[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

База данни за имейл маркетингИмейл маркетингът е най-евтината и ефикасна реклама, както и средство да достигнете до голям брой потребители (клиенти):

Предлагам Ви следните бази данни:

База данни съдържа само Български фирми - 150 000 имейла, струва 150 лв. (базата съдържа само имейли, никаква друга информация).
База данни съдържа само Български физически лица 200 000 имейла, струва 200 лв. (базата съдържа само имейли, никаква друга информация).

База данни съдържа Български фирми и Български физически лица, 350 000 имейла, струва 250 лв. (базата съдържа само имейли, никаква друга информация).

База данни съдържа Български фирми и Български физически лица, 100 000 имейла, струва 100 лв. (базата съдържа само имейли, никаква друга информация).
База данни съдържа Български фирми и Български физически лица, 50 000 имейла, струва 50 лв. (базата съдържа само имейли, никаква друга информация).

Имейлите са истински и реални, проверени са в системата за защита на лични данни, и са премахнати имейлите на хората, които не желаят да получат търговски съобщения.

Базата е много различно от други бази, скоро е проверена, много активни потребители, изчистена от несъществуващи, спряни, и неактивни имейли.

Разполагам с бази данни с имейли на хора в САЩ, Русия, Англия, Германия, Полша, Близкият Изток, и други държави, за по подробна информация, пишете на имейла.

За повече информация и поръчки пишете на имейла.

Ако имате въпроси, попитайте.


Съгласно Закона за Електронната Търговия Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Вие може да го приемете или отхвърлите. Ние може да сме получили Вашия имейл от вас, от ваш партньор или от
публичното пространство. Ако не желаете да получавате информация, моля изпратете писмо със Subject: UNSUBSCRIBE.
Ако сме Ви обезпокоили, моля да ни извините.
Reply to: