[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://{dhcp3,courier,samba,powermgmt-base,php4-pgsql,uw-imap-2002edebian,cvs}Sarge'nin yeni oluşturulan iso image dosyalarını nereye koyuyorlar (Güncellenenleri)?
 
 
 
Mehmet Türker
 

Reply to: