[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bugs sayfasi cevirisi[Cevap yazarken bana CC'lemenize gerek yok, listeyi takip ediyorum. Sadece
 listeye cevap yazmalısınız (list-reply).]

* Ozgur Karatas [2006-07-03 14:20:10+0300]
> yapmis oldugum bug tracking sayfasinin cevirisini ekte gonderiyorum.
> 
> URL: http://www.debian.org/Bugs/
> Ceviri: Ek'tedir.

Çeviride Türkçe karakter kullanmamışsınız, UTF-8 kodlanmış olarak öncelikle
bunu düzeltelim. Ayrıca Debian web sayfa çevirilerinde böyle düz html
metin kullanılmıyor. Mesela bu sayfada bir çok alan webwml'deki tr/po
dosyasında zaten çevrilmiş durumda[1]. Ekte çevirisi gereken asıl dosyayı
gönderiyorum. Mevcut çeviriyi yukarıda belirttiğim hatayı düzelterek bu
dosyaya aktarın, ondan sonra asıl gözden geçirmeyi yapabiliriz.

[1] http://www.debian.org/devel/website/translating

-- 
roktas
#use wml::debian::template title="Debian bug tracking system" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true

<p>Debian has a bug tracking system (BTS) in which we file
details of bugs reported by users and developers. Each bug is given a
number, and is kept on file until it is marked as having been dealt
with.</P>

<h2>Bug tracking system documentation</h2>

<ul>
 <li><a href="Reporting">How to report a bug in Debian</a>
 <li><a href="Access">Ways of accessing the bug report logs</a>
 <li><a href="server-request">Requesting bug reports by email</a>
</ul>

<ul>
 <li><a href="Developer">Developers' information on how to use the system</a>
 <li><a href="server-control">Developers' information on manipulating bugs by email</a>
 <li><a href="server-refcard">Mailservers' reference card</a>
</ul>

<h2>Viewing bug reports on the WWW</h2>

<p>Find a bug by <strong>number</strong>:
 <br>
 <form method="get" action="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi";>
 <p>
 <input type="text" size="9" name="bug" value="">
 <input type="submit" value="Find">
 <label><input type="checkbox" name="mbox" value="yes"> as mbox</label>
 <label><input type="checkbox" name="trim" value="no"> show all headers</label>
 <label><input type="checkbox" name="boring" value="yes"> show boring messages</label>
 </p>
 </form>

<form method="get" action="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi";>
<p>Find bugs by:
<label><input type="radio" name="which" value="pkg" checked><strong>package</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="src"><strong>source&nbsp;package</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="maint"><strong>maintainer&nbsp;email</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="submitter"><strong>submitter&nbsp;email</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="severity"><strong>severity</strong></label>
<label><input type="radio" name="which" value="tag"><strong>tag</strong></label>
<br>
<label>What to search for:<input type="text" name="data" value="" size="50"></label>
<input type="submit" value="Find">
<br>
<p>Additional settings (which you may leave untouched, the defaults will work):
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
</form>

<p>The above queries can also be made by visiting URLs of the following
forms, respectively:
<ul>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>number</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/mbox:<var>number</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>package</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/src:<var>sourcepackage</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/<var>maintainer@email.address</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/from:<var>submitter@email.address</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/severity:<var>severity</var></tt>
 <li><tt>http://bugs.debian.org/tag:<var>tag</var></tt>
</ul>

<h2>Searching bug reports</h2>

<p>Probably the easiest way to search bug reports is to use
<a href="http://groups.google.com/group/linux.debian.bugs.dist";>Google Groups</a>.
The period to be searched can be limited by using the
<a href="http://groups.google.com/advanced_search?q=+group%3Alinux.debian.bugs.dist";>\
advanced search</a> option.</p>

<p>Alternative sites that allow searching for bug reports are
<a href="http://dir.gmane.org/gmane.linux.debian.devel.bugs.general";>Gmane</a> and
<a href="http://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist%40lists.debian.org/";>The
Mail Archive</a>.</p>

<h2>Supplementary information</h2>

<p>The current list of <a href="http://bugs.debian.org/release-critical/";>
Release Critical Bugs</a>.</p>

<p>The current list of <a href="pseudo-packages">pseudo-packages</a>
recognized by the Debian bug tracking system.</p>

<p>The following bug report indices are available:

<ul>
 <li>Packages with 
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg";>active</a>
   and
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=pkg&amp;archive=yes";>archived</a>
   bug reports.
 <li>Source packages with 
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src";>active</a>
   and
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=src&amp;archive=yes";>archived</a>
   bug reports.
 <li>Maintainers of packages with
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint";>active</a>
   and
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=maint&amp;archive=yes";>archived</a>
   bug reports.
 <li>Submitters of
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter";>active</a>
   and
   <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgindex.cgi?indexon=submitter&amp;archive=yes";>archived</a>
   bug reports.
</ul>

<p><strong>Note:</strong> some of the previously available indices of bug
reports aren't available due to internal problems with the program that
generated them. We apologize for the inconvenience.

#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/footer.inc"

Reply to: