[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Granskning av tillkännagivandet av Debian Edu 10Hej!

Jag har gjort en initial översättning av tillkännagivandet för
version 10 av Debian Edu, och skulle uppskatta en granskning.

Min översättning hittar ni här:

https://salsa.debian.org/publicity-team/announcements/blob/master/sv/drafts/debian-edu-buster-release.wml

och det engelska originalet här:

https://salsa.debian.org/publicity-team/announcements/blob/master/en/drafts/debian-edu-buster-release.wml

All hjälp uppskattas stort.

mvh
-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
andreas@ronnquist.net

[Please don't CC me, if I mail to a mailinglist, I am subscribed to it.]

Attachment: pgp0CaDjuJ0F7.pgp
Description: OpenPGP digital signatur


Reply to: