[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#659879] po-debconf://strongswan/tr.poKoordinasyon sayfasındaki hatalı girdiyi düzeltme amacıyla gönderilmiştir.


Reply to: