[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://nvidia-support--- eskinvidia.po    2012-02-14 16:52:00.927684100 +0200
+++ nvidia-support.po  2012-02-28 01:11:26.389688300 +0200
@@ -40,7 +40,7 @@
 #. Description
 #: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation procedure may have failed and left these behind. These files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be removed before the package installation can continue." -msgstr "Sisteminizde \"nvidia-installer\"dan arta kalmış bazı dosyalar bulunuyor. Bu dosyalar muhtemelen özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün doğrudan *.run dosyası kullanılarak yapılmış eski bir kurulumundan kalma dosyalardır. Kaldırma süreci başarısız olmuş ve arkasında bu dosyaları bırakmış olabilir. Bu dosyalar özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün paketleriyle çakışmaktadır ve paket kurulumuna devam edilmeden önce kaldırılmalıdır." +msgstr "Sisteminizde hâlâ \"nvidia-installer\"dan arta kalmış bazı dosyalar bulunuyor. Bu dosyalar muhtemelen özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün doğrudan *.run dosyası kullanılarak yapılmış eski bir kurulumundan kalma dosyalardır. Kaldırma süreci başarısız olmuş ve arkasında bu dosyaları bırakmış olabilir. Bu dosyalar özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün paketleriyle çakışmaktadır ve paket kurulumuna devam edilmeden önce kaldırılmalıdır."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -52,7 +52,7 @@
 #. Description
 #: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "The following libraries were found on your system and conflict with the current installation of the NVIDIA graphics drivers:" -msgstr "Sisteminizde aşağıdaki kitaplıklar bulundu. Bu kitaplıklar NVIDIA grafik sürücüsü kurulumuyla çakışıyor:" +msgstr "Sisteminizde aşağıdaki kitaplıklar bulundu. Bu kitaplıklar NVIDIA grafik sürücüsünün şimdiki kurulumuyla çakışıyor:"

 #. Type: boolean
 #. Description
# Turkish translation of nvidia-support debconf template.
# Copyright (C) 2012
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
#
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20111111+2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-10 17:17+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-28 01:11+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run 'nvidia-installer --uninstall'?"
msgstr "'nvidia-installer --uninstall' çalıÅ?tırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "The 'nvidia-installer' program was found on your system. This is probably left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics driver, installed using the NVIDIA *.run file directly. This installation is incompatible with the Debian packages. To install the Debian packages safely, it is therefore neccessary to undo the changes performed by 'nvidia-installer'."
msgstr "Sisteminizde 'nvidia-installer' programı bulundu. Bu program muhtemelen, doÄ?rudan NVIDIA'nın *.run dosyası kullanılarak yapılmıÅ? eski bir özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsü kurulumundan kalma bir programdır. Bu kurulum Debian paketleriyle uyumlu deÄ?ildir. Debian paketlerinin düzgün bir Å?ekilde kurulabilmesi için öncelikle 'nvidia-installer'ın yaptıÄ?ı deÄ?iÅ?iklikler geri alınmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgstr "'nvidia-installer' dosyaları silinsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
msgid "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation procedure may have failed and left these behind. These files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics driver and must be removed before the package installation can continue."
msgstr "Sisteminizde hâlâ \"nvidia-installer\"dan arta kalmıÅ? bazı dosyalar bulunuyor. Bu dosyalar muhtemelen özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün doÄ?rudan *.run dosyası kullanılarak yapılmıÅ? eski bir kurulumundan kalma dosyalardır. Kaldırma süreci baÅ?arısız olmuÅ? ve arkasında bu dosyaları bırakmıÅ? olabilir. Bu dosyalar özgür olmayan NVIDIA grafik sürücüsünün paketleriyle çakıÅ?maktadır ve paket kurulumuna devam edilmeden önce kaldırılmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Ã?akıÅ?an kitaplık dosyaları kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "The following libraries were found on your system and conflict with the current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgstr "Sisteminizde aÅ?aÄ?ıdaki kitaplıklar bulundu. Bu kitaplıklar NVIDIA grafik sürücüsünün Å?imdiki kurulumuyla çakıÅ?ıyor:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "These libraries are most likely remnants of an old installation using the nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg. It should be safe to delete them."
msgstr "Bu kitaplıklar büyük olasılıkla nvidia-installer'ı kullanan eski bir kurulumun kalıntılarıdır ve dpkg aracılıÄ?ıyla yönetilen hiçbir pakete ait deÄ?ildir. Bu kitaplıkları silmek tehlikesizdir."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Uyumsuz nvidia çekirdek modülü yüklendi"

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr "Kurulan nvidia sürücüsü (sürüm ${new-version}) Å?u an yüklü bulunan nvidia çekirdek modülleri ile (sürüm ${running-version}) uyuÅ?muyor."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgstr "X sunucusu, OpenGL ya da GPGPU uygulamaları düzgün çalıÅ?mayabilir."

#. Type: note
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the installation has finished. You can also stop the X server (usually by stopping the login manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the module (rmmod nvidia) and restart the X server."
msgstr "Bu durumu düzeltmenin en kolay yolu kurulum tamamlandıktan sonra makineyi yeniden baÅ?latmaktır. Makineyi yeniden baÅ?latmak yerine X sunucusunu durdurup (genelde oturum açma yöneticisini durdurarak, gdm3, kdm ya da xdm gibi) modülü kaldırdıktan sonra (rmmod nvidia) X sunucusunu yeniden baÅ?latabilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "Conflicting nouveau kernel module loaded"
msgstr "Ã?akıÅ?an nouveau çekirdek modülü yüklendi"

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "The free 'nouveau' kernel module is currently loaded and conflicts with the non-free 'nvidia' kernel module."
msgstr "Å?u an özgür 'nouveau' çekirdek modülü yüklü durumda ve bu modül özgür olmayan 'nvidia' çekirdek modülüyle çakıÅ?ıyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation has finished."
msgstr "Bu durumu düzeltmenin en kolay yolu kurulum tamamlandıktan sonra makineyi yeniden baÅ?latmaktır."


Reply to: