[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://popularity-contest/debian/po/tr.po(Bu mesajı üçüncü kez gönderiyorum! umarım hepsi birden gelmez))

İkinci seviye paketleri ile devam ediyorum:

http://people.debian.org/~seppy/d-i/2nd-stage/tr.txtReply to: