[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please complete fortunes-debian-hints translation for ''tr" languageHi all,

You are listed as 'Last-Translator' and/or 'Reviewer' at
fortunes-debian-hints package's translation. And, I've updated package
for some more hints. So, please complete attached translation of
'fortunes-debian-hints' and send it to me or file a wishlist bug
against package.

Status: 37 translated messages, 6 fuzzy translations, 5 untranslated messages.

I'm going to upload package around 26th February, 2010.

Thanks a lot.

-- 
 Cheers,
 Kartik Mistry | 0xD1028C8D | IRC: kart_
 Debian GNU/Linux Developer | Identica: @kartikm
 Blogs: {ftbfs, kartikm}.wordpress.com
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fortunes-debian-hints\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Kartik Mistry <kartik@debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-16 10:04+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-20 16:16+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:5
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
#| "command, which is available in the reportbug package, or by using the "
#| "graphical frontend 'reportbug-ng'."
msgid ""
"Debian Hint #1: You can report a bug in a package with the 'reportbug' "
"command, which is available in the reportbug package, either from the "
"command-line or with the new graphical frontend (available running "
"'reportbug --ui gtk2' or in the menu)."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 1: Bir paketin hatalarını aynı adlı paketteki 'reportbug' "
"komutuyla, ya da 'reportbug-ng' kullanarak görsel arayüzle bildirebilirsiniz."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:10
msgid ""
"Debian Hint #2: You can use 'dpkg-reconfigure <package>' to change the "
"answers you gave to the questions asked when you first installed a package.  "
"The 'configure-debian' package provides a unified front end for doing this, "
"as well."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 2: Bir paketi ilk kez kurarken size sorulan sorulara "
"verdiğiniz yanıtları değiştirmek için 'dpkg-reconfigure <paket>' komutunu "
"kullanabilirsiniz. 'configure-debian' paketi bu iş için birleştirilmiş bir "
"arayüz sağlar."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:14
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #3: You can use 'apt-cache search <words>' to search for "
#| "words in the descriptions of all available packages."
msgid ""
"Debian Hint #3: You can use either 'apt-cache search <words>' or 'aptitude "
"search <words>' to search for words in the descriptions of all available "
"packages."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 3: Tüm mevcut paketlerin açıklamalarında sözcükler aramak "
"için 'apt-cache search <kelimeler>' komutunu kullanabilirsiniz."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:17
msgid ""
"Debian Hint #4: You can see the available and installed versions for one or "
"more available packages with the command 'apt-cache policy <packages>'."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 4: Bir ya da daha fazla paketin kurulu ya da mevcut "
"versiyonlarını 'apt-cache policy <paketler>' komutuyla görebilirsiniz."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:20
msgid ""
"Debian Hint #5: If you need to build a custom kernel, use the 'make-kpkg' "
"script found in the kernel-package package."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 5: Eğer özel bir çekirdeğe ihtiyacınız varsa, kernel-"
"package paketindeki 'make-kpkg' betiğini kullanın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:22
msgid "Debian Hint #6: There is no hint #6. Submit a hint today !"
msgstr ""
"Debian İpucu no.6: 6 nolu bir ipucu yok. Neden bir tane göndermiyorsunuz!"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:25
msgid ""
"Debian Hint #7: You can use the cron-apt package to do automatic nightly "
"downloads of updates for packages installed on your system."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 7: cron-apt paketiyle sisteminizde yüklü olan paketlerin "
"güncellemelerini her gece otomatik olarak indirebilirsiniz."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:29
msgid ""
"Debian Hint #8: If you have problems with Debian that you can't solve by "
"reading the manuals and documentation, try asking on the Debian Users "
"mailing list (debian-user@lists.debian.org)."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 8: Debian'la ilgili, el kitaplarını ve belgelendirmeyi "
"okuyarak çözemediğiniz sorunlarınız varsa Debian Kullanıcıları posta "
"listesine (debian-user-turkish@lists.debian.org) danışın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:34
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're "
#| "currently running, look in /etc/debian_version; if you want to know the "
#| "codename for that version (for example, 3.0 is codenamed 'Woody'), check "
#| "this URL:"
msgid ""
"Debian Hint #9: If you need to know what version of Debian you're currently "
"running, look in /etc/debian_version or use 'lsb_release -sc' command. If "
"you want to know the codename for that version (for example, 5.0 is "
"codenamed 'Lenny'), check this URL:"
msgstr ""
"Debian İpucu no. 9: Debian'ın hangi sürümünü kullanmakta olduğunuzu öğrenmek "
"için /etc/debian_version dosyasına bakın; bu sürümün kod adını öğrenmek "
"içinse şu adresi ziyaret edin:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:36
msgid "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";
msgstr "http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-codenames";

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:41
msgid ""
"Debian Hint #10: There are Debian mailing lists for everything from user "
"questions to debates over what to put into the Debian Policy documents.  "
"Check out the list at http://www.debian.org/MailingLists/ and subscribe to "
"those that interest you."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 10: Kullanıcı sorularından Debian Kuralları belgelerine "
"neler konulması gerektiği tartışmalarına kadar her şey hakkında bir Debian "
"posta listesi vardır. http://www.debian.org/MailingLists/ adresindeki "
"listeye göz atın ve ilgilendiğiniz listelere üye olun."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:44
msgid ""
"Debian Hint #11: Keep up to date on what's going on - read the Debian Times. "
"Read it on the web at http://times.debian.net/";
msgstr ""
"Debian İpucu no. 11: Olan bitenden haberdar olun, Debian Times okuyun. "
"Debian Times http://times.debian.net/ adresinde!"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:48
msgid ""
"Debian Hint #12: The grep-dctrl package provides a number of useful scripts "
"for quickly searching various package control files (such as the available "
"packages file)."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 12: grep-dctrl paketi çeşitli paket denetim dosyalarını "
"hızlıca aramak için yararlı betikler sağlar. "

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:53
msgid ""
"Debian Hint #13: If you don't like the default options used in a Debian "
"package, you can download the source and build a version which uses the "
"options you prefer. See http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.html "
"(sections 6.13 and 6.14) for more information."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 13: Eğer bir Debian paketinde kullanılan öntanımlı "
"ayarlardan memnun değilseniz, paketin kaynağını indirip kendi tercih "
"ettiğiniz seçenekleri kullanan bir sürümünü inşa edebilirsiniz. Daha fazla "
"bilgi için http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics.html belgesinde bölüm "
"6.13 ve 6.14'e bakın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:56
msgid ""
"However, bear in mind that most options in most packages can be configured "
"at runtime, and do not require recompiling the package."
msgstr ""
"Yine de, çoğu paketin çoğu seçeneğinin çalışma zamanında "
"yapılandırılabildiğini ve yeniden derleme gerektirmediğini unutmayın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:61
msgid ""
"Debian Hint #14: If you would like to follow things happening to a package "
"(for example, if you want to see bug reports, release notices, and other "
"similar things), consider subscribing to it on the Package Tracking System.  "
"You can find out more about the PTS at:"
msgstr ""
"Debian İpucu no. 14: Bir pakete olanları takip etmek istiyorsanız (örneğin, "
"hata raporlarını görmek, sürüm uyarıları ve diğer benzeri şeyler), bu pakete "
"Paket Takip Sisteminde üye olmayı düşünün. PTS hakkında daha fazla bilgiyi "
"şurada bulabilirsiniz:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:64
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/resources.html "
#| "(Section 4.10)"
msgid ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/ch-resources.en.html "
"(Section 4.10)"
msgstr ""
"http://www.debian.org/doc/manuals/developers-reference/resources.html (Bölüm "
"4.10)"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:68
msgid ""
"Debian Hint #15: The documentation for a package can normally be found "
"under /usr/share/doc/<package>. In particular, the README.Debian file often "
"has useful information about Debian-specific quirks or tips."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 15: Bir paketin belgelendirmesi /usr/share/doc/<paket> "
"dizininde bulunur. Özellikle, README.Debian dosyası Debian'a has tuhaflıklar "
"ya da ipuçları hakkında yararlı bilgiler içerir."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:73
msgid ""
"Debian Hint #16: If you're searching for a particular file, but don't know "
"which package it belongs to, try installing 'apt-file', which maintains a "
"small database of this information, or search the contents of the Debian "
"Packages database, which can be done at:"
msgstr ""
"Debian İpucu no. 16: Bir dosyayı arıyor fakat dosyanın hangi pakete ait "
"olduğunu bilmiyorsanız 'apt-file'ı deneyin. 'apt-file' bu bilgileri küçük "
"bir veritabanında tutar, ya da şu adresteki Debian Paketleri veritabanını "
"arayabilir:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:75
msgid "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";
msgstr "http://www.debian.org/distrib/packages#search_contents";

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:79
msgid ""
"Debian Hint #17: Need someone to talk to about Debian? If you're comfortable "
"with Internet Relay Chat (IRC), just install your favorite IRC client, and "
"join #debian on irc.debian.org."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 17: Debian hakkında konuşacak birini mi arıyorsunuz? Eğer "
"IRC ile haşır neşirseniz gözde IRC istemcinizi kurun irc.debian.org'da "
"#debian kanalına katılın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:84
msgid ""
"Debian Hint #18: Quality control information about a package can be found by "
"going to http://packages.qa.debian.org/<package>; this page provides links "
"to the Maintainer's QA page, the BTS, news items for the package, and "
"information on which versions are available in which archives."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 18: Bir paket hakkındaki kalite kontrol bilgileri http://";
"packages.qa.debian.org/<paket> adresinde bulunabilir. Bu sayfa bakımcının KG "
"(QA) sayfasına, HTS'ye (BTS) bağlantılar, paketle ilgili haberler ve hangi "
"arşivde hangi sürümün bulunduğuyla ilgili bilgiler içerir."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:87
msgid ""
"Debian Hint #19: If you're interested in building packages from source, you "
"should consider installing the apt-src package."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 19: Kaynaklardan paket derlemek ilginizi çekiyorsa apt-src "
"paketini yüklemeyi düşünmelisiniz."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:91
msgid ""
"Debian Hint #20: Want to keep track of what version of a package you have "
"installed (especially useful for those running hybrid stable / testing / "
"unstable systems)? Check out apt-show-versions."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 20: Bir paketin hangi sürümünü kurduğunuzu mu takip etmek "
"istiyorsunuz (özellikle kararlı / test / kararsız melezi sistemlerde)? apt-"
"show-versions'u deneyin."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:94
msgid ""
"Debian Hint #21: If your Debian box is behind a slow network connection, but "
"you have access to a fast one as well, check out the apt-zip package."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 21: Eğer Debian makineniz yavaş bir ağ bağlantısına "
"sahipse, ama hızlı bir ağa da erişiminiz varsa apt-zip paketine göz atın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:98
msgid ""
"Debian Hint #22: Wondering which Debian mirror is best for you? Check out "
"the apt-spy and netselect-apt packages, which can give you information about "
"how various mirror sites perform."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 22: Hangi Debian yansısının sizin için en iyisi olduğunu mu "
"merak ediyorsunuz? Size çeşitli yansı sitelerinin nasıl işlediği hakkında "
"bilgi verebilen apt-spy ve netselect-apt paketlerine bakın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:104
msgid ""
"Debian Hint #23: If your system is using too much disk space, try the "
"deborphan package; it can offer suggestions about which packages may be "
"unused and removable. And, of course, don't forget to clean out the APT "
"cache area (using 'apt-get clean', 'aptitude clean', or aptitude's Action -> "
"Clean package cache menu item)."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 23: Sisteminiz çok fazla disk alanı kullanıyorsa, hangi "
"paketlerin kullanılmadığı ve kaldırılabileceği hakkında öneriler sunan "
"deborphan paketini deneyin. Ve tabi ki APT önbelleğini temizlemeyi de "
"unutmayın ('apt-get clean', 'aptitude clean' ya da aptitude'un Eylemler -> "
"Paket önbelleğin itemizle menü öğesiyle)."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:107
msgid ""
"Debian Hint #24: If you would like to thank a maintainer for handling an "
"issue, check out reportbug --kudos."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 24: Eğer bir sorunu hallettiği için bir bakımcıya teşekkür "
"etmek isterseniz, reportbug --kudos komutuna göz atın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:111
msgid ""
"Debian Hint #25: The 'debian-reference' package contains a wide variety of "
"reference documents for Debian users and developers. Most of the information "
"can also be found at the following URL:"
msgstr ""
"Debian İpucu no. 25: 'debian-reference' paketi Debian kullanıcıları ve "
"geliştiricileri için çok çeşitli başvuru belgelerini içerir. Bu bilgilerin "
"çoğu şu adreste de bulunabilir:"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:113
msgid "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";
msgstr "http://www.debian.org/doc/manuals/reference.";

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:118
msgid ""
"Debian Hint #26: If a package doesn't seem to have much documentation, check "
"for a package named '<package>-doc' and make sure to install it as well; "
"packages with large amounts of documentation regularly split the docs in "
"this manner for those who don't want to install them."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 26: Eğer bir paketin çok fazla belgesi yok gibi görünüyorsa "
"'<paket>-doc' paketine bakın ve böyle bir paket varsa, paketin kurulu "
"olduğuna emin olun. Çok fazla belgelendirmeyle gelen paketler "
"belgelendirmeyi kurmak istemeyecekler düşünülerek ayrı paketlere bölünür."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:122
msgid ""
"Debian Hint #27: Regularly verify your backups. You *are* keeping backups, "
"right? Right? (This hint brought to you by the letters 'D', 'U', 'M', and "
"'P', and the number 0.)"
msgstr ""
"Debian İpucu no. 27: Yedeklerinizi düzenli olarak doğrulayın. Yedekleme "
"*yapıyorsunuz*, değil mi? Değil mi? (Bu ipucu size 'D', 'U', 'M', 'P' "
"harfleri ve '0' numarası tarafından verildi.)"

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:127
msgid ""
"Debian Hint #28: If your machine is not on all of the time (such as a "
"laptop), check out the 'anacron' package; this will make sure that regular "
"tasks still happen, even if the machine isn't on at the time they would "
"normally trigger."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 28: Eğer bilgisayarınız bütün gün açık değilse (örneğin bir "
"dizüstüyse, 'anacron' paketine göz atın. Anacron; düzenli görevlerin, işin "
"yapılması gereken saatte bilgisayarınız açık olmasa bile düzenli olarak "
"yapılmasını sağlar."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:131
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - install the 'ntpdate' "
#| "package and configure it to set the time at startup. In addition, "
#| "machines which are turned on most or all of the time should have the "
#| "'ntp' package installed to keep the time accurate in between reboots."
msgid ""
"Debian Hint #29: Keep your system clock accurate - Machines which are turned "
"on most or all of the time should have the 'ntp' package installed to keep "
"the time accurate in between reboots."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 29: Sistem saatinizi doğru tutun. 'ntp' paketini kurun ve "
"paketi; sistem saatini açılışta ayarlayacak şekilde yapılandırın. Bunun "
"yanında, çoğunlukla açık olan makineler de, saati yeniden başlatmalar "
"arasında doğru tutmak için bu pakete sahip olmalıdır."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:135
msgid ""
"Debian Hint #30: Documentation can be made available at http://localhost/ by "
"installing the 'doc-base' and 'doc-central' packages and their dependencies."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 30: Belgelendirmeye 'doc-base', 'doc-central' paketleri ve "
"bunların bağımlılıklarını kurarak ulaşılabilir."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:140
msgid ""
"Debian Hint #31: Disabling a normally-active service in a specific runlevel "
"should be done by changing the S link in /etc/rc<level>.d to a K link, "
"rather than removing the link entirely; if all links are removed, the system "
"will assume on the next install that they need to be replaced."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 31: Normalde etkin olan bir hizmeti belirli bir çalışma "
"düzeyinde etkisizleştirmek için /etc/rc<düzey>.d'deki bağlantının S'sini K "
"yapın. Bağlantıyı silmeyin. Eğer tüm bağlantılar silinirse, sistem "
"bağlantıların değiştirilmesi gerektiğini farzedecektir."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:144
msgid ""
"Debian Hint #32: The package 'doc-debian' contains some general "
"documentation about the Debian project. It is also available in spanish (doc-"
"debian-es), french (doc-debian-fr) and ukrainian (doc-debian-uk)."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 32: 'doc-debian' paketi Debian projesi hakkında bazı genel "
"belgeler içerir. Bu paket ayrıca İspanyolca (doc-debian-es), Fransızca (doc-"
"debian-fr) ve Ukrayna dilinde (doc-debian-uk) mevcuttur."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:147
msgid ""
"Debian Hint #33: The package 'devscripts' contains some useful scripts for "
"users who want to help to improve Debian, e.g. wnpp-alert, rc-alert and bts."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 33: 'devscripts' paketi Debian'ı geliştirmek isteyen "
"kullanıcılar için bazı yararlı betikler barındırır, ör. wnpp-alert, rc-alert "
"ve bts."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:150
msgid ""
"Debian Hint #34: If you want to track Debian sid and have a small download "
"quota or a really slow connection, check out the debdelta package."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 34: Debian sid'i takip etmek istiyorsanız ama indirme "
"sınırınız ya da yavaş bir bağlantınız varsa debdelta paketine göz atın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:153
msgid ""
"Debian Hint #35: In search for some games? Take a look at 'goplay', which "
"offers a nice Frontend for browsing through all kind of games."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 35: Bir kaç oyun mu arıyorsunuz? Her türden oyuna göz atmak "
"için hoş bir arayüz sunan 'goplay'e bakın."

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:158
msgid ""
"Debian Hint #36: Need a newer package than shipped with Debians last stable "
"release but don't want to upgrade to 'testing' or 'unstable'? Some packages "
"are kept up-to-date on volatile.debian.org, some others are made available "
"at www.backports.org."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 36: Debian'ın son kararlı sürümüyle dağıtılandan daha yeni "
"bir pakete ihtiyacınız var; ama sisteminizi 'test' ya da 'kararsız'a "
"yükseltmek istemiyorsunuz... Bazı paketler volatile.debian.org'da güncel "
"halde tutulurken bazıları da www.backports.org'da mevcuttur. "

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:161
msgid ""
"Debian Hint #37: Want to download a package without installing it? Use "
"'aptitude download <pkgname>'."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 37: Bir paketi kurmadan sadece indirmek mi istiyorsunuz?  "
"'aptitude download <paketadı>' komutunu kullanın."

#. type: Plain text
#: hints:165
msgid ""
"Debian Hint #38: Want to know how you can use a program you have never used "
"before? \"man\" will be your best new friend! Type \"man <program-name>\" in "
"a shell. Or, run \"man -H <program-name>\" to read the manual page in a "
"browser."
msgstr ""

#. type: Plain text
#: hints:168
msgid ""
"Debian Hint #39: Improve bash's tab-completion by installing the bash-"
"completion package."
msgstr ""

#. type: Plain text
#: hints:172
msgid ""
"Debian Hint #40: If you install the command-not-found package, attempting to "
"run a command you don't have installed will tell you what package to install "
"to obtain that command."
msgstr ""

# type: Plain text
#. type: Plain text
#: hints:175
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Debian Hint #3: You can use 'apt-cache search <words>' to search for "
#| "words in the descriptions of all available packages."
msgid ""
"Debian Hint #41: You can use 'apt-cache show <package_name>' or 'aptitude "
"show <package_name>' to get more information about a debian package."
msgstr ""
"Debian İpucu no. 3: Tüm mevcut paketlerin açıklamalarında sözcükler aramak "
"için 'apt-cache search <kelimeler>' komutunu kullanabilirsiniz."

#. type: Plain text
#: hints:180
msgid ""
"Debian Hint #42: You can use 'apt-file list <package_name>' to obtain a "
"listing of the contents of debian package. This action is similar to 'dpkg -"
"L <package_name>' except the package does not need to be installed or "
"fetched using apt-file in contrast to dpkg."
msgstr ""

#. type: Plain text
#: hints:183
msgid ""
"Debian Hint #43: Want to temporarily disable your iptables firewall? Use "
"'iptables-save | sed \"/-/d;/^#/d;s/DROP/ACCEPT/\" | iptables-restore' to "
"remove all rules and set the default policy to ACCEPT."
msgstr ""

Reply to: