[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://x-window-system/debian/po/tr.poHadi devam bakalim :-)  Ben de simdi birkac dosya alacagim.

P.S. Kucuk bir hatirlatmam olacak.  'svnadmin recover' isleminden sonra 
grup izinlerini mutlaka duzeltiyoruz, aksi halde db'ye erisim izni 
kalkiyor.  Alioth grup dizininde (.../home/groups/l10n-turkish) soyle 
bir komut:

	chmod -R g+ws svn

-- 
roktasReply to: