[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://nss-pam-ldapd/tr.poBen ilgili çeviriyi tamamlayana kadar çalışkan Debian camiası almış başını gitmiş, dosyadaki bazı satırlar bulanıklaşmış.

Baştan alıyorum.

Atila


Reply to: