[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian InstallerHi,

Sorina Sandu's GSOC work about link detection and wireless network
selection in D-I has been merged into the main repository for netcfg.

This involves some templates changes. These will not be included in
D-I beta1 which is about to be released. Still, it would be great if
people could update their translations.

Please preferrably commit the needed update in place
(packages/po/sublevel6 in D-I SVN repository).

If you can't (no commit access yet...or trouble in committing), please
send updates to me.

Thanks in advance,

# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Recai Oktas <roktas@debian.org>, 2004, 2006.
# Osman Yuksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
# Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.
# Halil Demirezen <halild@bilmuh.ege.edu.tr>, 2004.
# Murat Demirten <murat@debian.org>, 2004.
# İsmail Baydan <ibaydan@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-21 14:44+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr ""
"Kullanılabilir durumda bir kablosuz ağ bulma girişimi başarısızlıkla "
"sonuçlandı."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the "
#| "ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you "
#| "would like to use any available network, leave this field blank."
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} bir kablosuz ağ arayüzüdür. Lütfen ${iface} üzerinden kullanmak "
"istediğiniz kablosuz ağın adını (ESSID) girin. Mevcut ağlardan birisini "
"kullanmak istiyorsanız bu alanı boş bırakın."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Geçersiz ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 "
#| "characters, but may contain all kinds of characters."
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"\"${essid}\" geçersiz bir ESSID. ESSID'ler her türden karakteri içermekle "
"birlikte, en fazla 32 karakterden oluşur."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Bağlantı algılama için bekleme süresi (saniye cinsinde):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr ""
"Lütfen ağ bağlantı algılaması için beklemek istediğiniz en uzun süreyi girin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr "Geçersiz ağ bağlantı algılama bekleme zamanı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Girdiğiniz değer geçersiz. En uzun bekleme süresi pozitif bir tamsayı "
"olmalıdır."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Type of wireless network:"
msgid "Wireless network:"
msgstr "Kablosuz ağ türü:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Choose the next step in the install process:"
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Kurulumun bir sonraki adımını seçin:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Sürüm güncellemeleri arşivi taranıyor..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "güvenlik güncellemeleri (${SEC_HOST} adresinden)"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "sürüm güncellemeleri"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Kullanılacak hizmetler:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian, sürüm güncellemeleri için iki farklı hizmete sunar: güvenlik "
"güncellemeleri ve sürüm güncellemeleri."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Güvenlik güncellemeleri sisteminizin saldırılar karşısında güvenli durumda "
"kalmasına yardımcı olur. Bu hizmeti etkinleştirmeniz şiddetle tavsiye edilir."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Sürüm güncellemeleri, görece sık değişen ve en son sürümünün kullanılmaması "
"halinde yararı azalan yazılımların daha güncel sürümlerini sağlamaktadır. "
"Sürüm güncellemeleri aynı zamanda gerileme hatalarının düzeltmelerini de "
"sağlar.  Bu hizmet yalnızca kararlı ve eskikararlı sürümler için mevcuttur."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Kullanılacak arayüz:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Yapılandırma için debconf kullanan paketler ortak bir görüntü ve izlenim "
"verirler. Paketlerin yapılandırmada kullanacağı arayüz türünü seçebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Hiçbiri"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "'Hiçbiri' seçeneği hiçbir soru sormaz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Metin"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "'Metin' geleneksel yalın metin arayüzüdür."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "'Newt' tam ekran, karakter tabanlı bir arayüzdür."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr "'GTK' birçok görsel ortamda kullanılabilen bir görsel arayüzdür."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "Doğrulanmış SSH anahtarları indirilemedi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr ""
"Doğrulanmış SSH anahtarları ${LOCATION} konumundan indirilirken bazı "
"sorunlar yaşandı."

Reply to: