[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://squid/tr.poOn 13.02.2012 17:51, Atila KOC wrote:

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please choose whether this should be fixed automatically."
msgstr "Bu durumun kendiliğinden düzeltilsin mi?"
Bu durum kendiliğinden düzeltilsin mi? dereyi geçerken at değiştirilince işler nasıl sarpa sarıyorsa cümleye başladıktan sonra çatı değiştirilince de aynı şekilde sarpa sarıyor. En sık yapılan hatalardandır.

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "However, please note that if you specified a cache directory different from /var/spool/squid (such as /tmp), this could affect any other programs using that directory."
msgstr "Bununla birlikte, /var/spool/squid'den farklı bir önbellek dizini belirttiyseniz (/tmp gibi), bu ilgili dizini kullanan diğer programları etkileyebilir."

bu durum ilgili dizini... yoksa "bu", "ilgili dizin"in belirleyicisi gibi, "bu ilgili dizin". virgül de kaldırılabilir. (1)

hatta en baştan farklı bir biçimde de ele alınabilir: (2)
Bununla birlikte, /var/spool/squid'den farklı bir önbellek dizini belirtmeniz (/tmp gibi), ilgili dizini kullanan diğer programları etkileyebilir.

Bu soru nasıl bir yerde geçiyor? çalışan bir sistemde dizin de önceden belirlenmiş gibi bir durum varsa (1) uygun. yok daha yeni belirleniyorsa (2) de kullanılabilir.


eline sağlık.


Reply to: