[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://openssl/tr.po--- openssl_rfr    2012-02-20 11:41:04.135213067 +0200
+++ openssl.po    2012-02-20 11:55:38.607610846 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: openssl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: openssl@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-13 20:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-16 14:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-20 11:55+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -20,25 +20,25 @@
 #. Description
 #: ../libssl1.0.0.templates:1001
 msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
-msgstr "Yeni yordamlıkları kullanmaları için yeniden başlatılacak hizmetler:" +msgstr "Yeni kitaplıkları kullanmaları için yeniden başlatılacak hizmetler:"

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH server (sshd) should not affect any existing connections." -msgstr "OpenSSL paketinin bu sürümü bazı güvenlik sorunlarını düzeltmiştir. Hizmetler yeniden başlatılmadıkça bu düzeltmeleri kullanamayacaklar. SSH sunucunun (sshd) yeniden başlatılması kurulu bağlantıları etkilemeyecektir." +msgstr "OpenSSL paketinin bu sürümü bazı güvenlik sorunlarını düzeltmiştir. Hizmetler yeniden başlatılmadıkça bu düzeltmeleri kullanamayacaklar. SSH sunucusunun (sshd) yeniden başlatılması kurulu bağlantıları etkilemeyecektir."

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Please check the list of detected services that need to be restarted and correct it, if needed. The services names must be identical to the initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No services will be restarted if the list is empty." -msgstr "Yeniden başlatılması gerektiği farkedilen hizmetleri gözden geçiriniz ve gerekirse düzeltiniz. Hizmetlerin adları boşluklarla ayrılmalı ve /etc/init.d dizinindeki başlatma betikleri ile özdeş olmalıdır. Bu liste boş ise hiçbir hizmetin yeniden başlatılmasına gerek yoktur." +msgstr "Yeniden başlatılması gerektiği algılanan hizmetleri gözden geçiriniz ve gerekirse düzeltiniz. Hizmetlerin adları boşluklarla ayrılmalı ve /etc/init.d dizinindeki başlatma betikleri ile özdeş olmalıdır. Bu liste boş ise hiçbir hizmetin yeniden başlatılmasına gerek yoktur."

 #. Type: string
 #. Description
 #: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related trouble." -msgstr "Bu yükseltmeden sonra beklenmedik bir şekilde duran herhangi bir hizmet yeniden başlatılmalıdır. Daha da iyisi, SSL ile bağlantılı bir sorun yaşamamak için bu sunucunun yeniden başlatılması önerilir." +msgstr "Bu yükseltmeden sonra beklenmedik bir şekilde duran herhangi bir hizmet yeniden başlatılmalıdır. SSL ile bağlantılı bir sorun yaşamamak için en doğrusu bu sunucunun yeniden başlatılmasıdır."

 #. Type: error
 #. Description
@@ -52,11 +52,11 @@
 #. a list of services that could not be restarted
 #: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "The following services could not be restarted for the OpenSSL library upgrade:" -msgstr "Aşağıdaki hizmetler OpenSSL yordamlıkları yükseltilirken yeniden başlatılamadı:" +msgstr "Aşağıdaki hizmetler OpenSSL kitaplıkları yükseltilirken yeniden başlatılamadı:"

 #. Type: error
 #. Description
 #: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> start'." -msgstr " '/etc/init.d/<service> start' komutunu çalıştırarak bu hizmetleri elle başlatmalısınız." +msgstr " '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu çalıştırarak bu hizmetleri elle başlatmalısınız."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openssl@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-13 20:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-20 11:55+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
msgstr "Yeni kitaplıkları kullanmaları için yeniden baÅ?latılacak hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH server (sshd) should not affect any existing connections."
msgstr "OpenSSL paketinin bu sürümü bazı güvenlik sorunlarını düzeltmiÅ?tir. Hizmetler yeniden baÅ?latılmadıkça bu düzeltmeleri kullanamayacaklar. SSH sunucusunun (sshd) yeniden baÅ?latılması kurulu baÄ?lantıları etkilemeyecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Please check the list of detected services that need to be restarted and correct it, if needed. The services names must be identical to the initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No services will be restarted if the list is empty."
msgstr "Yeniden baÅ?latılması gerektiÄ?i algılanan hizmetleri gözden geçiriniz ve gerekirse düzeltiniz. Hizmetlerin adları boÅ?luklarla ayrılmalı ve /etc/init.d dizinindeki baÅ?latma betikleri ile özdeÅ? olmalıdır. Bu liste boÅ? ise hiçbir hizmetin yeniden baÅ?latılmasına gerek yoktur."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:1001
msgid "Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related trouble."
msgstr "Bu yükseltmeden sonra beklenmedik bir Å?ekilde duran herhangi bir hizmet yeniden baÅ?latılmalıdır. SSL ile baÄ?lantılı bir sorun yaÅ?amamak için en doÄ?rusu bu sunucunun yeniden baÅ?latılmasıdır."

#. Type: error
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "Failure restarting some services for OpenSSL upgrade"
msgstr "OpenSSL yükseltmesi sırasında bazı hizmetler yeniden baÅ?latılamadı"

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph containing
#. a list of services that could not be restarted
#: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "The following services could not be restarted for the OpenSSL library upgrade:"
msgstr "AÅ?aÄ?ıdaki hizmetler OpenSSL kitaplıkları yükseltilirken yeniden baÅ?latılamadı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libssl1.0.0.templates:2001
msgid "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> start'."
msgstr " '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu çalıÅ?tırarak bu hizmetleri elle baÅ?latmalısınız."


Reply to: