[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

isc-dhcp 4.2.2-2.1: Please update debconf PO translation for the package isc-dhcpHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on isc-dhcp pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, March 01, 2012.

Thanks,

# Turkish translation of dhcp3.
# This file is distributed under the same license as the dhcp3 package.
# Mehmet Türker<mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dhcp3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isc-dhcp@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-07 18:58-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-31 15:22+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:2001
msgid "Servers the DHCP relay should forward requests to:"
msgstr "DHCP relay isteklerinin yönlendirileceği DHCP sunucuları:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:2001
msgid ""
"Please enter the hostname or IP address of at least one DHCP server to which "
"DHCP and BOOTP requests should be relayed."
msgstr ""
"Lütfen DHCP ve BOOTP isteklerinin yönlendirilmesi gereken en az bir DHCP "
"sunucusunun adı veya IP adresini komut satırında belirtin."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:2001
msgid ""
"You can specify multiple server names or IP addresses (in a space-separated "
"list)."
msgstr ""
"Birden fazla sunucu adı veya IP adresi (boşluk karakterleriyle ayrılmış "
"olarak) belirtilebilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:3001
msgid "Interfaces the DHCP relay should listen on:"
msgstr "DHCP sunucusunun dinlemesi gereken ağ arayüzleri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:3001
msgid ""
"Please specify which network interface(s) the DHCP relay should attempt to "
"configure. Multiple interface names should be entered as a space-separated "
"list."
msgstr ""
"Lütfen DHCP relay'in yapılandırmayı denemesini istediğiniz ağ arayüzlerini "
"isimlerini boşluk bırakarak bir liste halinde belirtin."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:3001
msgid ""
"Leave this field blank to allow for automatic detection and configuration of "
"network interfaces by the DHCP relay, in which case only broadcast "
"interfaces will be used (if possible)."
msgstr ""
"Ağ arayüzlerinin DHCP relay tarafından otomatik algılanıp yapılandırılması "
"için bu alanı boş bırakın. Eğer mümkünse sadece broadcast arayüzleri "
"kullanılacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:4001
msgid "Additional options for the DHCP relay daemon:"
msgstr "DHCP relay sunucusu için ek seçenekler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:4001
msgid "Please specify any additional options for the DHCP relay daemon."
msgstr "Lütfen DHCP anahtarlama (relay) sunucusu için ek seçenekleri belirtin."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-relay.templates:4001
msgid "For example: '-m replace' or '-a -D'."
msgstr "Örnek: '-m replace' ya da '-a -D'."

#. Type: note
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:2001
msgid "Manual configuration required after installation"
msgstr "DHCP sunucusu kurulumdan sonra elle yapılandırma gerektirir"

#. Type: note
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "After the DHCP server is installed, you will need to manually configure "
#| "it by editing the file /etc/isc-dhcp/dhcpd.conf. Please note that the "
#| "dhcpd.conf supplied is just a sample, and must be adapted to the network "
#| "environment."
msgid ""
"After the DHCP server is installed, you will need to manually configure it "
"by editing the file /etc/dhcp/dhcpd.conf. Please note that the dhcpd.conf "
"supplied is just a sample, and must be adapted to the network environment."
msgstr ""
"DHCP sunucusu kurulduktan sonra /etc/isc-dhcp/dhcpd.conf dosyasını "
"düzenleyerek elle yapılandırmalısınız. Lütfen aklınızda bulunsun, paketle "
"birlikte örnek bir dhcpd.conf dosyası sağlanmıştır. Fakat bu dosya sadece "
"düzenlenmesi gereken bir örnektir ve bunu kendi ağ ortamınıza uyarlamanız "
"gerekir."

#. Type: note
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:2001
msgid "Please configure the DHCP server as soon as the installation finishes."
msgstr "Lütfen kurulum biter bitmez DHCP sunucusunu yapılandırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:3001
msgid "Network interfaces on which the DHCP server should listen:"
msgstr "DHCP sunucusunun dinleyeceği ağ arayüzleri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:3001
msgid ""
"Please specify on which network interface(s) the DHCP server should listen "
"for DHCP requests. Multiple interface names should be entered as a space-"
"separated list."
msgstr ""
"Lütfen DHCP sunucusunun DHCP isteklerini dinlemesi gereken ağ arayüzlerini "
"belirtin. Birden fazla arayüz ismi var ise bunlar boşluklarla ayrılmış bir "
"liste halinde girilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../isc-dhcp-server.templates:3001
msgid ""
"The interfaces will be automatically detected if this field is left blank."
msgstr "Bu alan boş bırakılırsa arayüzler otomatik olarak bulunacaktır."

#~ msgid "Non-authoritative version of DHCP server"
#~ msgstr "DHCP sunucusunun yetkisiz (Non-authoritative) sürümü"

#~ msgid "The version 3 DHCP server is non-authoritative by default."
#~ msgstr ""
#~ "Sürüm 3 DHCP sunucusu öntanımlı olarak yetkisiz (non-authoritative) "
#~ "durumda geliyor."

#~ msgid ""
#~ "This means that if a client requests an address that the server knows "
#~ "nothing about and the address is incorrect for that network segment, the "
#~ "server will _not_ send a DHCPNAK (which tells the client it should stop "
#~ "using the address). If you want to change this behavior, you must "
#~ "explicitly state in dhcpd.conf what network segments your server is "
#~ "authoritative for using the 'authoritative' statement."
#~ msgstr ""
#~ "Bunun anlamı eğer bir istemci, sunucunun hakkında birşey bilmediği bir "
#~ "adres isterse ve bu adres bu ağ kesimi için doğru değilse, sunucu "
#~ "(istemciye bu adresi kullanmayı bırakmasını söyleyen) bir DHCPNAK "
#~ "_göndermeyecektir_. Eğer bu davranışı değiştirmek isterseniz, dhcpd.conf "
#~ "dosyasında hangi ağ kesimlerinin yetkili olduğunu 'authoritative' "
#~ "satırını kullanarak açıkça belirtmeniz gerekir."

#~ msgid "Change in default behaviour of the next-server directive"
#~ msgstr ""
#~ "\"next-server\" (sonraki sunucu) yönergesinin varsayılan davranışında "
#~ "değişiklik"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "From version 3.0.3, the DHCP server's default value of the next-server "
#~| "directive has changed. If you are network booting clients, and your TFTP "
#~| "server is your DHCP server, you need to explicitly set a next-server "
#~| "directive to state this. Please see /usr/share/doc/isc-dhcp-server/NEWS."
#~| "Debian.gz and /usr/share/doc/isc-dhcp-common/RELNOTES.gz for more "
#~| "information."
#~ msgid ""
#~ "From version 3.0.3, the DHCP server's default value of the next-server "
#~ "directive has changed. If you are network booting clients, and your TFTP "
#~ "server is your DHCP server, you need to explicitly set a next-server "
#~ "directive to state this. Please see /usr/share/doc/dhcp3-server/NEWS."
#~ "Debian.gz and /usr/share/doc/dhcp3-common/RELNOTES.gz for more "
#~ "information."
#~ msgstr ""
#~ "Sürüm 3.0.3 ten beri, DHCP sunucusunun sonraki-sunucu yönergesi öntanımlı "
#~ "değeri değişmiştir. Eğer ağ üzerinden başlatılan (boot) istemcileriniz "
#~ "mevcut ise, ve TFTP sunucunuz aynı zamanda DHCP sunucu ise, bunu "
#~ "belirtmek için bir \"next-server\" (sonraki sunucu) yönergesi "
#~ "tanımlamanız gerekir. Lütfen daha fazla bilgi için /usr/share/doc/isc-"
#~ "dhcp-server/NEWS.Debian.gz ve /usr/share/doc/isc-dhcp-common/RELNOTES.gz "
#~ "dosyalarına bakın."

#~ msgid "dhclient-script moved"
#~ msgstr "dhclient-script taşındı"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "As of 3.0.4-2, dhclient-script is installed in /sbin and is no longer "
#~| "registered as a configuration file. /etc/isc-dhcp/dhclient-script "
#~| "appears to have been modified at some point, so it has not been removed. "
#~| "However it is no longer being used."
#~ msgid ""
#~ "As of 3.0.4-2, dhclient-script is installed in /sbin and is no longer "
#~ "registered as a configuration file. /etc/dhcp3/dhclient-script appears to "
#~ "have been modified at some point, so it has not been removed. However it "
#~ "is no longer being used."
#~ msgstr ""
#~ "Sürüm 3.0.4-2 ile birlikte dhclient-script /sbin içine kurulur ve artık "
#~ "bir yapılandırma dosyası değildir. /etc/isc-dhcp/dhclient-script bir "
#~ "noktasında değiştirilmiş gibi gözüküyor, buyüzden silinmeyecek. Fakat "
#~ "artık kullanılmayacaktır."

#~ msgid ""
#~ "Please consider using the hook infrastructure (see dhclient-script(8) for "
#~ "more information) instead of modifying dhclient-script."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen dhclient-script betiğini değiştirmek yerine hook altyapısını (daha "
#~ "fazla bilgi için dhclient-script(8) kısmına gözatın) kullanmayı tercih "
#~ "edin."

#~ msgid "dhclient needs restarting"
#~ msgstr "dhclient takrar başlatmayı gerektiriyor"

#~ msgid ""
#~ "As always, dhclient is not restarted on upgrade, so you are still running "
#~ "the previous version of dhclient. You can restart it by doing an ifdown "
#~ "and ifup on the interface(s) that are configured to use DHCP, or by "
#~ "explicitly killing and restarting dhclient."
#~ msgstr ""
#~ "Herzamanki gibi dhclient güncellenmelerde tekrar başlatılmıyor, "
#~ "dolayısıyla hala dhclient'ın eski sürümünü kullanıyorsunuz. DHCP kullanan "
#~ "arayüzler için birer ifdown ve ifup yaparak tekrar başlatabilirsiniz, "
#~ "yada tamamen öldürüp dhclient'ı tekrar başlatabilirsiniz."

#~ msgid ""
#~ "Naturally, you should exercise caution if you are managing a remote "
#~ "server via an interface using DHCP."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer uzak bir sunucuyu DHCP kullanan bir arayüz üzerinden yönetiyorsanız "
#~ "doğal olarak dikkatli olmalısınız."

#~ msgid ""
#~ "Please enter a space-separated list of interfaces names (e.g. eth0)  on "
#~ "which the server should answer DHCP requests."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen boşluklarla ayrılmış şekilde sunucunun DHCP isteklerine cevap "
#~ "vereceği arayüz isimleri (örn: eth0) listesi girin."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The names of the network interfaces that dhcrelay should attempt to "
#~ "configure may be specified on the command line using the -i option. If no "
#~ "interface names are specified on the command line dhcrelay will identify "
#~ "all network interfaces, elimininating non-broadcast interfaces if "
#~ "possible, and attempt to configure each interface."
#~ msgstr ""
#~ "Dhcrelay'in yapılandırmaya teşebbüs edeceği ağ arayüzlerinin isimleri "
#~ "komut satırında -i seçeneği kullanılarak belirtilebilir. Eğer komut "
#~ "satırında bir arayüz ismi belirtilmez ise; dhcrelay, eğer mümkünse \"non-"
#~ "broadcast\" arayüzleri elimine ederek, bütün ağ arayüzlerini tanıyacak ve "
#~ "her bir arayüzü yapılandıracaktır."

#~ msgid ""
#~ "You can enter one or more valid interface names, like eth0. If you want "
#~ "to serve DHCP request on more than one interface, please separate them "
#~ "with spaces. If you want dhcpd to figure out the interface leave this "
#~ "parameter blank."
#~ msgstr ""
#~ "eth0 gibi bir veya daha fazla geçerli arayüz ismi girebilirsiniz. Eğer "
#~ "DHCP isteğini birden fazla arayüz üzerinden sunmak isterseniz, lütfen "
#~ "bunları boşluk karakterleriyle ayırın. Eğer dhcpd'nin arayüze kendisinin "
#~ "karar vermesini isterseniz bu parametreyi boş bırakın."

#~ msgid "On what network interfaces should the DHCP server listen?"
#~ msgstr "DHCP sunucusu hangi ağ arayüzlerini dinlemeli?"

Reply to: