[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

D-I sublevel 5: Please update translation for your languageHi,

Debian installer level 1 sublevel 5 got one more string added
recently. Before this, the translation was complete for your language.
You may want to recomplete this translation.

You probably knwo what to do and where to commit. If you don't, then
please ask..:-)


# Turkish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004, 2005, 2008.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
# Özgür Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net>, 2004.
# Halil Demirezen <halild@bilmuh.ege.edu.tr>, 2004.
# Murat Demirten <murat@debian.org>, 2004.
#
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-27 22:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-11 03:22+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:60001
#, no-c-format
msgid "ZFS pool %s, volume %s"
msgstr "ZFS havuzu %s, cilt %s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:62001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s)"
msgstr "DASD %s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:63001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s), partition #%s"
msgstr "DASD %s (%s) bölüm #%s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Setting to reserve a small part of the disk for use by BIOS-based bootloaders
#. such as GRUB.
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Reserved BIOS boot area"
msgstr "Ayrılmış BIOS bölgesi"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'Reserved BIOS boot area'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-partitioning.templates:37001
msgid "biosgrub"
msgstr "biosgrub"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:1001
msgid ""
"In order to start your new system, the firmware on your Itanium system loads "
"the boot loader from its private EFI partition on the hard disk. The boot "
"loader then loads the operating system from that same partition. An EFI "
"partition has a FAT16 file system formatted on it and the bootable flag set. "
"Most installations place the EFI partition on the first primary partition of "
"the same hard disk that holds the root file system."
msgstr ""
"Yeni Debian sisteminizi başlatmak amacıyla Itanium sisteminizdeki aygıt "
"yazılımı sabit diskteki özel EFI bölümünden açılış önyükleyiciyi yükler. "
"Açılış önyükleyici daha sonra aynı bölümden işletim sistemini yükler. Bir "
"EFI bölümü FAT16 olarak biçimlendirilmiş ve önyüklenebilir bayrağı "
"etkinleştirilmiş bir dosya sistemine sahiptir. Birçok kurulum EFI bölümünü, "
"kök dosya sistemini de barındıran sabit diskin ilk birincil bölümüne "
"yerleştirir."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
msgid "EFI boot partition"
msgstr "EFI önyükleme bölümü"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "No EFI partition was found."
msgstr "Herhangi bir EFI bölümü bulunamadı."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'EFI boot partition'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-efi.templates:5001
msgid "EFIboot"
msgstr "EFIönyükle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:7001
msgid "EFI-fat16"
msgstr "EFI-fat16"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:1001
msgid ""
"No partitions were found in your system. You may need to partition your hard "
"drives or load additional kernel modules."
msgstr ""
"Sisteminizde herhangi bir bölüm bulunamadı. Sabit diskinizi bölümlemeniz "
"veya bazı ilâve çekirdek modüllerini yüklemeniz gerekebilir."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid "No file systems found"
msgstr "Herhangi bir dosya sistemi bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid ""
"No usable file systems were found. You may need to load additional kernel "
"modules."
msgstr ""
"Kullanılabilir durumda bir dosya sistemi bulunamadı. Bazı ilâve çekirdek "
"modüllerini yüklemeniz gerekebilir."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:3001
msgid "Abort"
msgstr "İptal"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001
msgid "Leave the file system intact"
msgstr "Dosya sistemini değiştirme"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001 ../partconf.templates:5001
msgid "Create swap space"
msgstr "Takas alanı oluştur"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002 ../partconf.templates:5002
msgid "Action on ${PARTITION}:"
msgstr "${PARTITION} üzerinde yapılacak işlem:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002
msgid ""
"This partition seems to already have a file system (${FSTYPE}). You can "
"choose to leave this file system intact, create a new file system, or create "
"swap space."
msgstr ""
"Bu bölüm ${FSTYPE} dosya sistemi ile zaten biçimlendirilmiş gözüküyor. Bölüm "
"üzerinde bir değişiklik yapmamayı, yeni bir dosya sistemi oluşturmayı veya "
"yeni bir takas alanı oluşturmayı seçebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:5002
msgid ""
"This partition does not seem to have a file system. You can create a file "
"system or swap space on it."
msgstr ""
"Bu bölümde bir dosya sistemi bulunamadı. Bir dosya sistemi veya bir takas "
"alanı oluşturabilirsiniz."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. "it" is a partition
#: ../partconf.templates:6001
msgid "Don't mount it"
msgstr "Bu bölümü bağlama"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002 ../partconf.templates:7001
msgid "Mount point for ${PARTITION}:"
msgstr "${PARTITION} bölümü için bağlama noktası:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002
msgid ""
"When a partition is mounted, it is available to the users of the system. You "
"always need a root (\"/\") partition, and it's often good to have a separate "
"partition for /home."
msgstr ""
"Bir bölüm bağlandığı zaman, sistemdeki kullanıcılar tarafından "
"kullanılabilir durumda olacaktır. Her halükârda bir root (\"/\") bölümüne "
"ihtiyaç duyacaksınız. Kullanıcı ev dizinlerinin ayrı bir /home bölümünde "
"olmasını da tercih edebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:7001
msgid "Please enter where the partition should be mounted."
msgstr "Bölümü bağlamak istediğiniz yeri girin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid "Do you want to unmount the partitions so you can make changes?"
msgstr ""
"Bağlanmış olan bölümler değişiklikler yapmak amacıyla dosya sisteminden "
"ayrılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid ""
"Since the partitions have already been mounted, you cannot do any changes."
msgstr "Bağlanmış olan bölümler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "Failed to unmount partitions"
msgstr "Bölümlerin dosya sisteminden ayrılması işlemi başarısız"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "An unexpected error occurred while unmounting the partitions."
msgstr "Bağlanmış bölümler kaldırılırken beklenmedik bir hata oluştu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "The partition configuration process has been aborted."
msgstr "Bölüm yapılandırması işlemi sonlandırıldı."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:10001
#, no-c-format
msgid "Create %s file system"
msgstr "%s dosya sistemi oluştur"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid "No root partition (/)"
msgstr "Herhangi bir kök dizini (/) bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid ""
"You need a root partition. Please assign a partition to the root mount point "
"before continuing."
msgstr ""
"Bir kök bölümüne ihtiyacınız var. Lütfen devam etmeden önce bir bölümü kök "
"bağlama noktası olarak atayın."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Partition assigned to ${MOUNT}"
msgstr "Bölümün bağlama noktası olarak ${MOUNT} atandı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Mounting a partition on ${MOUNT} makes no sense. Please change this."
msgstr ""
"${MOUNT} üzerine bir bölüm bağlamak anlamlı değil. Lütfen bunu değiştirin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid "Several partitions assigned to ${MOUNT}"
msgstr "${MOUNT} bağlama noktasına birden fazla bölüm atadınız"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid ""
"You cannot assign several partitions to the same mount point. Please change "
"all but one of them."
msgstr ""
"Aynı bağlama noktasına birden fazla bölüm atayamazsınız. Lütfen bunlardan "
"sadece birini seçin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "Ready to create file systems and mount partitions?"
msgstr "Dosya sistemleri ve bağlama noktaları oluşturmak için hazır mısınız?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "File systems will be created and partitions mounted."
msgstr "Dosya sistemleri oluşturulacak ve bölümler bağlanacak."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid ""
"WARNING: This will destroy all data on the partitions you have assigned file "
"systems to."
msgstr ""
"UYARI: Bu işlem, dosya sistemi oluşturmak için atadığınız tüm bölümlerdeki "
"verileri silecektir."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "Failed to create swap space on ${PARTITION}"
msgstr "${PARTITION} üzerinde takas alanı oluşturulamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "An error occurred when the swap space was created on ${PARTITION}."
msgstr ""
"${PARTITION} bölümü üzerinde bir takas alanı oluşturulurken hatayala "
"karşılaşıldı."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001 ../partconf.templates:16001
#: ../partconf.templates:17001 ../partconf.templates:18001
msgid ""
"Please check the error log on the third console or /var/log/messages for "
"more information."
msgstr "Lütfen daha fazla bilgi için tty3 veya /var/log/messages'ı inceleyin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "Failed to activate the swap space on ${PARTITION}"
msgstr "${PARTITION} üzerindeki takas alanı etkinleştirilemedi"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "An error occurred when the swap space on ${PARTITION} was activated."
msgstr ""
"${PARTITION} üzerindeki takas alanı etkinleştirilirken bir hatayla "
"karşılaşıldı."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid "Failed to create ${FS} file system on ${PARTITION}"
msgstr "${PARTITION} üzerinde ${FS} dosya sistemi oluşturulamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid ""
"An error occurred when the ${FS} file system was created on ${PARTITION}."
msgstr ""
"${PARTITION} bölümü üzerinde ${FS} dosya sistemi oluşturulurken bir hatayla "
"karşılaşıldı."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "Failed to mount ${PARTITION} on ${MOUNT}"
msgstr "${PARTITION} bölümü ${MOUNT} noktasına bağlanamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "An error occurred when ${PARTITION} was mounted on ${MOUNT}."
msgstr ""
"${PARTITION} bölümü ${MOUNT} noktasına bağlanırken bir hatayla karşılaşıldı."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:19001
msgid "Configure and mount partitions"
msgstr "Bölümleri yapılandır ve bağla"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Disk to partition:"
msgstr "Bölümlenecek disk:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Please choose one of the listed disks to create partitions on it."
msgstr ""
"Lütfen üzerinde bölüm oluşturmak için listelenen disklerden birisini seçin."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002 ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Select \"Finish\" at the bottom of the list when you are done."
msgstr "İşlem tamamlandığında listenin altındaki \"Bitti\"yi seçin."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid "No disk found"
msgstr "Herhangi bir disk bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid ""
"Unable to find any disk in your system. Maybe some kernel modules need to be "
"loaded."
msgstr ""
"Sisteminizde herhangi bir disk bulunamadı. Belki bazı çekirdek modüllerinin "
"yüklenmesi gerekiyor."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Partitioning error"
msgstr "Bölümleme hatası"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Failed to partition the disk ${DISC}."
msgstr "${DISC} diskinin bölümlenmesi işlemi başarısız."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Main menu item
#: ../partitioner.templates:4001
msgid "Partition a hard drive"
msgstr "Bir sabit diski bölümle"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "ctc: Channel to Channel (CTC) or ESCON connection"
msgstr "ctc: Kanaldan Kanala (CTC) veya ESCON bağlantısı"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "qeth: OSA-Express in QDIO mode / HiperSockets"
msgstr "qeth:QDIO kipli OSA-Express /HiperSockets"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "iucv: Inter-User Communication Vehicle - available for VM guests only"
msgstr ""
"iucv: Kullanıcılar Arası Bağlantı Aracı (sadece VM misafirlerince "
"kullanılabilir)"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "virtio: KVM VirtIO"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid "Network device type:"
msgstr "Ağ aygıtı tipi:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid ""
"Please choose the type of your primary network interface that you will need "
"for installing the Debian system (via NFS or HTTP). Only the listed devices "
"are supported."
msgstr ""
"Debian sistemini (NFS veya HTTP üzerinden) kurmak için gerekecek birincil ağ "
"arayüzünü seçin. Sadece listelenen aygıtlar desteklenmektedir."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001
msgid "CTC read device:"
msgstr "CTC okuma aygıtı:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001 ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "The following device numbers might belong to CTC or ESCON connections."
msgstr "Aşağıdaki aygıt numaraları CTC veya ESCON bağlantılarına ait olabilir."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "CTC write device:"
msgstr "CTC yazma aygıtı:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001 ../s390-netdevice.templates:8001
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid "Do you accept this configuration?"
msgstr "Bu yapılandırmayı kabul ediyor musunuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" read channel = ${device_read}\n"
" write channel = ${device_write}\n"
" protocol   = ${protocol}"
msgstr ""
"Ayarlanan parametreler:\n"
" okuma kanalı = ${device_read}\n"
" yazma kanalı = ${device_write}\n"
" protokol   = ${protocol}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "No CTC or ESCON connections"
msgstr "Herhangi bir CTC veya ESCON bağlantısı bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "Please make sure that you have set them up correctly."
msgstr "Lütfen bunları doğru ayarladığınızdan emin olun."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:6001
msgid "Protocol for this connection:"
msgstr "Bu bağlantı için kullanılacak protokol:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Device:"
msgstr "Aygıt:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Please select the OSA-Express QDIO / HiperSockets device."
msgstr "OSA-Express QDIO / HiperSockets aygıtını seçin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:8001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" channels = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port   = ${port}\n"
" portname = ${portname}\n"
" layer2  = ${layer2}"
msgstr ""
"Ayarlanan parametreler:\n"
" kanallar (channels) = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port        = ${port}\n"
" port adı (portname) = ${portname}\n"
" katman2 (layer2)  = ${layer2}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid "No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets"
msgstr "Herhangi bir OSA-Express QDIO kart veya HiperSockets bulunamadı"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid ""
"No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets were detected. If you are running "
"VM please make sure that your card is attached to this guest."
msgstr ""
"Herhangi bir OSA-Express QDIO kart veya HiperSocket algılanamadı. VM "
"çalıştırıyorsanız lütfen kartın bu misafire takılı olduğundan emin olun."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "Portname:"
msgstr "Port adı:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Please enter the portname of your OSA-Express card. This name must be 1 to 8 "
"characters long and must be equal on all systems accessing the same card."
msgstr ""
"Lütfen OSA-Express kartınızın port adını girin. Bu isim 1-8 karakter "
"uzunluğunda ve aynı karta erişen tüm sistemlerde aynı olmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Leave it empty if you want to use HiperSockets. This parameter is required "
"for cards with microcode level 2.10 or later or when you want to share a "
"card."
msgstr ""
"HiperSockets kullanmak istiyorsanız bu alanı boş bırakın. 2.10 veya daha üst "
"seviyeli mikrokoda sahip kartlarda veya bir kartı paylaştırmak istediğiniz "
"durumlarda bu parametrenin girilmesi gereklidir."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "The name will automatically be converted to uppercase."
msgstr "İsim otomatik olarak büyük harflere çevrilecektir."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Please enter a relative port for this connection."
msgstr "Lütfen bu bağlantıyla ilişkili bir port girin."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid "Use this device in layer2 mode?"
msgstr "Bu aygıt katman2 (layer2) kipinde kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid ""
"By default OSA-Express cards use layer3 mode. In that mode LLC headers are "
"removed from incoming IPv4 packets. Using the card in layer2 mode will make "
"it keep the MAC addresses of IPv4 packets."
msgstr ""
"OSA-Express kartları öntanımlı olarak katman3 (layer3) kipini kullanır. Bu "
"kipte, gelen IPv4 paketlerindeki LLC başlıkları silinir. Katman2'nin "
"(layer2) kullanılması halinde, gelen IPv4 paketlerindeki MAC adresleri "
"korunacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid ""
"The configured parameter is:\n"
" peer = ${peer}"
msgstr ""
"Ayarlanan parametre:\n"
" peer = ${peer}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "VM peer:"
msgstr "VM eşi:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "Please enter the name of the VM peer you want to connect to."
msgstr "Lütfen bağlanmak istediğiniz VM eşinin adını girin."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"If you want to connect to multiple peers, separate the names by colons, e."
"g. tcpip:linux1."
msgstr ""
"Birden fazla eşe bağlanmak istiyorsanız isimleri kolon karakteriyle ayırın: "
"\"tcpip:linux1\" gibi."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"The standard TCP/IP server name on VM is TCPIP; on VIF it's $TCPIP. Note: "
"IUCV must be enabled in the VM user directory for this driver to work and it "
"must be set up on both ends of the communication."
msgstr ""
"Standart TCP/IP sunucu adı, VM ile çalışıyorsanız TCPIP, VIF için ise "
"$TCPIP'dir. Bu sürücünün çalışabilmesi için IUCV, VM kullanıcı dizininde "
"etkinleştirilmeli ve bağlantının her iki ucunda da ayarlanmalıdır."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:15001
msgid "Configure the network device"
msgstr "Ağ aygıtını yapılandır"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Available devices:"
msgstr "Mevcut aygıtlar:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid ""
"The following direct access storage devices (DASD) are available. Please "
"select each device you want to use one at a time."
msgstr ""
"Mevcut doğrudan erişim depolama aygıtları (DASD) aşağıda listelenmiştir. "
"Lütfen bunlardan kullanmak istediklerinizi teker teker seçin."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid "Choose device:"
msgstr "Aygıtı seçin:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid ""
"Please choose a device. You have to specify the complete device number, "
"including leading zeros."
msgstr ""
"Lütfen bir aygıt seçin. Aygıt numarasını baştaki sıfırlarla beraber tam "
"olarak belirtmelisiniz."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "Invalid device"
msgstr "Geçersiz aygıt"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "An invalid device number has been chosen."
msgstr "Geçersiz bir aygıt numarası seçildi."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid "Format the device?"
msgstr "Aygıt biçimlendirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"The installer is unable to detect if the device ${device} has already been "
"formatted or not. Devices need to be formatted before you can create "
"partitions."
msgstr ""
"Kurulum programı ${device} aygıtının halihazırda biçimlendirilmiş durumda "
"olup olmadığını belirleyemedi. Bölümlemleri oluşturmadan önce aygıtların "
"biçimlendirilmesi gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"If you are sure the device has already been correctly formatted, you don't "
"need to do so again."
msgstr ""
"Diskin zaten biçimlendirilmiş durumda olduğundan eminseniz bu işlemi tekrar "
"yapmanıza gerek yoktur."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:5001
msgid "Formatting ${device}..."
msgstr "${device} biçimlendiriliyor..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Keep translations below 55 columns
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:6001
msgid "Configure direct access storage devices (DASD)"
msgstr "Doğrudan erişim depolama aygıtlarını (DASD) yapılandır"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../zipl-installer.templates:1001
msgid "Install the ZIPL boot loader on a hard disk"
msgstr "ZIPL önyükleyiciyi bir sabit diske kur"

Reply to: