[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://nss-pam-ldapdRFR sonrası değişiklikler ve çeviri dosyası ektedir.

Atila
--- nss-pam-ldapd_rfr	2012-11-13 19:31:08.466486102 +0200
+++ nss-pam-ldapd.po	2012-11-16 11:23:29.178986709 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: nss-pam-ldapd\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-04-27 11:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-25 13:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-16 11:23+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,26 +25,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-msgid ""
-"Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format "
-"is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" "
-"or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
-msgstr ""
-"LDAP sunucusunun Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını (URI) giriniz. Bu ldap://";
-"<sunucuadı_ya_da_IP>:<bağlantı_noktası>/ şeklinde bir dizgedir. ldaps:// ya "
-"da ldapi:// de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) numarası seçime "
-"bağlıdır."
+msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
+msgstr "LDAP sunucusunun Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını (URI) giriniz. Bu \"ldap://<sunucuadı_ya_da_IP>:<bağlantı_noktası>/\" şeklinde bir dizgedir. \"ldaps://\" ya da \"ldapi://\" de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) numarası seçime bağlıdır."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:1001
-msgid ""
-"When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to "
-"avoid failures when domain name services are unavailable."
-msgstr ""
-"'ldap' ya da 'ldaps' düzeni (şeması?) kullanıldığında, alan adı hizmetinin "
-"erişilemediği durumlarda aksama yaşanmaması için IP adresi kullanmanız "
-"önerilir."
+msgid "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to avoid failures when domain name services are unavailable."
+msgstr "'ldap' ya da 'ldaps' düzeni kullanıldığında, alan adı hizmetinin erişilemediği durumlarda aksama yaşanmaması için IP adresi kullanmanız önerilir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -61,15 +49,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:2001
-msgid ""
-"Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use "
-"the components of their domain names for this purpose. For example, the "
-"domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished "
-"name of the search base."
-msgstr ""
-"LDAP arama tabanının belirgin adını giriniz. Çoğu site bunun için alan "
-"adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin alan adı \"example.net\" olan "
-"site, arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."
+msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
+msgstr "LDAP arama tabanının belirgin adını giriniz. Çoğu site bunun için alan adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin alan adı \"example.net\" olan site, arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -98,12 +79,8 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:3002
-msgid ""
-"Please choose what type of authentication the LDAP database should require "
-"(if any):"
-msgstr ""
-"Lütfen LDAP veritabanı tarafından istenecek doğrulama şeklini seçiniz (eğer "
-"varsa):"
+msgid "Please choose what type of authentication the LDAP database should require (if any):"
+msgstr "Lütfen LDAP veritabanı tarafından istenecek doğrulama şeklini seçiniz (eğer varsa):"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -115,8 +92,7 @@
 msgstr ""
 " * yok: doğrulama yok;\n"
 " * basit: belirgin ad (DN) ile basit bağlantı ve parola ile doğrulama;\n"
-" * SASL: herhangi bir Basit Doğrulama ve Güvenlik Katmanı (SASL) yöntemi "
-"(düzeneği?)."
+" * SASL: herhangi bir Basit Doğrulama ve Güvenlik Katmanı (SASL) yöntemi."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -127,12 +103,8 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:4001
-msgid ""
-"Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
-"database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr ""
-"LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak hesabın adını giriniz. Bu "
-"değer bir belirgin ad (DN) şeklinde girilmelidir (örneğin dc=example,dc=net)."
+msgid "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
+msgstr "LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak hesabın adını giriniz. Bu değer bir belirgin ad (DN) şeklinde girilmelidir (örneğin dc=example,dc=net)."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -155,9 +127,7 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:6001
-msgid ""
-"Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP "
-"database:"
+msgid "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP database:"
 msgstr "LDAP veritabanında doğrulama için kullanılacak SASL yöntemini seçiniz:"
 
 #. Type: select
@@ -173,14 +143,14 @@
 " * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
 " * OTP: a One Time Password mechanism."
 msgstr ""
-" * auto: kendiliğinden uzlaşma;\n"
-" * LOGIN: PLAIN sonrasında bunun pabucu dama atıldı;\n"
+" * auto: otomatik uzlaşma;\n"
+" * LOGIN: daha yeni olan PLAIN yöntemini kullanmanız önerilir;\n"
 " * PLAIN: basit açık metin parola yöntemi;\n"
 " * NTLM: NT LAN Manager doğrulama yöntemi;\n"
 " * CRAM-MD5: HMAC-MD5 tabanlı sorma-karşılık alma şeması;\n"
 " * DIGEST-MD5: HTTP Digest uyumlu sorma-karşılık alma şeması;\n"
 " * GSSAPI: Kerberos ile kullanılır;\n"
-" * OTP: bir kerelik parola yöntemi."
+" * OTP: tek kullanımlık parola yöntemi."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -191,26 +161,20 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
-msgid ""
-"Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
+msgid "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
 msgstr "LDAP veritabanında doğrulama için kullanılacak SASL bölgesini giriniz:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
 msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
-msgstr ""
-"Girilen bölge doğrulama ve yetkilendirme kimliklerinin sonuna eklenecektir."
+msgstr "Girilen bölge doğrulama ve yetkilendirme kimliklerinin sonuna eklenecektir."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:7001
-msgid ""
-"For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos "
-"credential cache."
-msgstr ""
-"GSSAPI durumunda Kerberos kimlik alanından alınan bilginin kullanılması için "
-"bu bölüm boş bırakılabilir."
+msgid "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos credential cache."
+msgstr "GSSAPI kullanılması durumunda Kerberos kimlik alanından alınan bilginin kullanılması için bu bölüm boş bırakılabilir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -221,21 +185,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
-msgid ""
-"Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to "
-"the LDAP database."
-msgstr ""
-"LDAP veritabanına bağlanmak için kullanılacak SASL doğrulama kimliğini "
-"giriniz."
+msgid "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to the LDAP database."
+msgstr "LDAP veritabanına bağlanmak için kullanılacak SASL doğrulama kimliğini giriniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:8001
-msgid ""
-"This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
-msgstr ""
-"Bu LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 ve DIGEST-MD5 düzeneklerinde kullanılacak oturum "
-"kimliğidir."
+msgid "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
+msgstr "Bu kimlik LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 ve DIGEST-MD5 düzeneklerinde kullanılacak oturum kimliğidir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -246,22 +203,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-msgid ""
-"Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to "
-"the LDAP database."
-msgstr ""
-"LDAP veritabanında doğrulama için kullanılacak vekil doğrulama kimliğini "
-"giriniz."
+msgid "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to the LDAP database."
+msgstr "LDAP veritabanında doğrulama için kullanılacak vekil doğrulama kimliğini giriniz."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:9001
-msgid ""
-"This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value "
-"should be specified as a DN (distinguished name)."
-msgstr ""
-"Bu yapılan LDAP isteğinin nesne adıdır. Bu değer belirgin ad (DN) olarak "
-"belirtilmelidir."
+msgid "This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
+msgstr "Bu nesne, yapılan LDAP isteğinin nesne adıdır. Bu değer bir belirgin ad (DN) olarak belirtilmelidir."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -272,18 +221,14 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:10001
-msgid ""
-"Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in "
-"the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
-msgstr ""
-"Cyrus SASL güvenlik özelliklerini giriniz. İzin verilen değerler ldap.conf"
-"(5) el kitabında SASL OPTIONS bölümünde açıklanmıştır."
+msgid "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
+msgstr "Cyrus SASL güvenlik özelliklerini giriniz. İzin verilen değerler ldap.conf(5) el kitabında SASL OPTIONS bölümünde açıklanmıştır."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:11001
 msgid "Kerberos credential cache file path:"
-msgstr "Kerberos yeterlilik belgesi dosya yolu:"
+msgstr "Kerberos yeterlilik belgesi (credential cache) dosya yolu:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -300,12 +245,8 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:12001
-msgid ""
-"Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS "
-"to encrypt the connection."
-msgstr ""
-"Lütfen LDAP sunucusuna yapılacak bağlantının, bağlantıyı şifrelemek için "
-"StartTLS kullanıp kullanmayacağını seçiniz."
+msgid "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS to encrypt the connection."
+msgstr "Lütfen LDAP sunucusuna yapılacak bağlantının, bağlantıyı şifrelemek için StartTLS kullanıp kullanmayacağını seçiniz."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -340,15 +281,8 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:13002
-msgid ""
-"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested "
-"and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a "
-"certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
-msgstr ""
-"Şifrelenmiş bir bağlantı kullanıldığında, bir sunucu sertifikası istenebilir "
-"ve denetlenebilir. Lütfen aramaların bir sertifika isteyecek ve "
-"sertifikaların geçerliliğinin denetleyecek şekilde yapılandırılıp "
-"yapılandırılmayacağını seçiniz. "
+msgid "When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
+msgstr "Şifrelenmiş bir bağlantı kullanıldığında, bir sunucu sertifikası istenebilir ve denetlenebilir. Lütfen aramaların bir sertifika isteyecek ve sertifikaların geçerliliğinin denetleyecek şekilde yapılandırılıp yapılandırılmayacağını seçiniz:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -371,13 +305,8 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../nslcd.templates:13002
-msgid ""
-"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or "
-"tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
-msgstr ""
-"Eğer sertifika denetlemesi etkinleştirilirse, tls_cacertdir ya da "
-"tls_cacertfile seçeneklerinden en az birinin /etc/nslcd.conf dosyasına "
-"konulması gerekecektir."
+msgid "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
+msgstr "Eğer sertifika denetimi etkinleştirilirse, tls_cacertdir ya da tls_cacertfile seçeneklerinden en az birinin /etc/nslcd.conf dosyasına konulması gerekecektir."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -388,30 +317,20 @@
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:1001
-msgid ""
-"For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use "
-"the ldap datasource."
-msgstr ""
-"Bu paketin çalışabilmesi için, /etc/nsswitch.conf dosyasını LDAP "
-"veritabanını kullanacak şekilde düzenlemeniz gerekiyor."
+msgid "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use the ldap datasource."
+msgstr "Bu paketin çalışabilmesi için, /etc/nsswitch.conf dosyasını LDAP veri kaynağını kullanacak şekilde düzenlemeniz gerekiyor."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:1001
-msgid ""
-"You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new "
-"LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these "
-"changes."
-msgstr ""
-"LDAP aramaları yapabilecek hizmetleri seçebilirsiniz. Yeni LDAP aramaları "
-"son veri kaynağı olarak eklenecektir. Bu değişiklikleri gözden "
-"geçirdiğinizden emin olunuz."
+msgid "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these changes."
+msgstr "LDAP aramaları yapabilecek hizmetleri seçebilirsiniz. LDAP aramaları, aramalara son veri kaynağı olarak eklenecektir. Bu değişiklikleri gözden geçirdiğinizden emin olunuz."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:2001
 msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
-msgstr "LDAP şimdi nsswitch.conf dosyasından kaldırılsın mı?"
+msgstr "LDAP nsswitch.conf dosyasından kaldırılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -421,34 +340,19 @@
 " ${services}\n"
 "but the libnss-ldapd package is about to be removed."
 msgstr ""
-"Aşağıdaki hizmetler aramalar için hala LDAP'ı kullanacak şekilde "
-"yapılandırılmıştır:\n"
+"Aşağıdaki hizmetler aramalar için hâlâ LDAP'ı kullanacak şekilde yapılandırılmıştır:\n"
 " ${services}\n"
 "fakat libnss-ldapd paketi kaldırılmak üzeredir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:2001
-msgid ""
-"You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for "
-"name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for "
-"most services, not cause problems, but host name resolution could be "
-"affected in subtle ways."
-msgstr ""
-"LDAP'ı artık ad çözümlemesi için kullanmayı planlamıyorsanız, girdileri "
-"çıkarmanız önerilir. 'ldap' girdisinin nsswitch.conf dosyasında kalması, "
-"çoğu hizmet için sorun yaratmayacaktır, fakat makine adı çözümlemesi hafif "
-"biçimde etkilenebilir."
+msgid "You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for most services, not cause problems, but host name resolution could be affected in subtle ways."
+msgstr "LDAP'ı ad çözümlemesi için daha fazla kullanmayı planlamıyorsanız, bu girdileri çıkarmanız önerilir. 'ldap' girdisinin nsswitch.conf dosyasında kalması, çoğu hizmet için sorun yaratmayacaktır, fakat makine adı çözümlemesi hafif biçimde etkilenebilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../libnss-ldapd.templates:2001
-msgid ""
-"You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries "
-"automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if "
-"you choose to remove the entries now."
-msgstr ""
-"Şimdi /etc/nsswitch.conf dosyasını elle düzenleyebilir ya da girdilerin "
-"kendiliğinden çıkarılmasını seçebilirsiniz. Girdilerin kendiliğinden "
-"çıkarılmasını seçerseniz, /etc/nsswitch.conf dosyasında yapılan "
-"değişiklikleri denetlediğinizden emin olunuz."
+msgid "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if you choose to remove the entries now."
+msgstr "Şimdi /etc/nsswitch.conf dosyasını elle düzenleyebilir ya da girdilerin kendiliğinden çıkarılmasını seçebilirsiniz. Girdilerin kendiliğinden çıkarılmasını seçerseniz, /etc/nsswitch.conf dosyasında yapılan değişiklikleri denetlediğinizden emin olunuz."
+
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nss-pam-ldapd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-27 11:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-16 11:23+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP sunucusu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI):"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is \"ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/\". Alternatively, \"ldaps://\" or \"ldapi://\" can be used. The port number is optional."
msgstr "LDAP sunucusunun Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını (URI) giriniz. Bu \"ldap://<sunucuadı_ya_da_IP>:<baÄ?lantı_noktası>/\" Å?eklinde bir dizgedir. \"ldaps://\" ya da \"ldapi://\" de kullanılabilir. BaÄ?lantı noktası (port) numarası seçime baÄ?lıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr "'ldap' ya da 'ldaps' düzeni kullanıldıÄ?ında, alan adı hizmetinin eriÅ?ilemediÄ?i durumlarda aksama yaÅ?anmaması için IP adresi kullanmanız önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be specified by separating them with spaces."
msgstr "Aralarında boÅ?luk bırakılarak birden fazla URI tanımlanabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "LDAP sunucusu arama tabanı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "LDAP arama tabanının belirgin adını giriniz. Ã?oÄ?u site bunun için alan adlarının bileÅ?enlerini kullanır. Ã?rneÄ?in alan adı \"example.net\" olan site, arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "none"
msgstr "yok"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "simple"
msgstr "basit"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "SASL"
msgstr "SASL"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid "LDAP authentication to use:"
msgstr "Kullanılacak LDAP doÄ?rulama biçimi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid "Please choose what type of authentication the LDAP database should require (if any):"
msgstr "Lütfen LDAP veritabanı tarafından istenecek doÄ?rulama Å?eklini seçiniz (eÄ?er varsa):"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:3002
msgid ""
" * none: no authentication;\n"
" * simple: simple bind DN and password authentication;\n"
" * SASL: any Simple Authentication and Security Layer mechanism."
msgstr ""
" * yok: doÄ?rulama yok;\n"
" * basit: belirgin ad (DN) ile basit baÄ?lantı ve parola ile doÄ?rulama;\n"
" * SASL: herhangi bir Basit DoÄ?rulama ve Güvenlik Katmanı (SASL) yöntemi."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "LDAP veritabanı kullanıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP database. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak hesabın adını giriniz. Bu deÄ?er bir belirgin ad (DN) Å?eklinde girilmelidir (örneÄ?in dc=example,dc=net)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "LDAP kullanıcı parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanında oturum açmak için kullanılacak parolayı giriniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "SASL mechanism to use:"
msgstr "Kullanılacak SASL yöntemi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "Choose the SASL mechanism that will be used to authenticate to the LDAP database:"
msgstr "LDAP veritabanında doÄ?rulama için kullanılacak SASL yöntemini seçiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6001
msgid ""
" * auto: auto-negotiation;\n"
" * LOGIN: deprecated in favor of PLAIN;\n"
" * PLAIN: simple cleartext password mechanism;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager authentication mechanism;\n"
" * CRAM-MD5: challenge-response scheme based on HMAC-MD5;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest compatible challenge-response scheme;\n"
" * GSSAPI: used for Kerberos;\n"
" * OTP: a One Time Password mechanism."
msgstr ""
" * auto: otomatik uzlaÅ?ma;\n"
" * LOGIN: daha yeni olan PLAIN yöntemini kullanmanız önerilir;\n"
" * PLAIN: basit açık metin parola yöntemi;\n"
" * NTLM: NT LAN Manager doÄ?rulama yöntemi;\n"
" * CRAM-MD5: HMAC-MD5 tabanlı sorma-karÅ?ılık alma Å?eması;\n"
" * DIGEST-MD5: HTTP Digest uyumlu sorma-karÅ?ılık alma Å?eması;\n"
" * GSSAPI: Kerberos ile kullanılır;\n"
" * OTP: tek kullanımlık parola yöntemi."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "SASL realm:"
msgstr "SASL bölgesi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "Enter the SASL realm that will be used to authenticate to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanında doÄ?rulama için kullanılacak SASL bölgesini giriniz:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "The realm is appended to authentication and authorization identities."
msgstr "Girilen bölge doÄ?rulama ve yetkilendirme kimliklerinin sonuna eklenecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:7001
msgid "For GSSAPI this can be left blank to use information from the Kerberos credential cache."
msgstr "GSSAPI kullanılması durumunda Kerberos kimlik alanından alınan bilginin kullanılması için bu bölüm boÅ? bırakılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "SASL authentication identity:"
msgstr "SASL doÄ?rulama kimliÄ?i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "Enter the SASL authentication identity that will be used to authenticate to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanına baÄ?lanmak için kullanılacak SASL doÄ?rulama kimliÄ?ini giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:8001
msgid "This is the login used in LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, and DIGEST-MD5 mechanisms."
msgstr "Bu kimlik LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5 ve DIGEST-MD5 düzeneklerinde kullanılacak oturum kimliÄ?idir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "SASL proxy authorization identity:"
msgstr "SASL vekili yetkilendirme kimliÄ?i:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "Enter the proxy authorization identity that will be used to authenticate to the LDAP database."
msgstr "LDAP veritabanında doÄ?rulama için kullanılacak vekil doÄ?rulama kimliÄ?ini giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:9001
msgid "This is the object in the name of which the LDAP request is done. This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Bu nesne, yapılan LDAP isteÄ?inin nesne adıdır. Bu deÄ?er bir belirgin ad (DN) olarak belirtilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Cyrus SASL security properties:"
msgstr "Cyrus SASL güvenlik özellikleri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:10001
msgid "Enter the Cyrus SASL security properties. Allowed values are described in the ldap.conf(5) manual page in the SASL OPTIONS section."
msgstr "Cyrus SASL güvenlik özelliklerini giriniz. Ä°zin verilen deÄ?erler ldap.conf(5) el kitabında SASL OPTIONS bölümünde açıklanmıÅ?tır."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid "Kerberos credential cache file path:"
msgstr "Kerberos yeterlilik belgesi (credential cache) dosya yolu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:11001
msgid "Enter the GSSAPI/Kerberos credential cache file name that will be used."
msgstr "Kullanılacak GSSAPI/Kerberos yeterlilik belgesi dosya adını giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "StartTLS kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:12001
msgid "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS to encrypt the connection."
msgstr "Lütfen LDAP sunucusuna yapılacak baÄ?lantının, baÄ?lantıyı Å?ifrelemek için StartTLS kullanıp kullanmayacaÄ?ını seçiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "never"
msgstr "asla"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "allow"
msgstr "izin ver"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "try"
msgstr "dene"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:13001
msgid "demand"
msgstr "talep et"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Sunucunun SSL sertifikası gözden geçirilsin mi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid "When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a certificate, and whether certificates should be checked for validity:"
msgstr "Å?ifrelenmiÅ? bir baÄ?lantı kullanıldıÄ?ında, bir sunucu sertifikası istenebilir ve denetlenebilir. Lütfen aramaların bir sertifika isteyecek ve sertifikaların geçerliliÄ?inin denetleyecek Å?ekilde yapılandırılıp yapılandırılmayacaÄ?ını seçiniz:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid ""
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked."
msgstr ""
" * asla: sertifika istenmeyecek ya da denetlenmeyecek;\n"
" * izin ver: bir sertifika istenecek, fakat gerekli görülmeyecek\n"
"     ve denetlenmeyecek;\n"
" * dene: bir sertifika istenecek ve denetlenecek, ancak\n"
"    bir sertifika alınamazsa önemsenmeyecek;\n"
" * talep et: bir sertifika istenecek, gerekli görülecek ve denetlenecek."

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:13002
msgid "If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr "EÄ?er sertifika denetimi etkinleÅ?tirilirse, tls_cacertdir ya da tls_cacertfile seçeneklerinden en az birinin /etc/nslcd.conf dosyasına konulması gerekecektir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Yapılandırılacak ad hizmetleri:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use the ldap datasource."
msgstr "Bu paketin çalıÅ?abilmesi için, /etc/nsswitch.conf dosyasını LDAP veri kaynaÄ?ını kullanacak Å?ekilde düzenlemeniz gerekiyor."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these changes."
msgstr "LDAP aramaları yapabilecek hizmetleri seçebilirsiniz. LDAP aramaları, aramalara son veri kaynaÄ?ı olarak eklenecektir. Bu deÄ?iÅ?iklikleri gözden geçirdiÄ?inizden emin olunuz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "LDAP nsswitch.conf dosyasından kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"AÅ?aÄ?ıdaki hizmetler aramalar için hâlâ LDAP'ı kullanacak Å?ekilde yapılandırılmıÅ?tır:\n"
" ${services}\n"
"fakat libnss-ldapd paketi kaldırılmak üzeredir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for most services, not cause problems, but host name resolution could be affected in subtle ways."
msgstr "LDAP'ı ad çözümlemesi için daha fazla kullanmayı planlamıyorsanız, bu girdileri çıkarmanız önerilir. 'ldap' girdisinin nsswitch.conf dosyasında kalması, çoÄ?u hizmet için sorun yaratmayacaktır, fakat makine adı çözümlemesi hafif biçimde etkilenebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if you choose to remove the entries now."
msgstr "Å?imdi /etc/nsswitch.conf dosyasını elle düzenleyebilir ya da girdilerin kendiliÄ?inden çıkarılmasını seçebilirsiniz. Girdilerin kendiliÄ?inden çıkarılmasını seçerseniz, /etc/nsswitch.conf dosyasında yapılan deÄ?iÅ?iklikleri denetlediÄ?inizden emin olunuz."


Reply to: