[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix 3.1.3-6: Please update debconf PO translation for the package postfixHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
postfix. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against postfix.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 08 Jan 2017 17:00:00 -0700.

Thanks in advance,
lamont

# Translation of Postfix debconf template to Swedish
# Copyright (C) 2012-2013 Martin Bagge <brother@bsnet.se>
# This file is distributed under the same license as the postfix package.
#
# Martin Ågren <martin.agren@gmail.com>, 2008.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2012, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: postfix_2.5.2-2_sv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-29 01:18-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-19 08:50+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Lägg till en \"mydomain\"-post i main.cf inför uppgraderingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix version 2.3.3-2 och senare kräver ändringar i main.cf. Specifikt "
"måste \"mydomain\" anges eftersom hostname(1) inte är ett fullständigt "
"kvalificerat domännamn (FQDN)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Om inte du rättar till dessa felaktigheter kommer e-postsystemet inte att "
"fungera korrekt. Vägra denna inställning för att avbryta uppgraderingen och "
"ge dig möjligheten att lägga till denna konfiguration själv. Acceptera "
"inställningen för att automatiskt ställa in \"mydomain\" baserat på FQDN för "
"maskinen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Ska smtpd_relay_restrictions i main.cf ställas in för uppgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Postfix version 2.10 lägger till smtpd_relay_restrictions för att separera "
"restriktioner för vidaresändning och mottagare. Det här systemet har ett "
"ickestandardiserat värde för smtpd_recipient_restrictions."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""
"Om detta inte justeras kan det innebära att e-post-meddelanden avvisas eller "
"studsar efter uppgraderingen. Aktivera detta alternativ för att ange samma "
"värde för smtpd_relay_restrictions som för smtpd_recipient_restrictions."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Update configuration to avoid compatibility warnings"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes some default values in the configuration. As "
"part of this upgrade, the following will be changed: (1) chrooted components "
"will be changed from '-' to 'y' in master.cf, and (2) myhostname will be set "
"to a fully-qualified domain name if it is not already such. The install "
"will be aborted if you do not allow the change."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Update main.cf for daemon_directory change"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This upgrade of postfix changes where daemons are located, and your postfix "
"configuration explicitly specifies the old location. The install will be "
"aborted if you do not allow the change."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Update dynamicmaps.cf for 3.0"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
#| "does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgid ""
"Postfix version 3.0 changes how dynamic maps are delivered, and your "
"dynamicmaps.cf does not reflect that. Accept this option to convert "
"dynamicmaps.cf to the version required for 3.0."
msgstr ""
"Postfix version 2.0 lägger till stöd för sqlite-mappning men filen "
"dynamicmaps.cf visar inte detta. Godkänn detta alternativ för att lägga till "
"stöd för sqlite-mappning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgid "Add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "Ska \"sqlite\"-noten läggas till i dynamicmaps.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""
"Postfix version 2.0 lägger till stöd för sqlite-mappning men filen "
"dynamicmaps.cf visar inte detta. Godkänn detta alternativ för att lägga till "
"stöd för sqlite-mappning."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Installera postfix även om kärnan inte stöds?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix använder funktioner som inte finns i kärnor före version 2.6. Om du "
"fortsätter med installationen kommer Postfix inte att kunna starta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Korrigera återförsöksposten i master.cf inför uppgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr ""
"Postfix version 2.4 och senare kräver att återförsöksposten läggs till i "
"master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Om du inte rättar till dessa felaktigheter kommer e-postsystemet inte att "
"fungera korrekt. Vägra denna inställning för att avbryta uppgraderingen och "
"få möjlighet att lägga till denna konfiguration själv. Acceptera "
"inställningen för att automatiskt göra master.cf kompatibel med Postfix 2.4 "
"i det här avseendet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Korrigera tlsmgr-posten i master.cf inför uppgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "Postfix version 2.2 har ändringar i uppstarten av tlsmgr."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Om inte du rättar till dessa felaktigheter kommer e-postsystemet inte att "
"fungera korrekt. Vägra denna inställning för att avbryta uppgraderingen och "
"ge dig möjligheten att lägga till denna konfiguration själv. Acceptera "
"inställningen för att automatiskt göra master.cf kompatibel med Postfix 2.2 "
"i det här avseendet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Ignorera felaktig \"hostname\"-post?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"Strängen \"${enteredstring}\" följer inte RFC 1035 och verkar inte vara en "
"giltig IP-adress."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035 fastslår att \"varje komponent måste börja med ett alfanumeriskt "
"tal, sluta med ett alfanumeriskt tal och får endast innehålla alfanumeriska "
"tal och bindestreck. Komponenter måste separeras med fullständiga stopp.\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr "Välj huruvida du vill behålla valet ändå."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:11001
msgid "No configuration"
msgstr "Ingen konfiguration"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:11001
msgid "Internet Site"
msgstr "Internetsystem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:11001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "Internet med smart värd"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:11001
msgid "Satellite system"
msgstr "Satellitsystem"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:11001
msgid "Local only"
msgstr "Endast lokalt"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:11002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Allmän typ av e-postkonfiguration:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:11002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Välj den konfigurationstyp för e-postservern som bäst passar dina behov."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:11002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
" Ingen konfiguration:\n"
" Bör väljas för att inte röra den befintliga konfiguration.\n"
" Internet-system:\n"
" Post skickas och tas emot direkt med SMTP.\n"
" Internet med smart värd:\n"
" Post tas emot direkt med SMTP eller genom att köra verktyg som\n"
" fetchmail. Utgående post skickas via en smart värd.\n"
" Satellitsystem:\n"
" All post skickas till en annan maskin, en så kallad \"smarthost\", för "
"leverans.\n"
" Endast lokalt:\n"
" Den enda posten som levereras är posten för lokala användare. Inget "
"nätverk."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix är inte konfigurerad"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:12001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and "
#| "will not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at "
#| "a later date, or configure it yourself by:\n"
#| " - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
#| " - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running 'service postfix start'."
msgstr ""
"Du har valt \"Ingen konfiguration\". Postfix kommer inte att konfigureras "
"och kommer som standard inte att starta upp. Kör \"dpkg-reconfigure postfix"
"\" vid ett senare tillfälle eller konfigurera det själv genom att:\n"
" - Redigera /etc/postfix/main.cf för att passa dina behov;\n"
" - Köra \"/etc/init.d/postfix start\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "System mail name:"
msgstr "Systemets e-postnamn:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"Parametern \"mail name\" är domännamnet som används för att \"kvalificera\" "
"_ALLA_ e-postadresser utan ett domännamn. Detta inkluderar post till och "
"från <root>: låt inte din maskin skicka ut post från root@example.org såvida "
"inte root@example.org har bett dig göra det."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Detta namn kommer även att användas av andra program. Det bör vara ett enda, "
"fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:13001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Följaktligen, om en e-postadress på den lokala maskinen är foo@example.org, "
"skulle det korrekta värde för den här inställning vara example.org."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr "Andra destinationer att ta emot e-post för? (lämna blank om ingen):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Ange en kommaseparerad lista över domäner som denna maskin ska anse sig "
"själv som den slutgiltiga destinationen för. Om detta är en gateway för e-"
"postdomäner vill du antagligen inkludera toppnivådomänen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "SMTP-värd för vidaresändning (lämna blank för ingen alls):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Ange en domän, värd, värd:post, [adress] eller [adress]:port. Använd "
"formatet [destination] för att stänga av MX-uppslag. Lämna blank för att "
"inte använda en vidaresändningsvärd."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Ange inte fler än en värd."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Parametern \"relayhost\" (relävärd) anger den standardvärd som post ska "
"skickas till när ingen post matchas i den valfria transport(5)-tabellen. När "
"ingen relävärd angivits kommer post att skickas direkt till destinationen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Använda procmail för lokala leveranser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr "Välj huruvida du vill använda procmail för att leverera lokal post."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Observera att om du använder procmail för att leverera post över hela "
"systemet bör du ställa in ett alias som skickar vidare post för root till en "
"vanlig användare."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17001
msgid "all"
msgstr "alla"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:17001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Internetprotokoll att använda:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Som standard kommer de internetprotokoll som är aktiverade på systemet att "
"användas. Du kan åsidosätta den här inställningen genom att välja någon av "
"följande:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:17002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" alla: använd både IPv4 och IPv6-adresser;\n"
" ipv6: lyssna endast på IPv6-adresser;\n"
" ipv4: lyssna endast på IPv4-adresser."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Tecken för lokala adressutökningar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr ""
"Välj det tecken som ska användas för att definiera en lokal adressutökning."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr "För att inte använda adressutökningar, lämna fältet blankt."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Felaktig avgränsning för mottagare"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Avgränsaren för mottagaren måste vara ett enda tecken. Du angav "
"\"${enteredstring}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Tvinga synkroniserade uppdateringar av postkön?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Om synkroniserade uppdateringar tvingas igenom kommer posten att behandlas "
"långsammare. Om den inte tvingas finns en liten chans att viss post går "
"förlorad om systemet kraschar vid fel tidpunkt och du inte använder ett "
"journalskrivande filsystem (exempelvis ext3)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:21001
msgid "Local networks:"
msgstr "Lokala nätverk:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:21001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Ange de nätverksblock som denna maskin ska vidarebefordra e-post för. "
"Standard är att endast vidarebefordra för den lokala maskinen, vilket krävs "
"för vissa e-postagenter. Standard inkluderar den lokala maskinen både för "
"IPv4 och IPv6. Om du bara ansluter via en version av IP, kan ett eller flera "
"oanvända värden tas bort."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:21001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Om den här värden är en smart värd för ett nätverk av maskiner behöver du "
"ange de nätblocken här, eller så kommer post att vägras ta emot istället för "
"att vidarebefordras."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:21001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Lämna denna blank för att använda standardvärdet för postfix (som är baserat "
"på anslutna nätverk)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Storleksgräns för postlåda (i byte):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:22001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Vilken gräns ska Postfix sätta på postlådefiler för att förhindra att "
"programvarufel skriver för mycket data. Ett värde på noll (0) betyder att "
"det inte finns någon gräns. Standard från utvecklarna är 51200000."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "E-postmottagare för root och postmaster:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"E-post till \"postmaster\", \"root\" och andra systemkonton behöver "
"omdirigeras till användarkontot för den riktiga systemadministratören."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Om det här värden utelämnas kommer sådan e-post att sparas i /var/mail/"
"nobody, vilket inte rekommenderas."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"E-post kommer inte att levereras till externa leveransagenter som root."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:23001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"Om du redan har filen /etc/aliases och den saknar instruktioner för root ska "
"detta läggas till. Lämna den blank för att inte lägga till någon instruktion."

Reply to: