[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SARGE Beta 4On Çrş, 2004-05-05 at 11:10 +0300, Recai Oktas wrote:
> * Mehmet Türker [2004-05-04 13:55:03+0300]
> > Sadece debconf mesajları değil bende Böyle bir dosya yada dizin yok
> > mesajından başka bir türkçe mesaj çıkmıyor X te de fluxbox  stil dosyasında
> > kendi iso8859-9 yapmadan Türkçe karakterleri göstermedi. 
> > Hepsini düzelttikten sonra da alt-gr çalışmadı.
> 
> Daha dur bakalim X asamasina gelmedik :-)  O sorunlarin d-i ile alakasi 
> yok.

belki kaçırmış olabilirim öleyse kusuruma bamayın :)

sistem öntanımlı yereli olarak "tr_TR" kullanırım, geçen gün proxy
sunucumuz için yeni bir kurulum yapaken suna benzer bir hataya rastladım
(sarge net-install snapshot kullandım) 

hatta şuan bu hatayı tekrarlatabiliyorum, mesaj şöyle;


ATHENA:/usr/src/linux# apt-get install kernel-source-2.6.5 --reinstall

Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not
upgraded.
Need to get 0B/33.9MB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 

dpkg: parse error, in file `/var/lib/dpkg/available' near line 277792
package `libcgi-perl':
 `Replaces' field, invalid package name `cgı-modules': character `ı' not
allowed - only letters, digits and -+._ allowed
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

ATHENA:/usr/src/linux# locale
LANG=C
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC="C"
LC_TIME="C"
LC_COLLATE="C"
LC_MONETARY="C"
LC_MESSAGES="C"
LC_PAPER="C"
LC_NAME="C"
LC_ADDRESS="C"
LC_TELEPHONE="C"
LC_MEASUREMENT="C"
LC_IDENTIFICATION="C"
LC_ALL=C

ATHENA:/usr/src/linux# export LC_ALL=tr_TR.UTF-8
ATHENA:/usr/src/linux# export LANG=tr_TR.UTF-8
ATHENA:/usr/src/linux# apt-get install kernel-source-2.6.5 --reinstall
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not
upgraded.
Need to get 0B/33.9MB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
dpkg: parse error, in file `/var/lib/dpkg/available' near line 277792
package `libcgi-perl':
 `Replaces' field, invalid package name `
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

ATHENA:/usr/src/linux# export LANG=tr_TR
ATHENA:/usr/src/linux# export LC_ALL=tr_TR
ATHENA:/usr/src/linux# apt-get install kernel-source-2.6.5 --reinstall
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 1 not
upgraded.
Need to get 0B/33.9MB of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
(Reading database ... 145194 files and directories currently installed.)
Preparing to replace kernel-source-2.6.5 2.6.5-4
(using .../kernel-source-2.6.5_2.6.5-4_all.deb) ...
Unpacking replacement kernel-source-2.6.5 ...
Setting up kernel-source-2.6.5 (2.6.5-4) ...

ATHENA:/usr/src/linux# 

umarım beta4 te böyle b,rşey yoktur, çünkü root un çevre değişkenleri
base kurulumdan sonra öntanımlı "C" ve 2. adımda birkaç ek paket kurayım
deyince bu hata "gözüne dizine dursun, otur oturduğun yerde" diyor :)

Kolay gelsin.


> -- 
> roktas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: