[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] prompt [was Re: 'Promt' un karşılığı]* Ozgur Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net> [2004-02-01 20:36:29+0200]
> Konu satırında bir etiket kullanmak iyi fikir bence de. DICO'nun
> açılımının ne olduğunu söylerseniz benimsenmesi daha kolay olur :^)

DICtiOnary :-)

-- 
roktasReply to: