[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po-debconf://open-infrastructure-storage-tools/sv.poJag tänkte översätta denna fil.
Med vänliga hälsningar,
Peter


Reply to: