[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Yeni ceviriler ve gorev dagilimi onerisiŞöyle: İlk seferinde paketleri alırken başka bir dizin ismi vermiştim ve
alioth ip si değişikti.  Sonra root dizinin ismini değiştirip "alioth"
dedim. Yani alioth dizini altında shadow, man-db, vs dizinler var. svn-tr
update yapınca da svn: '.' is not a working copy diyor. 
Svn-tr update alioth ise svn-tr: 'alioth' is not a working copy diyor.


Mehmet Turker
http://www.turker.name.tr
 

> -----Original Message-----
> From: Recai Oktas [mailto:roktas@omu.edu.tr] 
> Sent: Monday, March 22, 2004 11:31 AM
> To: 'Debian l10n Turkish'
> Subject: Re: Yeni ceviriler ve gorev dagilimi onerisi
> 
> * Mehmet Türker [2004-03-22 11:05:15+0200]
> > svn-tr co po://shadow
> > Svn: 'shadow' is already a working copy for a different URL diyor.
> > po://shadow u başkası almış demek mi bu ?
> 
> :-)  Yok hayir, Subversion cok nitelikli bir surum takip 
> sistemi, fakat henuz "hangi kopya uzerinde kim calisiyor" 
> nevinden koordinasyon islerini halledemiyor.  Saka bir yana, 
> checkout'i hangi dizinde yapiyorsun?  Daha onceden belirli 
> bir URL'den checkout yapilmis bir kopyanin uzerine bu sefer 
> farkli bir URL'den checkout yapmaya tesebbus etmissin.  
> (Acaba onceki checkout eski alioth IP'den mi yapildi?)
> 
> Cozum: Eger mevcut kopyanin URL'si gecerli bir URL ise 
> kopyayi -en ust dizinden itibaren- guncellemen yeterli 
> olabilir (svn-tr update).
> 
> Brute force ve onerilen cozum: Elindeki kopyayi sil ve 
> yukarida verdigin komutu tekrar uygula.
> 
> --
> roktas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: