[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] feed, newsfeedOn Sat, 2005-01-15 at 22:07 +0200, Recai Oktas wrote:
> Merhaba,
> 
> * Osman Yüksel [2005-01-15 19:43:52-0000]
> > feed ve newsfeed için güzel bir karşılık mevcut mudur acaba ?
> 
> Bildigim bir karsilik yok, buna birseyler uydurmamiz lazim.  Oneri almak
> icin LKD yerellestirme listesine CC'liyorum.
> 
önerim akış ve haber akışı olabilir.
> -- 
> roktas
> 

-- 
Can Burak Cilingir
http://canb.net/
http://tdk.org.tr/dogruyazalim.html
icq#10720999

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: