[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Referans Kartı - TürkçeleştirmePzt, 2005-06-20 tarihinde 13:52 +0300 saatinde, Murat Demirten yazdı:
> Selamlar,

Merhaba Murat,

> Aşağıdaki belgeyi Türkçe'ye çevirebilecek zamanı olan biri var mı? 
> Vaktiyle ben almıştım
> ama yapamadım. Buradan birisi yapabilirse W.Borgert'e gönderebiliriz.
> 
> http://people.debian.org/~debacle/refcard

Akşama hallederim.


> W. Borgert <debacle@debian.org>
> 
> 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: