]     Paketleri kısaca listele.\n"
" -W|--show [<örüntü> ...]     Paket(ler) hakkındaki bilgileri göster.\n"
" -S|--search <örüntü> ...     Dosyaların sahibi olan paket(ler)i göster."
"\n"
"   --control-list <paket>    Paket denetim dosyalarının listesini "
"göster.\n"
"   --control-show <paket> <dosya>\n"
"                  Paket denetim dosyasını göster.\n"
" -c|--control-path <paket> [<dosya>]\n"
"                  Paket denetim dosyasının konumunu bastır."
"\n"
"\n"

#: src/querycmd.c:818
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --load-avail           Use available file on --show and --list.\n"
" -f|--showformat=<format>     Use alternative format for --show.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --admindir=<dizin>        %s yerine <dizin> kullan.\n"
" --load-avail           --show ve --list seçeneklerinde "
"kullanılabi-\n"
"                   lir paketler dosyasını kullan.\n"
" -f|--showformat=<biçim>     --show'u alternatif bir biçimle kullan.\n"
"\n"

#: src/querycmd.c:825 dpkg-deb/main.c:120
#, c-format
msgid ""
"Format syntax:\n"
" A format is a string that will be output for each package. The format\n"
" can include the standard escape sequences \\n (newline), \\r (carriage\n"
" return) or \\\\ (plain backslash). Package information can be included\n"
" by inserting variable references to package fields using the ${var[;"
"width]}\n"
" syntax. Fields will be right-aligned unless the width is negative in "
"which\n"
" case left alignment will be used.\n"
msgstr ""
"Biçim sözdizimi:\n"
" Biçim, her paket için çıktıya yazılacak bir dizgidir. Biçim standart\n"
" atlatma karakterlerini (\\n"
" 'yeni satır', \\r 'satır baÅ?ı' veya \\\\ 'normal\n"
" eÄ?ik çizgi') içerebilir. Paket alanlarına ${deÄ?iÅ?ken[;geniÅ?lik]} "
"sözdizimi\n"
" ile deÄ?iÅ?ken baÅ?vuruları eklenerek paket bilgileri dahil edilebilir. Aksi\n"
" belirtilmediÄ?i sürece alanlar saÄ?a dayalıdır. GeniÅ?lik negatif olarak\n"
" belirtilirse sola dayalı olur.\n"

#: src/querycmd.c:839
msgid "Use --help for help about querying packages."
msgstr "Paket sorgulama hakkında yardım almak için --help seçeneÄ?ini kullanın."

#: src/remove.c:106
#, c-format
msgid "ignoring request to remove %.250s which isn't installed"
msgstr "%.250s paketi kurulu olmadıÄ?ı için kaldırma isteÄ?i gözardı ediliyor"

#: src/remove.c:114
#, c-format
msgid ""
"ignoring request to remove %.250s, only the config\n"
" files of which are on the system; use --purge to remove them too"
msgstr ""
"sadece yapılandırma dosyaları kurulu olduÄ?u için %.250s paketini kaldırma "
"isteÄ?i\n"
"gözardı ediliyor; dosyaları da kaldırmak için --purge seçeneÄ?ini kullanın"

#: src/remove.c:123
msgid "this is an essential package; it should not be removed"
msgstr "bu temel bir pakettir ve kaldırılmamalıdır"

#: src/remove.c:143
#, c-format
msgid ""
"dependency problems prevent removal of %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"baÄ?ımlılık sorunları nedeniyle %s paketi kaldırılamıyor:\n"
"%s"

#: src/remove.c:145
msgid "dependency problems - not removing"
msgstr "baÄ?ımlılık sorunları - kaldırma yapılamıyor"

#: src/remove.c:148
#, c-format
msgid ""
"%s: dependency problems, but removing anyway as you requested:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s: baÄ?ımlılık sorunları var, yine de isteÄ?iniz üzerine kaldırılıyor:\n"
"%s"

#: src/remove.c:156
msgid ""
"package is in a very bad inconsistent state; you should\n"
" reinstall it before attempting a removal"
msgstr ""
"paket fazlasıyla tutarsız bir durumda; paketi kaldırmadan\n"
" önce yeniden kurmalısınız"

#: src/remove.c:163
#, c-format
msgid "Would remove or purge %s (%s) ...\n"
msgstr "Kaldırılabilir ya da temizlenebilirdi %s (%s) ...\n"

#: src/remove.c:173
#, c-format
msgid "Removing %s (%s) ...\n"
msgstr "Kaldırılıyor %s (%s) ...\n"

#: src/remove.c:214 src/unpack.c:212
#, c-format
msgid "unable to delete control info file `%.250s'"
msgstr "denetim dosyası `%.250s' silinemedi"

#: src/remove.c:334 src/remove.c:425
#, c-format
msgid ""
"while removing %.250s, unable to remove directory '%.250s': %s - directory "
"may be a mount point?"
msgstr ""
"%.250s kaldırılırken '%.250s' dizini kaldırılmadı: %s - dizin bir baÄ?lama "
"noktası olabilir mi?"

#: src/remove.c:348
#, c-format
msgid "unable to securely remove '%.250s'"
msgstr "'%.250s' güvenli biçimde kaldırılamadı"

#: src/remove.c:420
#, c-format
msgid "while removing %.250s, directory '%.250s' not empty so not removed"
msgstr "%.250s kaldırılırken '%.250s' dizini boÅ? olmadıÄ?ı için kaldırılmadı"

#: src/remove.c:442
#, c-format
msgid "cannot remove '%.250s'"
msgstr "`%.250s' kaldırılamadı"

#: src/remove.c:468
#, c-format
msgid "Purging configuration files for %s (%s) ...\n"
msgstr "Yapılandırma dosyaları kaldırılıyor %s (%s) ...\n"

#: src/remove.c:523
#, c-format
msgid "cannot remove old config file `%.250s' (= `%.250s')"
msgstr "eski yapılandırma dosyası `%.250s' (= `%.250s') kaldırılamadı"

#: src/remove.c:538
#, c-format
msgid "cannot read config file dir `%.250s' (from `%.250s')"
msgstr "yapılandırma dosyası dizini `%.250s' okunamadı (%.250s)"

#: src/remove.c:575
#, c-format
msgid "cannot remove old backup config file `%.250s' (of `%.250s')"
msgstr "eski yedek yapılandırma dosyası `%.250s' kaldırılamadı (%.250s)"

#: src/remove.c:634
msgid "cannot remove old files list"
msgstr "eski dosyaların listesi kaldırılamadı"

#: src/remove.c:640
msgid "can't remove old postrm script"
msgstr "eski postrm betiÄ?i kaldırılamadı"

#: src/script.c:90
#, c-format
msgid "unable to set execute permissions on `%.250s'"
msgstr "`%.250s' konumunda çalıÅ?tırma izinleri ayarlanamadı"

#: src/script.c:104
msgid "admindir must be inside instdir for dpkg to work properly"
msgstr ""
"dpkg'ın düzgün çalıÅ?abilmesi için 'admindir', 'instdir'in içinde bulunmalıdır"

#: src/script.c:109
#, c-format
msgid "failed to chroot to `%.250s'"
msgstr "`%.250s' konumuna chroot çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: src/script.c:114 dpkg-deb/build.c:188 dpkg-deb/build.c:501
#: dpkg-deb/build.c:503 dpkg-deb/build.c:601
#, c-format
msgid "failed to chdir to `%.255s'"
msgstr "`%.255s' konumuna dizin deÄ?iÅ?tirme çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: src/script.c:176
msgid "unable to setenv for maintainer script"
msgstr "geliÅ?tirici betiÄ?i için setenv çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: src/script.c:181
msgid "cannot set security execution context for maintainer script"
msgstr "geliÅ?tirici betiÄ?inin güvenlik baÄ?lamı ayarlanamadı"

#: src/script.c:205
#, c-format
msgid "installed %s script"
msgstr "%s betiÄ?i kuruldu"

#: src/script.c:219 src/script.c:291 src/script.c:353
#, c-format
msgid "unable to stat %s `%.250s'"
msgstr "%s `%.250s' için stat çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: src/script.c:275 src/script.c:340
#, c-format
msgid "new %s script"
msgstr "yeni %s betiÄ?i"

#: src/script.c:313
#, c-format
msgid "old %s script"
msgstr "eski %s betiÄ?i"

#: src/script.c:328
#, c-format
msgid "unable to stat %s '%.250s': %s"
msgstr "%s '%.250s' stat çaÄ?rısı yapılamadı: %s"

#: src/script.c:337
msgid "trying script from the new package instead ..."
msgstr "bunun yerine yeni paketteki betik deneniyor ..."

#: src/script.c:351
msgid "there is no script in the new version of the package - giving up"
msgstr "paketin yeni sürümünde herhangi bir betik yok - vazgeçiliyor"

#: src/script.c:357
msgid "... it looks like that went OK"
msgstr "... görünüÅ?e göre sorunsuz geçti"

#: src/select.c:140
#, c-format
msgid "unexpected eof in package name at line %d"
msgstr "%d. satırda paket adında beklenmeyen dosya sonu karakteri (eof)"

#: src/select.c:141
#, c-format
msgid "unexpected end of line in package name at line %d"
msgstr "%d. satırda paket adında beklenmeyen satır sonu karakteri"

#: src/select.c:147
#, c-format
msgid "unexpected eof after package name at line %d"
msgstr "%d. satırda paket adından sonra beklenmeyen dosya sonu karakteri (eof)"

#: src/select.c:148
#, c-format
msgid "unexpected end of line after package name at line %d"
msgstr "%d. satırda paket adından sonra beklenmeyen satır sonu karakteri"

#: src/select.c:161
#, c-format
msgid "unexpected data after package and selection at line %d"
msgstr "%d. satırda paket ve seçimden sonra beklenmeyen veri"

#: src/select.c:165
#, c-format
msgid "illegal package name at line %d: %.250s"
msgstr "%d. satırdaki paket adı geçersiz: %.250s"

#: src/select.c:170
#, c-format
msgid "package not in database at line %d: %.250s"
msgstr "%d. satırdaki paket veritabanında mevcut deÄ?il: %.250s"

#: src/select.c:176
#, c-format
msgid "unknown wanted status at line %d: %.250s"
msgstr "%d. satırdaki istenen durum bilinmiyor: %.250s"

#: src/select.c:182
msgid "read error on standard input"
msgstr "standart girdide okuma hatası"

#: src/select.c:188
msgid ""
"found unknown packages; this might mean the available database\n"
"is outdated, and needs to be updated through a frontend method"
msgstr ""
"bilinmeyen paketlerle karÅ?ılaÅ?ıldı; bu durum kullanılabilir paketler\n"
"veritabanının güncelliÄ?ini yitirdiÄ?i ve bir ön yüz yöntemi ile\n"
"güncellenmesi gerektiÄ?i anlamına gelebilir"

#: src/statcmd.c:52
msgid "Use --help for help about overriding file stat information."
msgstr ""
"Dosya istatistikleri bilgisi geçersiz kılma hakkında yardım için --help "
"kullanın."

#: src/statcmd.c:77
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --add <owner> <group> <mode> <path>\n"
"              add a new <path> entry into the database.\n"
" --remove <path>     remove <path> from the database.\n"
" --list [<glob-pattern>] list current overrides in the database.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" --add <sahip> <grup> <kip> <yol>\n"
"              veritabanına yeni bir <yol> girdisi ekle.\n"
" --remove <yol>      <yol> girdisini veritabanından kaldır.\n"
" --list [<glob-örüntüsü>] veritabanında bulunan geçersiz kılmaları listele."
"\n"
"\n"

#: src/statcmd.c:85
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir <directory>  set the directory with the statoverride file.\n"
" --update         immediately update <path> permissions.\n"
" --force         force an action even if a sanity check fails.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --admindir <dizin>    statoverride dosyasını bulunduran dizini ayarla.\n"
" --update         <yol>un izinlerini hemen güncelle.\n"
" --force         tutarlılık denetimi baÅ?arısız olsa bile iÅ?lemi "
"zorla.\n"
" --quiet         sessiz iÅ?lem, asgari çıktı.\n"
" --help          bu yardım iletisini göster.\n"
" --version        sürümü göster.\n"
"\n"

#: src/statcmd.c:112
msgid "stripping trailing /"
msgstr "sondaki / kaldırılıyor"

#: src/statcmd.c:239
#, c-format
msgid "--%s needs four arguments"
msgstr "--%s dört adet argüman kullanımını gerektirir"

#: src/statcmd.c:242
msgid "path may not contain newlines"
msgstr "dosya konumu yeni satır karakteri içeremez"

#: src/statcmd.c:249
#, c-format
msgid ""
"an override for '%s' already exists, but --force specified so will be ignored"
msgstr ""
"'%s' için mevcut bir geçersiz kılma dosyası var, ama --force seçeneÄ?i "
"belirtildiÄ?i için bu dosya gözardı edilecek"

#: src/statcmd.c:253
#, c-format
msgid "an override for '%s' already exists; aborting"
msgstr "'%s' için mevcut bir geçersiz kılma var; iÅ?lem iptal ediliyor"

#: src/statcmd.c:265
#, c-format
msgid "--update given but %s does not exist"
msgstr "--update kullanıldı ama %s mevcut deÄ?il"

#: src/statcmd.c:289
msgid "no override present"
msgstr "herhangi bir geçersiz kılma mevcut deÄ?il"

#: src/statcmd.c:297
msgid "--update is useless for --remove"
msgstr "--remove için --update gereksizdir"

#: src/statdb.c:59
msgid "syntax error: invalid uid in statoverride file"
msgstr "sözdizimi hatası: statoverride dosyasında geçersiz kullanıcı kimliÄ?i"

#: src/statdb.c:85
msgid "syntax error: invalid gid in statoverride file"
msgstr "sözdizimi hatası: statoverride dosyasında geçersiz grup kimliÄ?i"

#: src/statdb.c:107
msgid "syntax error: invalid mode in statoverride file"
msgstr "sözdizimi hatası: statoverride dosyasında geçersiz kip"

#: src/statdb.c:132
msgid "failed to open statoverride file"
msgstr "statoverride dosyası açılamadı"

#: src/statdb.c:137
msgid "failed to fstat statoverride file"
msgstr "statoverride dosyasına fstat çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: src/statdb.c:184
#, c-format
msgid "reading statoverride file '%.250s'"
msgstr "statoverride dosyası (%.250s) okunuyor"

#: src/statdb.c:192
msgid "statoverride file is missing final newline"
msgstr "statoverride dosyasının sonunda yeni satır yok"

#: src/statdb.c:196
msgid "statoverride file contains empty line"
msgstr "statoverride dosyası boÅ? satır içeriyor"

#: src/statdb.c:202 src/statdb.c:223 src/statdb.c:244
msgid "syntax error in statoverride file"
msgstr "statoverride dosyasında sözdizimi hatası"

#: src/statdb.c:212
#, c-format
msgid "unknown user '%s' in statoverride file"
msgstr "'statoverride' dosyasında bilinmeyen '%s' kullanıcısı"

#: src/statdb.c:218 src/statdb.c:239 src/statdb.c:252
msgid "unexpected end of line in statoverride file"
msgstr "statoverride dosyasında beklenmeyen satır sonu"

#: src/statdb.c:233
#, c-format
msgid "unknown group '%s' in statoverride file"
msgstr "'statoverride' dosyasında bilinmeyen '%s' grubu"

#: src/statdb.c:256
#, c-format
msgid "multiple statoverrides present for file '%.250s'"
msgstr "'%.250s' dosyası için birden fazla statoverride dosyası mevcut"

#: src/trigcmd.c:45
msgid "Type dpkg-trigger --help for help about this utility."
msgstr ""
"Bu yardımcı araç hakkında yardım almak için dpkg-trigger --help komutunu "
"kullanın."

#: src/trigcmd.c:50
#, c-format
msgid "Debian %s package trigger utility version %s.\n"
msgstr "Debian %s paket tetikleyici yardımcı programı sürüm %s.\n"

#: src/trigcmd.c:66
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [<options> ...] <trigger-name>\n"
"    %s [<options> ...] <command>\n"
"\n"
msgstr ""
"Kullanım: %s [<seçenekler> ...] <tetikleyici-adı>\n"
"     %s [<seçenekler> ...] <komut>\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:71
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --check-supported        Check if the running dpkg supports "
"triggers.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" --check-supported        Ã?alıÅ?makta olan dpkg'nin tetikleyici\n"
"                   desteÄ?ini sorgula.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:81
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --admindir=<directory>      Use <directory> instead of %s.\n"
" --by-package=<package>      Override trigger awaiter (normally set\n"
"                   by dpkg).\n"
" --no-await            No package needs to await the "
"processing.\n"
" --no-act             Just test - don't actually change "
"anything.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --admindir=<dizin>        %s yerine <dizin> kullan.\n"
" --by-package=<paket>       Tetikleme bekleyicisini geçersiz kıl\n"
"                   (normalde dpkg tarafından ayarlanır).\n"
" --no-await            Hiçbir paket iÅ?lemeyi beklemesin.\n"
" --no-act             Hiçbir Å?eyi deÄ?iÅ?tirme - sadece dene.\n"
"\n"

#: src/trigcmd.c:124
msgid "must be called from a maintainer script (or with a --by-package option)"
msgstr ""
"bir geliÅ?tirici betiÄ?inden (ya da --by-package seçeneÄ?i ile) çaÄ?rılmalıdır"

#: src/trigcmd.c:180
msgid "triggers data directory not yet created"
msgstr "tetikleyici veri dizini henüz oluÅ?turulmadı"

#: src/trigcmd.c:183
msgid "trigger records not yet in existence"
msgstr "tetikleyici kayıtları henüz mevcut deÄ?il"

#: src/trigcmd.c:225
msgid "takes one argument, the trigger name"
msgstr "bir adet argüman alır (tetikleyici adı)"

#: src/trigcmd.c:229
#, c-format
msgid "illegal awaited package name '%.250s': %.250s"
msgstr "beklenen paket adı (%.250s) geçersiz: %.250s"

#: src/trigcmd.c:235
#, c-format
msgid "invalid trigger name `%.250s': %.250s"
msgstr "geçersiz tetikleyici adı `%.250s': %.250s"

#: src/trigproc.c:271
msgid ""
"cycle found while processing triggers:\n"
" chain of packages whose triggers are or may be responsible:"
msgstr ""
"tetikleyiciler iÅ?lenirken bir döngüyle karÅ?ılaÅ?ıldı:\n"
" döngüye yol açması olası paket zinciri Å?öyledir:"

#: src/trigproc.c:279
#, c-format
msgid ""
"\n"
" packages' pending triggers which are or may be unresolvable:\n"
msgstr ""
"\n"
" Å?u paketlerin askıdaki tetikleyicileri çözümlenemiyor olabilir:\n"

#: src/trigproc.c:304
msgid "triggers looping, abandoned"
msgstr "tetikleyiciler döngüye girdi, iÅ?lem yarıda kesiliyor"

#: src/trigproc.c:336
#, c-format
msgid "Processing triggers for %s (%s) ...\n"
msgstr "Tetikleyiciler iÅ?leniyor %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:76
#, c-format
msgid ".../%s"
msgstr ".../%s"

#: src/unpack.c:96
#, c-format
msgid "error ensuring `%.250s' doesn't exist"
msgstr "`%.250s' dosyasının yokluÄ?undan emin olunamadı"

#: src/unpack.c:104
msgid "split package reassembly"
msgstr "paket parçalarını bir araya getirme"

#: src/unpack.c:113
msgid "reassembled package file"
msgstr "tekrar bir araya getirilmiÅ? paket dosyası"

#: src/unpack.c:138
#, c-format
msgid "Authenticating %s ...\n"
msgstr "DoÄ?rulanıyor %s ...\n"

#: src/unpack.c:144
msgid "package signature verification"
msgstr "paket imza doÄ?rulaması"

#: src/unpack.c:151
#, c-format
msgid "verification on package %s failed!"
msgstr "%s paketi doÄ?rulanamadı!"

#: src/unpack.c:153
#, c-format
msgid ""
"verification on package %s failed; but installing anyway as you requested"
msgstr "%s paketi doÄ?rulanamadı; yine de isteÄ?iniz üzerine kuruluyor"

#: src/unpack.c:156
#, c-format
msgid "passed\n"
msgstr "geçti\n"

#: src/unpack.c:169 dpkg-deb/info.c:82
msgid "unable to create temporary directory"
msgstr "geçici dizin oluÅ?turulamadı"

#: src/unpack.c:223
#, c-format
msgid "old version of package has overly-long info file name starting `%.250s'"
msgstr ""
"paketin eski sürümü `%.250s' ile baÅ?layan çok uzun bir bilgi dosyası adına "
"sahip"

#: src/unpack.c:261
#, c-format
msgid "unable to remove obsolete info file `%.250s'"
msgstr "artık kullanılmayan bilgi dosyası (%.250s) kaldırılamadı"

#: src/unpack.c:266
#, c-format
msgid "unable to install (supposed) new info file `%.250s'"
msgstr "yeni (varsayılan) bilgi dosyası (%.250s) kurulamadı"

#: src/unpack.c:276
msgid "unable to open temp control directory"
msgstr "geçici denetim dizini açılamadı"

#: src/unpack.c:287
#, c-format
msgid "package contains overly-long control info file name (starting `%.50s')"
msgstr ""
"paket (`%.50s' ile baÅ?layan) çok uzun bir denetim bilgisi dosya adı içeriyor"

#: src/unpack.c:294
#, c-format
msgid "package control info contained directory `%.250s'"
msgstr "paket denetim bilgi dizini `%.250s' dizinini içeriyor"

#: src/unpack.c:296
#, c-format
msgid "package control info rmdir of `%.250s' didn't say not a dir"
msgstr "`%.250s' dizinine yapılan rmdir çaÄ?rısı dizin olmadıÄ?ını söylemedi"

#: src/unpack.c:306
#, c-format
msgid "package %s contained list as info file"
msgstr "%s paketi listeyi bilgi dosyası olarak içeriyor"

#: src/unpack.c:314
#, c-format
msgid "unable to install new info file `%.250s' as `%.250s'"
msgstr "yeni bilgi dosyası (%.250s) '%.250s' olarak kurulamadı"

#: src/unpack.c:339
#, c-format
msgid "(Noting disappearance of %s, which has been completely replaced.)\n"
msgstr ""
"(Tümüyle deÄ?iÅ?tirilmiÅ? olan %s paketinin ortadan kalkıÅ?ı kaydediliyor.)\n"

#: src/unpack.c:446
msgid "cannot access archive"
msgstr "arÅ?ive ulaÅ?ılamıyor"

#: src/unpack.c:468
msgid "package control information extraction"
msgstr "paket denetim bilgisi açma"

#: src/unpack.c:503
#, c-format
msgid "Recorded info about %s from %s.\n"
msgstr "%s paketinin bilgileri %s dosyasına kaydedildi.\n"

#: src/unpack.c:513
#, c-format
msgid "package architecture (%s) does not match system (%s)"
msgstr "paket mimarisi (%s) sistemin mimarisi (%s) ile uyuÅ?muyor"

#: src/unpack.c:577
#, c-format
msgid ""
"regarding %s containing %s, pre-dependency problem:\n"
"%s"
msgstr ""
"%s ile ilgili %s, önbaÄ?ımlılık sorunu:\n"
"%s"

#: src/unpack.c:581
#, c-format
msgid "pre-dependency problem - not installing %.250s"
msgstr "önbaÄ?ımlılık sorunu - %.250s kurulmuyor"

#: src/unpack.c:583
msgid "ignoring pre-dependency problem!"
msgstr "önbaÄ?ımlılık sorunu gözardı ediliyor!"

#: src/unpack.c:598
#, c-format
msgid "Preparing to unpack %s ...\n"
msgstr "Paket açma hazırlıÄ?ı %s ...\n"

#: src/unpack.c:634 dpkg-deb/build.c:299
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is too long, or missing final newline"
msgstr ""
"yapılandırma dosyası adı (%s) çok uzun ya da dosyanın sonunda yeni satır "
"karakteri yok"

#: src/unpack.c:688 utils/update-alternatives.c:2159
#, c-format
msgid "read error in %.250s"
msgstr "Å?urada okuma hatası: %.250s"

#: src/unpack.c:690
#, c-format
msgid "error closing %.250s"
msgstr "%.250s kapatılırken sorun yaÅ?andı"

#: src/unpack.c:737
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s), to allow removal of %s (%s) ...\n"
msgstr ""
"%s (%s) paketinin kaldırılabilmesi için %s (%s) yapılandırması "
"kaldırılıyor ...\n"

#: src/unpack.c:743
#, c-format
msgid "De-configuring %s (%s) ...\n"
msgstr "Yapılandırma kaldırılıyor %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:835
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) ...\n"
msgstr "Paket açılıyor %s (%s) ...\n"

#: src/unpack.c:839
#, c-format
msgid "Unpacking %s (%s) over (%s) ...\n"
msgstr "Paket açılıyor %1$s (%3$s) üzerine (%2$s) ...\n"

#: src/unpack.c:927
msgid "package filesystem archive extraction"
msgstr "paket dosya sistemi arÅ?iv açma"

#: src/unpack.c:942
msgid "error reading dpkg-deb tar output"
msgstr "dpkg-deb tar çıktısı okunamadı"

#: src/unpack.c:944
msgid "corrupted filesystem tarfile - corrupted package archive"
msgstr "bozuk dosya sistemi tar dosyası - bozuk paket arÅ?ivi"

#: src/unpack.c:948
#, c-format
msgid "cannot zap possible trailing zeros from dpkg-deb: %s"
msgstr "olası izleyen sıfırlar dpkg-deb'den kaldırılamadı: %s"

#: src/unpack.c:1008
#, c-format
msgid "could not stat old file '%.250s' so not deleting it: %s"
msgstr ""
"eski '%.250s' dosyasına stat çaÄ?rısı yapılamadı, dosya silinmeyecek: %s"

#: src/unpack.c:1016
#, c-format
msgid "unable to delete old directory '%.250s': %s"
msgstr "eski '%.250s' dizini silinemedi: %s"

#: src/unpack.c:1019
#, c-format
msgid "old conffile '%.250s' was an empty directory (and has now been deleted)"
msgstr "eski yapılandırma dosyası (%.250s) boÅ? bir dizindi (ve Å?imdi silindi)"

#: src/unpack.c:1066
#, c-format
msgid "unable to stat other new file `%.250s'"
msgstr "diÄ?er yeni dosyaya `%.250s' stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: src/unpack.c:1077
#, c-format
msgid ""
"old file '%.250s' is the same as several new files! (both '%.250s' and "
"'%.250s')"
msgstr ""
"eski dosya (%.250s) bazı yeni dosyalarla aynı! (hem '%.250s' hem de '%.250s'"

#: src/unpack.c:1118
#, c-format
msgid "unable to securely remove old file '%.250s': %s"
msgstr "eski '%.250s' dosyası güvenli biçimde kaldırılamadı: %s"

#: src/update.c:54
#, c-format
msgid "--%s takes at most one Packages-file argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i en fazla bir adet Paket-dosyası argümanı alır"

#: src/update.c:64
msgid "unable to access dpkg status area for bulk available update"
msgstr ""
"toplu kullanılabilir paketler güncellemesi için dpkg durum alanına "
"eriÅ?ilemedi"

#: src/update.c:66
msgid "bulk available update requires write access to dpkg status area"
msgstr ""
"toplu kullanılabilir paketler güncelleÅ?tirmesi dpkg durum alanına yazma "
"eriÅ?imi gerektirir"

#: src/update.c:73
#, c-format
msgid "Replacing available packages info, using %s.\n"
msgstr "Kullanılabilir paketler bilgisi %s ile deÄ?iÅ?tiriliyor.\n"

#: src/update.c:76
#, c-format
msgid "Updating available packages info, using %s.\n"
msgstr "Kullanılabilir paketler bilgisi %s ile güncelleniyor.\n"

#: src/update.c:102
#, c-format
msgid "Information about %d package was updated.\n"
msgid_plural "Information about %d packages was updated.\n"
msgstr[0] "%d paket hakkındaki bilgi güncellendi.\n"
msgstr[1] "%d paket hakkındaki bilgiler güncellendi.\n"

#: src/update.c:116
#, c-format
msgid ""
"obsolete '--%s' option; unavailable packages are automatically cleaned up"
msgstr ""
"'--%s' kullanımdan kalkmıÅ?tır; kullanılamayan paketler otomatik olarak "
"temizlenmektedir"

#: dpkg-deb/build.c:125
#, c-format
msgid "file name '%.50s...' is too long"
msgstr "dosya adı çok uzun (%.50s...)"

#: dpkg-deb/build.c:130
#, c-format
msgid "unable to stat file name '%.250s'"
msgstr "dosya adına stat çaÄ?rısı yapılamadı (%.250s)"

#: dpkg-deb/build.c:203 dpkg-deb/build.c:214
#, c-format
msgid "failed to write filename to tar pipe (%s)"
msgstr "dosya adı tar borusuna yazılamadı (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:204 dpkg-deb/build.c:214 dpkg-deb/build.c:584
#: dpkg-deb/build.c:587 dpkg-deb/build.c:633
msgid "data member"
msgstr "veri üyesi"

#: dpkg-deb/build.c:239
msgid "unable to stat control directory"
msgstr "denetim dizinine stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: dpkg-deb/build.c:241
msgid "control directory is not a directory"
msgstr "denetim dizini bir dizin deÄ?il"

#: dpkg-deb/build.c:243
#, c-format
msgid "control directory has bad permissions %03lo (must be >=0755 and <=0775)"
msgstr ""
"denetim dizini geçersiz izinlere (%03lo) sahip (geçerli izinler >=0755 ve <="
"0775 aralıÄ?ındadır)"

#: dpkg-deb/build.c:254
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not a plain file or symlink"
msgstr ""
"geliÅ?tirici betiÄ?i (%.50s) normal bir dosya ya da bir sembolik baÄ? deÄ?il"

#: dpkg-deb/build.c:257
#, c-format
msgid ""
"maintainer script `%.50s' has bad permissions %03lo (must be >=0555 and "
"<=0775)"
msgstr ""
"geliÅ?tirici betiÄ?i (%.50s) geçersiz izinlere (%03lo) sahip (geçerli izinler "
">=0555 ve <=0775 aralıÄ?ındadır)"

#: dpkg-deb/build.c:261
#, c-format
msgid "maintainer script `%.50s' is not stattable"
msgstr "geliÅ?tirici betiÄ?ine (%.50s) stat çaÄ?rısı yapılamaz"

#: dpkg-deb/build.c:287
msgid "error opening conffiles file"
msgstr "conffiles dosyası açılırken sorun yaÅ?andı"

#: dpkg-deb/build.c:296
msgid "empty string from fgets reading conffiles"
msgstr "fgets conffiles dosyasını okurken boÅ? dizgi döndürdü"

#: dpkg-deb/build.c:308
#, c-format
msgid "conffile filename '%s' contains trailing white spaces"
msgstr "yapılandırma dosyası adının (%s) sonunda boÅ?luk karakterleri var"

#: dpkg-deb/build.c:310
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' does not appear in package"
msgstr "yapılandırma dosyası (%.250s) pakette yok"

#: dpkg-deb/build.c:312
#, c-format
msgid "conffile `%.250s' is not stattable"
msgstr "yapılandırma dosyasına (%.250s) stat çaÄ?rısı yapılamıyor"

#: dpkg-deb/build.c:314
#, c-format
msgid "conffile '%s' is not a plain file"
msgstr "yapılandırma dosyası (%s) normal bir dosya deÄ?il"

#: dpkg-deb/build.c:318
#, c-format
msgid "conffile name '%s' is duplicated"
msgstr "yapılandırma dosyası adı (%s) mükerrer"

#: dpkg-deb/build.c:331
msgid "error reading conffiles file"
msgstr "conffiles dosyası okunamadı"

#: dpkg-deb/build.c:384
msgid "package name has characters that aren't lowercase alphanums or `-+.'"
msgstr "paket adı küçük harf, rakam ya da `-+.` olmayan karakterler içeriyor"

#: dpkg-deb/build.c:386
#, c-format
msgid "'%s' contains user-defined Priority value '%s'"
msgstr "'%s' dosyası kullanıcı tanımlı bir Ã?ncelik deÄ?eri (%s) içeriyor"

#: dpkg-deb/build.c:392
#, c-format
msgid "'%s' contains user-defined field '%s'"
msgstr "'%s' dosyası kullanıcı tanımlı bir alan içeriyor (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:403
#, c-format
msgid "ignoring %d warning about the control file(s)"
msgid_plural "ignoring %d warnings about the control file(s)"
msgstr[0] "denetim dosyaları hakkındaki %d uyarı gözardı ediliyor"
msgstr[1] "denetim dosyaları hakkındaki %d uyarı gözardı ediliyor"

#: dpkg-deb/build.c:447 utils/update-alternatives.c:2647
#: utils/update-alternatives.c:2654
#, c-format
msgid "--%s needs a <directory> argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i <dizin> argümanının kullanımını gerektirir"

#: dpkg-deb/build.c:458
#, c-format
msgid "unable to check for existence of archive `%.250s'"
msgstr "`%.250s' arÅ?ivinin varlıÄ?ı denetlenemedi"

#: dpkg-deb/build.c:475
msgid "target is directory - cannot skip control file check"
msgstr "hedef bir dizin - denetim dosyası denetimi atlanamaz"

#: dpkg-deb/build.c:476
msgid "not checking contents of control area"
msgstr "denetim alanının içeriÄ?i denetlenmeyecek"

#: dpkg-deb/build.c:477
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building an unknown package in '%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: bilinmeyen paket '%s' konumunda inÅ?a ediliyor.\n"

#: dpkg-deb/build.c:484
#, c-format
msgid "dpkg-deb: building package `%s' in `%s'.\n"
msgstr "dpkg-deb: `%s' paketi '%s' konumunda inÅ?a ediliyor.\n"

#: dpkg-deb/build.c:513 dpkg-deb/build.c:584
#, c-format
msgid "failed to make temporary file (%s)"
msgstr "geçici dosya oluÅ?turulamadı (%s)"

#: dpkg-deb/build.c:513 dpkg-deb/build.c:516 dpkg-deb/build.c:539
#: dpkg-deb/build.c:548 dpkg-deb/build.c:554
msgid "control member"
msgstr "denetim üyesi"

#: dpkg-deb/build.c:516 dpkg-deb/build.c:587
#, c-format
msgid "failed to unlink temporary file (%s), %s"
msgstr "geçici dosyanın (%s) baÄ?ı kaldırılamadı, %s"

#: dpkg-deb/build.c:531
msgid "compressing control member"
msgstr "denetim üyesi sıkıÅ?tırılıyor"

#: dpkg-deb/build.c:539 dpkg-deb/build.c:633
#, c-format
msgid "failed to rewind temporary file (%s)"
msgstr "geçici dosyaya (%s) rewind çaÄ?rısı yapılamadı"

#: dpkg-deb/build.c:548
#, c-format
msgid "failed to stat temporary file (%s)"
msgstr "geçici dosyaya (%s) stat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: dpkg-deb/build.c:552
#, c-format
msgid "error writing `%s'"
msgstr "`%s' arÅ?ivi yazılamadı"

#: dpkg-deb/build.c:554
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' into archive '%s': %s"
msgstr "'%s' üyesi '%s' arÅ?ivine kopyalanamadı: %s"

#: dpkg-deb/build.c:612
msgid "compressing data member"
msgstr "veri üyesi sıkıÅ?tırılıyor"

#: dpkg-deb/build.c:623
msgid "<compress> from tar -cf"
msgstr "<sıkıÅ?tır> tar -cf"

#: dpkg-deb/extract.c:63 dpkg-deb/extract.c:65
msgid "shell command to move files"
msgstr "dosya taÅ?ımakta kullanılan kabuk komutu"

#: dpkg-deb/extract.c:72
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %s in %.255s"
msgstr "%s arÅ?ivinin %.255s kısmında beklenmeyen dosya sonu"

#: dpkg-deb/extract.c:74
#, c-format
msgid "error reading %s from file %.255s"
msgstr "%2$.255s arÅ?ivinin %1$s kısmı okunurken bir sorun yaÅ?andı"

#: dpkg-deb/extract.c:129
#, c-format
msgid "failed to read archive `%.255s'"
msgstr "`%.255s' arÅ?ivi okunamadı"

#: dpkg-deb/extract.c:131
msgid "failed to fstat archive"
msgstr "arÅ?ive fstat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: dpkg-deb/extract.c:135
msgid "archive magic version number"
msgstr "arÅ?iv sihirli sürüm numarası"

#: dpkg-deb/extract.c:145
msgid "archive member header"
msgstr "arÅ?iv üye baÅ?lıÄ?ı"

#: dpkg-deb/extract.c:150
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive header magic"
msgstr ""
"'%.250s' dosyası bozuk - arÅ?iv baÅ?lıÄ?ındaki sürüm numarası kısmı geçersiz"

#: dpkg-deb/extract.c:156
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not a debian binary archive (try dpkg-split?)"
msgstr ""
"'%.250s' dosyası bir debian ikili arÅ?ivi deÄ?il (dpkg-split kullanmayı "
"deneyin)"

#: dpkg-deb/extract.c:160
msgid "archive information header member"
msgstr "arÅ?iv bilgisi baÅ?lıÄ?ı üyesi"

#: dpkg-deb/extract.c:164 dpkg-deb/extract.c:243
msgid "archive has no newlines in header"
msgstr "arÅ?ivin baÅ?lık kısmında hiç yeni satır yok"

#: dpkg-deb/extract.c:167 dpkg-deb/extract.c:246
#, c-format
msgid "archive has invalid format version: %s"
msgstr "arÅ?iv geçersiz bir biçim sürümüne sahip: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:169
#, c-format
msgid "archive is format version %d.%d; get a newer dpkg-deb"
msgstr ""
"arÅ?ivin sürüm numarası %d.%d; lütfen dpkg-deb'in daha yeni bir sürümünü "
"kullanın"

#: dpkg-deb/extract.c:179 dpkg-deb/extract.c:221
#, c-format
msgid "cannot skip archive member from '%s': %s"
msgstr "'%s' arÅ?ivinden arÅ?iv üyesi atlanamaz: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:189 dpkg-deb/extract.c:204
#, c-format
msgid "archive '%s' uses unknown compression for member '%.*s', giving up"
msgstr ""
"'%s' arÅ?ivinin '%.*s' üyesinde bilinmeyen bir sıkıÅ?tırma biçimi "
"kullanılıyor, pes ediliyor"

#: dpkg-deb/extract.c:194 dpkg-deb/extract.c:208
#, c-format
msgid "archive '%s' has premature member '%.*s' before '%s', giving up"
msgstr ""
"'%s' arÅ?ivinde '%.*s' üyesi '%s' üyesinden önce gelmemelidir, vazgeçiliyor"

#: dpkg-deb/extract.c:215
#, c-format
msgid "archive '%.250s' contains two control members, giving up"
msgstr "'%.250s' arÅ?ivi iki denetim öÄ?esine sahip, pes ediliyor"

#: dpkg-deb/extract.c:230
#, c-format
msgid ""
" new debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd bytes.\n"
msgstr ""
" yeni debian paketi, sürüm %d.%d.\n"
" boyut %jd bayt: denetim arÅ?ivi=%jd bayt.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:250
msgid "archive control member size"
msgstr "arÅ?iv denetim üyesi boyutu"

#: dpkg-deb/extract.c:253
#, c-format
msgid "archive has malformatted control member size '%s'"
msgstr "arÅ?ivin denetim üyesi boyutu hatalı (%s)"

#: dpkg-deb/extract.c:260
#, c-format
msgid "cannot skip archive control member from '%s': %s"
msgstr "'%s' arÅ?ivinin arÅ?iv denetim üyesi atlanamıyor: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:265
#, c-format
msgid ""
" old debian package, version %d.%d.\n"
" size %jd bytes: control archive=%jd, main archive=%jd.\n"
msgstr ""
" eski debian paketi, sürüm %d.%d.\n"
" boyut %jd bayt: denetim arÅ?ivi=%jd, ana arÅ?iv=%jd.\n"

#: dpkg-deb/extract.c:274
msgid ""
"file looks like it might be an archive which has been\n"
" corrupted by being downloaded in ASCII mode"
msgstr ""
"bu dosya ASCII kipinde indirildiÄ?i için bozuk olarak\n"
" inmiÅ? bir arÅ?ive benziyor"

#: dpkg-deb/extract.c:278
#, c-format
msgid "`%.255s' is not a debian format archive"
msgstr "`%.255s' dosyası debian biçimli bir arÅ?iv deÄ?il"

#: dpkg-deb/extract.c:286
#, c-format
msgid "cannot copy archive member from '%s' to decompressor pipe: %s"
msgstr "arÅ?iv üyesi '%s' arÅ?ivinden kopyalanamıyor: %s"

#: dpkg-deb/extract.c:289
msgid "cannot close decompressor pipe"
msgstr "sıkıÅ?tırmayı açma borusu kapatılamıyor"

#: dpkg-deb/extract.c:306
msgid "decompressing archive member"
msgstr "sıkıÅ?tırılmıÅ? arÅ?iv üyesi açılıyor"

#: dpkg-deb/extract.c:347
msgid "failed to chdir to directory"
msgstr "dizine geçilemedi"

#: dpkg-deb/extract.c:350
msgid "failed to create directory"
msgstr "dizin oluÅ?turulamadı"

#: dpkg-deb/extract.c:352
msgid "failed to chdir to directory after creating it"
msgstr "dizin oluÅ?turulduktan sonra dizine geçilemedi"

#: dpkg-deb/extract.c:362
msgid "<decompress>"
msgstr "<aç>"

#: dpkg-deb/extract.c:364
msgid "paste"
msgstr "yapıÅ?tır"

#: dpkg-deb/extract.c:386 dpkg-deb/extract.c:401 dpkg-deb/info.c:78
#, c-format
msgid "--%s needs a .deb filename argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i bir .deb dosyası argümanının kullanımını gerektirir"

#: dpkg-deb/extract.c:388
#, c-format
msgid "--%s takes only one argument (.deb filename)"
msgstr "--%s seçeneÄ?i (bir .deb dosyası olacak Å?ekilde) sadece bir argüman alır"

#: dpkg-deb/extract.c:407 dpkg-deb/extract.c:435 dpkg-deb/extract.c:469
#, c-format
msgid "--%s takes at most two arguments (.deb and directory)"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?i (.deb dosyası ve dizin olacak Å?ekilde) en fazla iki argüman "
"alır"

#: dpkg-deb/extract.c:426 dpkg-deb/extract.c:460
#, c-format
msgid "--%s needs .deb filename and directory arguments"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?i .deb dosyası ve dizin argümanlarının kullanımını gerektirir"

#: dpkg-deb/extract.c:431 dpkg-deb/extract.c:465
#, c-format
msgid ""
"--%s needs a target directory.\n"
"Perhaps you should be using dpkg --install ?"
msgstr ""
"--%s seçeneÄ?i bir hedef dizin kullanımını gerektirir.\n"
"Belki de dpkg --install komutunu kullanmalısınız ?"

#: dpkg-deb/info.c:64
msgid "failed to chdir to `/' for cleanup"
msgstr "temizlik için `/' dizinine geçilemedi"

#: dpkg-deb/info.c:109
#, c-format
msgid "cannot extract control file '%s' from '%s': %s"
msgstr "denetim dosyası (%s) '%s' arÅ?ivinden çıkarılamadı: %s"

#: dpkg-deb/info.c:113
#, c-format
msgid "'%.255s' contains no control component '%.255s'"
msgstr "'%.255s' arÅ?ivi hiç '%.255s' denetim bileÅ?eni içermiyor"

#: dpkg-deb/info.c:117
#, c-format
msgid "open component `%.255s' (in %.255s) failed in an unexpected way"
msgstr ""
"(%.255s içindeki) `%.255s' bileÅ?enini açma iÅ?lemi beklenmeyen bir biçimde "
"baÅ?arısız oldu"

#: dpkg-deb/info.c:124
#, c-format
msgid "%d requested control component is missing"
msgid_plural "%d requested control components are missing"
msgstr[0] "%d gerekli denetim bileÅ?eni eksik"
msgstr[1] "%d gerekli denetim bileÅ?eni eksik"

#: dpkg-deb/info.c:142 utils/update-alternatives.c:1090
#, c-format
msgid "cannot scan directory `%.255s'"
msgstr "`%.255s' dizini taranamadı"

#: dpkg-deb/info.c:151
#, c-format
msgid "cannot stat `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "`%.255s' dosyasına (`%.255s' dizinindeki) stat çaÄ?rısı yapılamıyor"

#: dpkg-deb/info.c:155
#, c-format
msgid "cannot open `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "`%.255s' açılamadı (`%.255s' içinde)"

#: dpkg-deb/info.c:170 dpkg-deb/info.c:188 dpkg-deb/info.c:202
#, c-format
msgid "failed to read `%.255s' (in `%.255s')"
msgstr "`%.255s' okunamadı (`%.255s' içinde)"

#: dpkg-deb/info.c:173
#, c-format
msgid " %7jd bytes, %5d lines  %c %-20.127s %.127s\n"
msgstr " %7jd bayt, %5d satır  %c %-20.127s %.127s\n"

#: dpkg-deb/info.c:177
#, c-format
msgid "   not a plain file     %.255s\n"
msgstr "   normal bir dosya deÄ?il  %.255s\n"

#: dpkg-deb/info.c:189
msgid "(no `control' file in control archive!)\n"
msgstr "(denetim arÅ?ivinde `control' dosyası yok!)\n"

#: dpkg-deb/main.c:55
#, c-format
msgid "Debian `%s' package archive backend version %s.\n"
msgstr "Debian `%s' paket arÅ?ivi arka ucu sürüm %s.\n"

#: dpkg-deb/main.c:74
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -b|--build <directory> [<deb>]  Build an archive.\n"
" -c|--contents <deb>       List contents.\n"
" -I|--info <deb> [<cfile> ...]  Show info to stdout.\n"
" -W|--show <deb>         Show information on package(s)\n"
" -f|--field <deb> [<cfield> ...] Show field(s) to stdout.\n"
" -e|--control <deb> [<directory>] Extract control info.\n"
" -x|--extract <deb> <directory>  Extract files.\n"
" -X|--vextract <deb> <directory> Extract & list files.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <directory>\n"
"                  Extract control info and files.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Output filesystem tarfile.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" -b|--build <dizin> [<deb>]    Bir arÅ?iv oluÅ?tur.\n"
" -c|--contents <deb>       ArÅ?ivin içindekileri listele.\n"
" -I|--info <deb> [<c-dosya> ...] Paket hakkındaki bilgileri göster.\n"
" -W|--show <deb>         Paket(ler) hakkındaki bilgileri göster\n"
" -f|--field <deb> [<c-alanı> ...] Denetim alanı deÄ?erlerini göster.\n"
" -e|--control <deb> [<dizin>]   Denetim bilgisini çıkart.\n"
" -x|--extract <deb> <dizin>    Dosyaları çıkart.\n"
" -X|--vextract <deb> <dizin>   Dosyaları listele ve çıkart.\n"
" -R|--raw-extract <deb> <dizin>  Denetim bilgisini ve dosyaları çıkart.\n"
" --fsys-tarfile <deb>       Dosya sistemi tar dosyasını çıktıya yaz.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:94
#, c-format
msgid ""
"<deb> is the filename of a Debian format archive.\n"
"<cfile> is the name of an administrative file component.\n"
"<cfield> is the name of a field in the main `control' file.\n"
"\n"
msgstr ""
"<deb> Debian biçimindeki bir arÅ?iv dosyasının adıdır.\n"
"<c-dosya> yönetimsel dosya bileÅ?eninin adıdır.\n"
"<c-alanı> esas `control' dosyasındaki bir alanın adıdır.\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:100
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" -v, --verbose          Enable verbose output.\n"
" -D, --debug           Enable debugging output.\n"
"   --showformat=<format>    Use alternative format for --show.\n"
"   --deb-format=<format>    Select archive format.\n"
"                   Allowed values: 0.939000, 2.0 "
"(default).\n"
"   --old            Legacy alias for '--deb-"
"format=0.939000'.\n"
"   --new            Legacy alias for '--deb-format=2.0'.\n"
"   --nocheck          Suppress control file check (build bad\n"
"                   packages).\n"
"   --uniform-compression    Use the compression params on all "
"members.\n"
" -z#               Set the compression level when building.\n"
" -Z<type>             Set the compression type used when "
"building.\n"
"                   Allowed types: gzip, xz, bzip2, none.\n"
" -S<strategy>           Set the compression strategy when "
"building.\n"
"                   Allowed values: none; extreme (xz);\n"
"                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"
msgstr ""
"Options:\n"
" -v, --verbose          Ayrıntılı çıktıyı etkinleÅ?tir\n"
" -D, --debug           Hata ayıklama çıktısını etkinleÅ?tir\n"
"   --showformat=<biçim>     --show için alternatif biçim kullan\n"
"   --deb-format=<biçim>     ArÅ?iv biçimini seç. Ä°zin verilen\n"
"                   deÄ?erler: 0.939000, 2.0 (öntanımlı)\n"
"   --old            '--deb-format=0.939000' için takma ad\n"
"   --new            '--deb-format=2.0' için takma ad\n"
"   --nocheck          Denetim dosyasını denetleme (bozuk "
"paketleri\n"
"                   inÅ?a et)\n"
"   --uniform-compression    SıkıÅ?tırma ayarlarını tüm üyelerde "
"kullan\n"
" -z#               Ä°nÅ?a esnasında kullanılacak sıkıÅ?tırma "
"deÄ?eri\n"
" -Z<tür>             Ä°nÅ?a esnasında kullanılacak sıkıÅ?tırma "
"türü\n"
"                   Türler: gzip, xz, bzip2, none (hiçbiri)"
"\n"
" -S<strateji>           Ä°nÅ?a esnasında kullanılacak sıkıÅ?tırma "
"stra-\n"
"                   tejisi. Ä°zin verilen: none; extreme "
"(xz);\n"
"                   filtered, huffman, rle, fixed (gzip).\n"
"\n"

#: dpkg-deb/main.c:129
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Use 'dpkg' to install and remove packages from your system, or\n"
"'apt' or 'aptitude' for user-friendly package management. Packages\n"
"unpacked using 'dpkg-deb --extract' will be incorrectly installed !\n"
msgstr ""
"\n"
"Sisteminizdeki paketleri kurmak veya kaldırmak için 'dpkg' kullanın. "
"Kullanıcı\n"
"dostu paket yönetimi için 'apt' veya 'aptitude' kullanın. 'dpkg-deb "
"--extract'\n"
"komutu ile açılmıÅ? paketler düzgün Å?ekilde kurulmamıÅ?tır !\n"

#: dpkg-deb/main.c:140
msgid ""
"Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;\n"
"Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages."
msgstr ""
"*.deb paketlerine müdahale etme hakkında bilgi almak için dpkg-deb --help "
"yazın;\n"
"Paket kurma ve kaldırma hakkında bilgi almak için dpkg --help yazın."

#: dpkg-deb/main.c:157
#, c-format
msgid "invalid deb format version: %s"
msgstr "deb format sürümü geçersiz: %s"

#: dpkg-deb/main.c:163
#, c-format
msgid "unknown deb format version: %s"
msgstr "deb format sürümü bilinmiyor: %s"

#: dpkg-deb/main.c:197
#, c-format
msgid "invalid compression level for -%c: %ld"
msgstr "-%c seçeneÄ?i için geçersiz sıkıÅ?tırma seviyesi: %ld"

#: dpkg-deb/main.c:207
#, c-format
msgid "unknown compression strategy '%s'!"
msgstr "bilinmeyen sıkıÅ?tırma stratejisi '%s'!"

#: dpkg-deb/main.c:215
#, c-format
msgid "unknown compression type `%s'!"
msgstr "bilinmeyen sıkıÅ?tırma türü `%s'!"

#: dpkg-deb/main.c:217
#, c-format
msgid "deprecated compression type '%s'; use xz instead"
msgstr ""
"'%s' sıkıÅ?tırma türü artık kullanılmamaktadır; bunun yerine xz kullanın"

#: dpkg-deb/main.c:219
#, c-format
msgid "deprecated compression type '%s'; use xz or gzip instead"
msgstr ""
"'%s' sıkıÅ?tırma türü artık kullanılmamaktadır; bunun yerine xz veya gzip "
"kullanın"

#: dpkg-deb/main.c:261
#, c-format
msgid "invalid compressor parameters: %s"
msgstr "geçersiz sıkıÅ?tırıcı parametreleri: %s"

#: dpkg-deb/main.c:267
#, c-format
msgid "unsupported compression type '%s' with uniform compression"
msgstr "'%s' sıkıÅ?tırma türü tek biçimli sıkıÅ?tırmayı desteklemez"

#: dpkg-split/info.c:55
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad digit (code %d) in %s"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - Å?uradaki rakam (kod %d) geçersiz: %s"

#: dpkg-split/info.c:57
#, c-format
msgid "file '%s' is corrupt; out of range integer in %s"
msgstr "`%s' dosyası bozuk - Å?uradaki tamsayı izin verilen aralıÄ?ın dıÅ?ında: %s"

#: dpkg-split/info.c:65
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - %.250s missing"
msgstr "'%.250s' dosyası bozuk - %.250s eksik"

#: dpkg-split/info.c:68
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - missing newline after %.250s"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - %.250s satırından sonra yeni satır eksik"

#: dpkg-split/info.c:95 dpkg-split/main.c:114
#, c-format
msgid "error reading %.250s"
msgstr "%.250s dosyası okunurken sorun yaÅ?andı"

#: dpkg-split/info.c:109
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of first header"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - ilk baÅ?lıÄ?ın son kısmı hatalı"

#: dpkg-split/info.c:119
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad padding character (code %d)"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - hatalı dolgu karakteri (kod %d)"

#: dpkg-split/info.c:123
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - nulls in info section"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - info kısmında boÅ? karakterler"

#: dpkg-split/info.c:129
msgid "format version number"
msgstr "format sürümü numarası"

#: dpkg-split/info.c:131
#, c-format
msgid "file '%.250s' has invalid format version: %s"
msgstr "'%.250s' dosyasının format sürümü geçersiz: %s"

#: dpkg-split/info.c:133
#, c-format
msgid "file '%.250s' is format version %d.%d; get a newer dpkg-split"
msgstr ""
"'%.250s' dosyasının format sürümü %d.%d; daha yeni bir dpkg-split sürümü "
"kullanın"

#: dpkg-split/info.c:136
msgid "package name"
msgstr "paket adı"

#: dpkg-split/info.c:137
msgid "package version number"
msgstr "paket sürüm numarası"

#: dpkg-split/info.c:138
msgid "package file MD5 checksum"
msgstr "paket dosyası MD5 saÄ?lama toplamı"

#: dpkg-split/info.c:141
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad MD5 checksum `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - MD5 saÄ?lama toplamı hatalı `%.250s'"

#: dpkg-split/info.c:143 dpkg-split/info.c:144
msgid "archive total size"
msgstr "arÅ?iv toplam boyutu"

#: dpkg-split/info.c:145 dpkg-split/info.c:146
msgid "archive part offset"
msgstr "arÅ?iv parça ofseti"

#: dpkg-split/info.c:148
msgid "archive part numbers"
msgstr "arÅ?iv parça numarası"

#: dpkg-split/info.c:151
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - no slash between archive part numbers"
msgstr ""
"'%.250s' dosyası bozuk - arÅ?iv parça numaraları arasında / karakteri yok"

#: dpkg-split/info.c:154
msgid "number of archive parts"
msgstr "arÅ?iv parça sayısı"

#: dpkg-split/info.c:156
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad number of archive parts"
msgstr "'%.250s' dosyası bozuk - yanlıÅ? sayıda arÅ?iv parçası"

#: dpkg-split/info.c:158
msgid "archive parts number"
msgstr "arÅ?iv parça numarası"

#: dpkg-split/info.c:160
#, c-format
msgid "file '%.250s' is corrupt - bad archive part number"
msgstr "'%.250s' dosyası bozuk - arÅ?iv parça numarası hatalı"

#: dpkg-split/info.c:166
msgid "package architecture"
msgstr "paket mimarisi"

#: dpkg-split/info.c:175
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - bad magic at end of second header"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - ikinci baÅ?lıÄ?ın sonundaki kısım bozuk"

#: dpkg-split/info.c:177
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - second member is not data member"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - ikinci üye bir veri üyesi deÄ?il"

#: dpkg-split/info.c:183
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - wrong number of parts for quoted sizes"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - verilen boyutlar için parça sayısı yanlıÅ?"

#: dpkg-split/info.c:187
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - size is wrong for quoted part number"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - verilen parça sayısına göre boyut yanlıÅ?"

#: dpkg-split/info.c:193
#, c-format
msgid "unable to fstat part file `%.250s'"
msgstr "`%.250s' parça dosyasına fstat çaÄ?rısı baÅ?arısız"

#: dpkg-split/info.c:198
#, c-format
msgid "file `%.250s' is corrupt - too short"
msgstr "`%.250s' dosyası bozuk - çok küçük"

#: dpkg-split/info.c:211 dpkg-split/info.c:258
#, c-format
msgid "cannot open archive part file `%.250s'"
msgstr "arÅ?iv parça dosyası `%.250s' açılamadı"

#: dpkg-split/info.c:213
#, c-format
msgid "file `%.250s' is not an archive part"
msgstr "`%.250s' dosyası bir arÅ?iv parçası deÄ?il"

#: dpkg-split/info.c:218
#, c-format
msgid ""
"%s:\n"
"  Part format version:      %d.%d\n"
"  Part of package:        %s\n"
"    ... version:        %s\n"
"    ... architecture:      %s\n"
"    ... MD5 checksum:      %s\n"
"    ... length:         %jd bytes\n"
"    ... split every:      %jd bytes\n"
"  Part number:          %d/%d\n"
"  Part length:          %jd bytes\n"
"  Part offset:          %jd bytes\n"
"  Part file size (used portion): %jd bytes\n"
"\n"
msgstr ""
"%s:\n"
"  Parça formatı sürümü:           %d.%d\n"
"  Hangi paketin parçası:          %s\n"
"    ... sürüm:              %s\n"
"    ... mimari:              %s\n"
"    ... MD5 saÄ?lama toplamı:       %s\n"
"    ... büyüklüÄ?ü:            %jd bayt\n"
"    ... parçalama aralıÄ?ı:        %jd bayt\n"
"  Parça numarası:              %d/%d\n"
"  Parça büyüklüÄ?ü:             %jd bayt\n"
"  Parça konumu:               %jd bayt\n"
"  Parça dosyası boyutu (kullanılan kısım): %jd bayt\n"
"\n"

#: dpkg-split/info.c:234
msgctxt "architecture"
msgid "<unknown>"
msgstr "<bilinmeyen>"

#: dpkg-split/info.c:253 dpkg-split/join.c:110
#, c-format
msgid "--%s requires one or more part file arguments"
msgstr "--%s seçeneÄ?i bir ya da daha fazla parça dosyası argümanı gerektirir"

#: dpkg-split/info.c:264
#, c-format
msgid "file `%s' is not an archive part\n"
msgstr "`%s' dosyası bir arÅ?iv parçası deÄ?il\n"

#: dpkg-split/join.c:45
#, c-format
msgid "Putting package %s together from %d part: "
msgid_plural "Putting package %s together from %d parts: "
msgstr[0] "%s paketi %d parçadan bir araya getiriliyor: "
msgstr[1] "%s paketi %d parçadan bir araya getiriliyor: "

#: dpkg-split/join.c:52
#, c-format
msgid "unable to open output file `%.250s'"
msgstr "çıktı dosyası (%.250s) açılamadı"

#: dpkg-split/join.c:58
#, c-format
msgid "unable to (re)open input part file `%.250s'"
msgstr "girdi parça dosyası (%.250s) (tekrar) açılamadı"

#: dpkg-split/join.c:60
#, c-format
msgid "cannot skip split package header for '%s': %s"
msgstr "'%s' bölünmüÅ? paket baÅ?lıÄ?ı atlanamadı: %s"

#: dpkg-split/join.c:63
#, c-format
msgid "cannot append split package part '%s' to '%s': %s"
msgstr "bölünmüÅ? paket parçası '%s' '%s' parçasına eklenemedi: %s"

#: dpkg-split/join.c:74 dpkg-split/split.c:246
#, c-format
msgid "done\n"
msgstr "tamam\n"

#: dpkg-split/join.c:90
#, c-format
msgid "files `%.250s' and `%.250s' are not parts of the same file"
msgstr "`%.250s' ve `%.250s' dosyaları aynı dosyanın parçaları deÄ?iller"

#: dpkg-split/join.c:95
#, c-format
msgid "there are several versions of part %d - at least `%.250s' and `%.250s'"
msgstr "%d. parçanın birden çok sürümü var - en azından `%.250s' ve `%.250s'"

#: dpkg-split/join.c:133
#, c-format
msgid "part %d is missing"
msgstr "%d. parça eksik"

#: dpkg-split/main.c:48
#, c-format
msgid "Debian `%s' package split/join tool; version %s.\n"
msgstr "Debian `%s' paket parçalama/birleÅ?tirme aracı; sürüm %s.\n"

#: dpkg-split/main.c:68
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" -s|--split <file> [<prefix>]   Split an archive.\n"
" -j|--join <part> <part> ...   Join parts together.\n"
" -I|--info <part> ...       Display info about a part.\n"
" -a|--auto -o <complete> <part>  Auto-accumulate parts.\n"
" -l|--listq            List unmatched pieces.\n"
" -d|--discard [<filename> ...]  Discard unmatched pieces.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" -s|--split <dosya> [<önek>]   ArÅ?ivi parçalara ayır.\n"
" -j|--join <parça> <parça> ...  Parçaları bir araya getir.\n"
" -I|--info <parça> ...      Bir parça hakkındaki bilgileri göster.\n"
" -a|--auto -o <bütün> <parça>   Parçaları otomatik olarak bir araya getir."
"\n"
" -l|--listq            EÅ?leÅ?meyen parçaları listele.\n"
" -d|--discard [<dosya adı> ...]  EÅ?leÅ?meyen parçaları at.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c:83
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --depotdir <directory>      Use <directory> instead of %s/%s.\n"
" -S|--partsize <size>       In KiB, for -s (default is 450).\n"
" -o|--output <file>        Filename, for -j (default is\n"
"                   <package>_<version>_<arch>.deb).\n"
" -Q|--npquiet           Be quiet when -a is not a part.\n"
" --msdos             Generate 8.3 filenames.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --depotdir <dizin>        %s/%s yerine <dizin> kullan.\n"
" -S|--partsize <boyut>      -s seçeneÄ?i için azami parça boyutu "
"deÄ?eri\n"
"                   (KiB cinsinden, öntanımlı deÄ?er "
"450'dir).\n"
" -o|--output <dosya>       -j seçeneÄ?i için dosya adı (öntanımlı ad\n"
"                   <paket>_<sürüm>_<mimari>.deb "
"Å?eklindedir).\n"
" -Q|--npquiet           -a bir parça deÄ?ilse sessiz ol.\n"
" --msdos             8.3 dosya adları oluÅ?tur.\n"
"\n"

#: dpkg-split/main.c:93
#, c-format
msgid ""
"Exit status:\n"
" 0 = ok\n"
" 1 = with --auto, file is not a part\n"
" 2 = trouble\n"
msgstr ""
"Ã?ıkıÅ? durumu kodu:\n"
" 0 = tamam\n"
" 1 = --auto ile birlikte, dosya bir parça deÄ?il\n"
" 2 = sorun var\n"

#: dpkg-split/main.c:104
msgid "Type dpkg-split --help for help."
msgstr "Yardım almak için dpkg-split --help komutunu kullanın."

#: dpkg-split/main.c:115
#, c-format
msgid "unexpected end of file in %.250s"
msgstr "%.250s dosyasında beklenmeyen dosya sonu"

#: dpkg-split/main.c:129
msgid "part size is far too large or is not positive"
msgstr "parça boyutu çok büyük ya da pozitif deÄ?il"

#: dpkg-split/main.c:133
#, c-format
msgid "part size must be at least %d KiB (to allow for header)"
msgstr "parça boyutu en az %d KiB olmalıdır (baÅ?lıÄ?a izin vermek için)"

#: dpkg-split/queue.c:95
#, c-format
msgid "unable to read depot directory `%.250s'"
msgstr "depo dizini `%.250s' okunamadı"

#: dpkg-split/queue.c:145
msgid "--auto requires the use of the --output option"
msgstr "--auto seçeneÄ?i --output seçeneÄ?inin kullanılmasını gerektirir"

#: dpkg-split/queue.c:148
msgid "--auto requires exactly one part file argument"
msgstr "--auto seçeneÄ?i tam olarak bir adet parça dosyası argümanı gerektirir"

#: dpkg-split/queue.c:152
#, c-format
msgid "unable to read part file `%.250s'"
msgstr "parça dosyası `%.250s' okunamadı"

#: dpkg-split/queue.c:155
#, c-format
msgid "File `%.250s' is not part of a multipart archive.\n"
msgstr "`%.250s' dosyası çok parçalı bir arÅ?ivin parçası deÄ?il.\n"

#: dpkg-split/queue.c:193
#, c-format
msgid "unable to reopen part file `%.250s'"
msgstr "parça dosyası `%.250s' tekrar açılamadı"

#: dpkg-split/queue.c:196
#, c-format
msgid "unable to open new depot file `%.250s'"
msgstr "yeni depo dosyası `%.250s' açılamadı"

#: dpkg-split/queue.c:199
#, c-format
msgid "cannot extract split package part '%s': %s"
msgstr "paket parçası (%s) açılamadı: %s"

#: dpkg-split/queue.c:208
#, c-format
msgid "unable to rename new depot file `%.250s' to `%.250s'"
msgstr "yeni depo dosyası (%.250s), '%.250s' konumuna taÅ?ınamadı"

#: dpkg-split/queue.c:212
#, c-format
msgid "Part %d of package %s filed (still want "
msgstr "%2$s paketinin %1$d. parçası dosyalandı. (bazı parçalar hala gerekli: "

#: dpkg-split/queue.c:216
msgid " and "
msgstr " ve "

#: dpkg-split/queue.c:230
#, c-format
msgid "unable to delete used-up depot file `%.250s'"
msgstr "kullanılmıÅ? depo dosyası (%.250s) silinemedi"

#: dpkg-split/queue.c:253
msgid "Junk files left around in the depot directory:\n"
msgstr "Depo dizininde bazı silinmesi gereken dosyalar bırakıldı:\n"

#: dpkg-split/queue.c:258 dpkg-split/queue.c:287
#, c-format
msgid "unable to stat `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyasına stat çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu"

#: dpkg-split/queue.c:261
#, c-format
msgid " %s (%jd bytes)\n"
msgstr " %s (%jd bayt)\n"

#: dpkg-split/queue.c:263
#, c-format
msgid " %s (not a plain file)\n"
msgstr " %s (normal bir dosya deÄ?il)\n"

#: dpkg-split/queue.c:268
msgid "Packages not yet reassembled:\n"
msgstr "Henüz tekrar bir araya getirilmemiÅ? paketler:\n"

#: dpkg-split/queue.c:276
#, c-format
msgid " Package %s: part(s) "
msgstr " %s paketi: parça(lar) "

#: dpkg-split/queue.c:289
#, c-format
msgid "part file `%.250s' is not a plain file"
msgstr "parça dosyası (%.250s) normal bir dosya deÄ?il"

#: dpkg-split/queue.c:296
#, c-format
msgid "(total %jd bytes)\n"
msgstr "(toplam %jd bayt)\n"

#: dpkg-split/queue.c:329
#, c-format
msgid "unable to discard `%.250s'"
msgstr "`%.250s' dosyası atılamadı"

#: dpkg-split/queue.c:330
#, c-format
msgid "Deleted %s.\n"
msgstr "%s dosyası silindi.\n"

#: dpkg-split/split.c:72 dpkg-split/split.c:85
msgid "package field value extraction"
msgstr "paket alan deÄ?eri açma"

#: dpkg-split/split.c:79
#, c-format
msgid "cannot extract package field value from '%s': %s"
msgstr "'%s' dosyasının paket alanı deÄ?eri açılamadı: %s"

#: dpkg-split/split.c:136
#, c-format
msgid "unable to open source file `%.250s'"
msgstr "kaynak dosya (%.250s) açılamıyor"

#: dpkg-split/split.c:138
msgid "unable to fstat source file"
msgstr "kaynak dosyaya fstat çaÄ?rısı yapılamadı"

#: dpkg-split/split.c:140
#, c-format
msgid "source file `%.250s' not a plain file"
msgstr "kaynak dosya (%.250s) normal bir dosya deÄ?il"

#: dpkg-split/split.c:158
#, c-format
msgid "Splitting package %s into %d part: "
msgid_plural "Splitting package %s into %d parts: "
msgstr[0] "%s paketi %d parçaya bölünüyor: "
msgstr[1] "%s paketi %d parçaya bölünüyor: "

#: dpkg-split/split.c:198
msgid ""
"header is too long, making part too long; the package name or version\n"
"numbers must be extraordinarily long, or something; giving up"
msgstr ""
"baÅ?lık çok büyük, bu da parçayı çok büyük yapıyor; paket adı veya sürümü "
"aÅ?ırı\n"
"derecede uzun olmalı, pes ediliyor"

#: dpkg-split/split.c:258
msgid "--split needs a source filename argument"
msgstr ""
"--split seçeneÄ?i bir kaynak dosya adı argümanının kullanımını gerektirir"

#: dpkg-split/split.c:261
msgid "--split takes at most a source filename and destination prefix"
msgstr "--split seçeneÄ?i en fazla bir kaynak dosya adı ve hedef öneki alır"

#: utils/update-alternatives.c:96
#, c-format
msgid ""
"Commands:\n"
" --install <link> <name> <path> <priority>\n"
"  [--slave <link> <name> <path>] ...\n"
"              add a group of alternatives to the system.\n"
" --remove <name> <path>  remove <path> from the <name> group alternative.\n"
" --remove-all <name>   remove <name> group from the alternatives "
"system.\n"
" --auto <name>      switch the master link <name> to automatic mode.\n"
" --display <name>     display information about the <name> group.\n"
" --query <name>      machine parseable version of --display <name>.\n"
" --list <name>      display all targets of the <name> group.\n"
" --get-selections     list master alternative names and their status.\n"
" --set-selections     read alternative status from standard input.\n"
" --config <name>     show alternatives for the <name> group and ask "
"the\n"
"              user to select which one to use.\n"
" --set <name> <path>   set <path> as alternative for <name>.\n"
" --all          call --config on all alternatives.\n"
"\n"
msgstr ""
"Komutlar:\n"
" --install <baÄ?> <ad> <yol> <öncelik>\n"
"  [--slave <baÄ?> <ad> <yol>] ...\n"
"              sisteme bir alternatif grubu ekle.\n"
" --remove <ad> <yol>   <ad> alternatif grubundan <yol>'u kaldır.\n"
" --remove-all <ad>    alternatifler sisteminden <ad>'ı kaldır.\n"
" --auto <ad>       <name> ana baÄ?ını otomatik kipe ayarla.\n"
" --display <ad>      <ad> grubu hakkındaki bilgileri göster.\n"
" --query <ad>       --display <ad> komutunun ayrıÅ?tırılabilir sürümü."
"\n"
" --list <ad>       <ad> grubunun tüm hedeflerini listele.\n"
" --get-selections     ana alternatiflerin adlarını ve durumlarını "
"listele.\n"
" --set-selections     alternatiflerin durumlarını standart girdiden oku."
"\n"
" --config <ad>      <ad> grubu için alternatifleri göster ve hangi\n"
"              alternatifin kullanılacaÄ?ını sor.\n"
" --set <ad> <yol>     <yol>'u <ad> için alternatif olarak ayarla.\n"
" --all          tüm alternatifler için --config seçeneÄ?ini çaÄ?ır."
"\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c:115
#, c-format
msgid ""
"<link> is the symlink pointing to %s/<name>.\n"
" (e.g. /usr/bin/pager)\n"
"<name> is the master name for this link group.\n"
" (e.g. pager)\n"
"<path> is the location of one of the alternative target files.\n"
" (e.g. /usr/bin/less)\n"
"<priority> is an integer; options with higher numbers have higher priority "
"in\n"
" automatic mode.\n"
"\n"
msgstr ""
"<baÄ?>, %s/<ad> konumuna iÅ?aret eden sembolik baÄ?dır.\n"
" (örneÄ?in /usr/bin/pager)\n"
"<ad>, bu baÄ? grubunun kullanacaÄ?ı esas addır.\n"
" (örneÄ?in pager)\n"
"<yol>, alternatif hedef dosyalardan birinin dosya sistemindeki konumudur.\n"
" (örneÄ?in /usr/bin/less)\n"
"<öncelik> bir tamsayıdır; öncelik sayısı daha büyük olan seçeneklerin "
"otomatik\n"
" kipteki önceliÄ?i diÄ?erlerine göre daha yüksektir.\n"
"\n"

#: utils/update-alternatives.c:126
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" --altdir <directory>   change the alternatives directory.\n"
" --admindir <directory>  change the administrative directory.\n"
" --log <file>       change the log file.\n"
" --force         allow replacing files with alternative links.\n"
" --skip-auto       skip prompt for alternatives correctly "
"configured\n"
"              in automatic mode (relevant for --config only)\n"
" --verbose        verbose operation, more output.\n"
" --quiet         quiet operation, minimal output.\n"
" --help          show this help message.\n"
" --version        show the version.\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" --altdir <dizin>     alternatiflerin bulunduÄ?u dizini deÄ?iÅ?tir.\n"
" --admindir <dizin>    yönetimsel dizini deÄ?iÅ?tir.\n"
" --log <dosya>      günlük dosyasını deÄ?iÅ?tir.\n"
" --force         dosyaların alternatif baÄ?larla deÄ?iÅ?tirilmesine\n"
"              izin ver.\n"
" --skip-auto       otomatik kipte düzgünce yapılandırılmıÅ? "
"alternatif-\n"
"              ler için soru sorma (sadece --config ile "
"anlamlıdır)\n"
" --verbose        ayrıntılı iÅ?lem, daha fazla çıktı.\n"
" --quiet         sessiz iÅ?lem, asgari çıktı.\n"
" --help          bu yardım iletisini göster.\n"
" --version        sürüm numarasını göster.\n"

#: utils/update-alternatives.c:145 utils/update-alternatives.c:158
msgid "error"
msgstr "hata"

#: utils/update-alternatives.c:176
#, c-format
msgid "Use '%s --help' for program usage information."
msgstr "Programın kullanım bilgileri için '%s --help' komutunu kullanın."

#: utils/update-alternatives.c:190
msgid "warning"
msgstr "uyarı"

#: utils/update-alternatives.c:259
#, c-format
msgid "malloc failed (%zu bytes)"
msgstr "malloc çaÄ?rısı baÅ?arısız oldu (%zu bayt)"

#: utils/update-alternatives.c:353
#, c-format
msgid "two commands specified: --%s and --%s"
msgstr "iki komut belirtildi: --%s ve --%s"

#: utils/update-alternatives.c:385
#, c-format
msgid "cannot append to '%s'"
msgstr "'%s' dosyasının sonuna eklenemedi"

#: utils/update-alternatives.c:498
#, c-format
msgid "unable to remove '%s'"
msgstr "'%s' dosyası silinemedi"

#: utils/update-alternatives.c:1002
msgid "auto mode"
msgstr "otomatik kip"

#: utils/update-alternatives.c:1002
msgid "manual mode"
msgstr "elle ayarlanmıÅ? kip"

#: utils/update-alternatives.c:1126
#, c-format
msgid "unexpected end of file while trying to read %s"
msgstr "%s okunmaya çalıÅ?ılırken beklenmeyen dosya sonu karakteri"

#: utils/update-alternatives.c:1128
#, c-format
msgid "while reading %s: %s"
msgstr "%s okunurken: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1134
#, c-format
msgid "line not terminated while trying to read %s"
msgstr "%s okunmaya çalıÅ?ılırken bitirilmemiÅ? bir satırla karÅ?ılaÅ?ıldı"

#: utils/update-alternatives.c:1152
#, c-format
msgid "%s corrupt: %s"
msgstr "%s dosyası bozuk: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1165
#, c-format
msgid "newlines prohibited in update-alternatives files (%s)"
msgstr ""
"'update-alternatives' dosyalarında yeni satır karakteri kullanılamaz (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1178
msgid "slave name"
msgstr "baÄ?ımlı adı"

#: utils/update-alternatives.c:1186 utils/update-alternatives.c:2623
#, c-format
msgid "duplicate slave name %s"
msgstr "mükerrer baÄ?ımlı adı (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1189
msgid "slave link"
msgstr "baÄ?ımlı baÄ?"

#: utils/update-alternatives.c:1193
#, c-format
msgid "slave link same as main link %s"
msgstr "baÄ?ımlı baÄ? ana baÄ? (%s) ile aynı"

#: utils/update-alternatives.c:1200 utils/update-alternatives.c:2630
#, c-format
msgid "duplicate slave link %s"
msgstr "mükerrer baÄ?ımlı baÄ? (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1218
msgid "master file"
msgstr "ana dosya"

#: utils/update-alternatives.c:1226
#, c-format
msgid "duplicate path %s"
msgstr "mükerrer yol (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1236
#, c-format
msgid ""
"alternative %s (part of link group %s) doesn't exist; removing from list of "
"alternatives"
msgstr ""
"%s alternatifi (%s baÄ? grubunun bir parçası) mevcut deÄ?il; alternatifler "
"listesinden kaldırılıyor"

#: utils/update-alternatives.c:1239 utils/update-alternatives.c:1250
msgid "priority"
msgstr "öncelik"

#: utils/update-alternatives.c:1242 utils/update-alternatives.c:1266
msgid "slave file"
msgstr "baÄ?ımlı dosya"

#: utils/update-alternatives.c:1255
#, c-format
msgid "priority of %s: %s"
msgstr "%s önceliÄ?i: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1259
#, c-format
msgid "priority of %s is out of range: %s"
msgstr "%s alternatifinin önceliÄ?i izin verilen aralıÄ?ın dıÅ?ında: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1316
msgid "status"
msgstr "durum"

#: utils/update-alternatives.c:1318
msgid "invalid status"
msgstr "geçersiz durum"

#: utils/update-alternatives.c:1323
msgid "master link"
msgstr "ana baÄ?"

#: utils/update-alternatives.c:1367
#, c-format
msgid "discarding obsolete slave link %s (%s)"
msgstr "kullanımdan kalkan baÄ?ımlı baÄ? kaldırılıyor: %s (%s)"

#: utils/update-alternatives.c:1423
#, c-format
msgid "unable to flush file '%s'"
msgstr "'%s' dosyasına flush çaÄ?rısı yapılamadı"

#: utils/update-alternatives.c:1538
#, c-format
msgid " link currently points to %s"
msgstr " mevcut baÄ? %s konumuna iÅ?aret ediyor"

#: utils/update-alternatives.c:1540
msgid " link currently absent"
msgstr " baÄ? mevcut deÄ?il"

#: utils/update-alternatives.c:1544
#, c-format
msgid "%s - priority %d"
msgstr "%s - öncelik %d"

#: utils/update-alternatives.c:1547
#, c-format
msgid " slave %s: %s"
msgstr " baÄ?ımlı %s: %s"

#: utils/update-alternatives.c:1554
#, c-format
msgid "Current 'best' version is '%s'."
msgstr "Å?u anki 'en iyi' sürüm '%s'."

#: utils/update-alternatives.c:1556
msgid "No versions available."
msgstr "Kullanılabilir sürüm yok."

#: utils/update-alternatives.c:1604
#, c-format
msgid "There is %d choice for the alternative %s (providing %s)."
msgid_plural "There are %d choices for the alternative %s (providing %s)."
msgstr[0] "%2$s alternatifi için %1$d seçenek var (%3$s saÄ?lanıyor)."
msgstr[1] "%2$s alternatifi için %1$d seçenek var (%3$s saÄ?lanıyor)."

#: utils/update-alternatives.c:1609
msgid "Selection"
msgstr "Seçim"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Path"
msgstr "Yol"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Priority"
msgstr "Ã?ncelik"

#: utils/update-alternatives.c:1610
msgid "Status"
msgstr "Durum"

#: utils/update-alternatives.c:1617
#, c-format
msgid "Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: "
msgstr ""
"Mevcut seçimi[*] korumak için enter'a basın ya da seçiminizin numarasını "
"girin: "

#: utils/update-alternatives.c:1766
#, c-format
msgid "not replacing %s with a link"
msgstr "%s bir baÄ? ile deÄ?iÅ?tirilmiyor"

#: utils/update-alternatives.c:1807
#, c-format
msgid "can't install unknown choice %s"
msgstr "bilinmeyen seçim (%s) kurulamıyor"

#: utils/update-alternatives.c:1825
#, c-format
msgid ""
"skip creation of %s because associated file %s (of link group %s) doesn't "
"exist"
msgstr ""
"%1$s oluÅ?turulmayacak çünkü (%3$s baÄ? grubunun) iliÅ?kili %2$s dosyası "
"bulunamıyor"

#: utils/update-alternatives.c:1835
#, c-format
msgid "not removing %s since it's not a symlink"
msgstr "sembolik baÄ? %s kaldırılmıyor"

#: utils/update-alternatives.c:2124 utils/update-alternatives.c:2130
#, c-format
msgid "Call %s."
msgstr "%s komutunu çaÄ?ır."

#: utils/update-alternatives.c:2134
#, c-format
msgid "Alternative %s unchanged because choice %s is not available."
msgstr ""
"%2$s seçeneÄ?i kullanılabilir olmadıÄ?ı için %1$s alternatifi deÄ?iÅ?tirilmedi."

#: utils/update-alternatives.c:2138
#, c-format
msgid "Skip unknown alternative %s."
msgstr "Bilinmeyen alternatifi atla (%s)."

#: utils/update-alternatives.c:2165
#, c-format
msgid "line too long or not terminated while trying to read %s"
msgstr "%s okunamadı: satır çok uzun ya da bitirilmemiÅ?"

#: utils/update-alternatives.c:2178 utils/update-alternatives.c:2191
#: utils/update-alternatives.c:2201
#, c-format
msgid "Skip invalid line: %s"
msgstr "Geçersiz satırı atla: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2226
#, c-format
msgid "%s/%s is dangling; it will be updated with best choice"
msgstr "%s/%s baÄ?ı kopmuÅ?, en iyi seçenek ile güncellenecek"

#: utils/update-alternatives.c:2230
#, c-format
msgid ""
"%s/%s has been changed (manually or by a script); switching to manual "
"updates only"
msgstr ""
"%s/%s deÄ?iÅ?tirilmiÅ? (elle veya bir betik tarafından); sadece elle "
"güncelleÅ?tirmelere geçiliyor"

#: utils/update-alternatives.c:2238
#, c-format
msgid "setting up automatic selection of %s"
msgstr "%s alternatifinin otomatik seçimi ayarlanıyor"

#: utils/update-alternatives.c:2277
#, c-format
msgid "renaming %s slave link from %s to %s"
msgstr "%s baÄ?ımlı baÄ?ının adı (%s) %s olarak deÄ?iÅ?tirildi"

#: utils/update-alternatives.c:2298
#, c-format
msgid "renaming %s link from %s to %s"
msgstr "%s baÄ?ının adı (%s) %s olarak deÄ?iÅ?tirildi"

#: utils/update-alternatives.c:2334
#, c-format
msgid "using %s to provide %s (%s) in %s"
msgstr "%s, %s (%s) alternatifini saÄ?lamak için %ste kullanılıyor"

#: utils/update-alternatives.c:2343
#, c-format
msgid "updating alternative %s because link group %s has changed slave links"
msgstr ""
"%s alternatifi güncelleniyor çünkü %s baÄ? grubu baÄ?ımlı baÄ?ları deÄ?iÅ?tirdi"

#: utils/update-alternatives.c:2348
#, c-format
msgid ""
"forcing reinstallation of alternative %s because link group %s is broken"
msgstr "%2$s baÄ? grubu bozuk olduÄ?u için %1$s alternatifi tekrar kuruluyor"

#: utils/update-alternatives.c:2356
#, c-format
msgid "current alternative %s is unknown, switching to %s for link group %s"
msgstr ""
"mevcut %1$s alternatifi bilinmiyor, %3$s baÄ? grubu için %2$s alternatifine "
"geçiliyor"

#: utils/update-alternatives.c:2382
#, c-format
msgid "alternative name (%s) must not contain '/' and spaces"
msgstr "alternatif adı (%s) '/' ve boÅ?luk karakterleri içeremez"

#: utils/update-alternatives.c:2390
#, c-format
msgid "alternative link is not absolute as it should be: %s"
msgstr "alternatif baÄ? olması gerektiÄ?i kadar mutlak deÄ?il: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2398
#, c-format
msgid "alternative path is not absolute as it should be: %s"
msgstr "alternatif yolu olması gerektiÄ?i kadar mutlak deÄ?il: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2429
#, c-format
msgid "alternative %s can't be master: it is a slave of %s"
msgstr "%s, %s alternatifine baÄ?lı olduÄ?u için ana alternatif olamaz"

#: utils/update-alternatives.c:2437 utils/update-alternatives.c:2473
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s"
msgstr "alternatif %s baÄ?ı hâlihazırda %s tarafından yönetiliyor"

#: utils/update-alternatives.c:2443
#, c-format
msgid "alternative path %s doesn't exist"
msgstr "%s Å?eklinde bir alternatif konumu yok"

#: utils/update-alternatives.c:2460
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a master alternative"
msgstr "%s ana alternatiftir ve %s alternatifine baÄ?ımlı olamaz"

#: utils/update-alternatives.c:2464
#, c-format
msgid "alternative %s can't be slave of %s: it is a slave of %s"
msgstr ""
"%1$s, %3$s alternatifine baÄ?ımlı olduÄ?u için %2$s alternatifine baÄ?ımlı "
"olamaz"

#: utils/update-alternatives.c:2484
#, c-format
msgid "alternative link %s is already managed by %s (slave of %s)"
msgstr ""
"alternatif %1$s baÄ?ı hâlihazırda (%3$s alternatifine baÄ?ımlı) %2$s "
"tarafından yönetiliyor"

#: utils/update-alternatives.c:2529
#, c-format
msgid "unknown argument `%s'"
msgstr "bilinmeyen argüman `%s'"

#: utils/update-alternatives.c:2548
msgid "--install needs <link> <name> <path> <priority>"
msgstr ""
"--install seçeneÄ?i <baÄ?> <ad> <yol> <öncelik> argümanlarına ihtiyaç duyar"

#: utils/update-alternatives.c:2554 utils/update-alternatives.c:2615
msgid "<link> and <path> can't be the same"
msgstr "<baÄ?> ve <yol> aynı olamaz"

#: utils/update-alternatives.c:2558
msgid "priority must be an integer"
msgstr "öncelik deÄ?eri bir tamsayı olmalıdır"

#: utils/update-alternatives.c:2560
msgid "priority is out of range"
msgstr "öncelik deÄ?eri belirlenen aralıÄ?ın dıÅ?ında"

#: utils/update-alternatives.c:2573
#, c-format
msgid "--%s needs <name> <path>"
msgstr "--%s seçeneÄ?i <ad> ve <yol> argümanlarının kullanımını gerektirir"

#: utils/update-alternatives.c:2590
#, c-format
msgid "--%s needs <name>"
msgstr "--%s <ad> argümanının kullanımını gerektirir"

#: utils/update-alternatives.c:2606
msgid "--slave only allowed with --install"
msgstr "--slave seçeneÄ?i sadece --install seçeneÄ?i ile birlikte kullanılabilir"

#: utils/update-alternatives.c:2608
msgid "--slave needs <link> <name> <path>"
msgstr "--slave seçeneÄ?i <baÄ?> <ad> <yol> argümanlarının kullanımını gerektirir"

#: utils/update-alternatives.c:2617
#, c-format
msgid "name %s is both primary and slave"
msgstr "%s adı hem ana ad hem de baÄ?ımlı ad"

#: utils/update-alternatives.c:2620
#, c-format
msgid "link %s is both primary and slave"
msgstr "%s baÄ?ı hem ana baÄ? hem de baÄ?ımlı baÄ?"

#: utils/update-alternatives.c:2640
#, c-format
msgid "--%s needs a <file> argument"
msgstr "--%s seçeneÄ?i <dosya> argümanının kullanımını gerektirir"

#: utils/update-alternatives.c:2666
#, c-format
msgid "unknown option `%s'"
msgstr "bilinmeyen seçenek `%s'"

#: utils/update-alternatives.c:2671
msgid ""
"need --display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
"selections, --install, --remove, --all, --remove-all or --auto"
msgstr ""
"--display, --query, --list, --get-selections, --config, --set, --set-"
"selections, --install, --remove, --all, --remove-all ya da --auto "
"seçeneklerinden birini kullanmanız gerekmektedir"

#: utils/update-alternatives.c:2687 utils/update-alternatives.c:2693
#, c-format
msgid "no alternatives for %s"
msgstr "%s için hiçbir alternatif bulunmuyor"

#: utils/update-alternatives.c:2710
msgid "<standard input>"
msgstr "<standart girdi>"

#: utils/update-alternatives.c:2732
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not setting"
msgstr "%2$s için %1$s alternatifi kayıtlı deÄ?il; ayarlama yapılmıyor"

#: utils/update-alternatives.c:2738 utils/update-alternatives.c:2744
#, c-format
msgid "There is no program which provides %s."
msgstr "%s alternatifini saÄ?layan bir program yok."

#: utils/update-alternatives.c:2746 utils/update-alternatives.c:2754
msgid "Nothing to configure."
msgstr "Yapılandırılacak bir Å?ey yok."

#: utils/update-alternatives.c:2752
#, c-format
msgid "There is only one alternative in link group %s (providing %s): %s"
msgstr ""
"%s baÄ? grubunda (%s alternatifini saÄ?layan) sadece bir alternatif var: %s"

#: utils/update-alternatives.c:2762
#, c-format
msgid "alternative %s for %s not registered; not removing"
msgstr "%s alternatifi %s için kayıtlı deÄ?il; kaldırılmayacak"

#: utils/update-alternatives.c:2770
#, c-format
msgid "removing manually selected alternative - switching %s to auto mode"
msgstr ""
"elle seçilmiÅ? alternatif kaldırılıyor - %s alternatifi otomatik kipe "
"geçiriliyor"

#: utils/update-alternatives.c:2795
#, c-format
msgid "automatic updates of %s/%s are disabled; leaving it alone"
msgstr ""
"%s/%s alternatifinin otomatik güncellenmeleri devre dıÅ?ı bırakılmıÅ?; "
"dokunulmayacak"

#: utils/update-alternatives.c:2797
#, c-format
msgid "to return to automatic updates use '%s --auto %s'"
msgstr ""
"otomatik güncelleÅ?tirmeleri tekrar etkinleÅ?tirmek için '%s --auto %s' "
"komutunu kullanın"

#~ msgid "--%s takes one argument"
#~ msgstr "--%s seçeneÄ?i bir argüman alır"

#~ msgid "could not open the `control' component"
#~ msgstr "`control' bileÅ?eni açılamadı"

#~ msgid "failed during read of `control' component"
#~ msgstr "`control' bileÅ?eni okunurken bir sorun yaÅ?andı"

#~ msgid "error closing the '%s' component"
#~ msgstr "'%s' bileÅ?eni kapatılırken bir sorun yaÅ?andı"

Attachment: dpkg.mo
Description: application/gettext-translation


Reply to: