[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-edu-install 0.676: Please update debconf PO translation for the package debian-edu-installGreetings,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
debian-edu-install. The English template has been changed, and now some
messages are marked "fuzzy" in your translation or are missing. I would be
grateful if you could take the time and update it. Please submit the updated
file as a wishlist bug against debian-edu-install.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 10 Jun 2009 14:56:00 -0700.

live well,
 vagrant

# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-29 10:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-04 21:17+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Ana-sunucu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "İş-istasyonu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Hafif-İstemci-Sunucusu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "Kendibaşına"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Bu makineye uygulanacak profil(ler):"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Kurulum tamamlandığında makinenin nasıl kullanılacağını belirleyen profiller:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         ağında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - İş istasyonu: Debian Edu ağındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-İstemci-Sunucusu:\n"
"         'İş istasyonu'nu kapsar ve iki ağ kartı gerektirir.\n"
" - Kendibaşına: Debian Edu ağının dışında kullanılacak makineler\n"
"         içindir. GUI içerir ve diğer profillerle çakışır."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Asgari"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Ana-Sunucu:  Debian Edu sunucusuna mahsustur. Herhangi bir GUI\n"
"         (Grafik Kullanıcı Arabirimi) içermez. Bir Debian Edu\n"
"         ağında yalnızca bir adet Ana-sunucu olmalıdır.\n"
" - İş istasyonu: Debian Edu ağındaki normal makineler içindir.\n"
" - Hafif-İstemci-Sunucusu:\n"
"         'İş istasyonu'nu kapsar ve iki ağ kartı gerektirir.\n"
" - Kendibaşına: Debian Edu ağının dışında kullanılacak makineler\n"
"         içindir. GUI içerir ve diğer profillerle çakışır.\n"
" - Asgari:    Debian Edu ağıyla bütünleşiktir ama GUI içermez;\n"
"         sadece temel bir sistem içerir."

# " - Sugar:    'Kendibaşına'nın, çocukları paylaşmaya teşvik eden\n"
# "         ve ortak öğrenmeyi sağlayan Sugar masaüstü ortamını\n"
# "         içeren bir çeşididir.\n"
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Kendibaşına profili diğer profillerle kullanılamaz"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Kendibaşına profili aynı makineye diğer profillerle birlikte kurulamaz. "
"Lütfen ya sadece Kendibaşına'yı; ya da Kendibaşına'yı içermeyen diğer "
"bileşimleri seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Kendibaşına kurulumu kısmen elle yürütülür"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Kendibaşına kurulumu, elle bölümlemeyi kolaylaştıracak şekilde hâlihazırda "
"diğer profiller kadar otomatikleştirilmemiştir. Şimdi Debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliğini değiştir\" menüsünden \"yüksek\" önceliği "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediğinizden emin misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Bu işlem makinede bulunan tüm disklerin bölümleme tablosunu yok edecektir. "
"TEKRAR EDİYORUM: BU İŞLEM MAKİNEDE BULUNAN TÜM SABİT DİSKLERDEKİ VERİLERİ "
"SİLECEKTİR! Eğer yedeklenmemiş önemli verileriniz varsa işlemi şimdi "
"durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda kurulumu daha "
"sonra tekrar başlatmalısınız."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paket kullanım anketine katılmak ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Bu sistemde en çok kullanılan paketler hakkındaki istatistiksel bilgiler "
"isimsiz (anonim) şekilde dağıtım geliştiricilerine iletilebilir. Bu "
"bilgiler, dağıtımın birinci CD'si içinde olması gereken paketlerin "
"belirlenmesi gibi bazı kararlar üzerinde etkili olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Katılmak isterseniz otomatik gönderim betiği haftada bir kez çalışacak ve "
"toplanan istatistikleri dağıtım geliştiricilerine gönderecektir. Bu "
"istatistiklere http://popcon.debian.org/ adresinden erişilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Burada yapılan seçim daha sonra, \"dpkg-reconfigure popularity-contest\" "
"komutu çalıştırılarak değiştirilebilir."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
#, fuzzy
#| msgid "Main-Server"
msgid "Debian Edu Main-Server"
msgstr "Ana-sunucu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
#, fuzzy
#| msgid "Thin-Client-Server"
msgid "Debian Edu Thin-Client-Server"
msgstr "Hafif-İstemci-Sunucusu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Workstation"
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "İş-istasyonu"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main-Server and Thin-Client-Server"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Main-Server and Workstation"
msgstr ""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
#, fuzzy
#| msgid "Choose Debian Edu profile"
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu profilini seçin"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Kurulum sırasında bazı sorunlarla karşılaşıldı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Bu sorunları Debian Edu geliştiricilerine bildirmeyi düşünün."

Reply to: