[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#661785] po-debconf://ca-certificates/tr.poKoordinasyon sayfasındaki hatalı girdiyi düzeltme amacıyla gönderilmiştir.


Reply to: