[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://packages/bugreporter-udeb/debian/po/tr.po# Turkish translation of bugreporter-udeb.
# This file is distributed under the same license as the bugreporter-udeb 
package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bugreporter-udeb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-13 13:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-26 08:12+0200\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../bugreporter-udeb.templates:4
msgid "Save logs and configuration to floppy for debug purposes"
msgstr "Günlükleri ve yapılandırmayı hata ayıklama amacıyla diskete kaydet"

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:8
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Disket sürücüye biçimlendirilmiş bir disket yerleştiriniz"

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:8
msgid "Log files and configuration info will be copied into this floppy."
msgstr "Günlük dosyaları ve yapılandırma bilgileri bu diskete kopyalanacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:8
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/debian-installer/ on the "
"installed system, and on a floppy if the floppy device was found."
msgstr ""
"Bu bilgi  kurulu sistemde /var/log/debian-installer/ dizinine, ve şayet "
"disket sürücü bulunmuşsa bir disket'e de kaydedilecektir."

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:16
msgid "Unable to find any floppy device"
msgstr "Herhangi bir disket sürücü bulunamıyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:16
msgid ""
"No floppy device was found.  If this host has a floppy drive, it is probably 
"
"a bug in the bugreporter-udeb package that got you here."
msgstr ""
"Herhangi bir disket sürücü bulunamadı. Eğer bu bilgisayar bir disket "
"sahipse, bugreporter-udeb paketinde muhtemelen sizi buraya kadar getiren bir 
"
"yazılım hatası vardır."

#. Type: note
#. Description
#: ../bugreporter-udeb.templates:16
msgid "Note: USB floppies are not supported at the moment."
msgstr "Not: USB disket medyası henüz desteklenmiyor."

#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../bugreporter-udeb.templates:25
msgid "Gathering information for installation report ..."
msgstr "Kurulum raporu için bilgi toplanıyor..."Reply to: