[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://dbconfig-common/tr.poharika olmuş

On 22.02.2012 12:23, Atila KOÇ wrote:


 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:7001
 msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
-msgstr "${pkg} paketinin veritabanının yapılandırması dbconfig-common geri alınsın mı?" +msgstr "${pkg} paketinin veritabanının yapılandırması dbconfig-common ile geri alınsın mı?"

paketinin'ler kaldırılabilir mi diye merak etmemin sebebi böyle yerlerdi. -nın -nın durumları hiç hoşuma gitmiyor.


 #. Type: string
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:20001
 msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
-msgstr "Uzak ${dbvendor} sunucusunun makine adını giriniz."
+msgstr "Uzak ${dbvendor} hizmetini veren makine adını giriniz."
server=sunucu. de facto. eski hali çok iyi. #. Type: select
 #. Choices
@@ -448,7 +448,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local unix socket (this provides the best performance). However, if you would like to connect with a different method, or to a different server entirely, select an option from the choices below." -msgstr "Öntanımlı olarak ${pkg} MySQL sunucuya yerel bir unix soket üzerinden bağlanacak şekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi başarımı sağlayacaktır). Bununla birlikte, başka bir yöntemle bağlanmak ya da hepten başka bir sunucuya bağlanmak isterseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz." +msgstr "Öntanımlı olarak ${pkg} MySQL sunucuya yerel bir unix soketi üzerinden bağlanacak şekilde yapılandırılacaktır (bu en iyi başarımı sağlayacaktır). Bununla birlikte, başka bir yöntemle bağlanmak ya da hepten başka bir sunucuya bağlanmak isterseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini seçiniz."
mysql sunucusuna #. Type: password
 #. Description
@@ -547,7 +547,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not required, since authentication is done at the system level." -msgstr "Olağan bir PostgreSQL kurulumda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldığı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz." +msgstr "Sıradan bir PostgreSQL kurulumda yetkilendirme sistem seviyesinde yapıldığı için bir veritabanı parolasına gerek duyulmaz."
installation dediği sistemdeki kurulmuş vaziyetteki paket mi yoksa o an yürütülmekte olan kurulum süreci mi? birincisiyse şöyle düzeltilmeli: "Sıradan bir PostgreSQL kurulum işleminde..."
ikincisiyse şöyle düzeltilmeli: "Sıradan bir PostgreSQL kurulumunda..."
Reply to: