[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://mysql-5.5Tayfa,
Son çevirisi Gürkan ASLAN tarafından yapılmış ilgili çeviriyi tamamlamak amacındayım.

Atila KOÇ


Reply to: