[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://ca-certificates/tr.po--- ca-certificates_rfr    2012-02-21 20:23:27.664945077 +0200
+++ ca-certificates.po    2012-02-21 20:35:26.784972610 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: ca-certificates\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ca-certificates@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-22 14:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-20 13:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-21 20:35+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -60,8 +60,8 @@
 " - no : new CA certificates will not be installed by default;\n"
 " - ask: prompt for each new CA certificate."
 msgstr ""
-" - evet: yeni SY sertifikalarına güvenilecek ve yüklenecek;\n"
-" - hayır: öntanımlı olarak yeni SY sertifikaları yüklenmeyecek;\n"
+" - evet: yeni SY sertifikalarına güvenilecek ve kurulacak;\n"
+" - hayır: öntanımlı olarak yeni SY sertifikaları kurulmayacak;\n"
 " - sor: her yeni SY sertifikası için görüş istenecek."

 #. Type: multiselect
@@ -86,11 +86,11 @@
 #. Description
 #: ../templates:5001
msgid "This package installs common CA (Certificate Authority) certificates in /usr/share/ca-certificates." -msgstr "Bu paket /usr/share/ca-certificates dizinine yaygın SY (Sertifika Yetkilisi) sertifikalarını yükler." +msgstr "Bu paket /usr/share/ca-certificates dizinine yaygın SY (Sertifika Yetkilisi) sertifikalarını kurar."

 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../templates:5001
msgid "Please select the certificate authorities you trust so that their certificates are installed into /etc/ssl/certs. They will be compiled into a single /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt file." -msgstr "/etc/ssl/certs dizinine sertifikaları yüklenecek güvendiğiniz sertifika yetkililerini seçiniz. Bu kök sertifikaları /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt dosyasında toplanacaktır." +msgstr "Lütfen güvendiğiniz sertifika yetkililerini seçiniz. Güvendiğiniz yetkililerin sertifikaları /etc/ssl/certs dizinine kurulacak ve aynı zamanda /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt dosyasında toplanacaktır."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca-certificates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ca-certificates@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-22 14:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 20:35+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "ca-certificates configuration"
msgstr "ca-certificates yapılandırması"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "yes"
msgstr "evet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "no"
msgstr "hayır"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "ask"
msgstr "sor"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "Trust new certificates from certificate authorities?"
msgstr "Sertifika yetkililerinin yeni sertifikalarına güvenilsin mi?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid "This package may install new CA (Certificate Authority) certificates when upgrading. You may want to check such new CA certificates and select only certificates that you trust."
msgstr "Bu paket yükseltme sırasında yeni bir Sertifika Yetkilisi (SY) kurabilir. Olası yeni SY sertifikalarını denetlemek ve yalnızca güvendiÄ?iniz sertifikaları kullanmak isteyebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
" - yes: new CA certificates will be trusted and installed;\n"
" - no : new CA certificates will not be installed by default;\n"
" - ask: prompt for each new CA certificate."
msgstr ""
" - evet: yeni SY sertifikalarına güvenilecek ve kurulacak;\n"
" - hayır: öntanımlı olarak yeni SY sertifikaları kurulmayacak;\n"
" - sor: her yeni SY sertifikası için görüÅ? istenecek."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "New certificates to activate:"
msgstr "EtkinleÅ?tirilecek yeni sertifikalar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "During upgrades, new certificates will be added. Please choose those you trust."
msgstr "Yükseltmeler sırasında yeni sertifikalar eklenecektir. Lütfen güvendiklerinizi seçiniz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Certificates to activate:"
msgstr "EtkinleÅ?tirilecek sertifikalar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This package installs common CA (Certificate Authority) certificates in /usr/share/ca-certificates."
msgstr "Bu paket /usr/share/ca-certificates dizinine yaygın SY (Sertifika Yetkilisi) sertifikalarını kurar."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please select the certificate authorities you trust so that their certificates are installed into /etc/ssl/certs. They will be compiled into a single /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt file."
msgstr "Lütfen güvendiÄ?iniz sertifika yetkililerini seçiniz. GüvendiÄ?iniz yetkililerin sertifikaları /etc/ssl/certs dizinine kurulacak ve aynı zamanda /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt dosyasında toplanacaktır."


Reply to: