[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po://tasksel/po/tr.poListede daha önce belirtildiği üzere RFR adımını atlıyorum. Yalnız hangisini ek yapmam gerektiğini tam anlamadığımdan iki karakter kodlamasına da sahip dosyaları ekliyorum. Aşağıdaki konuları benim için hala tam anlaşılamadı :

1- Dosyaları UTF-8 mi yoksa ISO-8859-9 olarak mı hazırlamalıyım ?
2- Acaba ekli dosyalar düzgün karakter koduna sahip mi? Olması gerektiği gibi mi?
3- Başlık bilgileri düzgün mü?
4- Kısayol verilen tuşları (hotkeys) olduğu gibi bıraktım. Yani ^Finish -> Bitir (^F) şeklinde çevirdim. Olması gereken bu mudur? 5- Bundan sonra bu dosyaları svn' benim mi commit etmem gerekiyor? (gerçi hala check-out yapamadım ama... sanırım DB'deki izin hatası devam ediyor...)
6- commit işleminden sonra BSF yine benim tarafımdan mı bildirilmeli ?
7- Dosyaların isimlendirmeleri illa tr.po mu olmalı? UTF'se tr-UTF.po mu olmalı?

Yardımlar için şimdiden teşekkürler.

Selamlar

Çağatay Tengiz
# Translation file for tasksel to Turkish.
# Copyright (C) 2000, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# <>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-18 23:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 00:44+0200\n"
"Last-Translator: Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"Language-Team: Turkish <Debian l10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Liste tamponu için bellek ayrılamadı"

#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"�lümcül hata: %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"G/� hatası: %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
#, fuzzy
msgid "(no description)"
msgstr "(açıklama yok)"

#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Son kullanıcı"

#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Donanım DesteÄ?i"

#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Sunucular"

#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "GeliÅ?tirme"

#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "YerelleÅ?tirme"

#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ã?eÅ?itli"

#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Terminal baÅ?latılamadı"

#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Ekran çıktısı baÅ?latılamadı"

#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Klavye arabirimi baÅ?latılamadı"

#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Debian Görev Yükleyicisi v%s - (c) 1999-2003 SPI ve diÄ?erleri"

#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "Bitir (^F)"

#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Açıklama (^I)"

#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "Yardım (^H)"

#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Yüklenecek görevleri seçin"

#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Tamam"

#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Sınırlar harici gösterge: %d >= %d"

#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Yardım"

#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Tasks, seçilen görevin yapılmasını saÄ?layan paketlerin hızlıca "
"kurulmalarınısaÄ?lar.\n"
"\n"
"Ana seçim listesi, yüklenmesini seçebileceÄ?iniz görevlerin listesini sunar."
"Ok tuÅ?ları imleci hareket ettirir. ENTER veya BOÅ?LUK TUÅ?U, imlecin "
"bulunduÄ?ugörevi seçer veya seçimini kaldırır. Tüm görevleri seçmek için A "
"tuÅ?u, tüm ,seçimleri iptal etmek için N tuÅ?ları kullanılabilir. Q tuÅ?u ile "
"bu program sonlandırılır ve seçmiÅ? olduÄ?unuz görevlerin yüklenmesine "
"baÅ?lanır.\n"
"\n"
"Debian kullandıÄ?ınız için teÅ?ekkürler.\n"
"\n"
"Görev seçimi ekranına grei dönmek için enter'a basınız."

#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Açıklama:\n"
"%s\n"
"\n"
"İçerdiÄ?i Paketler:\n"

#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(herhangi bir açıklama yok)"

#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Bilinmeyen sinyal alındı"

#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <görev>\n"

#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [seçenekler]; seçenekler aÅ?aÄ?ıdakilerin kombinasyonudur \n"

#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test modu, çıkıÅ?tı apt-get'i gerçekten çalıÅ?tırma"

#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- yüklemeleri kuyruÄ?a at, paketleri apt-get ile yükleme,\n"
"\t\tyalnızca dpkg'de kuyruÄ?a at"

#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- ihtiyaç öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- önemli öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- standart öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr ""
"-n -- Kullanıcı arayüzünü gösterme; genelde -r veya -i ile birlikte "
"kullanılır"

#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- tüm paketleri göster, içlerinde hiç paket olmasa dahi"

#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Seçili paket yok\n"

#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Bu sistemde hiç görev bulunamadı.\n"

#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Strdup için hafıza ayrılamıyor"

#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "%d·Byte·hafıza·birimi·ayrılamadı"

#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "%d Byte hafıza birimi yeniden ayrılamadı"

# Translation file for tasksel to Turkish.
# Copyright (C) 2000, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# <>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-18 23:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-02 00:46+0200\n"
"Last-Translator: Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"Language-Team: Turkish <Debian l10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Liste tamponu için bellek ayrýlamadý"

#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Ölümcül hata: %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"G/Ç hatasý: %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
#, fuzzy
msgid "(no description)"
msgstr "(açýklama yok)"

#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Son kullanýcý"

#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Donaným Desteði"

#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Sunucular"

#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Geliþtirme"

#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Yerelleþtirme"

#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Çeþitli"

#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Terminal baþlatýlamadý"

#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Ekran çýktýsý baþlatýlamadý"

#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Klavye arabirimi baþlatýlamadý"

#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Debian Görev Yükleyicisi v%s - (c) 1999-2003 SPI ve diðerleri"

#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "Bitir (^F)"

#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "Açýklama (^I)"

#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "Yardým (^H)"

#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Yüklenecek görevleri seçin"

#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Tamam"

#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Sýnýrlar harici gösterge: %d >= %d"

#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Yardým"

#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr "Tasks, seçilen görevin yapýlmasýný saðlayan paketlerin hýzlýca kurulmalarýný"
"saðlar.\n"
"\n"
"Ana seçim listesi, yüklenmesini seçebileceðiniz görevlerin listesini sunar."
"Ok tuþlarý imleci hareket ettirir. ENTER veya BOÞLUK TUÞU, imlecin bulunduðu"
"görevi seçer veya seçimini kaldýrýr. Tüm görevleri seçmek için A tuþu, tüm ,"
"seçimleri iptal etmek için N tuþlarý kullanýlabilir. Q tuþu ile bu program sonlandýrýlýr "
"ve seçmiþ olduðunuz görevlerin yüklenmesine baþlanýr.\n"
"\n"
"Debian kullandýðýnýz için teþekkürler.\n"
"\n"
"Görev seçimi ekranýna grei dönmek için enter'a basýnýz."
""

#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Açýklama:\n"
"%s\n"
"\n"
"Ýçerdiði Paketler:\n"

#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(herhangi bir açýklama yok)"

#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Bilinmeyen sinyal alýndý"

#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <görev>\n"

#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [seçenekler]; seçenekler aþaðýdakilerin kombinasyonudur \n"

#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- test modu, çýkýþtý apt-get'i gerçekten çalýþtýrma"

#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- yüklemeleri kuyruða at, paketleri apt-get ile yükleme,\n"
"\t\tyalnýzca dpkg'de kuyruða at"

#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- ihtiyaç öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- önemli öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- standart öncelikli tüm paketleri yükle"

#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- Kullanýcý arayüzünü gösterme; genelde -r veya -i ile birlikte kullanýlýr"

#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- tüm paketleri göster, içlerinde hiç paket olmasa dahi"

#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Seçili paket yok\n"

#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Bu sistemde hiç görev bulunamadý.\n"

#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Strdup için hafýza ayrýlamýyor"

#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "%d·Byte·hafýza·birimi·ayrýlamadý"

#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "%d Byte hafýza birimi yeniden ayrýlamadý"


Reply to: