[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://trunk/packages/po/sublevel3/tr.po* Mert Dirik [2008-08-18 19:02:12+0300]
> sublevel3'te birkaç mesaji çeviremedim. Çeviremediğim mesajlar aşağıda. Bunun
> yanında sublevel3'ün po dosyası da ekte. Aslında lenny için düzey 1'i toptan
> incelesek iyi olur fakat kimsenin zamanı var mıdır bilmem.
> 
> Teşekkürler
> 
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl3:
> #: ../mdcfg-utils.templates:12001
> msgid "The layout must be n, o, or f (arrangement of the copies) followed by a
> number (number of copies of each chunk). The number must be smaller or equal to
> the number of active devices."
> msgstr "Düzen, ardından bir sayı gelen (her bir yığındaki kopya sayısı) n, o ya
> da f harflerinden biri olmalıdır. Sayı, etkin aygıtların sayısından küçük ya da
> bu sayıya eşit olmalıdır."

Bir sonraki çeviriyle daha uyumlu olmasına dikkat ederek şöyle çevirdim...

msgstr "Düzen, ardından (her bir yığındaki kopya sayısıyla ilişkili) bir sayı
gelen, (kopya düzenini belirtir) n, o ya da f harflerinden biri olmalıdır. Sayı,
etkin aygıtların sayısından küçük ya da bu sayıya eşit olmalıdır."

> #. Type: string
> #. Description
> #. :sl3:
> #: ../mdcfg-utils.templates:12001
> #, fuzzy
> msgid ""
> "The letter is the arrangement of the copies:\n"
> " n - near copies: Multiple copies of one data block are at similar\n"
> "   offsets in different devices.\n"
> " f - far copies: Multiple copies have very different offsets\n"
> " o - offset copies: Rather than the chunks being duplicated within a\n"
> "   stripe, whole stripes are duplicated but are rotated by one\n"
> "   device so duplicate blocks are on different devices."
> msgstr ""
> "Harf, kopyaların sayısını belirtir:\n"
> " n - yakın kopyalar: Multiple copies of one data block are at similar\n"
> "   offsets in different devices.\n"
> " f - uzak kopyalar: Multiple copies have very different offsets\n"
> " o - offset copies: Rather than the chunks being duplicated within a\n"
> "   stripe, whole stripes are duplicated but are rotated by one\n"
> "   device so duplicate blocks are on different devices."

Zor çeviri... şöyle bir şey olabilir mi?

msgstr ""
"Kopyaların düzenini belirten harf:\n"
" n - yakın kopyalar: Bir veri öbeğindeki çoklu kopyalar farklı\n"
"   aygıtlarda birbirine yakın uzaklıklarda konumlanmış\n"
" f - uzak kopyalar: Çoklu kopyalar birbirinden çok farklı\n"
"   uzaklıklarda konumlanmış\n"
" o - göreli kopyalar: Tek bir şerit içinde yığınların çoğaltılması\n"
"   yerine tüm şeritler döngüsel şekilde her bir aygıta paylaştırılarak\n"
"   çoğaltılmış, öyle ki çoğaltılan kopyaların her biri farklı aygıtlarda."

Burada "göreli kopya" yerine doğrudan "ofset kopya" da olabilir...

-- 
roktas


Reply to: