[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wrong translationOla Lidén:

The translation of United Kingdom is wrong, you have written Förenade Kungariket, We don't use that expression although it's a correct direct translation.

"Förenade kungariket" är den korrekta byråkratisvenska översättningen av "United Kingdom", och används bl a av i officiella EU-dokument (ref: http://cdt.europa.eu/ även om jag inte hittar URL:en till ordlistan just nu).

Landets formella officiella namn är "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" ("Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland"), även om det ofta kallas för enbart "Storbritannien".

Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien och http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom och jämför med http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: