[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://postfixgayet iyi, eline sağlık.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Postfix destekleyemediği bir çekirdeğe rağmen kurulsun mu?"
desteklenmeyen çekirdeğe rağmen

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from<root>: please do not make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to."
msgstr "\"mailname\" ağ alan adı içermeyen tüm adresleri tanımlamak için kullanılacak ağ alan adıdır. Bu tutum<root>  kullanıcısına gelecek ya da ondan gidecek tüm postaları da kapsar: 'root' kullanıcısı sizden aksini istemedikçe makinenizin root@example.org adresinden posta göndermesini sağlamayınız."
mailname yukarıda bahsedilen posta adı kısmı sanırım.
bir de "göndermemesini sağlayınız" daha açık olur.


#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Posta Kutusu üst sınırı (bayt):"
boyutu üst sınırı


Reply to: