[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sdic cevirisiDostlar,
sdic çevirisini kısmen tamamladım.
sufary ne demektir?

Ekteki çevirime yorumlarınızı bekliyorum.

Atila
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sdic\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sdic@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-02 08:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-03 21:21+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"X-Poedit-Country: TURKEY\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "Use the edict version of the English-Japanese dictionary?"
msgstr "Ä°ngilizce-Japonca sözlüÄ?ünün kabul görmüÅ? sürümü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-gene95 version of the English-Japanese dictionary is encouraged."
msgstr "Bu seçeneÄ?i seçmeniz önerilmemektedir. Ä°ngilizce-Japonca sözlüÄ?ünün sdic-gene95 sürümünü kullanmanız önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:2001
msgid "However, if you don't want to install that package and still want to use such a dictionary, you can select this option and use the edict version."
msgstr "Ã?te yandan o paketi yüklemek istemiyor ve hala böyle bir sözlüÄ?ü kullanmak istiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçip kabul gören sürümü kullanabilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
msgid "Generate an index for the English-Japanese dictionary?"
msgstr "İngilizce-Japonca sözlük için bir dizin yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
msgid "If you have installed the sufary package, you can have an index for the English-Japanese dictionary."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:3001
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "This will greatly improve the word searching speed. The index size is about ten MB."
msgstr "Bu iÅ?lem sözcük arama hızını büyük oranda artıracaktır. Dizin boyutu yaklaÅ?ık on MB  kadardır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "Generate an index for the Japanese-English dictionary?"
msgstr "Japonca-İngilizce sözlük için bir dizin yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-edict.templates:4001
#: ../sdic-gene95.templates:5001
msgid "If you have installed the sufary package, you can have an index for the Japanese-English dictionary."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "EIJIRO media/file location:"
msgstr "EIRIJIO ortam/dosya konumu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "Please specify the directory containing the EIJIRO dictionary files."
msgstr "EIRIJIO sözlük dosyalarının yer aldıÄ?ı klasörü belirtiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-eijiro.templates:2001
msgid "The default setting is appropriate if the EIJIRO CD-ROM is mounted on /media/cdrom."
msgstr "EIJIRO CD-ROM /media/cdrom konumuna baÄ?lanmıÅ? ise öntanımlı ayar uygundur."

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid "Directory for the GENE95 archive file:"
msgstr "GENE95 arÅ?iv dosyası klasörü:"

#. Type: string
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:2001
msgid "Please specify the directory containing the GENE95 archive file. This directory must be owned by root."
msgstr "GENE95 sözlük dosyalarının yer aldıÄ?ı klasörü belirtiniz. Bu klasörün sahibi root olmalıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "Use the GENE95 version of the Japanese-English dictionary?"
msgstr "Japonca-Ä°ngilizce sözlüÄ?ün GENE95 sürümü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "Choosing this option is not recommended. The use of the sdic-edict version of the Japanese-English dictionary is encouraged."
msgstr "Bu Å?eçeneÄ?i seçmeniz önerilmemektedir.Japonca- Ä°ngilizce sözlüÄ?ünün sdic-gene95 sürümünü kullanmanız önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../sdic-gene95.templates:3001
msgid "However, if you don't want to install that package and still want to use such a dictionary, you can select this option and use the GENE95 version."
msgstr "Ã?te yandan o paketi yüklemek istemiyor ve hala böyle bir sözlüÄ?ü kullanmak istiyorsanız, bu seçeneÄ?i seçip GENE95 sürümünü kullanabilirsiniz."


Reply to: