[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openldap/tr.pomsgstr "LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine sunucuda varolan arama tabanlarına karşılık gelen bir çok LDIF dosyası kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüğü yerde yükseltmeden önceki sunucu sürümünüzle değiştirilecektir."
yükseltmeden lafında kastedilen şeyin isim olan 'yükseltme'den olduğu burada anlaşılmıyor. sanki "yükseltmeden gelmeyiniz" cümlesinde olduğu gibi sanılabiliyor (önce yükseltin, sonra gelin dermiş gibi.) halbuki kastedilen şey upgrade'den önceki sürüm, yani upgrade yapılmadan önceki sürüm. yükseltme işleminden önceki sürüm ya da yükseltme işlemi yapılmadan önceki sürüm denilirse anlam belirsizliği ve kafa karışıklığı giderilmiş olur.

"Yeni bir OpenLDAP sürümüne yükseltmeden önce, LDAP dizinlerindeki verilerinizin dökümü LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin dosyalarına kaydedilebilir."
burada yükseltilen şey eğer ki veriler ise ilk cümle hatalıdır. doğrusu "Yeni bir OpenLDAP sürümüne yükseltilmeden önce," şeklinde olmalıdır. Yok eğer yükseltilen şey veriler değil ise de cümle hala açık değil.

Daha sonra 'dpk-reconfigure slapd' komutunu çalıştırarak yeniden yapılandırabilirsiniz."
dpkg-reconfigure

+msgstr "DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıştır. Örneğin, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=com' temel DN oluşumuna neden olacaktır."
konuya hakim değilim ama son cümlenin orjinalindeki directory lafı çeviride eksik sanki.

slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz."
slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz." artık kendi önerilerimi de düzeltiyorum.

+msgstr "Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve ${location} konumundan 'slapadd' çalıştırın."
'slapadd' komutunu çalıştırın
Reply to: