[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/autopartkit/debian/po/tr.po[partman serisi oldukca kritik, lutfen sizler de kontrol edin.]

* Murat Demirten [2004-04-01 00:52:33+0300]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Please choose the disk which has the free space required (column Free) to "
> "install Debian GNU/Linux. If there's not enough free space, space can be "
> "liberated by resizing the FAT partitions (column FreeFat indicates how much "
> "space will be freed by resizing the existing FAT partitions)."
> msgstr ""
> "Debian GNU/Linux Kurulum için gerekli boş alanın (BoşAlan sütunu) bulunduğu "
> "diski seçin. Eğer gerekli boş alan yoksa FAT bölümlerini(BoşFAT, bulunan fat 
> "
> "bölümlerini yeniden boyutlandırdıktan sonra kalacak boş alanı bildirir) "
> "yeniden boyutlandırarak gerekli alan açılacaktır."

[Direk Bos'mu desek ???]

Debian GNU/Linux kurulumu icin gerekli bos alana sahip (Bos sutunu) 
diski secin. Eger yeterli bos alan yoksa, FAT bolumleri yeniden 
boyutlandirilarak yer kazanilabilir. (BosFAT sutunu varolan FAT 
bolumunun yeniden boyutlandirilmasiyla kazanilacak bos alani 
gostermektedir.)

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid " Device  Model        Size  Free  FreeFAT NbPart"
> msgstr "Aygıt  Model        Boyut  BoşAlan  BoşFAT NbPart"

[???]
s/BosAlan/Bos/

[NbPart ne? BolumNo falan mi? Kaynak koddan bunu bir inceleyelim]

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:17
> msgid ""
> "No disk was automatically detected. Please enter the path to the device "
> "file for the disk you want to partition."
> msgstr ""
> "Hiç bir disk bulunamadı. Lütfen bölümlemek istediğiniz disk için aygıt "
> "dosyasının yolunu girin."

s/Hic bir disk bulunamadi/Sisteminizde herhangi bir disk algilanamadi/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:24
> msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
> msgstr "Otomatik bölümleme aracını kullanmak istediğinizden emin misiniz ?"

s/ ?/?/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:24
> msgid ""
> "This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
> "THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
> "data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
> "backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
> msgstr ""
> "Bu işlem makinedeki bütün disklerdeki bölümleme tablosunu yok edecektir. 
> TEKRAR "
> "EDİYORUM: BU İŞLEM MAKİNEDE BULUNAN TÜM SABİT DİSKLERDEKİ BİLGİLERİ 
> SİLECEKTİR! Eğer "
> "yedeklenmemiş önemli verileriniz var ise, şimdi durdurup yedek "
> "alabilirsiniz. Bu durumda yükleyiciyi daha sonra tekrar çalıştırmalısınız."

Bu islem makinede bulunan butun disklerin bolumleme tablosunu yok 
edecektir. TEKRAR EDIYORUM: BU ISLEM MAKINEDE BULUNAN TUM SABIT 
DISKLERDEKI VERILERI SILECEKTIR! Eger yedeklenmemis onemli verileriniz 
varsa, islemi simdi durdurup yedekleme yapmak isteyebilirsiniz. Boyle 
bir durumda kurulumu daha sonra tekrar baslatmalisiniz. 

[...]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:33
> msgid "You may be able to continue. Here is some more information :"
> msgstr "Devam edebilirsiniz. Burada biraz daha bilgi bulabilirsiniz:"

[Gelistirilmesi gerekiyor.]
Devam etmeniz mumkun olabilir. Hataya iliskin biraz daha ayrinti:

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:40
> msgid "Automatic partitioning impossible"
> msgstr "Otomatik bölümleme gerçekleştirilemez"

Otomatik bolumleme yapilamayacak

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:40
> msgid ""
> "This version of the autopartitioner cannot handle the partitioning of the "
> "selected disk. It may partition only an empty disk or a disk with no more "
> "than 2 FAT partitions (and no extended partitions or other non-FAT "
> "partitions)."
> msgstr ""
> "Otomatik bölümleyicinin bu sürümü, seçili disklerdeki bölümleme için "
> "yeterince ayrıntılı değildir. Bu sadece boş bir diski veya 2 den fazla FAT "
> "bölümü olmayan (ve uzatılmış bölümleri veya diğer FAT olmayan bölümleri "
> "olmayan) disklerde çalışır."

Otomatik bolumleyicinin bu surumu, sectiginiz diskte bolumleme 
yapabilecek yetenege sahip degil. Bu program, sadece bos bir disk veya 
2'den fazla FAT bolumu olmayan bir disk uzerinde calisabilir. (Diskte 
genisletilmis bolum veya FAT tipinde olmayan baska bir bolum de 
bulunmamalidir.)

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:40
> msgid ""
> "If you want to continue the installation process, switch to the second "
> "console (ALT+F2), partition the disk as you like using parted and the other "
> "available tools, and then mount all your partitions in /target. /target is "
> "the root directory of your new system, so your root partition will be "
> "mounted on /target and your /usr partition must be mounted on /target/usr."
> msgstr ""
> "Kurulum işlemine devam etmek istiyorsanız, ikinci konsola geçin (ALT+F2); ve 
> "
> "parted'ı veya başka araçlar kullanarak bölümleri istediğiniz gibi ayarlayın "
> "ve sonra tüm bölümleri /target olarak bağlayın. /target yeni sisteminizin "
> "kök dizini olacak, böylece bölümleriniz /target altına bağlacak ve /usr "
> "bölümünüz de /target/usr olarak bağlanacaktır."

Kuruluma devam etmek istiyorsaniz ikinci konsola gecin (ALT+F2) ve 
\"parted\" veya baska bir arac kullanarak bolumleme islemini yapin. 
Daha sonra butun bolumleri /target dizini altina baglayin. /target, 
kurulumu devam eden yeni sisteminize ait kok dizini (/) temsil 
etmektedir. Yani kok bolumu /target, /usr bolumu /target/usr olarak 
baglanmalidir.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:40
> msgid ""
> "You can also consider launching this program again but selecting another "
> "disk."
> msgstr "Ayrıca bu programı tekrar çalıştırıp başka bir disk seçebilirsiniz."

Ayrica bu programi tekrar calistirarak baska bir disk secmeniz de 
mumkun.

> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:58
> msgid "Not enough space on disk"
> msgstr "Diskte yeterli alan yok"

s/alan/bos alan/

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:58
> msgid ""
> "The autopartitioner makes some assumptions about partition sizes, and "
> "because of that it requires at least 3GB of free space. The free space on "
> "this disk appears to be below this limit."
> msgstr ""
> "Otomatik bölümleyici bölümlerin boyutları ile ilgili bazı ayarlar yaptı, ve "
> "bu yüzden 3Gb boş alan gerekli. Ancak yeterli boş alanınız yok."

Otomatik bolumleyicinin bolum buyuklukleriyle ilgili yaptigi on tahmine 
gore en az 3GB bos alana ihtiyaciniz var. Ancak diskteki bos alan bu 
sinirin altinda gozukuyor.

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:58
> msgid ""
> "If you really want to install, you'll have to free some space. You may also "
> "launch this program again and select another disk with more free space."
> msgstr ""
> "Eğer gerçekten kurmak istiyorsanız , biraz boş alan açmalısınız veya "
> "programı yeniden çalıştırıp yeterli boş alanı bulunan başka bir disk "
> "seçmelisiniz."

Kuruluma devam etmek istiyorsaniz, bir miktar bos alan acmalisiniz. 
Programi yeniden calistirarak yeterli bos alana sahip bir baska disk 
secmeniz de mumkun.

[...]
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:69
> msgid "Here is some debug information. The value of ${variable} is :"
> msgstr "Bazı hata ayıklama bilgileri. ${variable} 'ın değeri :"

[orijinalde typo]
s/ ://

[...]
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:83
> msgid "File containing the requested partition table:"
> msgstr "İstenen bölümleme tablosu'nu içeren dosya:"

s/tablosu'nu/tablosunu/

> 
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:83
> msgid ""
> "The automatic partitioning will be created using the partitions and sizes "
> "specified in this file."
> msgstr ""
> "Otomatik bölümleme, bu dosyada belirtilen bölümler ve boyutlar ile "
> "oluşturulacak."

s/bolumler ve boyutlar ile olusturulacak./bolum ve boyutlar esas 
alinarak yapilacak./

> 
> #. Type: text
> #. Description
> #. Item in the main menu to select this package
> #: ../templates:90
> msgid "Automatically partition hard drives"
> msgstr "Sabit diskleri otomatik bölümlendir"

s/otomatik/otomatik olarak/

[...]
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:98
> msgid "Estimated time left: ${HOURS} hour(s) ${MINUTES} minute(s)"
> msgstr "Tahmini kalan süre :${HOURS} saat ${MINUTES} dakika"

s/Tahmini kalan/Kalan tahmini/

> 
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:102
> msgid "Estimated time left: ${MINUTES} minute(s)"
> msgstr "Tahmini kalan süre:${MINUTES} dakika"

s/Tahmini kalan/Kalan tahmini/
> 
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:106
> msgid "Estimated time left: less than 1 minute"
> msgstr "Tahmini kalan süre : 1 dakikadan az"

s/Tahmini kalan/Kalan tahmini/

-- 
roktasReply to: