[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

merhabalarmerhaba arkadaslar knoppix 3.2 kullanýyorum
perl ile php'yi beraber kullanmak istiyorum. php'yi sorunsuz kullanýyorum fakat sistemde perl'in kurulu olup olmadýgýný bile bilmiyorum. sonu pl .ile biten dosyalarý browserde çalýþtýrdýgýmda dosyanýn içeriði gözüküyor.
fakat dosya php gibi çalýþmýyor.
ayrýca cgi yi nasýl çalýþtýrabilecegimi anlatacak arkadaþlara þimdiden teþekkür ederim

örnek:

#!/usr/bin/perl

require "common.pl";

print "Content-type: text/html\n\n";

# get current and next picture
$sCurrPic = join( "", common::File_read( "currpic.txt" ) );
@aPictureArray = common::File_read( "picture.txt" );

# not last picture or wrong input ?
if( abs( $sCurrPic ) > 0 )
{
  $nCurrPic = abs( $sCurrPic );
  $nPictureArrayLen = @aPictureArray;
  if( $nCurrPic < $nPictureArrayLen )
  {
    $sPictureName1 = ( split( ";", @aPictureArray[ $nCurrPic ] ) )[ 1 ];
    $sPictureName2 = ( split( ";", @aPictureArray[ $nCurrPic + 1 ] ) )[ 1 ];
  }
  else
  {
    $sPictureName1 = ( split( ";", @aPictureArray[ $nCurrPic ] ) )[ 1 ];
    $sPictureName2 = $sPictureName1;
  }
}

print "<HTML>";

print "<HEAD>";
  print "<TITLE>$$1</TITLE>";
print "</HEAD>";

print "<BODY bgcolor=\"white\">";
  print "<P ALIGN=CENTER><IMG src=\"" . $sPictureName1 . "\" width=$$4 height=$$5 border=0>";
  print "<P><IMG src=\"" . $sPictureName2 . "\" width=1 height=1 border=0>";
print "</BODY>";

print "</HTML>";
Reply to: