[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package sambaHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for samba.
The English template has been changed, and now some messages are marked
"fuzzy" in your translation or are missing. I would be grateful if you could
take the time and update it. Please send the updated file to the originating
address of this mail, or submit it as a wishlist bug against samba.

This is the second request for update. That one is CC'ed to the relevant
translation teams. Translators, please coordinate with translation teams to
avoid duplicate work.

Thanks,

Christian Perrier in name of the samba packages maintenance team

# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-29 07:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-01 09:42+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid "Character Set for Unix filesystem"
msgstr "Unix dosya sistemi için karakter seti"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"The \"character set\" option is currently configured in smb.conf. In Samba "
"3.0, this option is replaced by a new option, \"unix charset\". Please "
"specify the character set you wish to use for this new option, which "
"controls how Samba interprets filenames on the file system."
msgstr ""
"Halihazırda smb.conf yapılandırma dosyanızda \"character set\" ayarı mevcut. "
"Samba 3.0'da bu seçenek yenisiyle: \"unix charset\" ile değiştirildi. Lütfen "
"Samba'nın sistemdeki dosya isimlerini çevirirken dikkate aldığı bu yeni "
"seçenekle kullanılmasını istediğiniz karakter setini girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:13
msgid "Character Set for DOS clients"
msgstr "DOS istemcileri için karakter seti"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:13
#, fuzzy
msgid ""
"The \"client code page\" option is currently configured in smb.conf. In "
"Samba 3.0, this option is replaced by the option \"dos charset\". Please "
"specify the character set you wish to use for this new option. In most "
"cases, the default chosen for you will be sufficient. Note that this option "
"is not needed to support Windows clients, it is only for DOS clients."
msgstr ""
"Halihazırda smb.conf yapılandırma dosyanızda \"client code page\" ayarı "
"mevcut. Samba 3.0'da bu seçenek \"dos charset\" seçeneğiyle değiştirildi. "
"Lütfen bu yeni seçenekle beraber kullanmak için bir karakter seti seçin. "
"Çoğu durumda öntanımlı olarak seçilmiş bulunan seçenek uygundur. Aklınızda "
"bulunsun bu seçenek Windows istemcilerini desteklemek için gerekli değildir, "
"sadece DOS istemcileri içindir. Eğer bu seçeneği boş bırakırsanız smb.conf "
"dosyanız değiştirilmeyecektir."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:13
#, fuzzy
msgid "If you leave this option blank, the smb.conf file will not be changed."
msgstr "Bu seçeneği boş bırakırsanız, smb.conf dosyanız değiştirilmeyecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:25
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr ""
"WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik "
"yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:25
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Eğer bilgisayarınız IP adresini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, "
"DHCP sunucusu ayrıca ağınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS alanadı "
"sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir. Bu, smb.conf dosyanızda DHCP "
"tarafından sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak /etc/samba/dhcp.conf "
"dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:25
#, fuzzy
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin kurulmuş olması "
"gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:38
#, fuzzy
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "\"smb.conf\" dosyası debconf ile yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:38
#, fuzzy
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an 'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Geri kalan Samba yapılandırması Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
"yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri "
"etkileyen sorularla devam edecektir. Mevcut smb.conf dosyası, debconf'u "
"şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle değiştirilmesi zorunda kılacak bir "
"'include' satırı veya birden fazla satır boyunca devam eden bir seçenek "
"içeriyor."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:38
#, fuzzy
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Eğer smb.conf'u yapılandırmak için debconf'u kullanmıyorsanız bütün "
"yapılandırma değişikliklerini kendiniz elle yapmanız gerekir. Bu durumda "
"periyodik olarak sunulan yapılandırma iyileştirmelerinden de "
"yararlanamayacaksınız. Bu nedenlerle eğer mümkünse debconf kullanımı "
"tavsiye edilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:52
#, fuzzy
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi?"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:52
#, fuzzy
msgid ""
"Please specify the workgroup this server will appear to be in when queried "
"by clients. Note that this parameter also controls the Domain name used with "
"the security=domain setting."
msgstr ""
"Bu ayar, sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında hangi Çalışma "
"Grubu içerisinde gözükeceğini kontrol eder. Aklınızda bulunsun, bu parametre "
"ayrıca security=domain ayarı ile beraber kullanılacak Etki Alanını da "
"kontrol eder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:60
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:60
#, fuzzy
msgid ""
"Most Windows clients communicate with SMB servers using encrypted passwords. "
"If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter "
"in your Windows registry."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar kullanarak "
"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız Windows "
"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz. Eğer bu işlemi "
"yapmışsanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan ve buraya "
"smbpasswd komutu kullanarak bütün kullanıcılar için parola kaydı "
"eklendiğinden emin olun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:60
#, fuzzy
msgid ""
"Choosing this option is highly recommended. If you do, make sure you have a "
"valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each "
"user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar kullanarak "
"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız Windows "
"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz. Eğer bu işlemi "
"yapmışsanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan ve buraya "
"smbpasswd komutu kullanarak bütün kullanıcılar için parola kaydı "
"eklendiğinden emin olun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"This file can be created automatically, but the passwords must be added "
"manually (by running smbpasswd) and be kept up-to-date in the future. If "
"you do not create it, you will have to reconfigure samba (and probably your "
"client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Windows'un çoğu sürümüyle uyumlu olması için, Samba'nın şifreli parolaları "
"kullanmak üzere yapılandırılması gerekir. Bu işlem kullanıcı parolalarının /"
"etc/passwd dosyasından farklı bir yerde saklanmasını gerektirir. Bu dosya "
"otomatik olarak yaratılabilir, fakat parolaların (siz veya kullanıcı "
"tarafından) smbpasswd çalıştırılarak elle girilmesi ve gelecekte de güncel "
"tutulması gerekir. Eğer bunu yaratmazsanız, düz metin parolalar "
"kullanabilmek için samba'yı (ve muhtemelen istemci makineleri) yeniden "
"yapılandırmanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için samba-doc paketinden "
"çıkan /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html'ye başvurun."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc "
"package for more details."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:19
#, fuzzy
msgid "Samba's log files moved"
msgstr "Samba'nın günce dosyaları taşındı."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The log files for both Samba daemons (nmbd and smbd) are now stored in /var/"
"log/samba/. The names of the files are log.nmbd and log.smbd, for nmbd and "
"smbd respectively."
msgstr ""
"Samba 2.2'nin ilk paketlerinden itibaren, Samba artalan süreçlerine (nmbd ve "
"smbd) ait Debian günce dosyaları artık /var/log/samba altında saklanıyor. Bu "
"dosyaların isimleri nmbd ve smbd için sırasıyla log.nmbd ve log.smbd'dir."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:19
#, fuzzy
msgid ""
"The old log files from /var/log/ will automatically be moved to the new "
"location."
msgstr ""
"/var/log/ içinde bulunan eski günce dosyaları yeni bir konuma taşınacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:29
#, fuzzy
msgid "Running nmbd from inetd no longer supported"
msgstr "Nmbd'nin inetd'den çalıştırılması artık desteklenmiyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../samba.templates:29
#, fuzzy
msgid ""
"This system was previously configured to start nmbd and smbd from inetd. In "
"recent Samba versions, nmbd cannot be started from inetd. If you have "
"modified your /etc/init.d/samba startup script, you may need to adjust it "
"now so that nmbd will start."
msgstr ""
"Sisteminiz, nmbd ve smbd'yi inetd üzerinden çalıştıracak şekilde "
"ayarlanmış. Sürüm 2.999+3.0.alpha20-4'ten sonra artık nmbd inetd'den "
"çalıştırılmıyor. Eğer /etc/init.d/samba başlangıç betiğini kendiniz "
"düzenlediyseniz, nmbd'nin çalışabilmesi için bu dosyayı elle ayarlamak "
"zorunda kalabilirsiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:37
msgid "daemons, inetd"
msgstr "artalan süreçleri, inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:39
msgid "Samba run method:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:39
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya inetd'den "
"çalışabilir. Tavsiye edilen yaklaşım artalan süreci olarak çalıştırmaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:46
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:46
msgid ""
"Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which supersedes "
"the /etc/samba/smbpasswd file."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:46
#, fuzzy
msgid ""
"Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
"automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb. Do not choose this "
"option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
msgstr ""
"Samba 3.0, /etc/samba/smbpasswd'nin yerini alan yeni ve daha eksiksiz bir "
"SAM veritabanı arayüzü ile birlikte geliyor. Mevcut smbpasswd dosyasının /"
"var/lib/samba/passdb.tbd dosyasına dönüştürülmesini ister misiniz? Eğer "
"başka bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
"cevabını vermelisiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../swat.templates:3
msgid "Configuration file rewritten by SWAT"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../swat.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"SWAT will rewrite the smb.conf file. It will rearrange the entries and "
"delete all comments, include= and copy= options. If you use a carefully "
"crafted smb.conf, you should probably avoid using SWAT."
msgstr ""
"SWAT smb.conf dosyanızın üzerine yazacak. Bu işlem kayıtları tekrar "
"düzenleyecek, bütün yorumları, include= ve copy= seçeneklerini silecek. Eğer "
"özel olarak tasarladığınız bir smb.conf dosyanız varsa, bunu yedekleyin veya "
"SWAT kullanmayın!"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"

#~ msgid "Your smb.conf will be re-written!"
#~ msgstr "Smb.conf dosyanız tekrar yazılacak!"

Reply to: