[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] halt - shut down* Selçuk Mıynat [2008-10-23 19:38:13+0300]
> "halt" ve "shut down" karşılığı olarak ne kullanıyoruz?

halt - (sistemi) durdur
shut down - (sistemi) kapat

-- 
roktas


Reply to: