[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

how to be a programmermerhaba,

http://www.geocities.com/yalcink01/programmer.html 
adresinde görebileceðiniz "how to be a programmer"
kýlavuzunun (yazar: Robert L. READ) "acemiler" için
olan bölümünün çevirisi hakkýnda fikir beyan etmek
isteyen--çevirinin dili, imla ve noktalama hatalarý,
çevrilen kelimelerin genel geçer halleri,vs...--
olursa seve seve dinlemeye hazýrým. vakit ayýrýp,
yardýmcý olacak arkadaþlara þimdiden teþekkürler.

saygýlarýmla,

Yalçýn KOLUKISA

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.comReply to: