[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openldap/tr.poOn 16.02.2012 11:38, Atila KOÇ wrote:
Tayfa,
Özelikle '?' ile işaretlediğim kısımlar olmak üzere görüşlerinize sunarım.

Mert,
dbconfig-common'ı bitirdim, haftasonu çevirinin bütünlüğünü sağlamak için tekrar gözden geçireceğim.
clamav'ı 22 Şubat'a yetiştiremem ama kalırsa sonra çevirebilirim.
Cavit bey clamav'ı alacak sanırım.

bir de thunderbird ayarını nasıl yaptın? benim body ile ekler hala farklı kodlamayla gidiyor. sen düzeltmişsin gördüğüm kadarıyla.

başlamadan önce, paket nedir ne değildir ne yapar bilmediğim için yaptığım yorumlar soruyla karışık olabilir, o yüzden  görmezden gelmekte sakınca görme.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP sunucu kurulumu atlansın mı?"
kurulumu mu atlıyor yapılandırmayı mı? yoksa yapılandırmayınca kurulmuyor mu? olan nedir tam olarak açıklayabilir misin?
#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP Data Interchange Format."
msgstr "Yeni bir OpenLDAP sürümüne yükseltmeden önce, LDAP dizinlerinizdeki verilerin dökümü yaygın bilinen LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin dosyalarına kaydedilebilir."
LDAP dizinlerindeki verilerinizin desek anlamı değişmiş olur mu?
standart demekten korkmaya gerek yok :)

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In this directory, several LDIF files will be created which correspond to the search bases located on the server. Make sure you have enough free space on the partition where the directory is located. The first occurrence of the string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from."
msgstr "LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine sunucuda varolan arama tabanlarına(?) karşılık gelen bir çok LDIF dosyası kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizisinin ilk ortaya çıkışı eski sunucu sürümünüzle değiştirilecektir."
search base search database falan mı?
"VERSION" dizgesinin bulunduğu ilk yer(?) yükseltme işleminden önceki eski sunucu sürümünüzle değiştirilecektir.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts will move the old database files out of the way before creating a new database."
msgstr "Henüz /var/lib/ldap dizininde yapılandırma sürecini bozacak bazı dosyalar kalmış gibi görünüyor. Bu seçeneği seçerseniz, geliştirme betikleri yeni bir veritabanı yaratmadan önce bu eski veritabanı dosyalarını başka bir yere taşıyacaktır."
sevgili atila;
henüz lafı ne yazık ki hâlâ'nın birebir karşılığı değil. dil derneği şöyle diyor:

henüz be. Far.
1. (Olumlu tümcelerde) Az önce, daha şimdi, yeni: Henüz geldim, daha kimseyle görüşmedim.
2. (Olumsuz tümcelerde) Daha, hâlâ: Bebek henüz uyumamış. “Aslında hiçbir şey henüz çözümlenmemiştir.” -A. İpekçi.

hâlâ be. Ar. (-’-) Şimdiye dek ya da o zamana dek, °henüz: Seksen yaşına geldi, hâlâ hafızası yerinde. “Bilmem şimdi hâlâ bu ilk kocanda mısın? / Hâlâ dağları karlı Erzincan’ da mısın?” -A. M. Dıranas


Yani buradaki cümle olumlu olduğuna göre henüz kullanılamaz, çünkü söylenmek istenen şey hâlâ'dır.


ayrıca gibi göründüğünü de nereden çıkardın, dosyalar kesin olarak orada değil mi zaten! :)

maintainer scripts -> bakımcı betikleri
#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later."
msgstr "Girdiğiniz yapılandırma ayarları gecersiz. DNS alan adının sözdizimsel olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından ve yönetici şifrelerinin uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır (sunucu kurulmayacaktır?). Daha sonra 'dpk-reconfigure slapd' komutunu çalıştırarak yeniden yapılandırabilirsiniz (deneyebilirsiniz?)."
şifre değil parola
yönetici parolalarının aynı olduğundan
#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS alan adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr "DNS alan adı LDAP dizinin temel DN (tanınan ad?) yapılandırması için kullanılmıştır. Örneğin, 'foo.example.org' (foo -> gecici?) alan adı 'dc=foo, dc=example, dc=com' temel DN oluşumuna neden olacaktır."
gecici güzel olur.
#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizininizin temel DN'i olarak kullanılacak örgüt adını giriniz."
DN'si
#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Yönetici şifresi:"
parolası. altta bir sürü var onları yazmıyorum.
#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yönetici girdisi(?) için şifre giriniz."
admin hesabı gibi birşey mi var burada ondan mı bahsediyor?
#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Girdiğiniz iki şifre uyuşmuyor, lütfen tekrar deneyiniz."
iki parola aynı değil demek daha doğru olur gibi.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "slapd paketi kaldırıldığında(remove-purge?) veritabanının da kaldırılmasını ister misiniz?"
purge işleminde /etc'deki yapılandırma dosyaları da kaldırılır. remove'da kaldırılmaz. Synaptic "tamamen kaldırma" kullanıyor. biz de "tamamen kaldırıldığında (purge)" falan diyebiliriz.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to your slapd.conf file."
msgstr "Eskimiş LDAPv2 iletişim kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Programcılar ve kullanıcılar LDAPv3 kullanmalıdır. LDAPv3 kullanamayacak eski programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' ekleyecek bu seçeneği seçmelisiniz."
programcı -> Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 kullanmalıdırlar./Programlar ve kullanıcılar LDAPv3'e geçmelidirler.

ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz.
#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing 'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr "'slapcat' programı LDAP dizinini çıkarırken başarısız oldu. Buna hatalı bir yapılandırma dosyası neden olmuş olabilir (örneğin, arka uç veritabanlarını desteklemek için gereken 'moduleload' satırları gibi)."
"gereken .. satırlarının eksik olması gibi"/"gereken ... satırlarının eksik olduğu bir yapılandırma dosyası"
#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid "This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, you should move the old database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, and run:"
msgstr "Bu hata 'slapadd' programının da hata vermesine neden olacaktır. Eski veritabanları /var/backups yoluna taşınacaktır. Eğer bu yükseltmeyi yeniden denemek isterseniz, eski veritabanlarını (önceki?) yerlerine geri almalı, 'slapcat' programının hatasına neden olan her ne ise düzeltmeli ve aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız:"
/var/backups dizinine/konumuna daha iyi olur gibi
önceki iyi olur


#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Then move the database files back to a backup area and then try running slapadd from ${location}."
msgstr "Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve ${location} yolundan 'slapadd' çalıştırın."
${location} konumundan (bence)
'slapadd' komutunu çalıştırın


    
ben incelerken sıkıldım sen çevirirken sıkılmamışsın, eline sağlık.


Reply to: