[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

distcc 3.1-4.1: Please update debconf PO translation for the package distccHi,

A non-maintainer upload (NMU) will happen on distcc pretty soon, in
order to fix some pending bugs related to localization (most often new
or updated translations).

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Thursday, January 19, 2012.

Thanks,

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: $paket $surum\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: distcc@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-05 23:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-18 00:11+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid "Start the distcc daemon on startup?"
msgstr "distcc bekletici programı açılışta başlatılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"distcc can be run as a daemon, listening on port 3632 for incoming "
"connections."
msgstr ""
"distcc bekletici program (daemon) olarak çalışabilir ve gelen bağlantılar "
"için 3632 numaralı portu dinleyebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:1001
msgid ""
"You have the option of starting the distcc daemon automatically on the "
"computer startup. If in doubt, it's advised not to start it automatically on "
"startup. If you later change your mind, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"distcc bekletici programını bilgisayar açıldığında otomatik olarak "
"başlatabilirsiniz. Eğer kararsızsanız, programı otomatik olarak "
"başlatmamanız önerilir. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz 'dpkg-"
"reconfigure distcc' komutunu kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid "Allowed client networks:"
msgstr "İzin verilen istemci ağlar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"The distcc daemon implements access control based on the IP address of the "
"client, that is trying to connect. Only the hosts or networks listed here "
"are allowed to connect."
msgstr ""
"distcc bekletici programı, kendisine bağlanmaya çalışan istemcilerin IP "
"adreslerini temel alan bir erişim denetimi kullanır. Programa sadece burada "
"listelenen makineler ve ağların bağlanmasına izin verilecek."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"You can list multiple hosts and/or networks, separated by spaces. Hosts are "
"represented by their IP address, networks have to be in CIDR notation, f.e. "
"\"192.168.1.0/24\"."
msgstr ""
"Birden fazla makine ve/veya ağı, boşluklarla ayrılmış biçimde "
"listeleyebilirsiniz. Makineler IP adresiyle temsil edilir. Ağlar ise CIDR "
"gösterim biçiminde olmalıdır, \"192.168.1.0/24\" gibi."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:2001
msgid ""
"To change the list at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure distcc'."
msgstr ""
"Bu listeyi daha sonra değiştirmek için 'dpkg-reconfigure distcc' komutunu "
"kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "Listen interfaces:"
msgstr "Dinlenecek arayüzler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid "The distcc daemon can be bound to a specific network interface."
msgstr ""
"distcc bekletici programı belirli bir ağ arayüzünü dinleyecek şekilde "
"sınırlandırılabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"You probably want to choose the interface of your local network by entering "
"its IP address. If distccd should listen on all interfaces, just enter "
"nothing."
msgstr ""
"Büyük olasılıkla yerel ağınızın arayüzünü seçmek isteyeceksiniz. Bunun için "
"bu arayüzün IP adresini girin. Eğer distccd'nin tüm arayüzleri dinlemesi "
"gerekiyorsa hiç bir şey girmeyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"Be sure to protect distccd from unauthorized access, by being careful in "
"your choice of the listen interface and allowed networks. distccd should  "
"never be accessible from untrusted networks. If that is needed, secureshell "
"should be used instead of the daemon."
msgstr ""
"distccd'nin yetkisiz erişimlerden korunduğuna emin olun. Bunun için "
"dinlenecek arayüz ve izin verilen ağların seçiminde dikkatli olun. "
"distccd'ye güvenilmeyen ağlardan hiç bir şekilde erişilememelidir. Eğer "
"güvenilmeyen ağlardan erişim gerekliyse bekletici program yerine secureshell "
"kullanılmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:3001
msgid ""
"To change the address at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Adresi daha sonra değiştirmek için 'dpkg-reconfigure distcc' komutunu "
"kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid "Nice level:"
msgstr "Öncelik düzeyi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:4001
msgid ""
"You can start the distcc daemon with a nice level, to give it a low priority "
"compared to other processes. The start script will only accept values "
"between 0 and 20."
msgstr ""
"distcc bekletici programına diğer işlemlerden daha düşük bir öncelik vermek "
"için bekletici programı bir öncelik değeriyle başlatabilirsiniz. Başlatma "
"betiği sadece 0 ve 20 arasındaki değerleri kabul eder."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:4001 ../distcc.templates:5001 ../distcc.templates:6001
msgid ""
"To change this value at a later point, you can run: 'dpkg-reconfigure "
"distcc'."
msgstr ""
"Bu değeri daha sonra değiştirmek için 'dpkg-reconfigure distcc' komutunu "
"kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid "Maximum number of concurrent jobs:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../distcc.templates:5001
msgid ""
"You can tell the distcc daemon to accept a maximum number of jobs at a time. "
"This can be useful on systems that should stay interactive while they serve "
"as a distcc server. Usually, you will want to set this to a value matching "
"or doubling the number of cores on this system."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
msgid "Enable Zeroconf support?"
msgstr "Zeroconf desteği etkinleştirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "Enable Zeroconf support?"
msgid "distcc has Zeroconf support."
msgstr "Zeroconf desteği etkinleştirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../distcc.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
#| "learn how clients must be configured to make use of it."
msgid ""
"If you enable it here, please read /usr/share/doc/distcc/README.Debian to "
"learn how clients must be configured to make use of it. Also note, that you "
"need to install the dbus package, if you're going to use Zeroconf."
msgstr ""
"Eğer Zeroconf desteğini etkinleştirirseniz, istemcilerin nasıl bunu "
"kullanacak şekilde yapılandırılacağını öğrenmek için /usr/share/doc/distcc/"
"README.Debian'ı okuyun."

#~ msgid "distcc for Debian has been patched with Zeroconf support."
#~ msgstr "Debian'ın distcc'si Zeroconf desteği için yamalanmıştır."

Reply to: