[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Komplettering av aptHej,

det var ett tag översättningen av apt uppdaterades, så har kompletterat denna nu.

Enda saken jag funderar på är vad en "stanza" lämpligen kan kallas. Detta är enheter i ett nytt experimentellt syntax för sources.list. Har bland annat tittat på förslagen stans eller strof, och har tills vidare valt att kalla dessa "poster". Om någon har ett bättre förslag så lyssnar jag. Så här kan för övrigt en "Stanza" se ut:


Types: deb deb-src
URIs: http://http.us.debian.org/debian/
Suites: jessie
Sections: main contrib non-free


I övrigt är det lite omvandlingar till UTF-8, med ... som blivit … , och \" som ersatts med ”. Tacksam för kommentarer.


Med vänlig hälsning,
Anders Jonsson
# Advanced Package Tool - APT message translation catalog
# Swedish messages
# Copyright © 2002-2015 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the apt package.
# Peter Karlsson <peterk@debian.org>, 2002-2008.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2005-2010.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-13 07:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-09 12:40+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:149
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr ""
"Paketet %s med version %s har ett beroende som inte kan tillfredsställas:\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:277
msgid "Total package names: "
msgstr "Totalt antal paketnamn: "

#: cmdline/apt-cache.cc:279
msgid "Total package structures: "
msgstr "Totala paketstrukturer: "

#: cmdline/apt-cache.cc:319
msgid " Normal packages: "
msgstr " Vanliga paket: "

#: cmdline/apt-cache.cc:320
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Helt virtuella paket: "

#: cmdline/apt-cache.cc:321
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Enstaka virtuella paket: "

#: cmdline/apt-cache.cc:322
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Blandade virtuella paket: "

#: cmdline/apt-cache.cc:323
msgid " Missing: "
msgstr " Saknade: "

#: cmdline/apt-cache.cc:325
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Totalt antal olika versioner: "

#: cmdline/apt-cache.cc:327
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Totalt antal olika beskrivningar: "

#: cmdline/apt-cache.cc:329
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Totalt antal beroenden: "

#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Totalt antal version/filrelationer: "

#: cmdline/apt-cache.cc:334
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Totalt antal beskrivning/filrelationer: "

#: cmdline/apt-cache.cc:336
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Totalt antal tillhandahållningsmarkeringar: "

#: cmdline/apt-cache.cc:348
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Totalt antal sökmönstersträngar: "

#: cmdline/apt-cache.cc:362
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Totalt utrymme för versionsberoenden: "

#: cmdline/apt-cache.cc:367
msgid "Total slack space: "
msgstr "Totalt bortkastat utrymme: "

#: cmdline/apt-cache.cc:375
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Totalt utrymme som kan redogöras för: "

#: cmdline/apt-cache.cc:506 cmdline/apt-cache.cc:1155
#: apt-private/private-show.cc:58
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Paketfilen %s är inte synkroniserad."

#: cmdline/apt-cache.cc:584 cmdline/apt-cache.cc:1442
#: cmdline/apt-cache.cc:1444 cmdline/apt-cache.cc:1521 cmdline/apt-mark.cc:59
#: cmdline/apt-mark.cc:106 cmdline/apt-mark.cc:232
#: apt-private/private-show.cc:171 apt-private/private-show.cc:173
msgid "No packages found"
msgstr "Inga paket hittades"

#: cmdline/apt-cache.cc:1254 apt-private/private-search.cc:41
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "Du måste ange minst ett sökmönster"

#: cmdline/apt-cache.cc:1421
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr "Detta kommando är förÃ¥ldrat. Använd â??apt-mark showautoâ?? istället."

#: cmdline/apt-cache.cc:1516 apt-pkg/cacheset.cc:596
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Kunde inte hitta paketet %s"

#: cmdline/apt-cache.cc:1546
msgid "Package files:"
msgstr "â??Packageâ??-filer:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1553 cmdline/apt-cache.cc:1644
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Cachen är inte synkroniserad, kan inte korsreferera en paketfil"

#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1567
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Fastnålade paket:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1579 cmdline/apt-cache.cc:1624
msgid "(not found)"
msgstr "(hittades inte)"

#: cmdline/apt-cache.cc:1587
msgid " Installed: "
msgstr " Installerad: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1588
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidat: "

#: cmdline/apt-cache.cc:1606 cmdline/apt-cache.cc:1614
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: cmdline/apt-cache.cc:1621
msgid " Package pin: "
msgstr " Paketnålning: "

#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1630
msgid " Version table:"
msgstr " Versionstabell:"

#: cmdline/apt-cache.cc:1743 cmdline/apt-cdrom.cc:207 cmdline/apt-config.cc:83
#: cmdline/apt-get.cc:1591 cmdline/apt-helper.cc:84 cmdline/apt-mark.cc:388
#: cmdline/apt.cc:42 cmdline/apt-extracttemplates.cc:217
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:620 cmdline/apt-internal-solver.cc:45
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:147
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s för %s kompilerad den %s %s\n"

#: cmdline/apt-cache.cc:1750
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
"    apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  gencaches - Build both the package and source cache\n"
"  showpkg - Show some general information for a single package\n"
"  showsrc - Show source records\n"
"  stats - Show some basic statistics\n"
"  dump - Show the entire file in a terse form\n"
"  dumpavail - Print an available file to stdout\n"
"  unmet - Show unmet dependencies\n"
"  search - Search the package list for a regex pattern\n"
"  show - Show a readable record for the package\n"
"  depends - Show raw dependency information for a package\n"
"  rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
"  pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
"  dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
"  xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
"  policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q  Disable progress indicator.\n"
" -i  Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Användning: apt-cache [flaggor] kommando\n"
"      apt-cache [flaggor] showpkg paket1 [paket2 â?¦]\n"
"      apt-cache [flaggor] showsrc paket1 [paket2 â?¦]\n"
"\n"
"apt-cache är ett lågnivåverktyg för att hämta information\n"
"från APTs binära cachefiler\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
"  gencaches - Bygg både paket- och källcache\n"
"  showpkg - Visa viss allmän information om ett enskilt paket\n"
"  showsrc - Visa källkodsposter\n"
"  stats - Visa viss grundläggande statistik\n"
"  dump - Visa hela filen i koncis form\n"
"  dumpavail - Skriv en â??availableâ??-fil pÃ¥ standard ut\n"
"  unmet - Visa otillfredsställbara beroenden\n"
"  search - Sök i paketlistan med ett reguljärt uttryck\n"
"  show - Visa en läsbar post för paketet\n"
"  depends - Visa rå information om beroenden för ett paket\n"
"  rdepends - Visa information om omvända beroenden för ett paket\n"
"  pkgnames - Lista namnen på alla paket i systemet\n"
"  dotty - Generera paketdiagram för GraphViz\n"
"  xvcg - Generera paketdiagram för xvcg\n"
"  policy - Visa policyinställningar\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -p=? Paketcachen.\n"
" -s=? Källcachen.\n"
" -q  Inaktivera förloppsindikatorn.\n"
" -i  Visa endast viktiga beroenden för â??unmetâ??-kommandot.\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsidorna för apt-cache(8) och apt.conf(5) för mer information.\n"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:76
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Ange ett namn för denna skiva, exempelvis â??Debian 5.0.3 Disk 1â??"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:91
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Mata in en skiva i enheten och tryck på Enter"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:139
#, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Misslyckades med att montera â??%sâ?? till â??%sâ??"

#: cmdline/apt-cdrom.cc:178
msgid ""
"No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
"You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
"See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
"mount point."
msgstr ""
"Ingen cd-rom kunde upptäckas automatiskt eller hittas på standardplatsen för "
"montering.\n"
"Du kan pröva flaggan --cdrom för att ställa in monteringsplatsen för cd-"
"rom.\n"
"Se â??man apt-cdromâ?? för vidare information om automatisk upptäckt samt "
"monteringsplats för cd-rom."

#: cmdline/apt-cdrom.cc:182
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Upprepa proceduren för resten av cd-skivorna i din uppsättning."

#: cmdline/apt-config.cc:48
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenten gavs inte parvis"

#: cmdline/apt-config.cc:89
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  shell - Shell mode\n"
"  dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Användning: apt-config [flaggor] kommando\n"
"\n"
"apt-config är ett enkelt verktyg för att läsa APTs konfigurationsfil\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
"  shell - Skalläge.\n"
"  dump - Visa konfigurationen.\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-get.cc:245
#, c-format
msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
msgstr "Kan inte hitta ett paket för arkitekturen â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:327
#, c-format
msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
msgstr "Kan inte hitta nÃ¥got paket â??%sâ?? med versionen â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:330
#, c-format
msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
msgstr "Kunde inte hitta nÃ¥got paket â??%sâ?? med utgÃ¥van â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:367
#, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Väljer â??%sâ?? som källkodspaket istället för â??%sâ??\n"

#: cmdline/apt-get.cc:423
#, c-format
msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
msgstr "Kan inte hitta versionen â??%sâ?? av paketet â??%sâ??"

#: cmdline/apt-get.cc:454
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kunde inte hitta paketet %s"

#: cmdline/apt-get.cc:459 cmdline/apt-mark.cc:81
#: apt-private/private-install.cc:865
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s är satt till manuellt installerad.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:461 cmdline/apt-mark.cc:83
#, c-format
msgid "%s set to automatically installed.\n"
msgstr "%s är satt till automatiskt installerad.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:469 cmdline/apt-mark.cc:127
msgid ""
"This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
"instead."
msgstr ""
"Detta kommando är förÃ¥ldrat. Använd â??apt-mark autoâ?? och â??apt-mark manualâ?? "
"istället."

#: cmdline/apt-get.cc:538 cmdline/apt-get.cc:546
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Internt fel, problemlösaren förstörde någonting"

#: cmdline/apt-get.cc:574 cmdline/apt-get.cc:611
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Kunde inte låsa hämtningskatalogen"

#: cmdline/apt-get.cc:726
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Du måste ange minst ett paket att hämta källkod för"

#: cmdline/apt-get.cc:766 cmdline/apt-get.cc:1071
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Kunde inte hitta något källkodspaket för %s"

#: cmdline/apt-get.cc:786
#, c-format
msgid ""
"NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
"%s\n"
msgstr ""
"OBSERVERA: paketering av â??%sâ?? hanteras i versionshanteringssystemet â??%sâ?? "
"på:\n"
"%s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:791
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr branch %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
"Använd:\n"
"bzr branch %s\n"
"för att hämta de senaste (möjligen inte utgivna) uppdateringarna av "
"paketet.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:839
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Hoppar över redan hämtade filen â??%sâ??\n"

#: cmdline/apt-get.cc:873 cmdline/apt-get.cc:876
#: apt-private/private-install.cc:187 apt-private/private-install.cc:190
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Kunde inte fastställa ledigt utrymme i %s"

#: cmdline/apt-get.cc:886
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Du har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme i %s"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:895
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Behöver hämta %sB/%sB källkodsarkiv.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:900
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Behöver hämta %sB källkodsarkiv.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:906
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Hämtar källkoden %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:924
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Misslyckades med att hämta vissa arkiv."

#: cmdline/apt-get.cc:929 apt-private/private-install.cc:314
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Hämtningen färdig i â??endast-hämtaâ??-läge"

#: cmdline/apt-get.cc:954
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Packar inte upp redan uppackad källkod i %s\n"

#: cmdline/apt-get.cc:967
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Uppackningskommandot â??%sâ?? misslyckades.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:968
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Försäkra dig om att paketet â??dpkg-devâ?? är installerat.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:996
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Byggkommandot â??%sâ?? misslyckades.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1015
msgid "Child process failed"
msgstr "Barnprocessen misslyckades"

#: cmdline/apt-get.cc:1034
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr "Du måste ange minst ett paket att kontrollera byggberoenden för"

#: cmdline/apt-get.cc:1059
#, c-format
msgid ""
"No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
"Architectures for setup"
msgstr ""
"Ingen arkitekturinformation tillgänglig för %s. Se apt.conf(5) APT::"
"Architectures för inställning"

#: cmdline/apt-get.cc:1083 cmdline/apt-get.cc:1086
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Kunde inte hämta information om byggberoenden för %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1106
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s har inga byggberoenden.\n"

#: cmdline/apt-get.cc:1276
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
"packages"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom %s inte är tillåtet på "
"â??%sâ??-paket"

#: cmdline/apt-get.cc:1294
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte kan "
"hittas"

#: cmdline/apt-get.cc:1317
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Misslyckades med att tillfredsställa %s-beroendet för %s: Det installerade "
"paketet %s är för nytt"

#: cmdline/apt-get.cc:1356
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
"package %s can't satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom kandidatversionen av "
"paketet %s inte tillfredsställer versionskraven"

#: cmdline/apt-get.cc:1362
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate "
"version"
msgstr ""
"%s-beroendet på %s kan inte tillfredsställas eftersom paketet %s inte har "
"någon kandidatversion"

#: cmdline/apt-get.cc:1385
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att tillfredsställa %s-beroendet för %s: %s"

#: cmdline/apt-get.cc:1400
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Byggberoenden för %s kunde inte tillfredsställas."

#: cmdline/apt-get.cc:1405
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Misslyckades med att behandla byggberoenden"

#: cmdline/apt-get.cc:1498 cmdline/apt-get.cc:1510
#, c-format
msgid "Changelog for %s (%s)"
msgstr "�ndringslogg för %s (%s)"

#: cmdline/apt-get.cc:1596
msgid "Supported modules:"
msgstr "Moduler som stöds:"

#: cmdline/apt-get.cc:1637
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
"    apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
"    apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  update - Retrieve new lists of packages\n"
"  upgrade - Perform an upgrade\n"
"  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
"  remove - Remove packages\n"
"  autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
"  purge - Remove packages and config files\n"
"  source - Download source archives\n"
"  build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
"  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
"  clean - Erase downloaded archive files\n"
"  autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
"  check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"  changelog - Download and display the changelog for the given package\n"
"  download - Download the binary package into the current directory\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
"            This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Användning: apt-get [flaggor] kommando\n"
"    apt-get [flaggor] install|remove paket1 [paket2 â?¦]\n"
"    apt-get [flaggor] source paket1 [paket2 â?¦]\n"
"\n"
"apt-get är ett enkelt kommandoradsgränssnitt för att hämta och installera\n"
"paket. De mest använda kommandona är â??updateâ?? och â??installâ??.\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
"  update - Hämta nya paketlistor\n"
"  upgrade - Genomför en uppgradering\n"
"  install - Installera nya paket (paket är libc6, inte libc6.deb)\n"
"  remove - Ta bort paket\n"
"  autoremove - Ta automatiskt bort alla oanvända paket\n"
"  purge - Ta bort paket och konfigurationsfiler\n"
"  source - Hämta källkodsarkiv\n"
"  build-dep - Tillfredsställ byggberoenden för källkodspaket\n"
"  dist-upgrade - Uppgradering av distributionen, se apt-get(8)\n"
"  dselect-upgrade - Följ valen från dselect\n"
"  clean - Ta bort hämtade arkivfiler\n"
"  autoclean - Ta bort gamla hämtade arkivfiler\n"
"  check - Kontrollera att det inte finns några trasiga beroenden\n"
"  changelog - Hämta och visa ändringslogg för det angivna paketet\n"
"  download - Hämta det binära paketet till aktuell katalog\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -q  Loggbar utdata - ingen förloppsindikator.\n"
" -qq Ingen utdata förutom vid fel.\n"
" -d  Bara hämta - VARKEN installera eller packa upp arkiven.\n"
" -s  Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
" -y  Antag ja på alla frågor utan att fråga.\n"
" -f  Försök rätta ett system med otillfredsställda beroenden.\n"
" -m  Försök fortsätta även om arkiven inte kan hittas.\n"
" -u  Visa även en lista över uppgraderade paket.\n"
" -b  Bygg källkodspaketet när det hämtats.\n"
" -V  Visa pratsamma versionsnummer.\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsidorna för apt-get(8), sources.list(5) och apt.conf(5)\n"
"för mer information och flaggor.\n"
"           Denna APT har Speciella Ko-Krafter.\n"

#: cmdline/apt-helper.cc:36
msgid "Need one URL as argument"
msgstr "Behöver en URL som argument"

#: cmdline/apt-helper.cc:49
msgid "Must specify at least one pair url/filename"
msgstr "Du måste ange minst ett par bestående av url och filnamn"

#: cmdline/apt-helper.cc:73 cmdline/apt-helper.cc:77
msgid "Download Failed"
msgstr "Hämtning misslyckades"

#: cmdline/apt-helper.cc:91
msgid ""
"Usage: apt-helper [options] command\n"
"    apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
"\n"
"apt-helper is a internal helper for apt\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  download-file - download the given uri to the target-path\n"
"  auto-detect-proxy - detect proxy using apt.conf\n"
"\n"
"            This APT helper has Super Meep Powers.\n"
msgstr ""
"Användning: apt-helper [flaggor] kommando\n"
"    apt-helper [flaggor] download-file uri målsökväg\n"
"\n"
"apt-helper är en intern hjälpare för apt\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
"  download-file - hämta angiven uri till målsökvägen\n"
"  auto-detect-proxy - hitta proxy med hjälp av apt.conf\n"
"\n"
"            Denna APT-hjälpare har speciella Meep-krafter.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:68
#, c-format
msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
msgstr "%s kan inte markeras eftersom det inte är installerat.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:74
#, c-format
msgid "%s was already set to manually installed.\n"
msgstr "%s var redan satt till manuellt installerad.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:76
#, c-format
msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
msgstr "%s var redan satt till automatiskt installerad.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:241
#, c-format
msgid "%s was already set on hold.\n"
msgstr "%s var redan tillbakahållet.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:243
#, c-format
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "%s var redan ej tillbakahållet.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:258 cmdline/apt-mark.cc:339
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:812 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:219
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1317
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Väntade på %s men den fanns inte där"

#: cmdline/apt-mark.cc:273 cmdline/apt-mark.cc:322
#, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s är satt till att hållas tillbaka.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:275 cmdline/apt-mark.cc:327
#, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Avbröt tillbakahållning av %s.\n"

#: cmdline/apt-mark.cc:345
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr "Körning av dpkg misslyckades. �r du root?"

#: cmdline/apt-mark.cc:392
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
"as manually or automatically installed. It can also list marks.\n"
"\n"
"Commands:\n"
"  auto - Mark the given packages as automatically installed\n"
"  manual - Mark the given packages as manually installed\n"
"  hold - Mark a package as held back\n"
"  unhold - Unset a package set as held back\n"
"  showauto - Print the list of automatically installed packages\n"
"  showmanual - Print the list of manually installed packages\n"
"  showhold - Print the list of package on hold\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -s No-act. Just prints what would be done.\n"
" -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
msgstr ""
"Användning: apt-mark [flaggor] {auto|manual} paket1 [paket2 �]\n"
"\n"
"apt-mark är ett enkelt kommandoradsgränssnitt för att markera\n"
"paket som manuellt eller automatiskt installerade. Det kan också\n"
"lista markeringar.\n"
"\n"
"Kommandon:\n"
"  auto - Markera de angivna paketen som automatiskt installerade\n"
"  manual - Markera de angivna paketen som manuellt installerade\n"
"  hold - Markera ett paket som tillbakahållet\n"
"  unhold - Avmarkera ett paket som är markerat som tillbakahållet\n"
"  showauto - Visa listan över automatiskt installerade paket\n"
"  showmanual - Visa listan över manuellt installerade paket\n"
"  showhold - Visa listan över tillbakahållna paket\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h Denna hjälptext.\n"
" -q Loggbar utdata - ingen förloppsindikator\n"
" -qq Ingen utdata förutom vid fel\n"
" -s Gör ingenting, simulera vad som skulle hända.\n"
" -f läs/skriv markering som automatiskt/manuellt installerad i angiven "
"fil\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"
"Se manualsidorna för apt-mark(8) och apt.conf(5) för mer information."

#: cmdline/apt.cc:47
msgid ""
"Usage: apt [options] command\n"
"\n"
"CLI for apt.\n"
"Basic commands: \n"
" list - list packages based on package names\n"
" search - search in package descriptions\n"
" show - show package details\n"
"\n"
" update - update list of available packages\n"
"\n"
" install - install packages\n"
" remove - remove packages\n"
"\n"
" upgrade - upgrade the system by installing/upgrading packages\n"
" full-upgrade - upgrade the system by removing/installing/upgrading "
"packages\n"
"\n"
" edit-sources - edit the source information file\n"
msgstr ""
"Användning: apt [flaggor] kommando\n"
"\n"
"Kommandoradsgränssnitt för apt.\n"
"Grundläggande kommandon: \n"
" list - lista paket baserat på paketnamn\n"
" search - sök i paketbeskrivningar\n"
" show - visa detaljer för paket\n"
"\n"
" update - uppdatera lista över tillgängliga paket\n"
"\n"
" install - installera paket\n"
" remove - ta bort paket\n"
"\n"
" upgrade - uppgradera systemet genom att installera/uppgradera paket\n"
" full-upgrade - uppgradera systemet genom att ta bort/installera/uppgradera "
"paket\n"
"\n"
" edit-sources - redigera källinformationsfilen\n"

#: methods/cdrom.cc:203
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Kunde inte läsa cd-rom-databasen %s"

#: methods/cdrom.cc:212
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Använd apt-cdrom för att APT ska känna igen denna cd. apt-get update kan "
"inte användas för att lägga till skivor"

#: methods/cdrom.cc:222
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Fel cd-rom"

#: methods/cdrom.cc:249
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Kunde inte avmontera cd-rom:en i %s, den kanske fortfarande används."

#: methods/cdrom.cc:254
msgid "Disk not found."
msgstr "Skivan hittades inte."

#: methods/cdrom.cc:262 methods/file.cc:83 methods/rsh.cc:281
msgid "File not found"
msgstr "Filen hittades inte"

#: methods/copy.cc:61 methods/gzip.cc:117 methods/rred.cc:598
#: methods/rred.cc:608
msgid "Failed to stat"
msgstr "Misslyckades med att ta status"

#: methods/copy.cc:105 methods/gzip.cc:124 methods/rred.cc:605
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Misslyckades med att ställa in ändringstid"

#: methods/file.cc:48
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Ogiltig URI, lokala URI:er får inte börja med //"

#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:177
msgid "Logging in"
msgstr "Loggar in"

#: methods/ftp.cc:183
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Kunde inte fastställa namnet på partnern"

#: methods/ftp.cc:188
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Kunde inte fastställa det lokala namnet"

#: methods/ftp.cc:219 methods/ftp.cc:247
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Servern nekade anslutningen och sade: %s"

#: methods/ftp.cc:225
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "USER misslyckades, servern sade: %s"

#: methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS misslyckades, servern sade: %s"

#: methods/ftp.cc:252
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"En mellanserver (proxy) angavs men inget inloggningsskript, Acquire::ftp::"
"ProxyLogin är tom."

#: methods/ftp.cc:280
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Kommandot â??%sâ?? i inloggningsskriptet misslyckades, servern sade: %s"

#: methods/ftp.cc:306
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE misslyckades, servern sade: %s"

#: methods/ftp.cc:344 methods/ftp.cc:456 methods/rsh.cc:195 methods/rsh.cc:243
msgid "Connection timeout"
msgstr "Tidsgränsen för anslutningen överskreds"

#: methods/ftp.cc:350
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Servern stängde anslutningen"

#: methods/ftp.cc:353 methods/rsh.cc:202 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1476
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1485 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1490
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1492
msgid "Read error"
msgstr "Läsfel"

#: methods/ftp.cc:360 methods/rsh.cc:209
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Ett svar spillde bufferten."

#: methods/ftp.cc:377 methods/ftp.cc:389
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Protokollet skadat"

#: methods/ftp.cc:462 methods/rsh.cc:249 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:872
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1598 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1607
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1612 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1614
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1639
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"

#: methods/ftp.cc:701 methods/ftp.cc:707 methods/ftp.cc:742
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Kunde inte skapa ett uttag (socket)"

#: methods/ftp.cc:712
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Kunde inte ansluta datauttaget (socket), inget svar inom tidsgräns"

#: methods/ftp.cc:716 methods/connect.cc:116
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: methods/ftp.cc:718
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Kunde inte ansluta passivt uttag (socket)."

#: methods/ftp.cc:735
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo kunde inte få tag i ett lyssnande uttag (socket)"

#: methods/ftp.cc:749
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Kunde inte binda ett uttag (socket)"

#: methods/ftp.cc:753
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Kunde inte lyssna på uttaget (socket)"

#: methods/ftp.cc:760
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Kunde inte fastställa uttagets namn (socket)"

#: methods/ftp.cc:792
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Kunde inte sända PORT-kommando"

#: methods/ftp.cc:802
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Okänd adressfamilj %u (AF_*)"

#: methods/ftp.cc:811
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT misslyckades, servern sade: %s"

#: methods/ftp.cc:831
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Anslutet datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgränsen"

#: methods/ftp.cc:838
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Kunde inte ta emot anslutningen"

#: methods/ftp.cc:877 methods/server.cc:357 methods/rsh.cc:319
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problem med att lägga filen till hashtabellen"

#: methods/ftp.cc:890
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Kunde inte hämta filen, servern sade â??%sâ??"

#: methods/ftp.cc:905 methods/rsh.cc:338
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Datauttag (socket) fick inte svar inom tidsgränsen"

#: methods/ftp.cc:935
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Dataöverföringen misslyckades, servern sade â??%sâ??"

# Statusmeddelande, byter från substantiv till verb
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1014
msgid "Query"
msgstr "Frågar"

#: methods/ftp.cc:1128
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Kunde inte starta "

#: methods/connect.cc:76
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Ansluter till %s (%s)"

#: methods/connect.cc:87
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"

# [f]amilj, [t]yp, [p]rotokoll
#: methods/connect.cc:94
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Kunde inte skapa ett uttag (socket) för %s (f=%u t=%u p=%u)"

#: methods/connect.cc:100
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunde inte initiera anslutningen till %s:%s (%s)."

#: methods/connect.cc:108
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s (%s), anslutningen överskred tidsgräns"

#: methods/connect.cc:126
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s (%s)."

#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:154 methods/rsh.cc:442
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Ansluter till %s"

#: methods/connect.cc:180 methods/connect.cc:199
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Kunde inte slÃ¥ upp â??%sâ??"

#: methods/connect.cc:205
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Temporärt fel vid uppslagning av â??%sâ??"

# Okänd felkod; %i = koden
#: methods/connect.cc:209
#, c-format
msgid "System error resolving '%s:%s'"
msgstr "Systemfel när â??%s:%sâ?? slogs upp"

# Okänd felkod; %i = koden
#: methods/connect.cc:211
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "NÃ¥got konstigt hände när â??%s:%sâ?? slogs upp (%i - %s)"

#: methods/connect.cc:258
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Kunde inte ansluta till %s:%s:"

#: methods/gpgv.cc:168
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Internt fel: Korrekt signatur men kunde inte fastställa nyckelns "
"fingeravtryck?!"

#: methods/gpgv.cc:172
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Minst en ogiltig signatur träffades på."

#: methods/gpgv.cc:174
msgid "Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr ""
"Kunde inte köra â??gpgvâ?? för att verifiera signatur (är gpgv installerad?)"

#. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
#: methods/gpgv.cc:180
#, c-format
msgid ""
"Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
"authentication?)"
msgstr ""
"Klartextsignerad fil är inte giltig, fick â??%sâ?? (kräver nätverket "
"autentisering?)"

#: methods/gpgv.cc:184
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Okänt fel vid körning av gpgv"

#: methods/gpgv.cc:217 methods/gpgv.cc:224
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Följande signaturer är ogiltiga:\n"

#: methods/gpgv.cc:231
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är "
"tillgänglig:\n"

#: methods/gzip.cc:69
msgid "Empty files can't be valid archives"
msgstr "Tomma filer kan inte vara giltiga arkiv"

#: methods/http.cc:513
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Fel vid skrivning till filen"

#: methods/http.cc:527
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Fel vid läsning från server: Andra änden stängde förbindelsen"

#: methods/http.cc:529
msgid "Error reading from server"
msgstr "Fel vid läsning från server"

#: methods/http.cc:565
msgid "Error writing to file"
msgstr "Fel vid skrivning till fil"

#: methods/http.cc:625
msgid "Select failed"
msgstr "â??Selectâ?? misslyckades"

#: methods/http.cc:630
msgid "Connection timed out"
msgstr "Anslutningen överskred tidsgränsen"

#: methods/http.cc:653
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Fel vid skrivning till utdatafil"

#: methods/server.cc:52
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Väntar på rubriker"

#: methods/server.cc:111
msgid "Bad header line"
msgstr "Felaktig rubrikrad"

#: methods/server.cc:136 methods/server.cc:143
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "Http-servern sände ett ogiltigt svarshuvud"

#: methods/server.cc:173
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "Http-servern sände en ogiltig Content-Length-rubrik"

#: methods/server.cc:193
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "Http-servern sände en ogiltig Content-Range-rubrik"

#: methods/server.cc:195
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Den här http-serverns stöd för delvis hämtning fungerar inte"

#: methods/server.cc:219
msgid "Unknown date format"
msgstr "Okänt datumformat"

#: methods/server.cc:494
msgid "Bad header data"
msgstr "Felaktiga data i huvud"

#: methods/server.cc:511 methods/server.cc:567
msgid "Connection failed"
msgstr "Anslutningen misslyckades"

#: methods/server.cc:659
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

# Förloppsindikator då lista skapas.
#: apt-private/private-list.cc:129
msgid "Listing"
msgstr "Listar"

#: apt-private/private-list.cc:159
#, c-format
msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
msgid_plural ""
"There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
msgstr[0] ""
"Det finns %i ytterligare version. Använd växeln â??-aâ?? för att se den."
msgstr[1] ""
"Det finns %i ytterligare versioner. Använd växeln â??-aâ?? för att se dem."

#: apt-private/private-cachefile.cc:93
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Korrigerar beroendenâ?¦"

#: apt-private/private-cachefile.cc:96
msgid " failed."
msgstr " misslyckades."

#: apt-private/private-cachefile.cc:99
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Kunde inte korrigera beroenden"

#: apt-private/private-cachefile.cc:102
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Kunde inte minimera uppgraderingsuppsättningen"

#: apt-private/private-cachefile.cc:104
msgid " Done"
msgstr " Färdig"

#: apt-private/private-cachefile.cc:108
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Du bör köra â??apt-get -f installâ?? för att korrigera dessa."

#: apt-private/private-cachefile.cc:111
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Otillfredsställda beroenden. Prova med -f."

#: apt-private/private-output.cc:103 apt-private/private-show.cc:84
#: apt-private/private-show.cc:89
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: apt-private/private-output.cc:265
#, c-format
msgid "[installed,upgradable to: %s]"
msgstr "[installerat,uppgraderingsbart till: %s]"

#: apt-private/private-output.cc:268
msgid "[installed,local]"
msgstr "[installerat,lokalt]"

#: apt-private/private-output.cc:270
msgid "[installed,auto-removable]"
msgstr "[installerat,automatiskt borttagbart]"

#: apt-private/private-output.cc:272
msgid "[installed,automatic]"
msgstr "[installerat,automatiskt]"

#: apt-private/private-output.cc:274
msgid "[installed]"
msgstr "[installerat]"

#: apt-private/private-output.cc:277
#, c-format
msgid "[upgradable from: %s]"
msgstr "[uppgraderbart från: %s]"

#: apt-private/private-output.cc:281
msgid "[residual-config]"
msgstr "[kvarvarande-inställning]"

#: apt-private/private-output.cc:455
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "men %s är installerat"

#: apt-private/private-output.cc:457
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "men %s kommer att installeras"

#: apt-private/private-output.cc:464
msgid "but it is not installable"
msgstr "men det kan inte installeras"

#: apt-private/private-output.cc:466
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "men det är ett virtuellt paket"

#: apt-private/private-output.cc:469
msgid "but it is not installed"
msgstr "men det är inte installerat"

#: apt-private/private-output.cc:469
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "men det kommer inte att installeras"

#: apt-private/private-output.cc:474
msgid " or"
msgstr " eller"

#: apt-private/private-output.cc:488 apt-private/private-output.cc:500
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:"

#: apt-private/private-output.cc:523
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Följande NYA paket kommer att installeras:"

#: apt-private/private-output.cc:549
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Följande paket kommer att TAS BORT:"

#: apt-private/private-output.cc:571
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Följande paket har hållits tillbaka:"

#: apt-private/private-output.cc:592
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Följande paket kommer att uppgraderas:"

#: apt-private/private-output.cc:613
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Följande paket kommer att NEDGRADERAS:"

#: apt-private/private-output.cc:633
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Följande tillbakahållna paket kommer att ändras:"

#: apt-private/private-output.cc:688
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (på grund av %s) "

#: apt-private/private-output.cc:696
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"VARNING: Följande systemkritiska paket kommer att tas bort.\n"
"Detta bör INTE genomföras såvida du inte vet exakt vad du gör!"

#: apt-private/private-output.cc:727
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu att uppgradera, %lu att nyinstallera, "

#: apt-private/private-output.cc:731
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu att installera om, "

#: apt-private/private-output.cc:733
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu att nedgradera, "

#: apt-private/private-output.cc:735
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu att ta bort och %lu att inte uppgradera.\n"

#: apt-private/private-output.cc:739
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu är inte helt installerade eller borttagna.\n"

#. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
#. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
#. The user has to answer with an input matching the
#. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
#: apt-private/private-output.cc:761
msgid "[Y/n]"
msgstr "[J/n]"

#. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
#. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
#. The user has to answer with an input matching the
#. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
#: apt-private/private-output.cc:767
msgid "[y/N]"
msgstr "[j/N]"

#. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
#: apt-private/private-output.cc:778
msgid "Y"
msgstr "J"

#. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
#: apt-private/private-output.cc:784
msgid "N"
msgstr "N"

#: apt-private/private-output.cc:806 apt-pkg/cachefilter.cc:35
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Fel vid kompilering av reguljärt uttryck - %s"

#: apt-private/private-update.cc:31
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Uppdateringskommandot tar inga argument"

#: apt-private/private-update.cc:97
#, c-format
msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
msgid_plural ""
"%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
msgstr[0] ""
"%i paket kan uppgraderas. Kör â??apt list --upgradableâ?? för att se det.\n"
msgstr[1] ""
"%i paket kan uppgraderas. Kör â??apt list --upgradableâ?? för att se dem.\n"

#: apt-private/private-update.cc:101
msgid "All packages are up to date."
msgstr "Alla paket är uppdaterade."

#: apt-private/private-cacheset.cc:37 apt-private/private-search.cc:65
msgid "Sorting"
msgstr "Sorterar"

#: apt-private/private-show.cc:156
#, c-format
msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
msgid_plural ""
"There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
msgstr[0] "Det finns %i ytterligare post. Använd växeln â??-aâ?? för att se den."
msgstr[1] "Det finns %i ytterligare poster. Använd växeln â??-aâ?? för att se dem."

#: apt-private/private-show.cc:163
msgid "not a real package (virtual)"
msgstr "inte ett riktigt paket (virtuellt)"

#: apt-private/private-main.cc:32
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
"   apt-get needs root privileges for real execution.\n"
"   Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
"   so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"OBSERVERA: Detta är endast en simulation!\n"
"      apt-get behöver root-privilegier för verklig körning.\n"
"      Tänk också på att låsningen är inaktiverad, så\n"
"      förlita dig inte på relevansen till den verkliga situationen!"

#: apt-private/private-install.cc:82
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Internt fel. InstallPackages anropades med trasiga paket!"

#: apt-private/private-install.cc:91
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Paketen mÃ¥ste tas bort men â??Removeâ?? är inaktiverat."

#: apt-private/private-install.cc:110
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Internt fel. Sorteringen färdigställdes inte"

#: apt-private/private-install.cc:148
msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Konstigt� storlekarna stämde inte överens, skicka e-post till apt@packages."
"debian.org"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:155
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Behöver hämta %sB/%sB arkiv.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:160
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Behöver hämta %sB arkiv.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:167
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr ""
"Efter denna åtgärd kommer ytterligare %sB utrymme användas på disken.\n"

#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: apt-private/private-install.cc:172
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Efter denna åtgärd kommer %sB att frigöras på disken.\n"

#: apt-private/private-install.cc:200
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Du har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme i %s."

#: apt-private/private-install.cc:210 apt-private/private-download.cc:59
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Problem har uppstått och -y användes utan --force-yes"

#: apt-private/private-install.cc:216 apt-private/private-install.cc:238
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "â??Trivial Onlyâ?? angavs, men detta är inte en trivial handling."

#. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
#. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
#: apt-private/private-install.cc:220
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Ja, gör som jag säger!"

#: apt-private/private-install.cc:222
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Du är på väg att göra någonting som kan vara skadligt\n"
"Skriv in frasen â??%sâ?? för att fortsätta\n"
" ?] "

# Visas då man svarar nej
#: apt-private/private-install.cc:228 apt-private/private-install.cc:246
msgid "Abort."
msgstr "Avbryter."

#: apt-private/private-install.cc:243
msgid "Do you want to continue?"
msgstr "Vill du fortsätta?"

#: apt-private/private-install.cc:313
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Misslyckades med att hämta vissa filer"

#: apt-private/private-install.cc:320
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Vissa arkiv kunde inte hämtas. Prova att köra â??apt-get updateâ?? eller med --"
"fix-missing."

#: apt-private/private-install.cc:324
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing och mediabyte stöds inte för tillfället"

#: apt-private/private-install.cc:329
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Kunde inte korrigera saknade paket."

#: apt-private/private-install.cc:330
msgid "Aborting install."
msgstr "Avbryter installationen."

#: apt-private/private-install.cc:366
msgid ""
"The following package disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgid_plural ""
"The following packages disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgstr[0] ""
"Följande paket har försvunnit från ditt system eftersom\n"
"alla filer har skrivits över av andra paket:"
msgstr[1] ""
"Följande paket har försvunnit från ditt system eftersom\n"
"alla filer har skrivits över av andra paket:"

#: apt-private/private-install.cc:370
msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
msgstr "Observera: Detta sker med automatik och vid behov av dpkg."

#: apt-private/private-install.cc:391
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr ""
"Det är inte meningen att vi ska ta bort något, kan inte starta AutoRemover"

#: apt-private/private-install.cc:499
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, det verkar som AutoRemover förstörde något som verkligen\n"
"inte skulle hända. Skicka in en felrapport mot paketet apt."

#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << std::endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << std::endl;
#. }
#.
#: apt-private/private-install.cc:502 apt-private/private-install.cc:653
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Följande information kan vara till hjälp för att lösa situationen:"

#: apt-private/private-install.cc:506
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Internt fel, AutoRemover förstörde något"

#: apt-private/private-install.cc:513
msgid ""
"The following package was automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändigt:"
msgstr[1] ""
"Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:"

#: apt-private/private-install.cc:517
#, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] ""
"%lu paket blev installerat automatiskt och är inte längre nödvändigt.\n"
msgstr[1] ""
"%lu paket blev installerade automatiskt och är inte längre nödvändiga.\n"

#: apt-private/private-install.cc:519
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove it."
msgid_plural "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr[0] "Använd â??apt-get autoremoveâ?? för att ta bort det."
msgstr[1] "Använd â??apt-get autoremoveâ?? för att ta bort dem."

#: apt-private/private-install.cc:612
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Du bör köra â??apt-get -f installâ?? för att korrigera dessa:"

#: apt-private/private-install.cc:614
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Otillfredsställda beroenden. Prova med â??apt-get -f installâ?? utan paket "
"(eller ange en lösning)."

#: apt-private/private-install.cc:638
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Några paket kunde inte installeras. Det kan betyda att du har begärt\n"
"en omöjlig situation eller, om du använder den instabila utgåvan\n"
"att några nödvändiga paket ännu inte har skapats eller flyttats\n"
"ut frÃ¥n â??Incomingâ??."

#: apt-private/private-install.cc:659
msgid "Broken packages"
msgstr "Trasiga paket"

#: apt-private/private-install.cc:712
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Följande ytterligare paket kommer att installeras:"

#: apt-private/private-install.cc:802
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Föreslagna paket:"

#: apt-private/private-install.cc:803
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Rekommenderade paket:"

#: apt-private/private-install.cc:825
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Hoppar över %s, det är redan installerat och uppgradering har inte valts.\n"

#: apt-private/private-install.cc:829
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr ""
"Hoppar över %s, det är inte installerat och endast uppgraderingar har "
"begärts.\n"

#: apt-private/private-install.cc:841
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Ominstallation av %s är inte möjlig, det kan inte hämtas.\n"

#: apt-private/private-install.cc:846
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s är redan den senaste versionen.\n"

#: apt-private/private-install.cc:894
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
msgstr "Valde version â??%sâ?? (%s) för â??%sâ??\n"

#: apt-private/private-install.cc:899
#, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
msgstr "Valde version â??%sâ?? (%s) för â??%sâ?? pÃ¥ grund av â??%sâ??\n"

#. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
#: apt-private/private-install.cc:941
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
msgstr ""
"Paketet â??%sâ?? är inte installerat, sÃ¥ det tas inte bort. Menade du â??%sâ???\n"

#: apt-private/private-install.cc:947
#, c-format
msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
msgstr "Paketet â??%sâ?? är inte installerat, sÃ¥ det tas inte bort\n"

#: apt-private/private-download.cc:36
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "VARNING: Följande paket kunde inte autentiseras!"

#: apt-private/private-download.cc:40
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Autentiseringsvarning åsidosatt.\n"

#: apt-private/private-download.cc:45 apt-private/private-download.cc:52
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "NÃ¥gra av paketen kunde inte autentiseras"

#: apt-private/private-download.cc:50
msgid "Install these packages without verification?"
msgstr "Installera dessa paket utan verifiering?"

#: apt-private/private-download.cc:91 apt-pkg/update.cc:77
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Misslyckades med att hämta %s %s\n"

#: apt-private/private-sources.cc:58
#, c-format
msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
msgstr "Misslyckades med att tolka %s. Redigera igen? "

#: apt-private/private-sources.cc:70
#, c-format
msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'."
msgstr "Din â??%sâ??-fil ändrades, kör â??apt-get updateâ??."

#: apt-private/private-search.cc:69
msgid "Full Text Search"
msgstr "Fulltextsökning"

#: apt-private/private-upgrade.cc:25
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Beräknar uppgradering� "

#: apt-private/private-upgrade.cc:28
msgid "Done"
msgstr "Färdig"

# Måste vara tre bokstäver(?)
# "Hit" = aktuell version är fortfarande giltig
#: apt-private/acqprogress.cc:66
msgid "Hit "
msgstr "Bra "

# "Get:" = hämtar ny version
#: apt-private/acqprogress.cc:90
msgid "Get:"
msgstr "Läs:"

# "Ign" = hoppar över
#: apt-private/acqprogress.cc:121
msgid "Ign "
msgstr "Ign "

# "Err" = fel vid hämtning
#: apt-private/acqprogress.cc:125
msgid "Err "
msgstr "Fel "

#: apt-private/acqprogress.cc:146
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Hämtade %sB på %s (%sB/s)\n"

#: apt-private/acqprogress.cc:236
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Arbetar]"

#: apt-private/acqprogress.cc:297
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Mediabyte: Mata in skivan med etiketten\n"
" â??%sâ??\n"
"i enheten â??%sâ?? och tryck pÃ¥ Enter\n"

#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: methods/mirror.cc:95 apt-inst/extract.cc:471 apt-pkg/init.cc:103
#: apt-pkg/init.cc:111 apt-pkg/sourcelist.cc:280 apt-pkg/sourcelist.cc:286
#: apt-pkg/clean.cc:43 apt-pkg/acquire.cc:494 apt-pkg/policy.cc:381
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:368 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:481
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:205
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Kunde inte läsa %s"

# Felmeddelande för misslyckad chdir
#: methods/mirror.cc:101 methods/mirror.cc:130 apt-pkg/clean.cc:49
#: apt-pkg/clean.cc:67 apt-pkg/clean.cc:130 apt-pkg/acquire.cc:500
#: apt-pkg/acquire.cc:525 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:201
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:235
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Kunde inte byta till %s"

#. FIXME: fallback to a default mirror here instead
#. and provide a config option to define that default
#: methods/mirror.cc:280
#, c-format
msgid "No mirror file '%s' found "
msgstr "Ingen spegelfil â??%sâ?? hittades "

#. FIXME: fallback to a default mirror here instead
#. and provide a config option to define that default
#: methods/mirror.cc:287
#, c-format
msgid "Can not read mirror file '%s'"
msgstr "Kan inte läsa spegelfilen â??%sâ??"

#: methods/mirror.cc:315
#, c-format
msgid "No entry found in mirror file '%s'"
msgstr "Ingen post funnen i spegelfilen â??%sâ??"

#: methods/mirror.cc:445
#, c-format
msgid "[Mirror: %s]"
msgstr "[Spegel: %s]"

#: methods/rsh.cc:102 ftparchive/multicompress.cc:171
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Misslyckades med att skapa IPC-rör till underprocess"

#: methods/rsh.cc:346
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Anslutningen stängdes i förtid"

#: dselect/install:33
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Felaktig standardinställning!"

#: dselect/install:52 dselect/install:84 dselect/install:88 dselect/install:95
#: dselect/install:106 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Tryck på Enter för att fortsätta."

#: dselect/install:92
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Vill du ta bort eventuellt tidigare hämtade .deb-filer?"

# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:102
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr "Det uppstod fel vid uppackning. Paketen som blev installerade kommer"

#: dselect/install:103
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr ""
"att konfigureras. Detta kan resultera i dubbletta fel eller fel orsakade"

#: dselect/install:104
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "av saknade beroenden. Detta är okej, endast felen ovanför detta"

#: dselect/install:105
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "meddelande är viktiga. Försök korrigera dem och kör [I]nstallera igen"

#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Sammanfogar tillgänglig information"

#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode anropat på fortfarande länkad nod"

#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Misslyckades med att hitta hash-elementet!"

#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Misslyckades med att allokera omdirigering"

#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Internt fel i AddDiversion"

#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Försöker att skriva över en omdirigering, %s -> %s och %s/%s"

#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Omdirigeringen %s -> %s inlagd två gånger"

#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicerad konfigurationsfil %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:101 apt-inst/extract.cc:172
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Sökvägen %s är för lång"

#: apt-inst/extract.cc:132
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Packar upp %s flera gånger"

#: apt-inst/extract.cc:142
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Katalogen %s är omdirigerad"

#: apt-inst/extract.cc:152
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Paketet försöker att skriva till omdirigeringsmålet %s/%s"

#: apt-inst/extract.cc:162 apt-inst/extract.cc:306
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Omdirigeringssökvägen är för lång"

#: apt-inst/extract.cc:186 apt-inst/extract.cc:199 apt-inst/extract.cc:216
#: ftparchive/cachedb.cc:182
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Misslyckades med att ta status på %s"

#: apt-inst/extract.cc:194 ftparchive/multicompress.cc:374
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Misslyckades med att byta namn på %s till %s"

#: apt-inst/extract.cc:249
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Katalogen %s ersätts av en icke-katalog"

#: apt-inst/extract.cc:289
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Misslyckades med att hitta noden i sin hashkorg"

#: apt-inst/extract.cc:293
msgid "The path is too long"
msgstr "Sökvägen är för lång"

#: apt-inst/extract.cc:421
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Skriv över paketträff utan version för %s"

#: apt-inst/extract.cc:438
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Filen %s/%s skriver över den i paketet %s"

#: apt-inst/extract.cc:498
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Kunde inte ta status på %s"

#: apt-inst/dirstream.cc:42 apt-inst/dirstream.cc:49 apt-inst/dirstream.cc:54
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva filen %s"

#: apt-inst/dirstream.cc:105
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Misslyckades med att stänga filen %s"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:47 apt-inst/deb/debfile.cc:54
#: apt-inst/deb/debfile.cc:63
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Detta är inte ett giltigt DEB-arkiv, delen â??%sâ?? saknas"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:132
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Internt fel, kunde inta hitta delen %s"

#: apt-inst/deb/debfile.cc:227
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Kunde inte tolka control-filen"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:76
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Ogiltig arkivsignatur"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:84
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Fel vid läsning av rubrik för arkivdel"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:96
#, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Ogiltig arkivdelsrubrik %s"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:108
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Ogiltigt arkivdelsrubrik"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:137
msgid "Archive is too short"
msgstr "Arkivet är för kort"

#: apt-inst/contrib/arfile.cc:141
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Misslyckades med att läsa arkivrubriker"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:124
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Misslyckades med att skapa rör"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:151
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Misslyckades med att köra gzip "

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:188 apt-inst/contrib/extracttar.cc:218
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Skadat arkiv"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:203
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Tar-kontrollsumma misslyckades, arkivet skadat"

#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:308
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Okänd TAR-rubriktyp %u, del %s"

#: apt-pkg/install-progress.cc:57
#, c-format
msgid "Progress: [%3i%%]"
msgstr "Förlopp: [%3i%%]"

#: apt-pkg/install-progress.cc:91 apt-pkg/install-progress.cc:174
msgid "Running dpkg"
msgstr "Kör dpkg"

#: apt-pkg/init.cc:146
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Paketsystemet â??%sâ?? stöds inte"

#
#: apt-pkg/init.cc:162
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Kunde inte fastställa en lämplig paketsystemstyp"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:236 apt-pkg/indexcopy.cc:773
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Skrev %i poster.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:238 apt-pkg/indexcopy.cc:775
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i saknade filer.\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:241 apt-pkg/indexcopy.cc:778
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i filer som inte stämmer\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:244 apt-pkg/indexcopy.cc:781
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Skrev %i poster med %i saknade filer och %i filer som inte stämmer\n"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:515
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr "Kan inte hitta autentiseringspost för: %s"

#: apt-pkg/indexcopy.cc:521
#, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Hash-kontrollsumman stämmer inte för: %s"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:116
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Metoddrivrutinen %s kunde inte hittas."

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:118
#, c-format
msgid "Is the package %s installed?"
msgstr "Ã?r paketet %s installerat?"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:169
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoden %s startade inte korrekt"

#: apt-pkg/acquire-worker.cc:455
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Mata in skivan med etiketten â??%sâ?? i enheten â??%sâ?? och tryck pÃ¥ Enter."

#: apt-pkg/cachefile.cc:94
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Paketlistan eller statusfilen kunde inte tolkas eller öppnas."

#: apt-pkg/cachefile.cc:98
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Du kan möjligen rätta till problemet genom att köra â??apt-get updateâ??"

#: apt-pkg/cachefile.cc:116
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Listan över källor kunde inte läsas."

# Felmeddelande
#: apt-pkg/pkgcache.cc:155
msgid "Empty package cache"
msgstr "Paketcachen är tom"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:161
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Paketcachefilen är skadad"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:166
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Paketcachefilens version är inkompatibel"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:169
msgid "The package cache file is corrupted, it is too small"
msgstr "Paketcachefilen är skadad, den är för liten"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:174
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Denna APT saknar stöd för versionssystemet â??%sâ??"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:179
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Paketcachen byggdes för en annan arkitektur"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "Depends"
msgstr "Beroende av"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "PreDepends"
msgstr "Förberoende av"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:321
msgid "Suggests"
msgstr "Föreslår"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Recommends"
msgstr "Rekommenderar"

# "Konfliktar"?
#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Conflicts"
msgstr "Står i konflikt med"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:322
msgid "Replaces"
msgstr "Ersätter"

# "Föråldrar"?
#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Obsoletes"
msgstr "Föråldrar"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Breaks"
msgstr "Gör sönder"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:323
msgid "Enhances"
msgstr "Utökar"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "important"
msgstr "viktigt"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "required"
msgstr "nödvändigt"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:334
msgid "standard"
msgstr "standard"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:335
msgid "optional"
msgstr "valfri"

#: apt-pkg/pkgcache.cc:335
msgid "extra"
msgstr "extra"

#: apt-pkg/pkgrecords.cc:38
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexfiler av typ â??%sâ?? stöds inte"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:127
#, c-format
msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
msgstr "Post %u i källistan %s har fel format (URI-tolkning)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([option] ej tolkningsbar)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:173
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([option] för kort)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:184
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] är inte en tilldelning)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:190
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] saknar nyckel)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:193
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format ([%s] nyckeln %s saknar värde)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:206
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (URI)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:208
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:211
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (URI-tolkning)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:217
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (Absolut dist)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:224
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Rad %lu i källistan %s har fel format (dist-tolkning)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:335
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Ã?ppnar %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:347 apt-pkg/cdrom.cc:497
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Rad %u är för lång i källistan %s."

#: apt-pkg/sourcelist.cc:371
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (typ)"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:375
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ â??%sâ?? är inte känd pÃ¥ rad %u i källistan %s"

#: apt-pkg/sourcelist.cc:416
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
msgstr "Typen â??%sâ?? är inte känd i post %u i källistan %s"

#: apt-pkg/clean.cc:39 apt-pkg/acquire.cc:490
#, c-format
msgid "Clean of %s is not supported"
msgstr "Rensning av %s stöds inte"

#: apt-pkg/clean.cc:64
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Kunde inte ta status på %s."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:93
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Cachen har ett inkompatibelt versionssystem"

# NewPackage etc. är funktionsnamn
#. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
#. the other two should be copied verbatim as they include debug info
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:224 apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:300 apt-pkg/pkgcachegen.cc:327
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:340 apt-pkg/pkgcachegen.cc:382
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:386 apt-pkg/pkgcachegen.cc:403
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:411 apt-pkg/pkgcachegen.cc:415
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:419 apt-pkg/pkgcachegen.cc:440
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:479 apt-pkg/pkgcachegen.cc:517
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:524 apt-pkg/pkgcachegen.cc:555
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:569
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (%s%d)"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:257
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr "Grattis, du överskred antalet paketnamn som denna APT kan hantera."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Grattis, du överskred antalet versioner som denna APT kan hantera."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:263
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Grattis, du överskred antalet beskrivningar som denna APT kan hantera."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:266
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr "Grattis, du överskred antalet beroenden som denna APT kan hantera."

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:576
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Paketet %s %s hittades inte när filberoenden hanterades"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1211
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Kunde inte ta status på källkodspaketlistan %s"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1299 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1403
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1409 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1566
msgid "Reading package lists"
msgstr "Läser paketlistor"

# Bättre ord?
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1316
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Samlar filtillhandahållningar"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1400 cmdline/apt-extracttemplates.cc:259
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Kunde inte skriva till %s"

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1508 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1515
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "In-/utfel vid lagring av källcache"

#: apt-pkg/edsp.cc:52 apt-pkg/edsp.cc:78
msgid "Send scenario to solver"
msgstr "Skicka scenario till lösare"

#: apt-pkg/edsp.cc:241
msgid "Send request to solver"
msgstr "Skicka förfrågan till lösare"

#: apt-pkg/edsp.cc:320
msgid "Prepare for receiving solution"
msgstr "Förbered för att motta lösning"

#: apt-pkg/edsp.cc:327
msgid "External solver failed without a proper error message"
msgstr "Extern lösare misslyckades utan något informativt felmeddelande"

#: apt-pkg/edsp.cc:619 apt-pkg/edsp.cc:622 apt-pkg/edsp.cc:627
msgid "Execute external solver"
msgstr "Kör extern lösare"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:148 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:2047
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "namnbyte misslyckades, %s (%s -> %s)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:163
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Hash-kontrollsumman stämmer inte"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:168
msgid "Size mismatch"
msgstr "Storleken stämmer inte"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:173
msgid "Invalid file format"
msgstr "Ogiltigt filformat"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1650
#, c-format
msgid ""
"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
"or malformed file)"
msgstr ""
"Kunde inte hitta förväntad post â??%sâ?? i Release-fil (Felaktig sources.list-"
"post eller fel format på fil)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1666
#, c-format
msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
msgstr "Kunde inte hitta hash-kontrollsumma för â??%sâ?? i Release-filen"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1708
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr "Det finns ingen öppen nyckel tillgänglig för följande nyckel-id:n:\n"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1746
#, c-format
msgid ""
"Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
"repository will not be applied."
msgstr ""
"Release-fil för %s har gått ut (ogiltig sedan %s). Uppdateringar för detta "
"förråd kommer inte verkställas."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1768
#, c-format
msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
msgstr "Konflikt i distribution: %s (förväntade %s men fick %s)"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1798
#, c-format
msgid ""
"An error occurred during the signature verification. The repository is not "
"updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s\n"
msgstr ""
"Ett fel inträffade vid verifiering av signaturen. Förrådet har inte "
"uppdaterats och de tidigare indexfilerna kommer att användas. GPG-fel: %s: "
"%s\n"

#. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1808 apt-pkg/acquire-item.cc:1813
#, c-format
msgid "GPG error: %s: %s"
msgstr "GPG-fel: %s: %s"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:1936
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Jag kunde inte hitta någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
"manuellt måste reparera detta paket (på grund av saknad arkitektur)."

#: apt-pkg/acquire-item.cc:2002
#, c-format
msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
msgstr "Kan inte hitta en källa för att hämta version â??%sâ?? av â??%sâ??"

#: apt-pkg/acquire-item.cc:2060
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Paketindexfilerna är skadade. Inget â??Filename:â??-fält för paketet %s."

#: apt-pkg/vendorlist.cc:85
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Leverantörsblocket %s saknar fingeravtryck"

#: apt-pkg/acquire.cc:87 apt-pkg/cdrom.cc:829
#, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Listkatalogen %spartial saknas."

#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Arkivkatalogen %spartial saknas."

#: apt-pkg/acquire.cc:99
#, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Kunde inte låsa katalogen %s"

#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:902
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Hämtar fil %li av %li (%s återstår)"

#: apt-pkg/acquire.cc:904
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Hämtar fil %li av %li"

#: apt-pkg/srcrecords.cc:53
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Du mÃ¥ste lägga till nÃ¥gra â??sourceâ??-URI:er i din sources.list"

#: apt-pkg/policy.cc:83
#, c-format
msgid ""
"The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
"available in the sources"
msgstr ""
"Värdet â??%sâ?? är ogiltigt för APT::Default-Release eftersom ingen sÃ¥dan utgÃ¥va "
"är tillgänglig i källorna"

# "Package" är en sträng i konfigurationsfilen
#: apt-pkg/policy.cc:422
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Ogiltig post i konfigurationsfilen %s, â??Packageâ??-rubriken saknas"

#: apt-pkg/policy.cc:444
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Förstod inte nåltypen %s"

#: apt-pkg/policy.cc:452
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Prioritet ej angiven (eller noll) för nål"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:303 apt-pkg/packagemanager.cc:957
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
"Kunde inte genomföra omedelbar konfiguration pÃ¥ â??%sâ??. Se man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure för information. (%d)"

#: apt-pkg/packagemanager.cc:550 apt-pkg/packagemanager.cc:580
#, c-format
msgid "Could not configure '%s'. "
msgstr "Kunde inte konfigurera â??%sâ??. "

#: apt-pkg/packagemanager.cc:630
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"För att genomföra installationen måste det systemkritiska paketet %s "
"tillfälligt tas bort på grund av en beroendespiral i Conflicts/Pre-Depends. "
"Detta är oftast en dålig idé, men om du verkligen vill göra det kan du "
"aktivera flaggan â??APT::Force-LoopBreakâ??."

#: apt-pkg/update.cc:103 apt-pkg/update.cc:105
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Vissa indexfiler kunde inte hämtas. De har ignorerats eller så har de gamla "
"använts istället."

#: apt-pkg/cdrom.cc:571
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Avmonterar cd-româ?¦\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:586
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Använder cd-rom-monteringspunkten %s\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:599
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Väntar på skiva�\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:609
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Monterar cd-româ?¦\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:620
msgid "Identifying... "
msgstr "Identifierarâ?¦ "

#: apt-pkg/cdrom.cc:662
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Lagrad etikett: %s\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:680
msgid "Scanning disc for index files...\n"
msgstr "Söker efter indexfiler på skivan�\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:734
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
"%zu signatures\n"
msgstr ""
"Hittade %zu paketindex, %zu källkodsindex, %zu översättningsindex och %zu "
"signaturer\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:744
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Kunde inte hitta några paketfiler. Detta är kanske inte en Debian-skiva "
"eller felaktig arkitektur?"

#: apt-pkg/cdrom.cc:771
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Hittade etiketten â??%sâ??\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:800
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Namnet är ogiltigt, försök igen.\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:817
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Denna skiva heter: \n"
"â??%sâ??\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:819
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopierar paketlistorâ?¦"

#: apt-pkg/cdrom.cc:863
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Skriver ny källista\n"

#: apt-pkg/cdrom.cc:874
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Poster i källistan för denna skiva:\n"

#: apt-pkg/algorithms.cc:265
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Paketet %s måste installeras om, men jag kan inte hitta något arkiv för det."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1086
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Fel, pkgProblemResolver::Resolve genererade avbrott; detta kan bero på "
"tillbakahållna paket."

#: apt-pkg/algorithms.cc:1088
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Kunde inte korrigera problemen, du har hållit tillbaka trasiga paket."

#: apt-pkg/depcache.cc:138 apt-pkg/depcache.cc:167
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Bygger beroendeträd"

#: apt-pkg/depcache.cc:139
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandiderande versioner"

#: apt-pkg/depcache.cc:168
msgid "Dependency generation"
msgstr "Beroendegenerering"

#: apt-pkg/depcache.cc:188 apt-pkg/depcache.cc:221 apt-pkg/depcache.cc:225
msgid "Reading state information"
msgstr "Läser tillståndsinformation"

#: apt-pkg/depcache.cc:250
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna StateFile %s"

#: apt-pkg/depcache.cc:256
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva temporär StateFile %s"

#: apt-pkg/tagfile.cc:140
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Kunde inte tolka paketfilen %s (1)"

#: apt-pkg/tagfile.cc:237
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Kunde inte tolka paketfilen %s (2)"

#: apt-pkg/cacheset.cc:489
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "UtgÃ¥van â??%sâ?? för â??%sâ?? hittades inte"

#: apt-pkg/cacheset.cc:492
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Version â??%sâ?? för â??%sâ?? hittades inte"

#: apt-pkg/cacheset.cc:603
#, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Kunde inte hitta funktionen â??%sâ??"

#: apt-pkg/cacheset.cc:609
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Kunde inte hitta nÃ¥got paket enligt reguljära uttrycket â??%sâ??"

#: apt-pkg/cacheset.cc:615
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
msgstr "Kunde inte hitta nÃ¥got paket med sökmönstret â??%sâ??"

#: apt-pkg/cacheset.cc:626
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Kan inte välja versioner frÃ¥n paketet â??%sâ?? eftersom det är helt virtuellt"

#: apt-pkg/cacheset.cc:633 apt-pkg/cacheset.cc:640
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
"neither of them"
msgstr ""
"Kan inte välja installerad version eller kandidatversion frÃ¥n paketet â??%sâ?? "
"eftersom det inte har någon av dem"

#: apt-pkg/cacheset.cc:647
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
"Kan inte välja senaste version frÃ¥n paketet â??%sâ?? eftersom det är helt "
"virtuellt"

#: apt-pkg/cacheset.cc:655
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr ""
"Kan inte välja kandidatversion från paketet %s eftersom det inte har någon "
"kandidat"

#: apt-pkg/cacheset.cc:663
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr ""
"Kan inte välja installerad version från paketet %s eftersom det inte är "
"installerat"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:78
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Kunde inte tolka Release-filen %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:86
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Inga sektioner i Release-filen %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:117
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Ingen Hash-post i Release-filen %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:130
#, c-format
msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
msgstr "Ogiltig â??Valid-Untilâ??-post i Release-filen %s"

#: apt-pkg/indexrecords.cc:149
#, c-format
msgid "Invalid 'Date' entry in Release file %s"
msgstr "Ogiltig â??Dateâ??-post i Release-filen %s"

#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:418
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%lid %lih %limin %lis"

#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:425
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%lih %limin %lis"

#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:432
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%limin %lis"

#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:437
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%lis"

#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1258
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Valet %s hittades inte"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:190
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Använder inte låsning för skrivskyddade låsfilen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:195
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Kunde inte öppna låsfilen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:218
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Använder inte låsning för nfs-monterade låsfilen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:223
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Kunde inte erhålla låset %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:360 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:474
#, c-format
msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
msgstr "Lista över filer kan inte skapas eftersom â??%sâ?? inte är en katalog"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:394
#, c-format
msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
msgstr "Ignorerar â??%sâ?? i katalogen â??%sâ?? eftersom det inte är en vanlig fil"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:412
#, c-format
msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
msgstr ""
"Ignorerar filen â??%sâ?? i katalogen â??%sâ?? eftersom den inte har en filändelse"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:421
#, c-format
msgid ""
"Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
msgstr ""
"Ignorerar filen â??%sâ?? i katalogen â??%sâ?? eftersom den har en ogiltig filändelse"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:824
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Underprocessen %s råkade ut för ett segmenteringsfel."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:826
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Underprocessen %s tog emot signal %u."

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:830 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:239
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Underprocessen %s svarade med en felkod (%u)"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:832 apt-pkg/contrib/gpgv.cc:232
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Underprocessen %s avslutades oväntat"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:913
#, c-format
msgid "Problem closing the gzip file %s"
msgstr "Problem med att stänga gzip-filen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1101
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1160 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1207
#, c-format
msgid "Could not open file descriptor %d"
msgstr "Kunde inte öppna filhandtag %d"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1315
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Misslyckades med att skapa underprocess-IPC"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1373
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Misslyckades med att starta komprimerare "

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1514
#, c-format
msgid "read, still have %llu to read but none left"
msgstr "läsning, har fortfarande %llu att läsa men ingenting finns kvar"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1627 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1649
#, c-format
msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
msgstr "skrivning, har fortfarande %llu att skriva men kunde inte"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1915
#, c-format
msgid "Problem closing the file %s"
msgstr "Problem med att stänga filen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1927
#, c-format
msgid "Problem renaming the file %s to %s"
msgstr "Problem med att byta namn på filen %s till %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1938
#, c-format
msgid "Problem unlinking the file %s"
msgstr "Problem med att avlänka filen %s"

#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1951
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem med att synkronisera filen"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:148
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%sâ?¦ Fel!"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:150
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s� Färdig"

#: apt-pkg/contrib/progress.cc:181
msgid "..."
msgstr "â?¦"

#. Print the spinner
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:197
#, c-format
msgid "%c%s... %u%%"
msgstr "%c%sâ?¦ %u%%"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:79
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Kan inte utföra mmap på en tom fil"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:111
#, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Kunde inte duplicera filhandtag %i"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:119
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
msgstr "Kunde inte utföra mmap på %llu byte"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:146
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Kunde inte stänga mmap"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:174 apt-pkg/contrib/mmap.cc:202
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Kunde inte synkronisera mmap"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:290
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Kunde inte utföra mmap på %lu byte"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:322
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Misslyckades med att kapa av filen"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:341
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Dynamisk MMap fick slut på utrymme. �ka storleken för APT::Cache-Start. "
"Aktuellt värde: %lu. (man 5 apt.conf)"

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:446
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
"reached."
msgstr ""
"Kunde inte öka storleken för MMap eftersom gränsen på %lu byte redan har "
"uppnåtts."

#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:449
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
"Kunde inte öka storleken för MMap eftersom automatisk växt har inaktiverats "
"av användaren."

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:65
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Kunde inte ta status på monteringspunkten %s"

#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:246
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Kunde inte ta status på cd-romen"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:519
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Okänd typförkortning: â??%câ??"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:633
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Ã?ppnar konfigurationsfilen %s"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:801
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Block börjar utan namn."

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:820
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Felformat märke"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:837
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: �verflödigt skräp efter värde"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:877
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Direktiv kan endast utföras på toppnivån"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:884
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: För många nästlade inkluderingar"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:888 apt-pkg/contrib/configuration.cc:893
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Inkluderad härifrån"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:897
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: Direktivet â??%sâ?? stöds inte"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:900
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: clear-direktivet kräver ett flaggträd som argument"

#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:950
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaxfel %s:%u: �verflödigt skräp vid filens slut"

#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: apt-pkg/contrib/gpgv.cc:72
#, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Ingen nyckelring installerad i %s."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Kommandoradsflaggan â??%câ?? [frÃ¥n %s] är inte känd."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:149 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:158
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Förstår inte kommandoradsflaggan %s"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:171
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Kommandoradsflaggan %s är inte boolesk"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:212 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:233
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Flaggan %s kräver ett argument."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:246 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:252
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr ""
"Flaggan %s: Den angivna konfigurationsposten måste innehålla ett =<värde>."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:281
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Flaggan %s kräver ett heltalsargument, inte â??%sâ??"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:312
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Flaggan â??%sâ?? är för lÃ¥ng"

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:344
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "FörstÃ¥r inte %s, prova med â??trueâ?? eller â??falseâ??."

#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:394
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Felaktig åtgärd %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:112
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Installerar %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:113 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1016
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurerar %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:114 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1023
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Tar bort %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:115
#, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "Tar bort hela %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:116
#, c-format
msgid "Noting disappearance of %s"
msgstr "Uppmärksammar försvinnandet av %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:117
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Kör efterinstallationsutlösare %s"

#. FIXME: use a better string after freeze
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:847
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Katalogen â??%sâ?? saknas"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:862 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:884
#, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Kunde inte öppna filen â??%sâ??"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1009
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Förbereder %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1010
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Packar upp %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1015
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Förbereder konfigurering av %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1017
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Installerade %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1022
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Förbereder borttagning av %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1024
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Tog bort %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1029
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Förbereder borttagning av hela %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1030
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Tog bort hela %s"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1091 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1179
#, c-format
msgid "Can not write log (%s)"
msgstr "Kan inte skriva logg (%s)"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1091 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1179
msgid "Is /dev/pts mounted?"
msgstr "Ã?r /dev/pts monterad?"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1670
msgid "Operation was interrupted before it could finish"
msgstr "�tgärden avbröts innan den kunde slutföras"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1732
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
msgstr "Ingen apport-rapport skrevs därför att MaxReports redan har uppnåtts"

#. check if its not a follow up error
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1737
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr "beroendeproblem - lämnar okonfigurerad"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1739
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates its a followup "
"error from a previous failure."
msgstr ""
"Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att det är "
"ett efterföljande fel från ett tidigare problem."

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1745
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a disk full "
"error"
msgstr ""
"Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att "
"diskutrymmet är slut"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1752
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a out of memory "
"error"
msgstr ""
"Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar att minnet "
"är slut"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1759 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1765
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates an issue on the "
"local system"
msgstr ""
"Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar ett problem "
"på det lokala systemet"

#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1787
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
msgstr ""
"Ingen apport-rapport skrevs därför att felmeddelandet indikerar ett in-/ut-"
"fel för dpkg"

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:91
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr ""
"Kunde inte låsa administrationskatalogen (%s). Använder en annan process den?"

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:94
#, c-format
msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
msgstr "Kunde inte låsa administrationskatalogen (%s). �r du root?"

#. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
#. dpkg --configure -a
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:110
#, c-format
msgid ""
"dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
msgstr ""
"dpkg avbröts. Du mÃ¥ste köra â??%sâ?? manuellt för att korrigera problemet. "

#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:128
msgid "Not locked"
msgstr "Inte låst"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:224
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -t  Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Användning: apt-extracttemplates fil1 [fil2 �]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates är ett verktyg för att hämta ut konfigurations- \n"
"och mallinformation från paket\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -t  Ställ in temporärkatalogen.\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:254
#, c-format
msgid "Unable to mkstemp %s"
msgstr "Kunde inte anropa mkstemp för %s"

#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:300
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Kan inte ta reda på debconf-version. �r debconf installerat?"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:187 ftparchive/apt-ftparchive.cc:371
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Listan över filtillägg för Packages är för lång"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:189 ftparchive/apt-ftparchive.cc:206
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:229 ftparchive/apt-ftparchive.cc:283
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:297 ftparchive/apt-ftparchive.cc:319
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Fel vid behandling av katalogen %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:281
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Listan över filtillägg för Sources är för lång"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:401
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Fel vid skrivning av rubrik till innehållsfil"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:431
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Fel vid behandling av innehållet %s"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:626
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
"     contents path\n"
"     release path\n"
"     generate config [groups]\n"
"     clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q  Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Användning: apt-ftparchive [flaggor] kommando\n"
"Kommandon: packages binärsökväg [åsidosättningsfil [sökvägsprefix]]\n"
"      sources källsökväg [åsidosättningsfil [sökvägsprefix]]\n"
"      contents sökväg\n"
"      release sökväg\n"
"      generate konfiguration [grupper]\n"
"      clean konfiguration\n"
"\n"
"apt-ftparchive genererar indexfiler för Debianarkiv. Det stöder många\n"
"former av generering, allt från helautomatiserat till funktionella\n"
"ersättningar till dpkg-scanpackages och dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive skapar Package-filer från ett träd med .deb-filer.\n"
"Packagefilen innehåller alla styrfälten från paketen samt MD5-hashvärdet\n"
"och filstorlek. En override-fil stöds för att tvinga värden på Priority\n"
"och Section.\n"
"\n"
"På samma sätt skapar apt-ftparchive Sources-filer från ett träd med\n"
".dsc-filer. Flaggan --source-override kan användas för att ange en\n"
"override-fil för källkoden.\n"
"\n"
"Kommandona â??packagesâ?? och â??sourcesâ?? bör köras frÃ¥n roten pÃ¥ trädet.\n"
"Binärsökvägen bör peka på basen på den rekursiva sökningen och\n"
"override-filen bör innehålla override-flaggorna de framtvingade flaggorna.\n"
"Sökvägsprefixet läggs till i filnamnsfälten om det anges. Ett exempel på\n"
"hur programmet kan användas från Debianarkivet:\n"
"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext\n"
" --md5 Kontrollera generering av MD5\n"
" -s=? Källkods-override-fil\n"
" -q  Tyst\n"
" -d=? Väljer den valfria cachedatabasen\n"
" --no-delink Aktivera â??delinkningâ??-felsökningsläget\n"
" --contents Styr skapande av contents-fil\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:822
msgid "No selections matched"
msgstr "Inga val träffades"

#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:907
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "NÃ¥gra filer saknas i paketfilsgruppen â??%sâ??"

#: ftparchive/cachedb.cc:65
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB var skadad, filen omdöpt till %s.old"

#: ftparchive/cachedb.cc:83
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB är gammal, försöker uppgradera %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:94
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"DB-formatet är ogiltigt. Ta bort och återskapa databasen om du uppgraderar "
"från en äldre version av apt."

#: ftparchive/cachedb.cc:99
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Kunde inte öppna DB-filen %s: %s"

#: ftparchive/cachedb.cc:332
msgid "Failed to read .dsc"
msgstr "Misslyckades med att läsa .dsc"

#: ftparchive/cachedb.cc:365
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Arkivet har ingen styrpost"

#: ftparchive/cachedb.cc:594
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Kunde inte få tag i någon markör"

#: ftparchive/writer.cc:91
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "V: Kunde inte läsa katalogen %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:96
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "V: Kunde inte ta status på %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:152
msgid "E: "
msgstr "F: "

#: ftparchive/writer.cc:154
msgid "W: "
msgstr "V: "

#: ftparchive/writer.cc:161
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "F: Felen gäller filen "

#: ftparchive/writer.cc:179 ftparchive/writer.cc:211
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Misslyckades med att slå upp %s"

# ???
#: ftparchive/writer.cc:192
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Trädvandring misslyckades"

#: ftparchive/writer.cc:219
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna %s"

#: ftparchive/writer.cc:278
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " Avlänka %s [%s]\n"

#: ftparchive/writer.cc:286
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa länken %s"

#: ftparchive/writer.cc:290
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Misslyckades med att länka ut %s"

#: ftparchive/writer.cc:298
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Misslyckades med att länka %s till %s"

#: ftparchive/writer.cc:308
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Avlänkningsgränsen på %sB nåddes.\n"

# Fält vid namn "Package"
#: ftparchive/writer.cc:417
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Arkivet har inget package-fält"

#: ftparchive/writer.cc:425 ftparchive/writer.cc:684
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s har ingen post i override-filen\n"

# parametrar: paket, ny, gammal
#: ftparchive/writer.cc:493 ftparchive/writer.cc:840
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " ansvarig för paketet %s är %s ej %s\n"

#: ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s har ingen källåsidosättningspost\n"

#: ftparchive/writer.cc:702
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s har heller ingen binär åsidosättningspost\n"

#: ftparchive/contents.cc:351 ftparchive/contents.cc:382
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Misslyckades med att allokera minne"

#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s"

# parametrar: filnamn, radnummer
#. skip spaces
#. find end of word
#: ftparchive/override.cc:68
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
msgstr "Felaktig override %s rad %llu (%s)"

#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Misslyckades med att läsa åsidosättningsfilen %s"

# parametrar: filnamn, radnummer
#: ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #1"
msgstr "Felaktig override %s rad %llu #1"

#: ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #2"
msgstr "Felaktig override %s rad %llu #2"

#: ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %llu #3"
msgstr "Felaktig override %s rad %llu #3"

#: ftparchive/multicompress.cc:73
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Okänd komprimeringsalgoritm â??%sâ??"

# ???
#: ftparchive/multicompress.cc:103
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimerade utdata %s behöver en komprimeringsuppsättning"

#: ftparchive/multicompress.cc:192
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Misslyckades med att skapa FILE*"

#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to fork"
msgstr "Misslyckades med att grena process"

#: ftparchive/multicompress.cc:209
msgid "Compress child"
msgstr "Barnprocess för komprimering"

#: ftparchive/multicompress.cc:232
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Internt fel, misslyckades med att skapa %s"

#: ftparchive/multicompress.cc:305
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "In/ut för underprocess/fil misslyckades"

#: ftparchive/multicompress.cc:343
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Misslyckades med att läsa vid beräkning av MD5"

#: ftparchive/multicompress.cc:359
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem med att länka ut %s"

#: cmdline/apt-internal-solver.cc:49
msgid ""
"Usage: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
"like an external resolver for the APT family for debugging or alike\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Användning: apt-internal-solver\n"
"\n"
"apt-internal-solver är ett gränssnitt för att använda den interna\n"
"lösaren som en extern lösare för APT-familjen för felsökning eller\n"
"liknande\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -q Loggbar utmatning - ingen förloppsindikator\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:89
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Okänd paketpost!"

#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:153
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h  This help text\n"
" -s  Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Användning: apt-sortpkgs [flaggor] fil1 [fil2 �]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs är ett enkelt verktyg för att sortera paketfiler. Flaggan\n"
"-s anges för att ange filens typ.\n"
"\n"
"Flaggor:\n"
" -h  Denna hjälptext.\n"
" -s  Använd källkodsfilssortering.\n"
" -c=? Läs denna konfigurationsfil.\n"
" -o=? Ställ in en godtycklig konfigurationsflagga, t.ex -o dir::cache=/tmp\n"

#, fuzzy
#~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
#~ msgstr "Internt fel, AllUpgrade förstörde något"

#~ msgid "%s not a valid DEB package."
#~ msgstr "%s är inte ett giltigt DEB-paket."

#~ msgid ""
#~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
#~ "Mounting CD-ROM\n"
#~ msgstr ""
#~ "Använder cd-rom-monteringspunkten %s\n"
#~ "Monterar cd-rom\n"

#~ msgid ""
#~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
#~ "seems to be corrupt."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte patcha %s med mmap och med filoperationsanvändning - patchen "
#~ "verkar vara skadad."

#~ msgid ""
#~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
#~ "seems to be corrupt."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte patcha %s med mmap (men inga mmap-specifika fel) - patchen "
#~ "verkar vara skadad."

#~ msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
#~ msgstr "Observera, väljer \"%s\" för funktionen \"%s\"\n"

#~ msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
#~ msgstr "Observera, väljer \"%s\" för det reguljära uttrycket \"%s\"\n"

#~ msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
#~ msgstr "Paketet %s är ett virtuellt paket som tillhandahålls av:\n"

#~ msgid " [Not candidate version]"
#~ msgstr " [Inte kandidatversion]"

#~ msgid "You should explicitly select one to install."
#~ msgstr "Du bör uttryckligen ange ett att installera."

#~ msgid ""
#~ "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
#~ "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
#~ "is only available from another source\n"
#~ msgstr ""
#~ "Paketet %s är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.\n"
#~ "Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast\n"
#~ "är tillgängligt från andra källor\n"

#~ msgid "However the following packages replace it:"
#~ msgstr "Dock kan följande paket ersätta det:"

#~ msgid "Package '%s' has no installation candidate"
#~ msgstr "Paketet \"%s\" har ingen installationskandidat"

#~ msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
#~ msgstr "Virtuella paket som \"%s\" kan inte tas bort\n"

#~ msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
#~ msgstr "Observera, väljer \"%s\" istället för \"%s\"\n"

#~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
#~ msgstr "Ignorera otillgängliga målutgåvan \"%s\" av paketet \"%s\""

#~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
#~ msgstr ""
#~ "Detta är inte ett giltigt DEB-arkiv, \"%s\", \"%s\" och \"%s\" saknas"

#~ msgid "MD5Sum mismatch"
#~ msgstr "MD5-kontrollsumman stämmer inte"

#~ msgid ""
#~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
#~ "need to manually fix this package."
#~ msgstr ""
#~ "Jag kunde inte hitta någon fil för paketet %s. Detta kan betyda att du "
#~ "manuellt måste reparera detta paket."

#~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skriva loggfil, openpty() misslyckades (/dev/pts inte "
#~ "monterad?)\n"

#~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
#~ msgstr "Hoppar över icke-existerande filen %s"

#~ msgid "Failed to remove %s"
#~ msgstr "Misslyckades med att ta bort %s"

#~ msgid "Unable to create %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa %s"

#~ msgid "Failed to stat %sinfo"
#~ msgstr "Misslyckades att ta status på %sinfo"

#~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
#~ msgstr "Katalogerna info och temp måste vara på samma filsystem"

# Felmeddelande för misslyckad chdir
#~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
#~ msgstr "Misslyckades att växla till adminkatalogen %sinfo"

#~ msgid "Internal error getting a package name"
#~ msgstr "Internt fel när namn på Package-fil skulle hämtas"

#~ msgid "Reading file listing"
#~ msgstr "Läser fillista"

#~ msgid ""
#~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
#~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
#~ "package!"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att öppna listfilen \"%sinfo/%s\". Om du inte kan "
#~ "Ã¥terskapa filen, skapa en tom och installera omedelbart om samma version "
#~ "av paketet!"

#~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
#~ msgstr "Misslyckades med att läsa listfilen %sinfo/%s"

#~ msgid "Internal error getting a node"
#~ msgstr "Internt fel när en nod skulle hämtas"

#~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
#~ msgstr "Misslyckades med att öppna omdirigeringsfilen %sdiversions"

#~ msgid "The diversion file is corrupted"
#~ msgstr "Omdirigeringsfilen är skadad"

#~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
#~ msgstr "Felaktig rad i omdirigeringsfilen: %s"

#~ msgid "Internal error adding a diversion"
#~ msgstr "Internt fel när en omdirigering skulle läggas till"

#~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
#~ msgstr "Paketcachen måste först initieras"

#~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
#~ msgstr "Misslyckades med att hitta Package:-rubrik, position %lu"

#~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
#~ msgstr "Felaktig ConfFile-sektion i statusfilen. Position %lu"

#~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
#~ msgstr "Fel vid tolkning av MD5. Position %lu"

# chdir
#~ msgid "Couldn't change to %s"
#~ msgstr "Kunde inte byta till %s"

#~ msgid "Failed to locate a valid control file"
#~ msgstr "Misslyckades med att hitta en giltig control-fil"

#~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna rör för %s"

# %s = programnamn
#~ msgid "Read error from %s process"
#~ msgstr "Läsfel från %s-processen"

#~ msgid "Got a single header line over %u chars"
#~ msgstr "Fick en ensam rubrikrad på %u tecken"

#~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
#~ msgstr "Observera: Detta sker med automatik och vid behov av dpkg."

# parametrar: filnamn, radnummer
#~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
#~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #1"

#~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
#~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #2"

#~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
#~ msgstr "Felaktig override %s rad %lu #3"

#~ msgid "decompressor"
#~ msgstr "uppackare"

#~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
#~ msgstr "läsning, har fortfarande %lu att läsa men ingenting finns kvar"

#~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
#~ msgstr "skrivning, har fortfarande %lu att skriva men kunde inte"

#~ msgid ""
#~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
#~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte genomföra omedelbar konfiguration på redan uppackade \"%s\". "
#~ "Se man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure för information."

# NewPackage etc. är funktionsnamn
#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewPackage)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileDesc1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage2)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileVer1)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid behandling av %s (NewVersion%d)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (UsePackage3)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewFileDesc2)"

# NewPackage etc. är funktionsnamn
#~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (FindPkg)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (CollectFileProvides)"

#~ msgid "Internal error, could not locate member"
#~ msgstr "Internt fel, kunde inte hitta del"

#~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
#~ msgstr "Internt fel, gruppen \"%s\" har inget installerbart pseudo-paket"

#~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
#~ msgstr "Release-filen har gått ut, ignorerar %s (ogiltig sedan %s)"

#~ msgid "E: Too many keyrings should be passed to gpgv. Exiting."
#~ msgstr "F: För många nyckelringar skulle skickas till gpgv. Avslutar."

#~ msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
#~ msgstr ""
#~ "E: Argumentslistan från Acquire::gpgv::Options är för lång. Avslutar."

#~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
#~ msgstr "Rad %u i källistan %s har fel format (leverantörs-id)"

#~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
#~ msgstr "Fel uppstod vid hantering av %s (NewVersion2)"

#~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
#~ msgstr "Kunde inte komma åt nyckelring: \"%s\""

#~ msgid "Could not patch file"
#~ msgstr "Kunde inte lägga på programfix på filen"

#~ msgid "    %4i %s\n"
#~ msgstr "    %4i %s\n"

Attachment: apt.diff
Description: application/text


Reply to: