[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#661704] po-debconf://netselect--- eskinets.po    2012-02-29 16:57:16.217247800 +0200
+++ netselect.po    2012-02-29 17:00:18.339734500 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: netselect\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: netselect@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-02-26 07:37+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-22 01:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 17:00+0200\n"
 "Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
@@ -34,7 +34,7 @@
#| "permissions to work properly, ordinary users cannot run it unless it is "
 #| "installed this way."
msgid "Netselect can be installed with the set-user-id bit set, so that it will run with the permissions of the \"root\" user. Since netselect needs these permissions to work properly, unprivileged users cannot run it unless it is installed this way." -msgstr "Netselect, kullanıcı kimliğine ayarlama biti ayarlanmış bir biçimde (set-user-id) kurularak \"root\" kullanıcısının izinleriyle çalışabilir. Netselect düzgün çalışmak için bu izinlere ihtiyaç duyar ve bu şekilde kurulmadığı sürece sıradan kullanıcılar tarafından çalıştırılamaz." +msgstr "Netselect, kullanıcı kimliğine ayarlama biti ayarlanmış bir biçimde (set-user-id) kurularak \"root\" kullanıcısının izinleriyle çalışabilir. Netselect düzgün çalışmak için bu izinlere ihtiyaç duyar ve bu şekilde kurulmadığı sürece sıradan kullanıcılar tarafından çalıştırılamaz."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -43,5 +43,5 @@
 #| "Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by "
 #| "default.  If in doubt, it is suggested to leave it disabled."
msgid "Enabling this feature may be a security risk. If in doubt, it is suggested to leave it disabled." -msgstr "Bu özelliği etkinleştirmek olası güvenlik sorunlarına yol açabilir. Karar veremediyseniz, özelliği kapalı halde bırakmanız tavsiye edilir." +msgstr "Bu özelliği etkinleştirmek olası güvenlik sorunlarına yol açabilir. Karar veremediyseniz, özelliği kapalı halde bırakmanız önerilir."Reply to: