[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package uw-imap 7:2006j2.dfsg-4Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
uw-imap. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Monday, October 29, 2007.

Thanks,

# Turkish translation of uw-imap.
# This file is distributed under the same license as the uw-imap package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: uw-imap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dr@jones.dk\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-15 07:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-02 11:08+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001 ../uw-imapd.templates:2001
msgid "Server ports and protocols to support:"
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001 ../uw-imapd.templates:2001
msgid "Please choose the server ports and protocols to activate."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001
msgid ""
" pop3: POP 3 on TCP port 110 with TLS support;\n"
" pop3s: POP 3 on TCP port 995 with SSL support;\n"
" pop2: (obsolete) POP 2 on TCP port 109 with TLS support."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001
msgid "It is recommended to activate both pop3 and pop3s."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../ipopd.templates:2001
msgid ""
"As the ports and protocols choice may have been overridden by local changes, "
"you may need to enforce the choice and run the package configuration again "
"with 'dpkg-reconfigure ipopd'."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:3001 ../uw-imapd.templates:3001
msgid "Enforce port selection?"
msgstr "Port seçimini mecbur kıl?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:3001
msgid "The ipopd daemon supports listening simultaneously on several ports."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../ipopd.templates:3001 ../uw-imapd.templates:2001
#: ../uw-imapd.templates:3001
msgid ""
"As the ports and protocols choice may have been overridden by local changes, "
"you may need to enforce the choice and run the package configuration again "
"with 'dpkg-reconfigure uw-imapd'."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:2001
msgid ""
" imap2: IMAP 4rev1 on TCP port 143 with TLS support;\n"
" imaps: IMAP 4rev1 on TCP port 993 with SSL support;\n"
" imap3: (obsolete) IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support."
msgstr ""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:2001
msgid "It is recommended to activate both imap2 and imaps."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../uw-imapd.templates:3001
msgid "The uw-imap daemon supports listening simultaneously on several ports."
msgstr ""

#~ msgid "pop2 = POP 2 on TCP port 109 with TLS support. This is obsolete."
#~ msgstr ""
#~ "pop2 = TCP port 109 üzerinde TLS desteğiyle POP 2. Bu ayar artık "
#~ "eskimiştir."

#~ msgid "pop3 = POP 3 on TCP port 110 with TLS support."
#~ msgstr "pop3 = TCP port 110 üzerinde TLS desteği ile POP 3."

#~ msgid "pop3s = POP 3 on TCP port 995 with SSL support."
#~ msgstr "pop3s = TCP port 995 üzerinde SSL desteği ile POP 3."

#~ msgid "If in doubt, choose pop3 and pop3s."
#~ msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, pop3 ve pop3s'i seçiniz."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "By default the port selection is respected only on initial installs, and "
#~ "is ignored on later updates and reconfiguration."
#~ msgstr ""
#~ "Etkinleştirmek üzere seçilen portlar yerel olarak yapılandırılan "
#~ "servisler tarafından değiştirilmiş olabilir. Öntanımlı olarak, port "
#~ "seçimi sadece ilk kurulumlar için geçerlidir ve sonraki yapılandırmalarda "
#~ "dikkate alınmaz."

#~ msgid ""
#~ "imap2 = IMAP 4Rev1 (not 2, strangely enough) on TCP port 143 with TLS "
#~ "support."
#~ msgstr ""
#~ "imap2 = TCP port 143 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 4Rev1 (tuhaf şekilde, 2 "
#~ "değil)."

#~ msgid "imap3 = IMAP 3 on TCP port 220 with TLS support. This is obsolete."
#~ msgstr ""
#~ "imap3 = TCP port 220 üzerinde TLS desteğiyle IMAP 3. Bu ayar artık "
#~ "eskimiştir."

#~ msgid "imaps = IMAP 4Rev1 on TCP port 993 with SSL support."
#~ msgstr "imaps = TCP port 993 üzerinde SSL desteğiyle IMAP 4Rev1."

#, fuzzy
#~ msgid "If in doubt, choose imap2 and imaps."
#~ msgstr "Eğer kararsız kaldıysanız, imap2 ve imaps'i seçin."

#~ msgid "Which ports should the server listen on?"
#~ msgstr "Sunucu hangi portları dinlemeli?"

#~ msgid ""
#~ "Do you want to ignore possible local tweaks and always use selected ports?"
#~ msgstr ""
#~ "Mümkün olan yerel iyileştirme ayarlarını yoksaymayı ve herzaman seçilen "
#~ "portları kullanmak istiyormusun?"

#~ msgid "Continue installing libc-client without Maildir support?"
#~ msgstr ""
#~ "\"libc-client\" kurulumuna Maildir desteği olmadan devam edilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "Libc-client earlier than version 2002d (and development versions of 2003) "
#~ "included an unofficial and no longer maintained patch to support "
#~ "Maildirs. By default Maildirs were not used by uw-imapd or ipopd, but if "
#~ "you have changed your system configuration or other installed programs "
#~ "depend on libc-client then upgrading may result in broken mail handling."
#~ msgstr ""
#~ "Sürüm 2002d'den daha yeni libc-client (ve 2003'ün geliştirme sürümleri) "
#~ "resmî olmayan ve Maildir desteği için artık desteklenmeyen bir yama "
#~ "içeriyordu. Uw-imapd veya ipod öntanımlı olarak Maildir biçemini "
#~ "kullanmıyordu. Fakat eğer sistem yapılandırmanızı değiştirdiyseniz veya "
#~ "libc-client'a bağımlı uygulamalar kurduysanız güncelleştirme bozuk bir e-"
#~ "posta yönetimine yol açabilir."

#~ msgid ""
#~ "Do you want to continue installing a libc-client without Maildir support?"
#~ msgstr ""
#~ "\"libc-client\" kurulumuna Maildir desteği olmadan devam etmek "
#~ "istermisiniz?"

#~ msgid "pop2, pop3, pop3s"
#~ msgstr "pop2, pop3, pop3s"

#~ msgid "imap2, imap3, imaps"
#~ msgstr "imap2, imap3, imaps"

#~ msgid "Allow insecure authentication using plaintext passwords?"
#~ msgstr ""
#~ "Düz metin parolaları kullanarak güvenli olmayan kimlik doğrulamaya izin "
#~ "verilsin mi?"

#~ msgid ""
#~ "The use of unencrypted plaintext passwords is generally insecure, and the "
#~ "current version of libc-client by default only allows network access "
#~ "through either TLS or SSL connections. This affects uw-imapd, ipopd and "
#~ "any other programs that use libc-client for mail access through the "
#~ "network. However, this functionality can be changed by using the semi-"
#~ "official /etc/c-client.cf configuration file. Read more about this in /"
#~ "usr/share/doc/libc-client__VER__/README.Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Şifrelenmemiş düz metin parolalarının kullanımı genellikle güvenli "
#~ "değildir ve libc-client'ın yürürlükteki sürümü öntanımlı olarak ağa "
#~ "ulaşmak için sadece TLS veya SSL bağlantılara izin vermektedir. Bu "
#~ "durum; uw-imapd, ipopd ve ağ üzerinde e-posta girişi için libc-client'i "
#~ "kullanan bütün diğer uygulamaları da etkiler. Bununla birlikte bu işlev "
#~ "yarı-resmî /etc/c-client.cf yapılandırma dosyası kullanılarak "
#~ "değiştirilebilir. Bu konu hakkında /usr/share/doc/libc-client__VER__/"
#~ "README.Debian dosyasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz."

#~ msgid ""
#~ "Do you want to allow email access authentication using insecure plaintext "
#~ "passwords?"
#~ msgstr ""
#~ "Güvenli olmayan düz metin parolalarını kullanarak e-posta giriş "
#~ "doğrulaması yapılmasına izin verilsin mi?"

#~ msgid "Note: cramd-md5 passwords are treated as plaintext passwords!"
#~ msgstr "Not: cramd-md5 parolaları düz metin parolalar gibi işlem görür!"

Reply to: