[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: yet another update neededHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debian-installer. 

The English template changed again (sorry for that...last minute
changes), and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

The new strings are related to EFI boot support in D-I, a quite
important item.

I would be grateful if you could take the time and update it.

Please coordinate with the person in your team who has commit access.
If, really, you can't do anything else, send the file to me
(preferrably compress it with gzip beforehand).

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 28 Sep 2012 06:58:24 +0200....roughly..:-)

Thanks in advance,

# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Recai Oktas <roktas@debian.org>, 2004, 2006.
# Osman Yuksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
# Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.
# Halil Demirezen <halild@bilmuh.ege.edu.tr>, 2004.
# Murat Demirten <murat@debian.org>, 2004.
# İsmail Baydan <ibaydan@gmail.com>, 2010.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-20 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-09-18 16:09+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.3\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid "Auto-configure networking?"
msgstr "Ağ otomatik yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:2001
msgid ""
"Networking can be configured either by entering all the information "
"manually, or by using DHCP (or a variety of IPv6-specific methods) to detect "
"network settings automatically. If you choose to use autoconfiguration and "
"the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Ağ, tüm bilgiler elle girilerek ya da DHCP (ya da IPv6'ya özel çeşitli "
"yollarla) yapılandırılabilir. Otomatik yapılandırma kullanmayı seçer ve "
"ağdan çalışır durumda bir yapılandırma alamazsanız otomatik yapılandırma "
"denemesinden sonra ağınızı elle yapılandırmak için size bir fırsat daha "
"verilecektir."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr ""
"Kullanılabilir durumda bir kablosuz ağ bulma girişimi başarısızlıkla "
"sonuçlandı."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} bir kablosuz ağ arayüzüdür. Lütfen ${iface} üzerinden kullanmak "
"istediğiniz kablosuz ağın adını (ESSID) girin. Mevcut ağlardan birini "
"kullanmak istiyorsanız bu alanı boş bırakın."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Geçersiz ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"\"${essid}\" geçersiz bir ESSID. ESSID'ler her türden karakteri içermekle "
"birlikte, en fazla ${max_essid_len} karakter uzunluğunda olabilir."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Bağlantı algılama için bekleme süresi (saniye cinsinde):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr ""
"Lütfen ağ bağlantı algılaması için beklemek istediğiniz en uzun süreyi girin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Geçersiz ağ bağlantı algılama bekleme zamanı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Girdiğiniz değer geçersiz. En uzun bekleme süresi pozitif bir tamsayı "
"olmalıdır."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr "${essid_list} ESSID'yi elle gir"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Wireless network:"
msgstr "Kablosuz ağ:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Kurulum esnasında kullanılacak olan kablosuz ağı seçin."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "IPv6 otomatik olarak yapılandırılmaya çalışılıyor..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Link-lokal adresi bekleniyor..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Ağınız DHCPv6 ile yapılandırılıyor"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresi:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "The IP address is unique to your computer and may be:"
msgstr "IP adresi bilgisayarınıza özeldir ve şu şekillerde olabilir:"

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid ""
" * four numbers separated by periods (IPv4);\n"
" * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6)."
msgstr ""
" * Noktayla ayrılmış dört sayı (IPv4);\n"
" * İki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık karakter blokları (IPv6)."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "You can also optionally append a CIDR netmask (such as \"/24\")."
msgstr ""
"İsterseniz IP adresinin sonuna CIDR ağ maskesi de ekleyebilirsiniz (örneğin "
"\"/24\")."

#. Type: string
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:1001
msgid "If you don't know what to use here, consult your network administrator."
msgstr "Eğer buraya ne girileceğini bilmiyorsanız ağ yöneticinize danışın."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "IP adres biçimi hatalı"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Girdiğiniz IP adresi yanlış biçimlenmiş. IP adresi, IPv4 adresleri için her "
"'x' sayısı 255'ten büyük olmayan x.x.x.x biçiminde, ya da IPv6 adresleri "
"için iki nokta üst üste işareti ile ayrılmış 16'lık tabandaki ardışık "
"rakamlar biçiminde olmalıdır. Lütfen tekrar deneyin."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid "IPv6 unsupported on point-to-point links"
msgstr "IPv6, noktadan noktaya bağlantılarda desteklenmez."

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl6:
#: ../netcfg-static.templates:7001
msgid ""
"IPv6 addresses cannot be configured on point-to-point links.  Please use an "
"IPv4 address, or go back and select a different network interface."
msgstr ""
"IPv6 adresleri noktadan-noktaya bağlantılarda yapılandırılamaz. Lütfen bir "
"IPv4 adresi kullanın ya da geri dönüp başka bir ağ arayüzü seçin."

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Sürüm güncellemeleri arşivi taranıyor..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "güvenlik güncellemeleri (${SEC_HOST} adresinden)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "sürüm güncellemeleri"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Kullanılacak hizmetler:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian, sürüm güncellemeleri için iki farklı hizmete sunar: güvenlik "
"güncellemeleri ve sürüm güncellemeleri."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Güvenlik güncellemeleri sisteminizin saldırılar karşısında güvenli durumda "
"kalmasına yardımcı olur. Bu hizmeti etkinleştirmeniz şiddetle tavsiye edilir."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Sürüm güncellemeleri, görece sık değişen ve en son sürümünün kullanılmaması "
"halinde yararı azalan yazılımların daha güncel sürümlerini sağlamaktadır. "
"Sürüm güncellemeleri aynı zamanda gerileme hatalarının düzeltmelerini de "
"sağlar.  Bu hizmet yalnızca kararlı ve eskikararlı sürümler için mevcuttur."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Kullanılacak arayüz:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Yapılandırma için debconf kullanan paketler ortak bir görüntü ve izlenim "
"verirler. Paketlerin yapılandırmada kullanacağı arayüz türünü seçebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "'Hiçbiri' seçeneği hiçbir soru sormaz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Metin"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "'Metin' geleneksel yalın metin arayüzüdür."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "'Newt' tam ekran, karakter tabanlı bir arayüzdür."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr "'GTK' birçok görsel ortamda kullanılabilen bir görsel arayüzdür."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "Doğrulanmış SSH anahtarları indirilemedi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr ""
"Doğrulanmış SSH anahtarları ${LOCATION} konumundan indirilirken bazı "
"sorunlar yaşandı."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Partitions to assemble:"
msgid "EFI partition too small"
msgstr "Birleştirilecek bölümler:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../partman-efi.templates:8001
msgid ""
"EFI boot partitions on this architecture cannot be created with a size less "
"than 35 MB. Please make the EFI boot partition larger."
msgstr ""

Reply to: