[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#672330] po-debconf://libnss-ldap/tr.poOn 30.06.2012 08:48, Mert Dirik wrote:
Koordinasyon sayfasındaki hatalı girdiyi düzeltme amacıyla gönderilmiştir.


Reply to: