[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian ReferansıMerhaba,

On Sun, 2004-09-12 at 16:25 +0300, Ahmet Soyata wrote:
> http://qref.sf.net teki belgenin çevirisine başladım. Sxw olarak
> yazıyorum.Bitirdiğimde html,pdf,ps,doc gibi formatlara çevirip siteye
> ekleyebilecek olan ve debian-reference-tr adlı deb paketini
> hazırlayabilecek ve APT arşivine ekleyebilecek olan arkadaşlar
> arıyorum.

Aslında DocBook biçemindeki asıl belgeyi çevirseniz, diğerlerine
çevirmek çok daha kolay olacak sanırım.
-- 
Enver ALTIN          |    http://skyblue.gen.tr/
Software developer @ Parkyeri |   http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: