[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Makro DICO] Mikro Debian sozlugu -- ilk tesebbusOn Sal, 2004-06-22 at 12:14 +0300, Alp Öztarhan wrote:
> 2004-06-06, 20:38, Erçin EKER:
> > > Release Critical bug: Dagitim Oncelikli hata [TODO oneriler?]
> > 
> > bu "release"in karşılığı olarak ne kullanılacak peki? fedora core 1 için
> > çeviri yaparken "yayım" gibi birşey kullanmıştım
> 
> Biz uludağ'da "sürüm" kullanıyoruz. Yanlış mıdır?

"sürüm" zaten "verison"ın karşılığı olarak kullanılıyor. Bence
"release"i en güzel "yayım" karşılıyor.


> > > Bug report: Hata bildirimi
> 
> Özellikle BTS kullanımı düşünüldüğünde bildirimi yapılanın "hata"dan
> (veya bug) ziyade "sorun" olarak adlandırılmasının doğru olacağını
> düşündüm. Örneğin çeviri eksiği bir hata değil, sorundur.
> 
> 
> "Release Critical Bug" için benim aklıma gelen karşılık: 
> "Sürüm durduran sorun". Biraz kafiyeli gibi oldu ama bağlama yabancı
> olanın da anlayabileceği sadelikte. 

"durdurma" bunun yerine başka birşey kullanılsa daha güzel olacak
sanki :) mesela "engelleyici" neyse pek çeşitleme yapamayacağım,
synaptic çevirisini güncellemem gerekiyor :)


> Bu konularda terminolojinin batmaması, "terminoloji kokmaması" çok
> önemli diye düşünüyorum.
> 
> iyi çalışmalar


Sizede.

> - alp öztarhan
> 


Erçin EKER 
UIN: 82166138 
Jabber: ercineker@jabber.org 

How do you power off this machine? -- Linus, when upgrading linux.cs.
helsinki.fi, and after using the machine for several months

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: